Scenariusz zajęĆ zintegrowanychPobieranie 2,11 Mb.
Strona1/3
Data25.02.2019
Rozmiar2,11 Mb.
  1   2   3

Żak Anna

Wrocław
35

Po Górach Sowich

Klasa: III

Ilość uczniów: 20

Miejsce: sala gimnastyczna

Czas: 45 min.
Temat ośrodka: Moja ojczyzna - Polska.

Temat dnia: Wędrówki po Górach Sowich.


Zapis w dzienniku: Roślinność i zwierzęta gór. Odczytywanie mapy. Obliczenia matematyczne dotyczące czasu i wagi. Utrwalenie pisowni wielką literą nazw własnych. Doskonalenie zręczności i koordynacji ruchowej w zabawach z piłką.
Cele ogólne:

 • wzbogacanie słownictwa o pojęcia przyrodniczo-geograficzne,

 • wdrażanie do posługiwania się różnymi źródłami wiedzy,

 • doskonalenie komunikacji i współpracy w grupie

 • wdrażanie do oceniania aktywności przez uczestników zabawy oraz dokonywaniem samooceny.

Cele szczegółowe – uczeń: • napisze działania matematyczne i poda prawidłowe wyniki,

 • odnajdzie na mapie wskazane obiekty,

 • poda nazwy drzew iglastych po ich szyszkach,

 • ułoży nazwy zwierząt, roślin, stosując się do poleceń zadania,

 • prawidłowo wykona ćwiczenia ruchowe z różnymi przyborami,

 • będzie przestrzegać umów i reguł przewidzianych w poszczególnych zadaniach,

 • będzie rzetelnie oceniał kolegów stosując kulturalne formy wypowiedzi ustnej i pisemnej,

 • będzie zaangażowany w pracę na rzecz drużyny i osobistych osiągnięć,

Metody:


 • słowna, praca z tekstem, czynnościowa, ćwiczeniowa, gry i zabawy, zadaniowa.

Formy pracy: • zbiorowa,

 • grupowa zróżnicowana i jednolita,

 • indywidualna.

Środki dydaktyczne: cały zestaw piłek edukacyjnych Edubal, szarfy w czterech kolorach – 20 szt., tyczki z podstawką – 16 szt., lina lub długa skakanka, kocyki – 4 szt., koperty z kartami prac, plansze z nazwami przyrodniczymi dotyczącymi Gór Sowich (nazwy ssaków, ptaków, owadów, roślin), mapa Gór Sowich, zdjęcie mapy Gór Sowich w formacie bmp do zadań indywidualnych, kartoniki z taśmą dwustronną w kolorze białym i zielonym dla każdego uczestnika, pisaki, ringo lub podstawki do piłek, czyste kartki.


Zajęcia są podsumowaniem wiadomości o Górach Sowich. Kończą cykl, podczas których dzieci poznały:

 • oznakowania tras dla turystów, tras narciarskich i rowerowych,

 • zabytki położone na obszarze Gór Sowich: Twierdza Srebrnogórska, sztolnie w Walimiu, zamek Grodno,

 • przyrodę nieożywioną: punkty widokowe, zbiorniki wodne, skałki wapienne,

 • przyrodę ożywioną: świat zwierząt i roślin.

Źródłem wiedzy dzieci były wycieczki, zajęcia w pracowni komputerowej (praca z Internetem), referaty uczniów klas starszych, własne doświadczenia i wiadomości zdobyte z różnych publikacji dostępnych w bibliotece szkolnej.

W zajęciach, do każdego zadania, przewidziany jest wybór 4 kapitanów (tak, aby każde dziecko mogło pełnić tę rolę), którzy będą dbali o prawidłowy przebieg zadania w swoich drużynach. Oni wyróżnieni są zielonym kartonikiem, który przyklejają sobie na klatce piersiowej. Po otrzymaniu od nauczyciela koperty, odczytują swoim kolegom treść zadania, przydzielają każdemu uczestnikowi poszczególne czynności tak, aby każdy mógł wykonać dane polecenie. Gdy zadanie zostanie ukończone, kapitan udziela swoim kolegom wspólnej słownej, pochwały za prawidłowe wykonanie polecenia, zaangażowanie – tempo pracy oraz za przestrzeganie znanych już dzieciom umów związanych z użytkowaniem piłek Edubal. Po uściśnięciu dłoni zapisuje na białym kartoniku (na plecach kolegi) pochwałę w formie jednego określenia, np. ok., super, fajnie, itp. Dopuszcza się brak otrzymania pisemnej pochwały za nieprzestrzeganie znanych i wspólnie ustalonych reguł. Podczas wszystkich zabaw, każdy uczeń będąc kapitanem pełni takie same zadania, ale skład grupy do poszczególnych zadań jest inny i decyduje o tym nauczyciel oraz wynik zabawy ruchowej. Jeżeli w trakcie zabawy, dziecko, które pełniło już rolę kapitana znów ma nim zostać, samo wybiera ucznia i przyznaje mu zielony kartonik. Po zakończeniu wszystkich zadań, uczniowie odczytują swoje pochwały, zliczają je i wyrażają swoją opinię na ich temat względem swojej pracy włożonej podczas zajęć oraz szacują rolę kapitana w zadaniach (jego odpowiedzialność, sprawiedliwość, itp.).

Przebieg zajęć

Uwagi o realizacji

Część wstępna


 1. Zbiórka w kole. Przywitanie w formie echa. Uczniowie formują koło i na zasadzie echa chłopcy a następnie dziewczęta witają się wołając: „Dzień dobry”, „Cześć”, i tp.


Część główna


 1. Marsz po kole.

Uczniowie maszerują dookoła sali z wysoko uniesionymi kolanami i jednoczesnym liczeniem do 4.

 1. zmiana kierunku; przy odliczaniu na „cztery”- lekki skłon do przodu z uniesieniem do czoła zamiennie raz lewej raz prawej dłoni (tak, jak byśmy chcieli ochronić się od słońca);

 2. zmiana kierunku; w marszu w tempie umiarkowanym. Ucz. trzymają ją oburącz za końce. Przy odliczaniu: na raz – szarfa znajduje się nad głową, na dwa – na wys. ramion, na trzy – na wys. pasa, na cztery - zatrzymanie się ze skłonem do stóp;

 3. ustawienie w kole; dzieci o tym samym kolorze szarfy przekładają ją od stóp do głowy. Uczeń, który najszybciej wykona ćwiczenie staje się kapitanem i wybiera skład drużyny: dwóch kolegów i dwie koleżanki .
 1. ZADANIE 1: Niezbędnik turysty

Kapitan zapoznaje drużynę z treścią zadania i przydziela każdemu uczestnikowi odpowiednie czynności do wykonania


Doświadczony nastolatek – turysta bierze ze sobą plecak z wyposażeniem, którego łączna waga nie przekracza 6 kg. Przygotuj listę niezbędnych przedmiotów i oblicz, ile ważą. Przekonaj swoich kolegów o swojej słuszności. Czas na wykonanie zadania – 5 minut.

Zadanie dla wszystkich:
Wiedząc, że:

1kg = 100 dag = 1000g = 0,001t

Podajcie wasz ostateczny wynik w (gr.I/gr.II/gr.III/gr.IV) i przedstawcie go wykorzystując piłki Edubal. Do tego celu użyjcie koca, w którym będziecie wszyscy, oprócz kapitana, przenosić po jednej piłce. Kapitan odpowiedzialny jest za prawidłowe ułożenie wyniku.

Zakończenie zadania wszyscy w drużynie oznajmiają okrzykiem „Góry Sowie”. Następnie kapitan dziękuje kolegom za udział w zabawie- wpisuje pochwały na kartoniki.
 1. Zabawa: Złap piłkę.

Dzieci stoją w kole, pochylone do przodu, z jednoczesnym oparciem rąk o kolana (łokcie wyprostowane). Wyznaczone przez nauczyciela dziecko znajduje się na zewnątrz koła i toczy piłkę po plecach kolegów zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na sygnał (gwizdek n-la) wszyscy odwracają się, by złapać piłkę. Komu się to uda zostaje kapitanem kolejnej drużyny.


 1. ZADANIE 2: Przyroda Gór Sowich – drzewa.

Kapitan losowo rozdaje kolegom karty pracy, sam przygotowuje po jednym ringu dla każdego.


Napisz nazwę drzewa, którego szyszkę widzisz na rysunku

---------------
Napisz nazwę drzewa, którego szyszkę widzisz na rysunku

-------------------Napisz nazwę drzewa, którego szyszkę widzisz na rysunku

-------------Napisz nazwę drzewa, którego szyszkę widzisz na rysunku

--------------Zadanie dla kapitana: Osoba, która wykona zadanie kładzie swoją kartę pracy na podłodze, natomiast kapitan przelicza ilość głosek w wyrazie, po czym biegnie na jednej nodze do zestawu piłek i gdy odnajdzie tę właściwą, biegiem wraca do drużyny, kładąc ją na ringu. Czynność powtarza czterokrotnie, a o zakończeniu informuje wspólnym okrzykiem „Góry Sowie” i składa podziękowanie kolegom za udział w zabawie (wpisuje pochwały).

 1. Zabawa: Piłka pod kolanami.

Dzieci siedzą w kole, twarzami na zewnątrz z uniesionymi kolanami (stopy oparte o podłogę). Pod nimi toczona jest przez dzieci piłka. Na sygnał nauczyciela (gwizdek), osoba, która złapie piłkę opuszcza koło, stając się kapitanem drużyny. Pozostałe dzieci odliczają kolejno, po czym kapitan podaje głośno cztery dowolne liczby (od1 do 16), aby utworzyć skład drużyny.


 1. ZADANIE 3: Świat przyrody Gór Sowich.

Kapitan odczytuje treść zadania swoim kolegom i tłumaczy im sposób wykonania:


Z podkreślonych liter nazw drzew iglastych ułóż i zapisz na kartce nazwę zwierzęcia (*) występującego w lasach Gór Sowich. Litery trzeba przestawić. Zadanie możesz wykonać z użyciem piłek.

Kapitan podpowiada swoim kolegom, korzysta z pomocy plansz zawieszonych na drabinkach.


Zadanie dla wszystkich:


Wspólnie ułóżcie z piłek jeden najkrótszy wyraz, który każdy z was napisał na swojej kartce. Kapitanie-ty układasz napis na ringu. Pozostali zawodnicy -wy szukacie właściwych piłek. Po odnalezieniu wracacie do kapitana tocząc piłkę. 1. Zabawa: Wirujące tryby.

Dzieci tworzą dwa koła. W kole wewnętrznym uczniowie trzymając dowolną piłkę poruszają się w prawą stronę. Koło zewnętrzne, oddalone o dwa kroki od dzieci ustawionych w pierwszym kole, poruszają się w lewą stronę. Na sygnał nauczyciela, dzieci, które trzymają piłkę odrzucają je za siebie. Dzieci z zewnętrznego koła skaczą jak najwyżej, by je złapać. Cztery pierwsze osoby zostają kapitanami i wybierają uczestników do swojej drużyny.


 1. ZADANIE 4: Turystyczny czas

Kapitan otrzymuje kopertę z treścią zadania. Każdemu uczestnikowi wręcza kartkę z fragmentem zadania do obliczenia.


Człowiek przeciętnie chodzi 3,5 km/godz. Oblicz, ile czasu zajmie mu przejście z Wielkiej Sowy na Przełęcz Jugowską, jeżeli trasa wynosi 4,5 km. Wynik obliczeń podaj w minutach.Człowiek przeciętnie chodzi 3,5 km/godz. Oblicz, ile czasu zajmie mu przejście z Przełęczy Jugowskiej do Kalenicy, jeżeli trasa wynosi 3 km. Wynik obliczeń podaj w minutach.
Człowiek przeciętnie chodzi 3,5 km/godz. Oblicz, ile czasu zajmie mu przejście z Kalenicy na Przełęcz Woliborską, jeżeli trasa wynosi 4,5 km. Wynik obliczeń podaj w minutach.

Człowiek przeciętnie chodzi 3,5 km/godz. Oblicz, ile czasu zajmie mu przejście z Przełęczy Woliborskiej do Srebrnej Góry, jeżeli trasa wynosi 10 km. Wynik obliczeń podaj w minutach.


Zadanie dla kapitana:
Oblicz czas przejścia z Wielkiej Sowy do Srebrnej Góry. Wynik podaj w godzinach. Zapis matematyczny – jedno działanie ułóż za pomocą piłek. Koledzy mogą ci pomóc, ale muszą przynieść ci wskazaną przez ciebie piłkę w parach, przytrzymując ją brzuchami.


 1. Zabawa: Przeskoki przez linę

Wybrane dziecko trzyma linę lub długą skakankę przy podłodze i obraca się z nią. Pozostali uczestnicy tworzą grupy 4-5-osobowe i trzymając się za ręce przeskakują przez linę. Osoba, która w trakcie zabawy zahaczy o linę lub potknie się o nią wymienia osobę obracającą linę. Zabawa powtarza się czterokrotnie. Czworo dzieci, które kręciło liną zostają kapitanami do następnego zadania i otrzymują zielony kartonik. Oni wybierają też skład zespołu.


 1. ZADANIE 5: Szczyty Gór Sowich

Kapitanowie, z zadaniami w kopercie, stoją naprzeciw swoich drużyn w odległości ok. 5 m.. Za nimi w rozsypce leżą piłki Edubal. Obok dzieci ustawione są tyczki, po 4 przy każdej drużynie. Kolejno, na umówiony sygnał, każdy z zawodników biegnie do kapitana po fragment mapy Gór Sowich, pisak i kartonik. Biegiem wraca do drużyny, by odszukać szczyt górski, zapisać poprawnie jego nazwę (zasady pisowni wielką literą nazw własnych) oraz jego wysokość. Następnie przykleja kartonik na tyczce. Gdy wszyscy zawodnicy ukończą bieg, kapitan przybiega do drużyny i podaje treść ostatniego polecenia:


Jaka jest różnica waszego najwyższego i najniższego szczytu Gór Sowich? Działanie z obliczoną różnicą ułóżcie na piłkach. Właściwe piłki należy odnaleźć biegnąć slalomem pomiędzy tyczkami. Drogę do drużyny należy także przejść slalomem, pomiędzy tyczkami ustawionymi przez kapitana wzdłuż trasy, od najwyższego do najniższego szczytu ale z jednoczesnym kozłowaniem. Kapitanie, możesz udzielać podpowiedzi ze swojego stanowiska.

po czym rozstawia tyczki wzdłuż trasy, a sam zatrzymuje się na swoim poprzednim miejscu. Gdy zadanie zostanie ukończone, kapitan sprawdza jego poprawność, sygnalizuje nauczycielowi okrzykiem „Góry Sowie”, następnie dziękuje swoim kolegom za współpracę – wpisuje pochwały na kartoniki.


Część końcowa:


 1. Zabawa: Wspomnienia z wycieczki

Wszyscy siedzą w kole, po turecku. Nauczyciel proponuje ćwiczenia oddechowe, np. wdechy nosem, wydechy ustami z uniesionymi rękami opadającymi przy wydechu. Następnie prosi uczniów o:

 • przeczytanie swoich pochwał na białych kartonikach,

 • wypowiedzi na temat ich obecnego samopoczucia.

 • wypowiedzi na temat obowiązków i roli kapitana,

 • wypowiedzi na temat trudności i atrakcyjności zadań.

nauczyciel rozdaje losowo szarfy w czterech kolorach

po wykonaniu ćwiczenia, nauczyciela zbiera szarfy

Indywidualne zadanie dla każdego ucznia we wszystkich drużynach jest takie samo. Polecenie dla całej drużyny jest zróżnicowane: wynik należy podać odpowiednio: • gr. I w kilogramach,

 • gr II w dekagramach,

 • gr.III w gramach

 • gr IV w tonach

Lista przedmiotów znajduje się w załączniku.

Zabawa powtarzana jest 4x, po czym pozostałe dzieci odliczają do 4 i kolejno ustawiają się przy swoim kapitanie ( pierwsza czwórka – do pierwszego kapitana, itp.).

Każda drużyna dostaje taki sam zestaw zadań. Polecenia indywidualne są zróżnicowane. (*) oznacza:

pierwszy uczeń układa nazwę zwierzęcia, drugi – nazwę ptaka, trzeci – owada, czwarty – rośliny. W ten sposób każdy uczeń ułoży inny wyraz.
Koniec zadania to okrzyk „Góry Sowie” oraz podziękowanie kolegom za udział (wpisanie pochwał).

Kapitan może pomagać swoim kolegom.

Kapitan zgłasza okrzykiem „Góry Sowie” ukończenie zadania, po czym udziela pochwały swoim kolegom.

każda drużyna ma inny zestaw szczytów: 1. Wielka Sowa 1015m

Kalenica 964 m

Słoneczna 960 m

Kozia Równia 930m


 1. Żmij 887m

Sokół 857m

Popielak 856m

Malinowa 839m


 1. Mała Sowa 972m

Grabina 943m

Rymarz 913m

Żmij 887m


 1. Kalenica 964m

Słoneczna 960m

Sokolica 913m

Malinowa 839m
Drużyna, której zostało sprawdzone zadanie, odstawia tyczki na wskazane przez nauczyciela miejsce.
Jeżeli jakiś uczeń zechce zaproponować swoje ćwiczenie, nauczyciel akceptuje jego zaangażowanie.
  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna