Selected vocabulary- articles 1-3 ( ‘Globish’, ‘Healthy at Any Age’, ‘The Beauty Advantage’)Pobieranie 31,55 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar31,55 Kb.

Selected vocabulary- Articles 1-3 ( ‘Globish’, ‘Healthy at Any Age’, ‘The Beauty Advantage’)

Globish’
alumnus, alumni (pl)- absolwent

catchpharase- slogan (reklamowy)

contemporary- współczesny

lingua franca- wspólny język do komunikacji miedzy osobami posługującymi się różnymi językami, lingua franca

prevalent in- powszechny, rozpowszechniony w

contagious- zaraźliwy

subversive-wywrotowy

combustion engine- silnik spalinowy

to gain momentum- nabrać impetu, nabrać na sile

to morph into- przekształcić, przerodzić się w

stripped-down vocabulary- uproszczone słownictwo

to poke fun at- nabijać się z

placard- afisz, transparent

to assert oneself across the world- zaznaczyć swój autorytet na świecie

telling- znamienny, trafny

devout- pobożny

to curb- ograniczać

deployment- rozmieszczenie strategiczne

Anglophone- osoba anglojęzyczna, anglofob

decaffeinated English’- uproszczony angielskiunbreakable link between- nieprzerwana więź między

to inhibit further development- zahamować dalszy rozwój

to splash out on- szarpnąć się na

decoupled from- oddzielony od, rozdzielony z

contentious past- kontrowersyjna przeszłość

tidbit- smakowity kąsek, ciekawostka

amiable- przyjemny

a slam dunk- ( in basketball) wsad

to peruse- przyjrzeć się, przestudiować

overwhelming- dominujący, przemożny

to have the gall to do sth- mieć czelność coś zrobić

to revamp- przerabiać, odnowić

drill sergeant- instruktor musztry

raucous- hałaśliwy, rechotliwy

bullhorn- megafon( to yell through a billhorn)

bottom-up- od podstaw, systemowy- tu- zasady języka wynikają z najczęściej używanych konstrukcji

top-down- odgórny, zarządzany odgórnie- zasady językowe narzucone odgórnie- określające poprawność językową

to be driven underground- być zmuszonym do zejścia do podziemia

to hasten- przyspieszać, ponaglać

succinct- zwięzły, konkretny

innumerable- niezliczony

to disembark from the bus-wysiadać z autobusu

to cling fiercely to- kurczowo się trzymać, obstawać przy

input from- wkład, udział

startup ( Econ)- rozpoczęcie działalności

inexplicably- niewytłumaczalnie

crude- prosty, prymitywny

to dumb down- upraszczać

I can’t quite hack it- nie daję sobie z tym rady

Healthy at Any Age’
cliche- truizm, powiedzenie o pustej treści

musty stacks of academic libraries- zatęchłe stosy książek w bibliotekach uniwersyteckich

genetic mutation- mutacja genu

annual screening- coroczne badanie kontrolne

to yield- dostarczać, dawać wynik

reams of information- ogrom informacji

layperson/ laypeople (pl)- laik,laicy

randomised participants- losowo wybierani uczestnicy

control group- grupa kontrolna

to generate conclusions- formułować wnioski

brainpower- siła umysłu

mammogram- badanie mammograficzne

to decree- zarządzić, nakazywać, zawyrokować

to stand by- trwać przy, upierać się przy

to advocate- opowiadać się za

hormone-replacement therapy- hormonalna terapia zastępcza

to fall in and out of favour with- popadać w łaskę i niełaskę u

myocardial infarction- zawał serca

type 2 diabetes- cukrzyca typu 2

prophylactic- profilaktyczny

statin- statyna, lek obniżający poziom cholesterolu

to hail sb/sth as- okrzyknąć kogoś/ coś jako

complete genome sequence- pełna sekwencja genomu

a black box- coś nieznanego, niepoznanego

ovarian cancer- rak jajników

to be off the hook- być wolnym, być z czegoś zwolnionym

to stave off an ilness- powstrzymać, odsunąć groźbę choroby
to lose weight- zrzucić zbędne kilogramy

to keep weight off- nie przybierać ponownie na wadze

to gain weight- przybrać na wadze

bariatric surgery- chirurgia bariatryczna

to indulge in- rozkoszować się czymś

vice- wada, słabostka

moderation- umiar

intimidating- przerażające

to lug around a toddler- biegać za małym dzieckiem/ berbeciem

brisk walking- żwawy, energiczny spacer

namesake- imiennik, imienniczka

don’t let your health slide- nie dopuść do tego byś podupadł na zdrowiu

basic stats- podstawowe wyniki

body-mass index- wskaźnik masy ciała

to quiz somebody on- wypytywać kogoś o

to creep up to- rosnąć stopniowo

upshot- rezultat, wynik

a rowing machine- przyrząd do treningu wioślarskiego

to run on a treadmill- biegać na bieżni

downtime- czas przestoju, odpoczynku

to snuggle- przytulać się

missive (fm)- pismo, list

to swear by a suplement- święcie wierzyć w działanie suplementów

to overlook sth- przeoczyć coś

PSA- Prostate Specific Antygen- antygen swoisty prostaty

on a regular basis- regularnie

regimen- terapia, leczenie

medical records- dokumentacja medyczna

mastectomy- mastektomia

a smart phone- wielofunkcyjne urządzenie telefoniczne

The Beauty Advantage’
to dismiss sth as- uznać coś za mało ważne, zlekceważyć

pencil skirt- ołówkowa (wąska) spódnica

turtleneck - golf

peep-toe stilettos- szpilki z odkrytymi placami

vintage clips- staromodne klipsy

attention-obsessed- mający bzika na punkcie pozostawania w centrum uwagi

twit- cymbał

to coo- gaworzyć, mówić delikatnym głosem

stuffed to the brim with- wypchany po brzegi

a culture consumed by image- kultura skupiona na wyglądzie

to dub- nazwać


bloated lips- nadęte usta

to lust after- pożądać, pragnąć czegoś

airbrushed, unattainable beauty ideal- ulepszony, nieosiągalny ideał piękna

bias against- uprzedzenie, niechęć wobec

merit- zaleta, wartość

to have more hiring options- mieć większe szanse na zatrudnienie

marketable- wartościowy na rynku pracy

recruiter- osoba zajmująca się rekrutacją

to land a job- złapać dobrą posadę

to flaunt one’s assets- szczycić się, obnosić ze swoimi atutami

to ask to have one’s name withheld- chcieć pozostać anonimowym/ nie podawać nazwiska przy swojej wypowiedzi

chiseled face- wyrazista twarz

a 5 o’clock shadowed man- mężczyzna z jednodniowym zarostem

to be deemed beautiful- być uznanym za piękny/ą

to equate with- utożsamiać z

to be mesmerized by- być zafascynowanym

to ascribe sth to sb- przypisywać komuś coś

pickiness- wybiórczość, bycie wybrednym (picky)

superficial notions of beauty- powierzchowne pojęcie piękna

a candidate for upgrade- kandydat do ulepszenia

to warp one’s standards for what’s normal- wypaczać pojęcie normalności

a boob job- operacja powiększenia piersi

a tummy tick-plastyka brzucha

outpatient procedures- zabiegi ambulatoryjne

a ceaseless pursuit- bezustanna gonitwa za

against the backdrop of- wobec, w sytuacji gdy

to strive toward wage equality- starać się wywalczyć równe zarobki dla kobiet i mężczyzn

Miss America pageant- konurs małych Miss Ameryki

to be enslaved by- być zniewolonym przez

in droves- w stadzie, w grupie

boxy suits- kanciaste, męskie w kroju garnitury

bustier- stanik

household breadwinner- żywiciel rodziny

ageism- dyskryminacja z powodu wieku

to balk at- wzdrygać się przed

milieu- środowisko, otoczenie

bimbo effect- efekt laluni( zakładamy, że jej sukcesy wynikają jedynie z wyglądu, a nie

z faktycznych zdolności, kwalifikacji, itp.)conundrum of- zagadka

tech- savvy- obyty w nowoczesnej technologii

nice on the eyes- miły dla oka

furrowed brows- zmarszczone brwi

to pass as young- uchodzić za młodą (mimo starszego wieku)

perpetually worried about- nieustannie zmartwiony czymś

a centuries-old obsession- odwieczna obsesja
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna