Selected vocabulary- articles 1-3 ( ‘Globish’, ‘Healthy at Any Age’, ‘The Beauty Advantage’)Pobieranie 31.55 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar31.55 Kb.

Selected vocabulary- Articles 1-3 ( ‘Globish’, ‘Healthy at Any Age’, ‘The Beauty Advantage’)

Globish’
alumnus, alumni (pl)- absolwent

catchpharase- slogan (reklamowy)

contemporary- współczesny

lingua franca- wspólny język do komunikacji miedzy osobami posługującymi się różnymi językami, lingua franca

prevalent in- powszechny, rozpowszechniony w

contagious- zaraźliwy

subversive-wywrotowy

combustion engine- silnik spalinowy

to gain momentum- nabrać impetu, nabrać na sile

to morph into- przekształcić, przerodzić się w

stripped-down vocabulary- uproszczone słownictwo

to poke fun at- nabijać się z

placard- afisz, transparent

to assert oneself across the world- zaznaczyć swój autorytet na świecie

telling- znamienny, trafny

devout- pobożny

to curb- ograniczać

deployment- rozmieszczenie strategiczne

Anglophone- osoba anglojęzyczna, anglofob

decaffeinated English’- uproszczony angielskiunbreakable link between- nieprzerwana więź między

to inhibit further development- zahamować dalszy rozwój

to splash out on- szarpnąć się na

decoupled from- oddzielony od, rozdzielony z

contentious past- kontrowersyjna przeszłość

tidbit- smakowity kąsek, ciekawostka

amiable- przyjemny

a slam dunk- ( in basketball) wsad

to peruse- przyjrzeć się, przestudiować

overwhelming- dominujący, przemożny

to have the gall to do sth- mieć czelność coś zrobić

to revamp- przerabiać, odnowić

drill sergeant- instruktor musztry

raucous- hałaśliwy, rechotliwy

bullhorn- megafon( to yell through a billhorn)

bottom-up- od podstaw, systemowy- tu- zasady języka wynikają z najczęściej używanych konstrukcji

top-down- odgórny, zarządzany odgórnie- zasady językowe narzucone odgórnie- określające poprawność językową

to be driven underground- być zmuszonym do zejścia do podziemia

to hasten- przyspieszać, ponaglać

succinct- zwięzły, konkretny

innumerable- niezliczony

to disembark from the bus-wysiadać z autobusu

to cling fiercely to- kurczowo się trzymać, obstawać przy

input from- wkład, udział

startup ( Econ)- rozpoczęcie działalności

inexplicably- niewytłumaczalnie

crude- prosty, prymitywny

to dumb down- upraszczać

I can’t quite hack it- nie daję sobie z tym rady

Healthy at Any Age’
cliche- truizm, powiedzenie o pustej treści

musty stacks of academic libraries- zatęchłe stosy książek w bibliotekach uniwersyteckich

genetic mutation- mutacja genu

annual screening- coroczne badanie kontrolne

to yield- dostarczać, dawać wynik

reams of information- ogrom informacji

layperson/ laypeople (pl)- laik,laicy

randomised participants- losowo wybierani uczestnicy

control group- grupa kontrolna

to generate conclusions- formułować wnioski

brainpower- siła umysłu

mammogram- badanie mammograficzne

to decree- zarządzić, nakazywać, zawyrokować

to stand by- trwać przy, upierać się przy

to advocate- opowiadać się za

hormone-replacement therapy- hormonalna terapia zastępcza

to fall in and out of favour with- popadać w łaskę i niełaskę u

myocardial infarction- zawał serca

type 2 diabetes- cukrzyca typu 2

prophylactic- profilaktyczny

statin- statyna, lek obniżający poziom cholesterolu

to hail sb/sth as- okrzyknąć kogoś/ coś jako

complete genome sequence- pełna sekwencja genomu

a black box- coś nieznanego, niepoznanego

ovarian cancer- rak jajników

to be off the hook- być wolnym, być z czegoś zwolnionym

to stave off an ilness- powstrzymać, odsunąć groźbę choroby
to lose weight- zrzucić zbędne kilogramy

to keep weight off- nie przybierać ponownie na wadze

to gain weight- przybrać na wadze

bariatric surgery- chirurgia bariatryczna

to indulge in- rozkoszować się czymś

vice- wada, słabostka

moderation- umiar

intimidating- przerażające

to lug around a toddler- biegać za małym dzieckiem/ berbeciem

brisk walking- żwawy, energiczny spacer

namesake- imiennik, imienniczka

don’t let your health slide- nie dopuść do tego byś podupadł na zdrowiu

basic stats- podstawowe wyniki

body-mass index- wskaźnik masy ciała

to quiz somebody on- wypytywać kogoś o

to creep up to- rosnąć stopniowo

upshot- rezultat, wynik

a rowing machine- przyrząd do treningu wioślarskiego

to run on a treadmill- biegać na bieżni

downtime- czas przestoju, odpoczynku

to snuggle- przytulać się

missive (fm)- pismo, list

to swear by a suplement- święcie wierzyć w działanie suplementów

to overlook sth- przeoczyć coś

PSA- Prostate Specific Antygen- antygen swoisty prostaty

on a regular basis- regularnie

regimen- terapia, leczenie

medical records- dokumentacja medyczna

mastectomy- mastektomia

a smart phone- wielofunkcyjne urządzenie telefoniczne

The Beauty Advantage’
to dismiss sth as- uznać coś za mało ważne, zlekceważyć

pencil skirt- ołówkowa (wąska) spódnica

turtleneck - golf

peep-toe stilettos- szpilki z odkrytymi placami

vintage clips- staromodne klipsy

attention-obsessed- mający bzika na punkcie pozostawania w centrum uwagi

twit- cymbał

to coo- gaworzyć, mówić delikatnym głosem

stuffed to the brim with- wypchany po brzegi

a culture consumed by image- kultura skupiona na wyglądzie

to dub- nazwać


bloated lips- nadęte usta

to lust after- pożądać, pragnąć czegoś

airbrushed, unattainable beauty ideal- ulepszony, nieosiągalny ideał piękna

bias against- uprzedzenie, niechęć wobec

merit- zaleta, wartość

to have more hiring options- mieć większe szanse na zatrudnienie

marketable- wartościowy na rynku pracy

recruiter- osoba zajmująca się rekrutacją

to land a job- złapać dobrą posadę

to flaunt one’s assets- szczycić się, obnosić ze swoimi atutami

to ask to have one’s name withheld- chcieć pozostać anonimowym/ nie podawać nazwiska przy swojej wypowiedzi

chiseled face- wyrazista twarz

a 5 o’clock shadowed man- mężczyzna z jednodniowym zarostem

to be deemed beautiful- być uznanym za piękny/ą

to equate with- utożsamiać z

to be mesmerized by- być zafascynowanym

to ascribe sth to sb- przypisywać komuś coś

pickiness- wybiórczość, bycie wybrednym (picky)

superficial notions of beauty- powierzchowne pojęcie piękna

a candidate for upgrade- kandydat do ulepszenia

to warp one’s standards for what’s normal- wypaczać pojęcie normalności

a boob job- operacja powiększenia piersi

a tummy tick-plastyka brzucha

outpatient procedures- zabiegi ambulatoryjne

a ceaseless pursuit- bezustanna gonitwa za

against the backdrop of- wobec, w sytuacji gdy

to strive toward wage equality- starać się wywalczyć równe zarobki dla kobiet i mężczyzn

Miss America pageant- konurs małych Miss Ameryki

to be enslaved by- być zniewolonym przez

in droves- w stadzie, w grupie

boxy suits- kanciaste, męskie w kroju garnitury

bustier- stanik

household breadwinner- żywiciel rodziny

ageism- dyskryminacja z powodu wieku

to balk at- wzdrygać się przed

milieu- środowisko, otoczenie

bimbo effect- efekt laluni( zakładamy, że jej sukcesy wynikają jedynie z wyglądu, a nie

z faktycznych zdolności, kwalifikacji, itp.)conundrum of- zagadka

tech- savvy- obyty w nowoczesnej technologii

nice on the eyes- miły dla oka

furrowed brows- zmarszczone brwi

to pass as young- uchodzić za młodą (mimo starszego wieku)

perpetually worried about- nieustannie zmartwiony czymś

a centuries-old obsession- odwieczna obsesja

Pobieranie 31.55 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu