Seminarium magisterskiePobieranie 452,43 Kb.
Strona1/4
Data25.11.2017
Rozmiar452,43 Kb.
  1   2   3   4

prof. dr hab. Gabriel Łasiński semestr 2011/2012

Katedra Komunikacji i Zarządzania Sporcie

AWF we Wrocławiu

Seminarium magisterskie


I semestr

 1. Wprowadzenie do seminarium. Problematyka naukowa Zakładu.

 2. Problemy badawcze: pojęcie, klasyfikacja problemów.

 3. Proces badawczy i poznawczy w nauce.

Teoria i empiria, dedukcja i indukcja.

 1. Metodologia i metodyka nauk o sporcie.

Podejście systemowe jako koncepcja badawcza.

 1. Problemy jakościowe i techniczne badań. Skale pomiarów.

 2. Struktura pracy magisterskiej.

Charakterystyka poszczególnych części.

 1. Próba formułowania problemu i tematu pracy magisterskiej.

 2. Określenie zakresu literatury przedmiotowej.

Forma zaliczenia seminarium: uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena wiedzy z zakresu analizowanej problematyki.


II semestr

 1. Formułowanie tematu pracy magisterskiej.

Wybór literatury przedmiotowej.

 1. Uzasadnienie wyboru tematu.

Określenie celu pracy.

 1. Hipotezy i pytania badawcze.

 2. Materiał i metody badań.

 3. Sposób prezentacji wyników badań i przygotowanie dyskusji

 4. Określenie założeń metodycznych pracy magisterskiej.

 5. Analiza literatury przedmiotowej (sprawozdania).


Forma zaliczenia seminarium: przedstawienie planu realizacji pracy magisterskiej wraz ze szczegółowym określeniem struktury pracy
Seminarium magisterskie
Charakter pracy magisterskiej: ćwiczebny i twórczy

Cel pracy: nauczenie umiejętności stosowania metod badawczych i naukowego ujmowania tematu

Praca magisterska to sprawdzian


 1. Opanowanie nabytych wiadomości w trakcie studiów.

 2. Twórczość, pomysłowość, samodzielność myślenia, akcent badawczy.

 3. Umiejętność wykładu (logiczne wyłożenie myśli, właściwa interpretacja wyników - (myśl jako element szczególnie wyeksponowany)

 4. Wyznaczenie tematu, określenie zasięgu, podanie metody opracowania.

 5. Nabycie umiejętności technicznych (zbieranie materiałów, pomiary, obserwacja.

 6. Umiejętność korzystania z piśmiennictwa.

 7. Umiejętność opracowania materiału.

Obiektywizm badawczy przejawia się m.in.:

 • krytyczne korzystanie z piśmiennictwa

 • umiejętność krytycyzmu odnośnie własnego tematu

 • umiejętność krytycyzmu odnośnie własnych badań

Problemy


Problemy teoretyczne - nauki teoretyczne nie eksponują ocen (poznawcze)
Co to jest, właściwości ?

Problemy praktyczne - dyscypliny praktyczne - eksponują oceny i zdania dyrektywne

Stan: jest stan: ma być

Wiedza niezbędna do rozwiązywania problemów praktycznych obejmuje:

Problemy praktyczne


Wyróżnia się 3 grupy sytuacji, które mogą tworzyć problemy praktyczne:

 1. Problem jako sytuacja trudna

 2. Problem jako sytuacja nowa

 3. Problem jako sytuacja niepewna


Elementy problemu:

 • decydent

 • cel

 • min. 2 rozwiązania

 • stan wątpliwości

 • środowisko sytuacji

Problem praktyczny - pytanie dotyczące celu, warunków (i) lub działania

Cel  co robić ?

(jest  ma być)Warunki  Jakie zasoby uruchomić ?

Działanie  W jaki sposób cel osiągnąć? (plan, metoda, realizacja)
Model procesu badawczego i poznawczego
na przykładzie teorii treningu sportowego
  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna