Senior rubinPobieranie 92,27 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar92,27 Kb.

PAKIET SENIOR RUBIN

1. Kompleksowe konsultacje specjalistyczne.

W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Zleceniobiorca gwarantuje Pacjentom dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania: • choroby wewnętrzne

 • (internista i / lub lekarz medycyny rodzinnej);

 • ginekologia i położnictwo;

 • chirurgia;

 • neurologia;

 • urologia;

 • diabetologia;

 • endokrynologia;

 • laryngologia;

 • okulistyka;

 • dermatologia;
 • alergologia;

 • ortopedia;

 • kardiologia;

 • gastroenterologia;

 • nefrologia;

 • onkologia;

 • pulmonologia;

 • reumatologia;

 • hematolog;

 • lekarz dyżurny.

Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza Grupy LUX MED,

W przypadku braku w placówkach własnych wymaganego specjalisty, istnieje możliwość skierowania przez lekarza Grupy LUX MED Pacjenta na konsultację specjalistyczną do lekarza, który nie przyjmuje w Grupie LUX MED, ale jest dostępny w Polsce. Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do samodzielnego pracownika naukowego (profesora, docenta) danej specjalności. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności.Uwaga:

Usługa ta nie obejmuje konsultacji z zakresu: stomatologii, rehabilitacji, psychiatrii oraz konsultacji u specjalistów innych zawodów, tj .np: dietetyk, logopeda, psycholog (w tym seksuolog).

 1. Konsultacje Psychologa i Psychiatry, seksuologa i androloga.

Pacjenci Grupy mogą w ramach abonamentu korzystać z konsultacji specjalistycznych lekarza psychiatry i psychologa (w tym seksuologa oraz androloga). Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje psychologa i lekarza psychiatry są limitowane i obejmują 3 porady w roku u każdego z tych specjalistów. 1. Kompleksowe badania diagnostyczne.

W zakres kompleksowych badań diagnostycznych wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych nie jest limitowana. Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza Grupy LUX MED:


Diagnostyka laboratoryjna


hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, płytki krwii, retikulocyty, czas protrombinowy, czas trombinowy (TT), czas tromboplastynowy (INR), D-Dimery, APTT, fibrynogen

badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko c-reaktywne, ALAT-aminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza kwaśna, fosforany, GGTP –gamma– glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza – krzywa, kreatynina, kwas moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, IGE całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna, troponina, tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwii), kortyzol, test z metodopramidem, prolaktyna, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4), beta-HCG, LH, progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA-15.3, CA-19.9

badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn VDRL, ASO, RF, Waalera – Rosego, CoombsaBTA, oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs (HBs-Ag), ATPO, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała w klasie IGG/IGM, przeciwciała anty-Hbs, przeciwciała anty-HCV, Helikobakter pyroli, przeciwciała HIV1/HIV2 oraz mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia trachomatis IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM

badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy noradrenalina adrenalina, kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych - posiew moczu, posiew kału ogólny, wymaz z gardła, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram, posiew i wymaz w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, czystość pochwy, posiew nasienia, posiew plwociny, wymaz z szyjki macicy

badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów, na krew utajoną, na Lamblie oraz na Rota Wirus/adenowirusy

badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa z nosa

badania mykologiczne z posiewem, mykogram

badania toksykologiczne: digoksyna, ołów

Diagnostyka obrazowa

badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 24 godzinne badanie EKG (Holter EKG), Holter EKG ciśnieniowy, Holter EKG „event”

badania rentgenowskie: RTG czaszki, RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej – również z barytem, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej, RTG kości (nosa, podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych), RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego, piersiowego, szyjnego), RTG w kierunku skoliozy, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG żuchwy, RTG zatok, RTG żeber, RTG stawów, RTG kończyn, urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał), RTG barku

W przypadku badań RTG Pacjent otrzymuje: opis badania oraz wynik badania na nośniku ustalonym dla danej placówki medycznej.

badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego, USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, USG tarczycy, USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG scriningowe ginekologiczne, USG jąder, USG ślinianek, ECHO serca, USG gruczołu krokowego transrektalne, Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, Doppler USG tętnic kończyny, Doppler USG żył kończyny, USG Doppler jamy brzusznej/ układu wrotnego, USG Doppler tętnic nerkowych, USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu skokowego, USG staw barkowy, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek miękkich, USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG nadgarstka, USG drobne stawy i więzadła, USG palca, USG ścięgna Achillesa

badania endoskopowe: anoskopia, gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia - pobranie wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych

badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do ciemności, badanie ciśnienia śródgałkowego, badanie widzenia przestrzennego

rezonans magnetyczny: jamy brzusznej, miednicy małej, śródpiersia (z wyłączeniem piersi), kręgosłupa: lędźwiowego, piersiowego, szyjnego, głowy, oczodołów, zatok, przysadki, stawów: barkowego, łokciowego, kolanowego, nadgarstka, skokowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych, stopy (z wyłączeniem badań dynamicznych), kończyny dolnej (udo, podudzie), kończyny górnej (ramię, przedramię).

tomografia komputerowa: głowy (z wyłączeniem dental CT), zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej (z wyłączeniem naczyń wieńcowych i serca), klatki piersiowej HRCT, jamy brzusznej (z wyłączeniem kolonoskopii wirtualnej), miednicy małej, kręgosłupa: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawów: biodrowych, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy, CT tkanek miękkich (udo, podudzie, ramie, przedramię).

Bezpłatne środki kontrastowe do badań Tomografii oraz Rezonansu Magnetycznego

Inne badania diagnostyczne

 • spirometria;

 • audiometria tonalna;

 • densytometria przesiewowa (screeningowa);

 • badanie uroflowmetryczne;

 • biopsje cienkoigłowe - guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych wraz z oceną histopatologiczną;

 • mammografia.

Uwaga:

Zakres abonamentu nie obejmuje badań ultrasonograficznych wykonywanych w technologii 3D/4D.

Nazwy lub metody oznaczeń poszczególnych badań mogą ulegać zmianie w związku z rozwojem technologii i podwyższaniem standardów obsługi, co nie będzie miało wpływu na zakres usług dostępnych w pakiecie.

 1. Szczepienia przeciwko grypie, anatoksyna p/tężcowa.

W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykonujemy szczepienia przeciwko grypie i tężcowi.

Usługa obejmuje:


 • konsultację lekarską przed szczepieniem;

 • szczepionkę (preparat);

 • wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.
  1. Prowadzenie ciąży.

Prowadzenie ciąży fizjologicznej zgodnie ze standardami postępowania obowiązującymi w Grupie LUX MED obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

Koszyk usług obejmuje:


 • badanie cytologiczne;

 • grupa krwi i czynnik Rh oraz przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych;

 • przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych (BTA);

 • morfologia krwi;

 • badanie ogólne moczu;

 • badanie stężenia glukozy we krwi na czczo;

 • badanie stężenia glukozy na czczo i 2 godz. po podaniu doustnym 75 g glukozy;

 • VDRL;

 • antygen HBs;

 • przeciwciała anty-HBV;

 • przeciwciała anty-HCV;

 • przeciwciała anty-HIV;

 • przeciwciała w kierunku różyczki (IgG, IgM);

 • przeciwciała w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM);

 • przeciwciała w kierunku cytomegalii (IgG, IgM);

 • posiew w kierunku paciorkowców ß-hemolizujących z pochwy i okolicy odbytu;

 • posiew z kanału szyjki macicy;

 • badania ultrasonograficzne macicy i przydatków.
 1. Skórne testy alergiczne.

W ramach usługi „Skórne testy alergiczne” wykonujemy - na zlecenie lekarza Grupy LUX MED - skórne testy alergiczne metodą nakłuć. Preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w cenie usługi. 1. Wizyty domowe (limit do 4 wizyt w roku).

Konsultacja lekarska udzielana przez lekarza zespołów wyjazdowych (lekarza rodzinnego/internistę) realizowana w miejscu zamieszkania chorego, konieczna z uwagi na stan zdrowia Pacjenta, który uniemożliwia mu przybycie do Centrum Medycznego. Wizyty domowe obejmują tylko przypadki nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym zaostrzenia dolegliwości przewlekłych, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Wizyta domowa w domu chorego ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w Centrach Medycznych Grupy LUX MED. W szczególności, niedogodny dojazd do Kliniki, wypisanie recepty lub zwolnienia nie są okolicznościami uzasadniającymi wizytę w domu Pacjenta. Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej, które jest udzielane wyłącznie w dniu jego zgłoszenia. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje Dyspozytor, na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Usługa realizowana jest w obrębie granic administracyjnych miast w których Zleceniobiorca posiada własne centra medyczne i w ich okolicach - szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl.Uwaga:

Usługa limitowana do 4 wizyt w roku.

 1. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne.

Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu.W ramach dostępu do konsultacji u wszystkich specjalistów, konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

 • pobranie wymazu/posiewu;

 • pomiar ciśnienia tętniczego;

 • pomiar wzrostu i wagi ciała;

 • odczulanie (lek pacjenta).

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego;

 • pobranie wymazu i posiewu;

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w centrach własnych Zleceniobiorcy

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy – klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie);

 • znieczulenie miejscowe;

 • usunięcie kleszcza.


Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa;

 • przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej;

 • koagulacja naczyń przegrody nosa;

 • usunięcie ciała obcego z nosa, ucha;

 • założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego;

 • założenie/zmiana/usunięcie sączka;

 • płukanie ucha/nosa;

 • laryngoskopia pośrednia;

 • pobranie wymazu/posiewu;

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w centrach własnych Zleceniobiorcy;

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy

 • kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza;

 • donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa.


Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

 • badanie dna oka;

 • pomiar ciśnienia śródgałkowego;

 • usunięcie ciała obcego z oka;

 • badanie ostrości widzenia;

 • iniekcja podspojówkowa;

 • badanie autorefraktometrem;

 • podanie leku do worka spojówkowego;

 • płukanie worka spojówkowego;

 • gonioskopie;

 • pobranie wymazu/posiewu;

 • dobór okularów.


Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego;

 • repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala);

 • założenie/zmiana opatrunku;

 • iniekcje dostawowe i okołostawowe;

 • punkcja stawu – pobranie materiału do badań;

 • założenie opaski elastycznej;

 • założenie szyny/temblaka;

 • założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora.


Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • dermatoskopia;

 • pobranie wymazu/posiewu.


Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • pobranie cytologii.


Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

 • podanie leku doustnego;

 • iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna;

 • podłączenie wlewu kroplowego;

 • pobranie wymazu/posiewu;

 • założenie/zmiana opatrunku nie wymagającego zaopatrzenia chirurgicznego;

 • pobranie krwi.

Uwaga:

Wymienione powyżej zabiegi wykonywane są w ramach komplementarnej konsultacji, jeżeli dostępne są w placówce. Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu.

 1. Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne.

Usługi w formie zabiegów, które nie są integralną częścią konsultacji lekarskiej. Mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym i nie wymagają hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej.Zakres pozakonsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych jest uwarunkowany dostępnością w danej placówce Zleceniobiorcy. Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • biopsja chirurgiczna (cienkoigłowa) guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzła chłonnego wraz z oceną histopatologiczną;

 • założenie szwów w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy.

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • unieruchomienie typu Dessault mały/duży;

 • dobór i założenie kortezy: stawu kolanowego, stawu łokciowego, stawu skokowego, lędźwiowo-krzyżowej, nadgarstka;

 • dobór i założenie kołnierza ortopedycznego;

 • założenie gipsu syntetycznego: udowego, podudzia, przedramiennego, ramiennego, typu rękawiczka;

 • założenie gipsu typu gorset;

 • założenie longiety;

 • założenie temblaka uniwersalnego;

 • założenie prosto trzymacza – opatrunek ósemkowy;

 • założenie szyny Stocka;

 • założenie szyny na palec;

 • założenie ochrony na gips – kończyna dolna;

 • dobór kul łokciowych.

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • elektrokoagulacja dermatologiczna (1 punkt);

 • krioterapia dermatologiczna;

 • ścięcie i koagulacja włókniaków skóry;

 • wyłyżeczkowanie/laserochirurgia zmiany skóry;

 • lampa PUVA.

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • elektrokoagulacyjne leczenie nadżerek;

 • kriochirurgiczne leczenie nadżerek;

 • założenie wkładki domacicznej;

 • usunięcie wkładki domacicznej.

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • laryngologiczne zabiegi kriochirurgiczne;

 • punkcja zatok;

 • zabieg płukania zatok metodą Petza;

 • wlewka krtaniowa;

 • nastawienie nosa zamknięte;

 • nacięcie krwiaków małżowiny usznej;

 • nacięcie krwiaków przegrody nosa;

 • obliteracja żylaków nasady języka;

 • podcięcie wędzidełka języka.

Pozostałe zabiegi ambulatoryjne:

 • premedykacja;

 • enema;

 • założenie/zmiana cewnika;

 • kule łokciowe – wypożyczenie.

Uwaga:

Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu.

 1. Rehabilitacja.

Usługa kierowana jest do Pacjentów:  • po urazach ortopedycznych

  • cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów

  • cierpiących z powodu chorób zawodowych

  • cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.

Usługa składa się z leczenia ruchem (kinezyterapia) i/lub wykorzystania leczniczego działania energii (fizykoterapia). Zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych określany jest przez kierującego na nie lekarza Grupy LUX MED przy usługach specjalistycznych i uzależniony jest od możliwości techniczno-sprzętowych danej placówki. Rehabilitacja prowadzona w Centrach Medycznych Zleceniobiorcy zawiera następujące usługi:

 • elektrostymulację

 • jonoforezę

 • galwanizację

 • kinezyterapię

 • prądy diadynamiczne;

 • prądy interferencyjne

 • terapię laserową

 • terapię manualną

 • ultradźwięki

 • ultradźwięki w wodzie

Uwaga:

Abonament nie obejmuje kosztów rehabilitacji w przypadku wad wrodzonych i ich następstw, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie 1 miesiąca po zabiegu, po incydentach wieńcowych, po incydentach neurolgicznych i naczyniowo-mózgowych oraz usług o charakterze fitness i gimnastyki korekcyjnej.

 1. Profilakyka Stomatologiczna.

Zakres profilaktyki stomatologicznej obejmuje następujące usługi wraz z wykorzystanymi do nich materiałami: • przegląd stomatologiczny – raz w roku

 • fluoryzację zębów

 • usuwanie kamienia nazębnego (scaling)

 • uszczelnianie bruzd

 • piaskowanie.
 1. Stomatologia zachowawcza.

Usługa obejmuje rabat 10% na poniższe usługi wraz z wykorzystanymi do nich materiałami, wykonywane przez lekarzy stomatologów. Zakres stomatologii zachowawczej obejmuje:konsultacje specjalistyczne:

stomatologa, ortodonty, chirurga stomatologicznego, periodontologa, protetyka (plan leczenia)stomatologię zachowawczą w tym:

leczenie ubytków próchniczych, leczenie kanałowe zębów, odbudowa zębów, suchy zębodół, dewitalizacja, amputacja i ekstyrpacja miazgi, impregnacja zębinyoraz

 • RTG zęba

 • pantomogram

 • znieczulenie miejscowe

W zależności od możliwości konkretnej placówki medycznej w skład usługi stomatologicznej wchodzi także nocna pomoc stomatologiczna (pomoc doraźna) w godzinach 20.00-8.00, w czasie której w ramach abonamentu wykonywane bezpłatnie są usługi w razie bólu i w nagłych przypadkach. Kwalifikacji przypadku do pomocy doraźnej dokonuje lekarz dyżurny.

Uwaga:

Abonament nie obejmuje leczenia: ortodontycznego, protetycznego, periodontologicznego oraz implantów.

 1. Chirurgia Stomatologiczna.

Usługa obejmuje rabat 10% na poniższe usługi wraz z wykorzystanymi do nich materiałami, wykonywane przez lekarzy stomatologów. Zakres chirurgii stomatologicznej obejmuje następujące usługi: • chirurgiczne zaopatrzenie rany (dużej, małej - do 3 zębodołów)

 • hemisekcję zęba

 • nacięcie ropnia – włącznie z drenażem

 • plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej

 • plastyka wędzidełka wargi, policzka, języka

 • resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego, zęba bocznego z wstecznym wypełnieniem kanału

 • resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego, zęba przedniego z wstecznym wypełnieniem kanału

 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki

 • usunięcie szwów w jamie ustnej

 • usunięcie zęba jednokorzeniowego, jednokorzeniowego mlecznego

 • usunięcie zęba przez dłutowanie wewnatrzzębodołowe

 • usunięcie zęba wielokorzeniowego, wielokorzeniowego mlecznego

 • wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej

 • wyłuszczenie kamienia z przewodu slinianki

 • wyłuszczenie torbieli zębopochodnej

 • założenie opatrunku chirurgicznego

 • założenie opatrunku parodontologicznego

 • zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu usuwania zęba

 • zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej 1. Program ZDROWIE, PIĘKNO, HARMONIA.

Zdrowy styl życia to uniwersalna recepta na zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Każdego roku włączamy się w różnego typu akcje profilaktyczne, patronujemy bardzo wielu imprezom sportowym i rekreacyjnym, zapoznajemy z najnowszymi osiągnięciami medycyny i poprzez kwartalnik wydawany przez Grupę LUX MED staramy się przybliżać nawet najtrudniejsze problemy dotyczące zdrowia. Jesteśmy bowiem przekonani, że satysfakcja z życia każdego z nas zależy przede wszystkim od kondycji, na którą składa się wiele aspektów określanych jako zdrowy styl życia. Posiadaczom kart Pacjenta oferujemy program „Zdrowie, Piękno, Harmonia”, dzięki któremu łatwiej będzie Państwu prowadzić zdrowy styl życia.

Program „Zdrowie, Piękno, Harmonia” daje możliwość skorzystania z rabatów i ofert specjalnych przygotowanych przez firmy partnerskie świadczące usługi okołozdrowotne (odnowa biologiczna, fitness, kosmetyka). Z uwagi na to, że oferta stale się rozszerza aktualne informacje znajdą Państwo zawsze na stronie www.luxmed.pl


 1. Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED.

Każdemu Pacjentowi abonamentowemu przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane przez placówki własne Grupy LUX MED. Rabatów nie sumuje się.Status dokumentu: o ograniczonym dostępie Strona z


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna