Sebastian KryśPobieranie 47,07 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar47,07 Kb.

BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA

BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJZabezpieczenie Poczty Elektronicznej
Zabezpieczenie Poczty Elektronicznej to produkt wykorzystujący bazę Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI). Pozwala na podpisanie i zaszyfrowanie poczty elektronicznej. Stosowanie ZPE zmniejsza ryzyko związane z przesyłaniem dokumentów w sieciach komputerowych. Ochrona korespondencji możliwa jest dzięki weryfikacji wiarygodności certyfikatów i podpisów elektronicznych. Dzięki zabezpieczeniu użytkownik ma możliwość podpisania swoim identyfikatorem poczty elektronicznej, co daje pewność stronom biorącym udział w wymianie informacji, że pochodzą one od konkretnej osoby. Ponadto zyskują pewność, że nikt ich nie modyfikował.
 

Korzyści z używania Zabezpieczenia Poczty Elektronicznej: • Możliwość jednoznacznego określenia i uwiarygodnienia nadawcy wiadomości (uwierzytelnienie),

 • Gwarancja, że odbiorca może wykryć każdą zmianę, która nastąpiła podczas przesyłania wiadomości (integralność danych),

 • Pewność, że po zaszyfrowaniu wiadomości nikt, oprócz adresata, nie będzie mógł poznać jej treści (poufność danych).

Korzyści dodatkowe to możliwość wdrożenia elektronicznego obiegu informacji, pozwalającego na:

 • Obniżenie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów;

 • Skrócenie czasu przygotowywania dokumentów;

 • Szybkie przeszukiwanie bazy dokumentów i wiadomości wg różnych kryteriów;

 • łatwe archiwizowanie dokumentów i wiadomości;

Oraz publikacja w elektronicznej bazie certyfikatów do szyfrowania (wszystkich klientów usługi).

Certyfikaty wystawiane przez CC Signet obsługiwane są przez programy:Usługi bankowości elektronicznej

Oferowane przez banki systemy bankowości elektronicznej są we współczesnym świecie standardem komunikacji między Klientem a bankiem.

BRE Bank, w latach 90-ych pionier bankowości elektronicznej w Polsce, a obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie polskich banków, oferuje klientom systemy cechujące się rozbudowaną funkcjonalnością oraz dużą elastycznością. BRESOK to gwarantujący pełne bezpieczeństwo a zarazem przyjazny dla użytkownika system, zapewniający stały dostęp do informacji finansowych, który pozwala na aktywne zarządzanie środkami w formie zleceń. BRESOK jest w pełni integrowalny z systemami finansowo-księgowymi. Umożliwia także zarządzanie środkami w firmach o rozbudowanej strukturze. Nowszym, stale rozwijanym przez nas systemem bankowości elektronicznej jest internetowa wersja BRESOKa – interBRESOK.

Atutem banku, a zarazem świadectwem jakości usług świadczonych za pomocą nowoczesnych kanałów dystrybucji, jest przyznanie BRE Bankowi certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2000 dla polecenia przelewu składanego drogą elektroniczną w systemach BRESOK i interBRESOK.
Certyfikacja systemu zarządzania jakością

Rok 2002 jest kolejnym rokiem funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie produktu "Polecenie przelewu realizowane drogą elektroniczną BRESOK i interBRESOK".

Certyfikat jakości, wydany w lutym 1999 roku, jest, co roku potwierdzany poprzez wewnętrzne i zewnętrzne audyty jakości. Jest on wizytówką Banku i stanowi dla Klientów i potencjalnych Klientów zapewnienie, iż BRE Bank stosuje zasady wysokiej jakości obsługi produktu, dające bardzo dobre podstawy do dalszego doskonalenia.

W lutym 2002 roku w wyniku audytu przeprowadzonego przez audytorów firmy TÜV nastąpiło wznowienie certyfikat na kolejne trzy lata, tzn. do lutego 2005 roku.


Polityka jakości

BRE Bank zapewnia wszystkim Klientom utrzymanie jakości świadczonych usług, w tym dla produktu: polecenie przelewu składane za pośrednictwem systemu elektronicznego – BRESOK, na zadeklarowanym poziomie, z podkreśleniem terminowości wykonywania usług.

Przyjętą politykę jakości Bank realizuje przez udokumentowany i wdrożony system jakości, zgodny z wymaganiami Norm ISO 9001, opisany w Księdze Jakości.

Celem polityki jakości BRE Banku jest zapewnienie kompleksowej obsługi Klientów na zasadach trwałej, partnerskiej współpracy.

BRE Bank zobowiązuje się do doskonalenia świadczonych usług oraz poszerzania gamy oferowanych produktów.

Gwarantem realizacji założonego celu jest świadomość naszych pracowników i ich kwalifikacje, systematycznie pogłębiane przez różnorodne szkolenia, a także stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych.

Każdy pracownik Banku jest odpowiedzialny za jakość pracy na własnym stanowisku i świadomy jej wpływu na zadowolenie Klientów i wyniki finansowe Banku.

System jakości obejmuje wszystkie sfery działania związane z jakością oferowanego produktu i podlega stałemu doskonaleniu.

Zapewniam, że powyższa polityka jakości i ustalenia zawarte w Księdze Jakości są przestrzegane na wszystkich szczeblach organizacyjnych, a skuteczność i efektywność Systemu Jakości jest przedmiotem stałej troski Zarządu.

BRESOK


System, BRESOK oferowany jest wszystkim przedsiębiorstwom zainteresowanym korzystaniem z usług bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Elektroniczny system obsługi Klienta BRESOK umożliwia prowadzenie operacji bankowych poprzez łącza telekomunikacyjne z dowolnego miejsca (z domu, biura, z zagranicy) bez konieczności wizyty w placówkach banku, jedynie za pomocą komputera PC, na którym został on zainstalowany.

BRESOK jest systemem o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Przekaz danych w systemie – pomiędzy Klientem a bankiem – jest zabezpieczony przy pomocy najnowocześniejszych algorytmów szyfrujących. System pozwala na tworzenie własnych haseł dostępu oraz wielostopniowego poziomu autoryzacji, zwiększających bezpieczeństwo dokonywanych operacji.

BRESOK pozwala na dokonywanie w formie elektronicznej płatności krajowych i zagranicznych, przekazów pocztowych, poleceń zapłaty, wpłat składek ZUS oraz umożliwia dysponowanie lokatami. System zapewnia całodobowy dostęp do bieżących informacji o saldach i obrotach na rachunkach, kursach walutowych, prognozach walutowych, stawkach referencyjnych, oprocentowaniu lokat, danych z rynku pieniężnego, notowaniach bonów skarbowych, a także – do podstawowych informacji nt. banku, takich jak adresy sieci placówek, czy opis oferty świadczonych usług bankowych.

BRESOK jest narzędziem w pełni dostosowanym do potrzeb Klientów BRE Banku. O jego szerokiej funkcjonalności świadczyć może chociażby możliwość tworzenia przez Użytkowników różnego rodzaju zestawień i sprawozdań o zmianach środków na rachunkach firmy, zaś o elastyczności jego architektury – często wykorzystywana możliwość integracji z systemem finansowo-księgowym stosowanym przez Klientów banku.

Uznanie, jakim cieszy się BRESOK wśród Klientów banku jest między innymi zasługą zespołu wysokiej klasy specjalistów-operatorów systemu, którzy w sytuacji awaryjnej gotowi są do natychmiastowej pomocy Użytkownikowi.

BRE Bank legitymuje się certyfikatem zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2000 dla polecenia przelewu składanego drogą elektroniczną w systemach BRESOK i interBRESOK.

Korzyści dla Klientów


 • redukcja kosztów obsługi bankowej (brak konieczności wizyt w banku, usługi oferowane poprzez system takie jak przelewy są tańsze niż tradycyjne),

 • Dostęp do bogatej funkcjonalności: przelewy krajowe, dewizowe, zagraniczne, składki ZUS, przekaz pocztowy, polecenie zapłaty, autoryzowane wiadomości do banku i inne,

 • Duża wydajność (import do systemu, podpisanie i wysłanie 10.000 Zleceń oraz pobranie aktualnych danych z banku w czasie nie przekraczającym 5 minut),

 • Dostęp do systemu w trybie ciągłym – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,

 • Niezależność od infrastruktury telekomunikacyjnej (w przypadku jej awarii istnieje możliwość dostarczenia autoryzowanych zleceń na nośnikach elektromagnetycznych - dyskietka),

 • Pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi Klienta (import – eksport danych),

 • Przejrzystość informacji (proste w obsłudze przekrojowe moduły raportowe – możliwość archiwizowania danych latami bez spowolnienia pracy systemu),

 • Pełne bezpieczeństwo danych (sumy kontrolne, 3DES, 1024 bitowy RSA),

 • Bardzo duże możliwości zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu (definiowanie profilu użytkownika, limitów, dostępu do rachunków, rodzaju zleceń itp.),

 • Bezpieczeństwo wymiany dowolnych informacji pomiędzy Klientem a BRE Bankiem,

 • Minimalne wymagania sprzętowe – komputer PC klasy 486.

interBRESOK

System interBRESOK przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorstw zainteresowanych korzystaniem z usług bankowych za pośrednictwem internetu. System interBRESOK jest internetową odmianą elektronicznego systemu obsługi Klienta BRESOK. Umożliwia on obsługę rachunków bankowych bezpośrednio z siedziby firmy, z domu lub z dowolnego miejsca na świecie.

interBRESOK umożliwia składanie zleceń, sprawdzanie salda i obrotów na rachunku przez 24 godziny na dobę. System zapewnia realizację przelewów krajowych w złotych i walutach obcych, przelewów zagranicznych, przekazów pocztowych, polecenia zapłaty oraz składek ZUS, jak również zakładanie lokat. Dodatkowo istnieje możliwość zintegrowania systemu z systemem finansowo-księgowym firmy.

System charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wymiana danych między Klientem a bankiem dokonywana jest przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej, wyposażonej w 128-bitowy klucz szyfrujący SSL. Uwierzytelnienie w systemie interBRESOK następuje po wprowadzeniu hasła dostępu przy użyciu “żetonu” (tokena) – urządzenia służącego do generowania jednorazowych haseł. System pozwala na dwupoziomową autoryzację, zwiększającą bezpieczeństwo prowadzenia transakcji za pośrednictwem internetu.

BRE Bank legitymuje się certyfikatem zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2000 dla polecenia przelewu składanego drogą elektroniczną w systemach BRESOK i interBRESOK.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z systemu interBRESOK zapraszamy do zapoznania się z wersją demo.


Korzyści dla Klientów


 • Stały dostęp do najważniejszych usług bankowych,

 • Dostęp do rachunku z każdego komputera spełniającego minimalne wymagania techniczne, z dowolnego miejsca na świecie,

 • Brak konieczności instalacji systemu u Klienta,

 • Brak dodatkowych kosztów, związanych z licencjami na oprogramowanie,

 • Dostępność w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej,

 • Możliwość szczegółowej definicji profili użytkowników,

 • Jedno- lub dwupodpisowa autoryzacja zleceń,

Funkcja importu i eksportu umożliwiająca integrację operacji bankowych z systemem finansowo–księgowym firmy Klienta


Bezpieczeństwo Twoich transakcji na koncie Np:Inteligo jest dla nas najwyższym priorytetem. Korzystamy z najnowocześniejszych, sprawdzonych procedur i systemów bezpieczeństwa:

 
1. Wszystkie operacje po zalogowaniu się na serwer WWW i WAP Inteligo są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3.0, Wykorzystującym klucz o długości 128 bitów (najwyższa dostępna wersja tego protokołu).

2. Para kluczy identyfikujących Cię jako klienta (Hasło i Identyfikator) jest tak zbudowana, aby uniemożliwić osobie trzeciej odgadnięcie ich brzmienia.

3. Twoja karta kodów jest w specjalny sposób związana z Twoim identyfikatorem i hasłami. Niemożność podania kodu podczas realizacji transakcji uniemożliwia jej zakończenie. Karta kodów jest specjalną kartą, która zawiera listę jednorazowych kodów umożliwiających dokonywanie transakcji na koncie Inteligo.

Kody są jednym z elementów systemu zabezpieczeń stosowanego na koncie Np:Inteligo.Poszczególne kody są ponumerowane i wydrukowane kolejno na karcie. Nie zużyte kody są przykryte specjalną warstwą zabezpieczającą. Korzystając z konta Inteligo spotkasz się z poleceniem typu: "Podaj kod nr, 12”. Aby wypełnić powyższe polecenie i potwierdzić operację, należy zetrzeć warstwę ochronną przy numerze 12 i wprowadzić odsłonięty sześciocyfrowy kod. Dzięki takiemu zabezpieczeniu niepowołana osoba nie ma możliwości podejrzenia kodu, a próba odkrycia go będzie widoczna. Zgodność kodów z Twoim identyfikatorem i hasłem jest przez nas weryfikowana. Będziemy również śledzić, jak szybko zużywasz kody i odpowiednio wcześniej wyślemy Ci nową kartę. Jeżeli wykonujesz dużo operacji na koncie, możesz również sam zamówić kartę kodów kontaktując się z konsultantem Inteligo.

4. Wszystkie materiały związane z rozpoczęciem korzystania z usług Inteligo są dostarczane kurierem w specjalnie zabezpieczonej od strony proceduralnej przesyłce.

5. Sam ustalasz PIN do swojej karty - możesz w dowolnym momencie zmienić go przez Telefon na bardziej Ci odpowiadający.

6. Hasła dostępu do serwisu WWW i WAP mogą być zmienione na bardziej Ci odpowiadające na serwisie WWW Inteligo.

 
Pracownicy Inteligo nie znają i nigdy nie będą pytać o żadne z Twoich haseł dostępu lub PIN do karty.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna