Scenariusz lekcji otwartej z informatykiPobieranie 19,81 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar19,81 Kb.

SCENARIUSZ lekcji z informatyki


KLASA:

…………………

TEMAT LEKCJI:

Łączenie tekstu z grafiką


NAZWISKO NAUCZYCIELA:

mgr Lucyna Piotrowicz

DATA:

……………………

CELE OPERACYJNE:


UCZEŃ WIE – jak zredagować dokument zawierający tekst i grafikę, jak skopiować fragment dokumentu, jak uruchomić kilka aplikacji i jak zapisać plik w folderze;

UCZEŃ ROZUMIE – na czym polega kopiowanie przez schowek, przydatność nabytych umiejętności do tworzenia własnych projektów;

UCZEŃ POTRAFI – wykorzystać narzędzia edytora grafiki i tekstu do stworzenia dokumentu według własnego pomysłu, sformatować tekst, zastosować skróty klawiszowe dla ułatwienia sobie pracy, przełączać się między dwiema aplikacjami;

METODY I FORMY PRACY:
pogdanka, prezentacja, ćwiczenia

POMOCE DYDAKTYCZNE:


stanowiska komputerowe, prezentacja komputerowa, karty pracy ucznia oraz karty samooceny i oceny nauczyciela, karty ewaluacji, płyta CD Gim – Inf.

PRZEBIEG LEKCJI:

A – CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Sprawy organizacyjne.

 2. Przedstawienie projektu na płycie CD dołączonej do podręcznika szkolnego – wczytanie dokumentu do ćwiczeń z płyty, zapisanie w osobistych folderach uczniów na dysku …

 3. Prezentacja możliwości wykonania podobnego ćwiczenia /wykonana przez nauczyciela/.

 4. Wprowadzenie nazwy aplikacja, przypomnienie kopiowania przez schowek i skrótów klawiszowych.

 5. Pokaz możliwości przekształcania rysunków.


B – CZĘŚĆ GŁÓWNA

C – PRACA DOMOWA
Ćwiczenia indywidualne:


 1. Rozdanie uczniom kart pracy – instrukcji opracowanych przez nauczyciela.

 2. Wykonywanie samodzielnie oraz pod kierunkiem nauczyciela ćwiczeń - projektów reklamowych;

 3. Nadanie nazwy dokumentowi i zapisanie go w odpowiednim miejscu na dysku.

 4. Ocena własnej pracy przez uczniów oraz ocena nauczyciela.


1. Przygotuj w zeszycie projekt ogłoszenia o zabawie karnawałowej z ciekawym, dowcipnym tekstem reklamowym.

D – CZĘŚĆ UTRWALAJĄCA LUB ROZSZERZAJĄCA

 1. Dla dociekliwych:

 • Jeżeli chcemy do tekstu dodać dźwięk lub motyw muzyczny lub fragment filmu możemy je odszukać również w Galerii ClipArt lecz do dokumentu tekstowego są wówczas wstawiane reprezentujące je ikony. Podwójne kliknięcie w ikonę spowoduje odtworzenie odpowiednich dźwięków. Pliki filmowe są reprezentowane przez obrazek – ikonę. Plik filmowy posiada rozszerzenie .avi – ma zazwyczaj duże rozmiary. Plik dźwiękowy ma rozszerzenie .wav lub mid lub mp3. Zależy to od reprezentowania dźwięku w pliku.

Umiejętności kluczowe kształcone podczas zajęć – z Podstawy Programowej


 1. W zakresie nauczania

   • nauka poprawnego i swobodnego ... pisania – utrwalana

   • rozwijanie wszelkiego rodzaju związków i zależności – kształcona

   • traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny – kształcona

 1. W zakresie wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

  • planowanie i organizowanie ...własnego uczenia się – utrwalana

  • efektywne współdziałanie w grupie, budowanie więzi ... podejmowanie decyzji – utrwalana

  • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób – kształcona

  • odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz potrzebnych doświadczeń i nawyków – kształcona

 2. W sferze wychowawczejOCENIANIE

  • poprawność wykonania zadania ( stopień pomocy ze strony nauczyciela, samodzielność)

  • twórcze rozwiązania

  • wkład pracy ucznia

  • stopień opanowania podstawowych operacji informatycznychOSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO LEKCJI


  • Uczeń powinien wybierać i łączyć, celowo stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązań praktycznych.

  • Uczeń powinien rozumieć i stosować normy ochrony danych, wyników pracy
   ( zapis swojej pracy na koncie indywidualnym, bez dostępu innych klientów sieci).
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna