Sergey Gavrov Modernizacja w imieniu imperiumPobieranie 0.71 Mb.
Strona1/12
Data24.11.2019
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Rada Naukowa Rosyjskiej Akademii Nauk w zakresie badania i zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Sergey Gavrov

Modernizacja w imieniu imperium.

Społeczno-kulturowych aspektów modernizacji procesów w Rosji

Editorial URSS


Moskwa 2004

Sergey Gavrov Modernizacja w imieniu imperium (Aspekty społeczno rosyjski modernizacji): Monograph. M.: Editorial URSS, 2004. - 352 pp.


Autor uznał proces modernizacji jak zmiana rosyjskiego imperium i liberalnego modelu modernizacji, w którym Imperial model modernizacji jest dominujący, ale tylko liberałów dodatkowych, wyrównawczych. Nasz problem polega na tym, że historyczne Rosji modernizacji nie tylko przyczynia się do wejścia Rosji w nowoczesnym, ale raczej wzmocnienie feudalne-imperialnej względu na kulturowe i cywilizacyjne systemu. Aktualizacja dla dobra imperium budowy prowadzi do redystrybucji energii życiowej od ludzi sfery życia codziennego w świeckiej lub religijnej megaprojects, tworzy świat, w którym ludzie z wykorzystaniem tylko i wzmocnienie Imperium - wielki cel. Czy możliwe jest rozbicie tego błędnego koła, ołowiu kraju z imperialnej skrajni, rozbij pępowina, która łączy go z imperialnych-legacy feudalne, a prawa do zwolnienia ze służby w Imperium, gdyby władze - że zakres zagadnień, w których staramy się odpowiedzieć w tej książce.

Książka jest przeznaczona dla kultury, historyków, socjologów i wszystkich zainteresowanych w procesie modernizacji rosyjskiego.


Siergiej Nazipovich Gavrov- filozof, antropolog społeczny, polityczny naukowiec. Dr hab, profesor socjologii i antropologii społecznej. Rosyjski specjalista w dziedzinie społecznej modernizacji nie społeczeństw.

Urodzony w 1964 roku w mieście Gorki (ZSRR).

Starszy pracownik naukowy w sektorze społeczno procesów i systemów w Rosji Instytut Badań Kultury Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej. Magisterską obronił na teorii i historii kultury (filozofii nauki) na temat kultury narodowej i międzykulturowej interakcji (aspekty teoretyczne). Bronił pracy doktorskiej na temat religijnej, filozoficznej antropologii, filozofii kultury na temat - modernizacja procesów Rosja: społeczno-kulturowe aspekty. Autor kilku książek [1] oraz ponad sto artykułów naukowych. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopism Osobowość. Kultura. Wspólnoty (Instytut Filozofii, Rosyjska Akademia Nauk) i Psychologia elity , jak również Komisję do zbadania złożonych problemów ludzi kultury i społeczeństwa , działającą w ramach Zarządu Federacji Rosyjskiej Akademii Nauk Historia kultury światowej .

W sferze zainteresowań - modernizacja, problem modernizacji różnych przemian w hypostasis, w tym politycznych, demograficznych, edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, jak również filozofii edukacji. Profesor Hawrze na krótką listę zalecenia rosyjskich naukowców i polityków, co najlepiej odzwierciedla ich życia politycznego w Rosji 1994-2003.

Przedstawicielem Pisarzy Unii w Moskwie. Badania naukowe na temat historii, teorii i praktyki makro przemian w modernizacji Rosji.

Recenzenci:

E. Selezneva - Główny badacz rosyjski Instytut Badań Kultury, doktor filozofii. Nauki.

LN Wojwodinie - doktor filozofii. Nauki, prof.Zawartość

Sergey Gavrov 1

Modernizacja w imieniu imperium. 1

Społeczno-kulturowych aspektów modernizacji procesów w Rosji 1

Przedmowa 4

Rozdział 1. Dwa modele modernizacji 7

I. Zjawisko modernizacji 7

II. Cesarskiej i liberalnego modelu modernizacji 26

III. Historyczne sekwencji rosyjski modernizacji 50

Rozdział 2. Anatomia rosyjski tradycjonalizm 92

I. Tradycyjne umysłu: psychiczne i kulturowe synkretyzm 92

III. Feudalne / Kvazifeodalnaya imperium jako forma społecznej self-rosyjski kulturowych i cywilizacyjnych systemu 148

Rozdział 3. Modernizacja i społeczno-kulturowych procesów w Rosji od 1991 roku. 177

Społeczno sytuacji w Rosji po 1991 177

II. System i disistema. Scenariusze i perspektywy 207

Wnioski 225

P.S. 227

Od Piotra Wielkiego, jesteś coraz bardziej rozwinąć swoje granice, aby nie stracić w bezgraniczną przestrzeń.

Claude Henri de Saint-Simon Ruvrua - MS Lunin


Rosja - jest to imperium. Go wspierać, państwo

powinien posiadać w swoich rękach, a także o innych aspektach życia w kraju

S. Witte

Dlaczego wszystko tak się stało? I znajdują się na

charakter, albo woli Bożej.

Jak powinno być inaczej?

Mamy płacić za wszystko, i nie mają do przekazania

J. Brodski
Przedmowa

Na pytanie, dlaczego autor stworzył zainteresowanie w kwestiach związanych z modernizacją transformacji w Rosji, odpowiedź jest prosta. Rosyjski ptaków trojki, wszystkie 70 i większość z 80-ych z nudnym piąć się na stronie spotkania raznovelikim dysydent i kuchnia, do końca okresu 80's - wczesne 90-ozhila - tak ozhila. Rvanula tuż nietoperza, więc tak, że poleciał z kropli rider (byłe republiki radzieckie), woli, a kto się w niej w różnych fazach niewoli rosyjskiej historii. I poniósł. I mamy - współczesnych - oddaje ducha, a nie tylko kalejdoskopowy zmieniający się świat wokół nas, ale nasze życie, nas samych. Here it is - nowy etap modernizacji rosyjskiego.

Wanted, w czasie, który jest już w naszej historii, aby zrozumieć kim jesteśmy, skąd i gdzie idą i jak duże lub małe szanse, aby w końcu godne miejsce, a jeśli mamy twarzy kontroli przy wejściu do cywilizacji współczesnej. Ale, co ważniejsze, czy dużej części społeczeństwa i władz rosyjskich? A jeśli tak, to jakie zasady jesteśmy gotowi, aby odstąpić od tego, jak ważne dla siebie skłonny do poświęceń?

Fale walcowane modernizacji Rosji od ponad trzech wieków, począwszy od transformacji Piotra I. W tym czasie udało się coś zrobić, ale coś pozostało w dziedzinie marzeń i projektów. Więc dlaczego stałą pokusą modernizacji towarzyszy nie mniej stałego sprzeciwu wobec procesów modernizacyjnych, gdy reforma powinna być kontrreformy, ale po pewnym czasie, proces zamieszczonym w takiej samej kolejności? W naszej książce spróbujemy znaleźć odpowiedź na to i inne chorych naszego życia.

Najczęściej mówi się o Rosji po ścieżce tzw połowu modernizacji. Ale to tylko część prawdy, łowienie wzór działa tylko w niektórych segmentach Rosja społeczno-kulturowych, ale nie w systemie jako całości. Podczas modernizacji okres w naszej historii, my doganiać cywilizacji zachodniej modernizacji (głównie Europa Zachodnia), zwłaszcza w wojskowych i technologicznych, wszystko to służy rozwojowi wojskowo-technicznego potencjału kraju. Znaczące zmiany w strukturze społecznej, które obejmują nie tylko przyjęcie instytucjonalnych oferowanych wzorów nowoczesnej cywilizacji, ale również jej ducha, wprowadzenie i przestrzeganie praw obywatelskich i wolności, społeczeństwa obywatelskiego - wszystko to dla większości z okresu po prostu nie istnieje.

Władze wydawały się o wiele prostsze i bardziej niezawodne, aby nie opierał się na prywatnej inicjatywie Little Man, ale do podjęcia innej decyzji zły, uruchomienie wszystkich możliwych sił do kolejnego przełomu. Gdy cena straszny stres / nadmiar witalności przełom osób zostało dokonane, lub które miały miejsce częściej, częściowo, nagle okazuje się, że około beznadziejnej przybłęda społeczno-kulturalnej, który jest po prostu nie mogli nie tylko grać, ale również utrzymanie tego lokalnego sukcesu. Zrozumienie, że istnienie społeczeństwa obywatelskiego, poziom rozwoju społecznego w ogóle jest najwyższym i ostatecznym wartość - moc nie jest dzisiaj.

Tak więc, główne rzeczy. Przez wieki, główny wysiłek w procesie modernizacji Rosji nie jest zobowiązana do przystąpienia do zachodniej cywilizacji w genealogii nowoczesnego, ale przez wzgląd na ochronę, reprodukcji i konsolidacji imperium. Modernizacja została przeprowadzona wyłącznie w celu bardziej nowoczesnego i konkurencyjnego, ponieważ rodzaj poszczególnych elementów imperium, wymuszone poszkodowanego i rekolekcje prywatnych, lokalnych zostały dopuszczone do zachowania i wzmocnienia całego imperium umysłu i ciała.

Wreszcie, nie ma innej przyczyny, które doprowadziły nas do rozważenia szczegółowo specyfiki tego procesu modernizacji Rosji. W naszej analizy publikacji naukowych, istniejących badań nie dostarczają mniej lub bardziej pełny obraz rosyjski modernizacji transformacji. Albo są one odległe od nowoczesnych realiach społeczno-kulturowych, lub zjawiska modernizacji nie badano w zakresie zmian w kulturze i społeczeństwie, w ramach teoretycznej i kulturalne (kulturowe) podejścia, a nie tylko jakieś zdjęcie z wielokolorowych społeczno empiryk, poprzez zmianę, która objawia procesów modernizacyjnych, ale także na lepsze zrozumienie relacji przyczynowo-skutkowych, które prowadzą z kolei do historii.

W tej książce staramy się wziąć pod uwagę historyczne w Rosji modernizacji i faz, w celu oceny i perspektyw, w wyniku tych perspektyw, nasze życie osobiste szanse, tj. Czy będziemy budować dom, dzieci i podnieść do pielęgnowania naszego ogrodu, czy znów będzie toczyć buty, do mody i wojskowych noszących Empire oddanych nas do kolejnego pieca ideokraticheskogo projektu.

Autor wyraża jego szczere podziękowania dla kolegów, którzy brali kłopoty z czytania tej książki: doktor filozofii, profesor EA Orłowej i doktor filozofii, profesor A. Pelipenko. Wspólna dyskusja na temat rzekomych problemów i uwagi przyczyniły się do lepszego artykulację autora koncepcji. Szczególne podziękowania pragnę podziękować recenzentom, wiodących naukowców z rosyjskiego Instytutu Badań Kultury, doktor filozofii E. Selezneva i doktor filozofii, profesor LN Wojwodinie.

Pobieranie 0.71 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna