Samodzielny PublicznyPobieranie 58,39 Kb.
Data05.12.2017
Rozmiar58,39 Kb.

Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę:

implantów artroskopowych

(dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim)

w trybie: przetargu nieograniczonego

o wartości przekraczającej równowartość 200.000 euro

Nasz znak:

SPZOZ/ZP/18.1/2013r. Data: 12.08.2013r.

 1. W dniu 17.07.2013r oraz kolejnych na ręce Zamawiającego wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści:


Zadanie nr 7 Poz.1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie proteza do korekcji rectocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 100 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o długości ok.17cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m². Narzędzie wielokrotnego użytku wykonane ze stali chirurgicznej z atraumatyczną końcówką do przeciągania siatki przez pośladki

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie protezy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu ze współistniejącym cystocele wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z dwoma ramionami o długości ok. 17cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m². Narzędzie wielokrotnego użytku do metody przezzasłonowej od zewnątrz do środka „out-in”wykonane ze stali chirurgicznej z atraumatyczną końcówką i uszkiem do mocowania siatki.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Poz. 3 - Prosimy o podanie rozmiarów siatek do przepuklin.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Zadanie nr 8 Poz.1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Jednorazowego zestawu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składającego się z:

taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, taśma całkowicie niewchłanialna, bez koszulki, wymiary taśmy: szerokość min. 1,5 cm, długość min. 52 cm, makropory powyżej 75 mikronów, taśma nie strzępi się, stawia opór przy rozciąganiu, brzegi są atraumatyczne – zakończone pętelkami.

dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do drogi przezzasłonowej „out-in”.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Poz.2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie protezy do korekcji cystocele wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m². Narzędzie wielokrotnego użytku do metody przezzasłonowej od zewnątrz do środka „out-in”wykonane ze stali chirurgicznej z atraumatyczną końcówką i uszkiem do mocowania siatki.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Poz.3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie protezy do korekcji rectocele wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 100 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o długości ok.17cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m². Narzędzie wielokrotnego użytku wykonane ze stali chirurgicznej z atraumatyczną końcówką do przeciągania siatki przez pośladki.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dot. zadania 18 Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wierteł giętkich jako jednorazowych integralnie z kotwicą PEEK w tej samej ilości a nie jako element użyczenia instrumentarium  ?Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie do zadania 9 poz. 2,5,6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 9 poz. 2,5,6 i utworzenie utworzenie odrębnego pakietu na 9A. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Na rynku polskim istnieją bowiem firmy, które posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do zadania 9 poz. 1 -Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 9 poz. 1 – staplery i utworzenie odrębnego pakietu na 9A. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do zadania 9 poz. 1 Wnosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie staplera bez łamanego trzpienia.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do zadania 16 Czy Zamawiający w w/w zadaniu wyrazi zgodę na złożenie oferty na klipsownicę automatyczną , wielorazową firmy Microline z ładunkami j.u zawierającymi 10 klipsów?

Odpowiedź: Tak, w przypadku jeśli zawiera klipsy na kartridżu z podajnikem automatycznym.

Dotyczy Formularz ofertowy i cenowy Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?

Odpowiedź: Tak, tylko te do których przystępujecie.

Dotyczy -załącznik 5 oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów - Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia iż Wykonawca posiada właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

-dla klasy IIb i III zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej

-dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności

-dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i I z funkcją pomiarową :certyfikatu wraz z deklaracją

oraz Wpis/Zgłoszenie lub Powiadomienie dla wszystkich grup produktówOdpowiedź: Wystarczy wypełnić i podpisać załącznik nr 5

Zadanie nr 11: 1. Poz. 1: Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy, który zawiera dodatkowo taśmę medyczną samoprzylepną o wymiarach 50x9 cm (1szt.), pozostałe wymaganie zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Poz. 1: Czy zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych do operacji tarczycy, wykonanych z laminatu o gramaturze 56 g/m2, który z jednej strony posiada folię polietylenową a z drugiej chłonną włókninę polipropylenową?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Poz. 2: Czy zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta z workiem na płyny i folią chirurgiczną posiada wymiary 240x200cm oraz otwór prostokątny o wymiarach 25x20 cm wypełniony folią chirurgiczną?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Poz: 2 Czy zamawiający dopuści zestaw do kraniotomii wykonanych z 3-warstwowego laminatu o gramaturze 73 g/m2, który z jednej strony posiada folię polietylenową, z drugiej zaś warstwę polipropylenu oraz wiskozy?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Poz. 2: Czy zamawiający dopuści zestaw z serwetami (2szt.) o wymiarach 90x75 cm w miejsce wymaganych 90x80 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Poz 2: Czy zamawiający dopuści zestaw z serwetami z przylepcem (2 szt.) o wymiarach 60x50 cm w miejsce wymaganych 60x45 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Poz. 5.2: Czy zamawiający dopuści serwetę 75x45 cm jałową z otworem okrągłym o średnicy 8 cm i przylepcem na jednym boku?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Poz 7: Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie: serwetę polipropylenowo-polietylenową o gramaturze 56 g/m2 w Roz. 60x50 z otworem o średnicy 10 cm i przylepcem wokół – 1sztuka, serweta foliowana 70x45 cm – 2 sztuki, kompresy włókninowe 30 gramowe 5cmx5cm 5sztuk, strzykawka 5ml – 1 sztuka, strzykawka 3ml – 1 sztuka, igła 0,5mm x 25mm- 1 szt., igła 1,2mmx40mm – 1 sztuka, opatrunek jałowy z przylepcem – 7,2cm x 5cm 1 sztuka?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytania dotyczące treści umowy

Pytanie 1: czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?Odpowiedź: Tak, będzie to możliwe.

Pytanie 3: Czy zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 1 lit b) i c) wzoru umowy o słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności z 90 do 45 dni od dnia wystawienia faktury?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5, poz. nr 1:

-10 szt. Taśm do leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, iewchłanianych, elastycznych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wykonane w technologii quadriaxial , o wytrzymałości 70 N/ cm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, zwężana na końcach ?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5, poz. Nr 2:

-10 szt. siatek do korekcji statyki dna miednicy mniejszej, lekkich, o gramaturze 30 g/m2, grubości 0,32 mm, porowatości 89,2 %, w rozmiarze 15 x 15 cm lub 30 x 30 cm ?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5, poz. nr 3:

-10 szt. Siatek do plastyki dna miednicy mniejszej, jednorodnych, iewchłanianych, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikowymi osłonkami, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm, bez nitynolowych prowadnic w zestawie ?

W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w pakiecie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ ich wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu.Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, poz. Nr 1:

-10 szt. jednorazowych zestawów do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy, jednorodnych, niewchłanialnych, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm , wysokość implantu 12 cm, długość 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wykonane w technologii quadriaxial , o wytrzymałości 70 N/cm, nieimpregnowane poliuretanem,

Oraz -1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez pośladki ?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, poz. nr 2:

-10 szt. zestawów do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ze współistniejącym cystocele, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialnych, elastycznych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial , o wytrzymałości 70 N/cm, nieimpregnowane poliuretanem,

oraz -1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą przezzasłonową ?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, poz. nr 3:

Siatkę przepuklinową, lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, nieprasowaną termicznie

o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,40 mm, porowatość średnia 1800 µm, porowatość max 2270 µm, gramatura 48,8 g/m², w rozmiarze 10 x 15 cm lub 15 x 15 cm lub 30 x 30 cm (brak rozmiaru w specyfikacji) ?Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, poz. nr 4:

Siatkę przepuklinową niewchłanialną o gramaturze 30 g/m2 , grubości 0,32 mm, porowatości 89,2 %,o rozmiarze 15 x 15 cm lub 30 x 30 cm ? W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w pakiecie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ ich wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8, poz. nr 1:

-10 szt. Taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, iewchłanianych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez przeplecionej wzdłuż nici, bez jednorazowych złączy, oraz -2 szt. igieł wielorazowego użytku, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8, poz. nr 2:

-10 szt. Systemów do przedniej reperacji przepony moczowo- płciowej, jednorodnych, iewchłanianych, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2 , porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość 6 cm, wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez przeplecionej wzdłuż nici, bez szybkozłączy, oraz -2 szt. igieł wielorazowego użytku, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8, poz. nr 3:

-10 szt. systemów do przedniej reperacji przepony moczowo- płciowej, jednorodnych, niewchłanialnych, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial , o wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez przeplecionej wzdłuż nici, bez szybko złączy, oraz -2 szt. igieł wielorazowego użytku, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ? W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w pakiecie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ ich wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu.

Uzasadnienie. Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10: Siatkę miękką, niewchłanialną, 2-warstwową, dootrzewnową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 µm, w rozmiarze :

poz. nr 3 - 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm),

- 18 x 14 cm (specyfikacja wymaga 20 x 15 cm),

- zgodnym z SIWZ ?

Bez narzędzi do implantacji, bez wchłanialnych sprzętów wkrętów.poz. nr 4 - 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 8 x 12 cm prawa i lewa) ?

W razie wyrażenia zgody na pytania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie oddzielnego zadania. Uzasadnienie. Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pakiet 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 z pakietu 9 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 9 poz. 1 pkt. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sztaplera okrężnego zakrzywionego 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy w zadaniu nr 5 poz. nr 2 nie zaistniała pomyłka. Cz zamawiający miał na myśli siatkę o wymiarach 29x29?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Do zadania nr 20

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa (VAT) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?Odpowiedź: Tak, zgoda.

2. Czy z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia produkowany jest partiami, w celu zapewnienia gwarantowanego czasu dostawy i utrzymania ciągłości dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wyrobów fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, wyprodukowanych w 3 i 4 kwartale 2012 oraz w roku 2013?Odpowiedź: Tak, zgoda.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 14, poz. 1 -Proszę o dokładne określenie przetworników PICCO i CO (rodzaj, rozmiar, typ, itp.)Odpowiedź: PV8215,

Pytanie nr 2 do Pakietu nr 14, poz. 2 -Proszę o dokładne określenie cewnika PICCO (rodzaj, rozmiar, typ, itp.)Odpowiedź: PV2015L20A, 5F długość 20cm

Pytanie nr 3 do Pakietu nr 14, poz. 3 -Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przetworników IBP Transpac? Linie kompatybilne z kablem M1634A oraz sam kabel są już dostępne w sprzedaży.Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 4 do Pakietu nr 14, poz. 4 -Proszę o dokładne określenie jaki to ma być czujnik temperatury (rodzaj, rozmiar, typ, itp.), gdyż podany nr katalogowy M1634A, jest to nr kabla połączeniowego pomiaru IBP a nie typu monitora.Odpowiedź: PV4046

Pytanie nr 5 do Pakietu nr 14, poz. 5 -Proszę o dokładne określenie jaki ma być czujnik CO2 (rodzaj, rozmiar, typ, itp.), gdyż podany nr katalogowy M1634A, jest to nr kabla połączeniowego do pomiaru IBP a nie typu monitora.Odpowiedź: Monitor typu MP-50 z jednostką sterującą
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam: Arsalan Azzaddin -Pełnomocnik Dyrektora
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna