Sa m o d z I e L n y p u b L i c z n yPobieranie 71,43 Kb.
Data07.03.2018
Rozmiar71,43 Kb.

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y

Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J


w S U L E C H O W I E

ul. Zwycięstwa 1 tel. (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja)

fax (0-68) 385 22 19 / (0-68) 352 87 59

66-100 Sulechów NIP 927-16-77-943

Sulechów, 16.10.2013 r.
Dotyczy sprawy nr 19/ZP-PN/2013 „Dostawa materiałów szewnych”

Pytania i odpowiedzi do przetargu:


1. Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły okrągłej rozwarstwiającej dopuści również igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: NIE. Igła rozwarstwiająca posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek, co przedkłada się na mniejszą ich traumatyzację.
2. Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w podwójne opakowania sterylne, opakowanie zewnętrzne z przezroczystą zewnętrzną warstwą, umożliwiającą identyfikację nici, po otwarciu aluminiowego opakowania wewnętrznego należy oderwać wzdłuż perforacji część papierowego nośnika oznaczoną strzałką, odsłaniając tym samym igłę zabezpieczoną specjalnym klipsem uniemożliwiającym zakłucie operatora oraz ułatwiającym bezpieczne pobranie szwu z nośnika?Odpowiedź: TAK.
3. Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły okrągło tnącej dopuści również igłę okrągłą z tnącym końcem (przypstrzoną), pozostałe parametry bez z mian?Odpowiedź: TAK.


4. Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 32 i 33 do osobnego pakietu?Odpowiedź: NIE – ponieważ szwy te są do podobnych procedur.


5. Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniane, monofilamentowe, syntetyczne z kopolimeru kwasu glikolowego i polikaprolaktonu o czasie wchłaniania 90-120 dni i w okresie podtrzymywania wkankowego ok. 28 dni?Odpowiedź: NIE – ze względu na specyfikę stosowania Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów.

6. Dot. Pakietu 3, poz. 42-45

Czy Zamawiający dopuści nici powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: NIE – ze względu na specyfikę stosowania Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów.
7. Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: TAK.
8. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły odwrotnie tnącej dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnąca kosmetyczną bez określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry pozostałe bez zmian?Odpowiedź: NIE – Zamawiający wymaga igły dwuwklęsłej ze względu na zwiększoną jej wytrzymałość i lepszą stabilność w imadle.

9. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści nici o zmniejszonej hydrofilności ale nienasączone alkoholem etylowym, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: TAK.
10. Dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: TAK.
11. Dot. Pakietu 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: TAK.
12. Dot. Pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, poliestrową, niewchłanialną, powlekaną silikonem, z igłami spłaszczonymi w części imadłowej bez rowkowania?Odpowiedź: NIE – ze względu na specyfikę zastosowania Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów.


14. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 5 poz.5 również na igłę najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu „igła kosmetyczna dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: NIE – Zamawiający wymaga igły dwuwklęsłej ze względu na zwiększoną jej wytrzymałość i lepszą stabilność w imadle.
15. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 5 pozycję 5?Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie wyłączy i nie wykreśli tej pozycji ponieważ jest ona niezbędna.
16. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 5 poz.10 na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: TAK.


17. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 5 poz.11 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu Xflex o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: NIE – Zamawiający wymaga igły dwuwklęsłej ze względu na zwiększoną jej wytrzymałość i lepszą stabilność w imadle. Zamawiający nie zgadza się również na zmianę długości igły.
18. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 5 poz.11 również na igłę najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu „igła kosmetyczna dwuwklęsła” o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?Odpowiedź: NIE – Zamawiający wymaga igły dwuwklęsłej ze względu na zwiększoną jej wytrzymałość i lepszą stabilność w imadle. Zamawiający nie zgadza się również na zmianę długości igły.
19. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 5 pozycję 11?


Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie wyłączy i nie wykreśli tej pozycji ponieważ jest ona niezbędna.
20. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 5 poz.9, 10, 12, 16 i 17 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu Xflex, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu Xflex. Wykonana jest z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej.

Odpowiedź: NIE – Zamawiający wymaga igły dwuwklęsłej ze względu na to, że geometria przekroju końcówki zmniejsza kąty brzegów tnących, co daje lepsze przechodzenie i kontrolę igły.
21. Dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 13 pozycji 3-4 (siatka hemostatyczna i wosk kostny) do osobnego pakietu?Odpowiedź: NIE – ponieważ są używane do podobnych procedur.

22. Dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 3 siatki hemostatycznej z regenerowanej utlenionej celulozy o bardzo gęstym utkaniu w rozmiarze 7,6 x 10,2 cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z SIWZ.Odpowiedź: TAK.
23. Dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 poz. 4 wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z SIWZ.Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
24. Dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 4 wosku kostnego w opakowaniu a ’12 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?Odpowiedź: TAK.

25. Dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 13 odstąpi od wymogu załączenia do oferty koncesji, zezwolenia lub licencji?Uzasadnienie: Obowiązek posiadania ww. zezwolenia dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży hurtowej produktów leczniczych, nie obejmuje natomiast podmiotów, które prowadzą sprzedaż wyrobów medycznych, do których należą produkty z pakietu nr 13. Żądanie posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej od podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów medycznych stanowi naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i może mieć istotny wpływ na wynik postępowania, bowiem wykonawca nie prowadzący działalności w zakresie sprzedaży hurtowej produktów leczniczych nie może wykazać się posiadaniem przedmiotowego zezwolenia, a zatem nie jest w stanie spełnić w ww. sposób opisanego warunku udziału w postępowaniu, co prowadzi do nieuzasadnionego preferowania podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne.

Odpowiedź: TAK.

26. Dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający w formularzu oferty cenowej pakietu nr 13 poz. 3, w rubryce ‚Ilość‘ ma na myśli ilość sztuk czy ilość opakowań?Odpowiedź: Ilość sztuk.

27. Dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający w § 6 ustęp 1 litera A zastąpi dwukrotnie słowa „wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy” słowami „wartości brutto towaru nie dostarczonego w wyznaczonym terminie”?


Odpowiedź: NIE.

28. Dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 siatki o wymiarach 8 x 13 cm?Odpowiedź: TAK.

29. Dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 siatki o wymiarach 10 x 16 cm?Odpowiedź: TAK.

30. Dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga badań. Wymaga jałowości siatek.

31. Dot. Pakietu 12

Czy należy zaoferować siatki konfekcjonowane po jednym arkuszu w opakowaniu handlowym, co umożliwi realizację zamówień dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego?Odpowiedź: TAK.

32. Dot. Pakietu 12

Czy należy zaoferować siatki pakowane bez składania powodującego trwałe zagięcie


na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta?

Odpowiedź: TAK.

33. Dot. Pakietu 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 5 do odrębnego pakietu?Odpowiedź: NIE – ponieważ, wszystkie pozycje dotyczą podobnych procedur zabiegowych Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie żadnej pozycji.

34. Dot. Pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dzianej taśmy o poniższych paramaterach:  • Materiał - polipropylen monofilamentowy

  • Gramatura 64 – 73 g/m2

  • Grubość ok. 0,54 mm

  • Grubość nitki 0,16 mm

  • Długość - 45 cm

  • Szerokość - 1,1 (+/- 0,2) cm

  • Porowatość – 67 %

  • Bezpieczne atraumatyczne brzegi , które nie wymagają osłonki plastikowej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności w toku procedury związanych z koniecznością usunięcia osłonki

  • na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą) służące do mocowania na aplikaturze

  • wytrzymałość min. 90 N

  • do implantacji metodą TOT lub TVT

Odpowiedź: NIE – ze względu na specyfikę zastosowania Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów.

35. Dot. Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw podstawowych, „cito” oraz reklamacyjnych przedmiotu zamówienia przypadał w dni robocze i czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwszą część pytania za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?Odpowiedź: TAK.

36. Dot. Umowy

Zważywszy na zapis § 2 ust. 4 umowy, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie tego przewidzieć, ponieważ zależy to od ilości pacjentów na oddziale oraz przypadków z jakimi trafią do szpitala.

37. Dot. umowy

W związku ze sprzecznymi zapisami SIWZ oraz projektu umowy, czy termin płatności faktur ma być liczony od daty wystawienia czy doręczenia faktury?Odpowiedź: Od daty wystawienia faktury.

38. Dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zastąpienie w § 6 ust. 1A słowa „opóźnienie” słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest, aby kara umowna naliczana była w przypadku zawinionego przez wykonawcę uchybienia terminowi dostawy (spowodowanego czynnikami obiektywnymi).Odpowiedź: NIE.

39. Dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 6 ust. 1 D naliczana była od niezrealizowanej wartości umowy? Powyższe jest uzasadnione, ponieważ w przypadku wykonania zobowiązania umownego w znacznej części, naliczona ewentualnie kara umowna może przewyższyć wartość niewykonanego zobowiązania. Kara taka może zostać uznana za rażąco wysoką w rozumieniu przepisów KC.Odpowiedź: TAK.

40. Dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?Odpowiedź: NIE.

41. Dot. umowy

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

a) dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9% wartości umowy”?

b) zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy na następujące: „W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4,9% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?Odpowiedź: NIE.

42. Dot. umowy

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 2 ust. 5 wzoru umowy na następujące: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”?Odpowiedź: Zamawiający doda zapis: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy”.

43. Dot. umowy

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 4 ust. 2 wzoru umowy na następujące: „Przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczał będzie oryginał faktury VAT. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”Odpowiedź: NIE.

44. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szwy nasączone były alkoholem etylowym?Odpowiedź: TAK.
45. Dot. Pakietu 5 poz. 5,11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna dwuwklęsła”?Odpowiedź: NIE – Zamawiający wymaga igły dwuwklęsłej ze względu na zwiększoną jej wytrzymałość i lepszą stabilność w imadle.

46. Dot. Pakietu 5 poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 z zadania 5 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.Odpowiedź: NIE – ponieważ szwy te są do podobnych procedur.

47. Dot. Pakietu 5 poz. 9,10,11,12,16,17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej.


Odpowiedź: NIE – Zamawiający wymaga igły dwuwklęsłej ze względu na to, że geometria przekroju końcówki zmniejsza kąty brzegów tnących, co daje lepsze przechodzenie i kontrolę igły.
48. Dot. Pakietu 5 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm?Odpowiedź: TAK.


49. Dot. Pakietu 5 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 12 lub 16 mm?Odpowiedź: NIE – ze względu na specyfikę zastosowania Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów.
50. Dot. Pakietu 8 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm z ewentualnym podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 11 z zadania 8 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.Odpowiedź: NIE – ze względu na specyfikę zastosowania Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów.
51. Dot. Pakietu 8 poz. 2,4,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?


Odpowiedź: NIE – ze względu na specyfikę zastosowania Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów.

52. Dot. Pakietu 8 poz. 8

Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie tolerancji parametrów granicznych proponowanego asortymentu – poz. 8 tolerancja wielkości igły + 1 mm?


Odpowiedź: TAK.

53. Dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie tolerancji parametrów granicznych proponowanego asortymentu – poz. 1 tolerancja wielkości igły +/- 1 cm?


Odpowiedź: NIE.

54. Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści:

a) nici plecione,syntetyczne,wchłanialne w 56-70 dniach wykonane z pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego zachowujące 80% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach oraz ok 30% po 21 dniach – opisane nici są obecnie używane na Państwa Bloku Operacyjnym?
Odpowiedź: TAK.
b) prosimy o dopuszczenie igły okrągłej cienkiej w pozycjach gdzie Zamawiający wymaga igły „okrągła rozwarstwiająca” – jest to nazwa własna igły konkretnego Producenta – nazw jasno wskazujących na danego producenta nie należy stosować w formułowaniu wymaganych parametrów technicznych – prosimy więc o dopuszczenie igieł równoważnych.

- poz.4,5,10,14,18,19,20,23,24,– długość igły 37mm?

- poz.8,15, – długość igły 48mm

- poz.6,21, – długość igły 30mm?

- poz.29 – długość igły 65mm?

- poz.32,33 – długość pętli endoskopowej z aplikatorem 52cm – wykonane z Lactomer 9-1 (glikolidu i laktydu)?

- poz.43 – igła okrągła 3/8 koła?

Tylko pozytywne odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na złożenie konkurencyjnej oferty i pozwolą na jakąkolwiek konkurencję w Pakiecie nr 1.


Odpowiedź: NIE. Igła rozwarstwiająca posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek, co przedkłada się na mniejszą ich traumatyzację.

55. Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści:

a) poz.1 – jednorazowy stapler 25 mm, zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 1,5 mm oraz 2,0 mm odpowiednio dla tkanki cienkiej oraz grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm-tkanka gruba oraz 3,5 mm – tkanka cienka, z łamaną główką, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia?

Odpowiedź: TAK.
b) poz.2 – jednorazowy stapler 25 mm, zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 1,5 mm oraz 2,0 mm odpowiednio dla tkanki cienkiej oraz grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm-tkanka gruba oraz 3,5 mm – tkanka cienka, z łamaną główką, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia?
Odpowiedź: NIE – ponieważ jest to znacząca różnica w wymaganym rozmiarze.
c) poz.3 – jednorazowy stapler 33 mm, zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 2,0 mm dla tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm-tkanka gruba z łamaną główką, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia?
Odpowiedź: TAK.
d) poz.4 - jednorazowy endoskopowy stapler 28 mm, zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 1,5 mm oraz 2,0 mm odpowiednio dla tkanki cienkiej oraz grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm-tkanka gruba oraz 3,5 mm – tkanka cienka, z łamaną główką, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia?
Odpowiedź: TAK.

e) poz.5 - Stapler liniowy, jednorazowego użytku, z ruchomą głowicą, długość zespolenia 55mm do tkanki cienkiej i grubej: Kąt zagięcia szczęk urządzenia 120º kąt obrotu trzonu 320º stapler dedykowny do operacji niskiej resekcji odbytnicy?

Tylko pozytywne odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na złożenie konkurencyjnej oferty i pozwolą na jakąkolwiek konkurencję w Pakiecie nr 9.
Odpowiedź: TAK.

56. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 5 również na szwy niewchłaniane, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe, o ograniczonej hydrofilności lecz nie nasączone alkoholem etylowym, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zaoferowanie nici skórnych nie nasączonych alkoholem pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów a co za tym idzie Zamawiający może uzyskać znacznie lepszą cenę na zapotrzebowany materiał szewny.

Ponadto według naszej wiedzy w momencie otwarcia saszetki następuje utlenienie alkoholu w prawie 100%.

Należy dodać, że nici skórne nasączone alkoholem są charakterystyczne dla jednego producenta/dystrybutora.
Odpowiedź: TAK. ( nie dotyczy igły dwuwklęsłej).
57. Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści w poz. 2 jednorazowy stapler 28 mm, zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 1,5 mm oraz 2,0 mm odpowiednio dla tkanki cienkiej oraz grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm – tkanka gruba oraz 3,5 mm – tkanka cienka, z łamaną główką, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia sztaplera z miejsca zespolenia?Odpowiedź:

58. Dot. umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?Odpowiedź: TAK.
59. Dot. umowy

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1 wzoru umowy:


1. Obciążające Wykonawcę:

A/ w przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianych materiałów szewnych z przyczynPowstałych po stronie Wykonawcy zostaną naliczone kary – po 5 dniach od przekazanego zamówienia za każdy dzień zwłoki do 10 dnia zwłoki po 0,1 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy natomiast po 10 dniu zwłoki po 0,2 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy licząc na każdy następny dzień po uzgodnionym terminie, jednak nie więcej niż 10 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy
D/ w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź: NIE.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna