Rzeczypospolitej polskiej VI kadencjaPobieranie 0,76 Mb.
Strona3/3
Data14.02.2018
Rozmiar0,76 Mb.
1   2   3
Odpowiedzi te ‑  zgodnie z  art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu ‑  zostały przekazane posłom.


Informuję również, że w  regulaminowym terminie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące interpelacje: 1. posła Jacka Tomczaka w  sprawie deklaracji dotyczącej zamykania placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej ‑  od ministra spraw zagranicznych (3432) ‑  63 dni,

 2. posłów Małgorzaty Sadurskiej, Aleksandry Natalli‑Świat i  Jarosława Zielińskiego w  sprawie wycofania skargi na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą UniCredit oraz działań Komisji Europejskiej w  sprawie odcinka drogi ekspresowej S8 stanowiącej obwodnicę Augustowa ‑  od ministra spraw zagranicznych (3452) ‑  61 dni,

 3. posłów Tadeusza Arkita, Jarosława Gowina i  Witolda Kochana w  sprawie projektu "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007‑2013 (...)" oraz związanych z  nim wątpliwości interpretacyjnych prawa powszechnie obowiązującego ‑  od ministra infrastruktury (4194) ‑  26 dni,

 4. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 19 ‑  od prezesa Rady Ministrów (4209) ‑  26 dni,

 5. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów przebiegu trasy Via Baltica z  pominięciem Białegostoku ‑  od prezesa Rady Ministrów (4211) ‑  26 dni,

 6. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie problemów związanych z  budową dróg i  autostrad w  Polsce ‑  od ministra infrastruktury (4223) ‑  23 dni,

 7. poseł Barbary Bartuś oraz grupy posłów w  sprawie dofinansowania inwestycji obsługujących ruch na drodze krajowej nr 7 i  nr 12 oraz niezbędnych pilnych działań planistycznych resortu w  budżecie na 2009 r. ‑  od ministra infrastruktury (4311) ‑  22 dni,

 8. posła Stanisława Steca w  sprawie modernizacji drogi S11 od Poznania w  kierunku Piły ‑  od ministra infrastruktury (4323) ‑  22 dni,

 9. posła Henryka Milcarza w  sprawie uwzględnienia stanowiska lokalnej społeczności gminy Mniów przy ostatecznym ustalaniu koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów‑węzeł "Niewachlów" (woj. świętokrzyskie) ‑  od ministra infrastruktury (4349) ‑  22 dni,

 10. posła Piotra Krzywickiego w  sprawie budowy obwodnicy miasta Brzeziny ‑  od ministra infrastruktury (4366) ‑  22 dni,

 11. posła Henryka Milcarza w  sprawie zakwalifikowania linii kolejowej Warszawa‑Kielce‑Busko‑Nowy Sącz na listę projektów sieci TEN‑T przewidzianych do realizacji oraz przedstawienia argumentacji, która nakazała Ministerstwu Infrastruktury pominąć tę linię przy sporządzaniu takiej listy i  przesyłaniu jej do dalszych konsultacji, w  tym do samorządów ‑  od ministra infrastruktury (4403) ‑  19 dni,

 12. posła Mariusza Grada w  sprawie przesunięcia z  listy rezerwowej na listę podstawową inwestycji drogowej; drogi ekspresowej S17 Piaski‑Hrebenne ‑  od ministra infrastruktury (4422) ‑  19 dni,

 13. posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie obwodnicy miasta Płotów leżącego na trasie Berlin‑Szczecin‑Gdańsk ‑  od ministra infrastruktury (4496) ‑  16 dni,

 14. posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie przejęcia przez czeską spółkę New World Ressources kopalni "Dębieńsko" w  Czerwionce‑Leszczynach oraz ponownego uruchomienia byłej kopalni "Morcinek" w  Kaczycach w  porozumieniu z  Jastrzębską Spółką Węglową SA ‑  od ministra gospodarki (4505) ‑  13 dni,

 15. posłanek Anny Paluch i  Grażyny Gęsickiej w  sprawie podjęcia dalszych niezbędnych prac remontowych na drodze krajowej nr 28 ‑  od ministra infrastruktury (4510) ‑  13 dni,

 16. poseł Anny Paluch w  sprawie podjęcia niezbędnych prac remontowych na drodze krajowej nr 75 na odcinku Nowa Wieś‑Krzyżówka‑Mochnaczka‑Tylicz‑Muszynka (przejście graniczne) ‑  od ministra infrastruktury (4511) ‑  13 dni,

 17. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wstrzymania budowy autostrad ‑  od ministra infrastruktury (4519) ‑  13 dni,

 18. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie modernizacji tras szybkiego ruchu ‑  od ministra infrastruktury (4520) ‑  13 dni,

 19. posła Wojciecha Wilka w  sprawie problemów wynikających z  lokalizacji planowanych dróg ekspresowych na przykładzie drogi ekspresowej S19 na terenie powiatu kraśnickiego ‑  od ministra infrastruktury (4587) ‑  9 dni,

 20. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie zmiany przebiegu drogi ekspresowej S74 na terenie woj. łódzkiego ‑  od ministra infrastruktury (4630) ‑  9 dni.

II ZAPYTANIA


Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:

 1. posła Tomasza Garbowskiego w  sprawie inwestycji Daimlera w  Ujeździe i  w  Strzelcach Opolskich ‑  do prezesa Rady Ministrów (2150),

 2. posła Piotra Babinetza w  sprawie listu otwartego obywatelki niewpuszczonej na teren Sądu Rejonowego w  Katowicach ‑  do ministra sprawiedliwości (2151),

 3. posła Mariusza Kamińskiego w  sprawie przesunięcia kwoty ok. 6,5 mln zł na 2009 r. na II etap budowy Opery i  Filharmonii Podlaskiej ‑  do ministra finansów (2152),

 4. posła Artura Górskiego w  sprawie monitoringu prasy prawicowej na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji i  związanego z  tym zagrożenia wolności mediów w  Polsce ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (2153),

 5. posła Jana Widackiego w  sprawie sprzedaży węgla kamiennego i  innych paliw stałych ‑  do ministra gospodarki (2154),

 6. posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie remontu dróg krajowych nr 11 na odcinku od ul. Zagórskiej w  Tarnowskich Górach do Tworoga oraz nr 78 na odcinku Tarnowskie Góry ‑  Świerklaniec ‑  do ministra infrastruktury (2155),

 7. posła Andrzeja Bętkowskiego w  sprawie możliwości utworzenia konsulatu RP w  Winnicy na Ukrainie ‑  do ministra spraw zagranicznych (2156),

 8. posła Andrzeja Walkowiaka w  sprawie wydarzeń listopada 1956 r. w  Bydgoszczy ‑  do ministra sprawiedliwości (2157),

 9. posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z  drogi nr 19 Białystok‑Lublin‑Rzeszów na odcinku biegnącym przez powiat łosicki ‑  do ministra infrastruktury (2158),

 10. posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie pozyskiwania środków unijnych na budowę Centrum Logistycznego w  Łosośnej ‑  do ministra infrastruktury (2159),

 11. posła Piotra Waśki w  sprawie środków finansowych na budowę nowej siedziby Urzędu Skarbowego w  Czarnkowie ‑  do ministra finansów (2160),

 12. posła Piotra Waśki w  sprawie rządowego programu "Moje boisko‑Orlik 2012" ‑  do ministra sportu i  turystyki (2161),

 13. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie przymusowej dematerializacji papierów wartościowych ‑  do ministra finansów (2162),

 14. posła Pawła Suskiego w  sprawie możliwości oddłużenia należności publiczno‑prawnych restrukturyzowanego Szpitala Powiatowego w  Wałczu ‑  do ministra zdrowia (2163),

 15. posła Marka Polaka w  sprawie pozyskiwania eksponatów do mającego powstać w  Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (2164),

 16. posła Marka Polaka w  sprawie pozyskania przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w  Krakowie terenów dawnego lotnictwa Rakowice‑Czyżyny ‑  do ministra obrony narodowej (2165),

 17. posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie uciążliwości działek warzywnych w  obrębie domów wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowych dla mieszkańców ‑  do ministra infrastruktury (2166),

 18. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie zmian w  przepisach prawa regulujących wysokość progu procentowego refinansowania kosztów postępowania w  sprawach z  zakresu pomocy społecznej realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2167),

 19. posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie planowanej likwidacji Wydziału Ksiąg Wieczystych w  Sądzie Rejonowym w  Żninie ‑  do ministra sprawiedliwości (2168),

 20. posła Andrzeja Pałysa w  sprawie transeuropejskiego korytarza kolejowego od granicy z  Litwą do granicy ze Słowacją ‑  do ministra infrastruktury (2169),

 21. posła Marka Balickiego w  sprawie przesłuchań osób z  zespołami otępiennymi, w  tym z  chorobą Alzheimera, w  toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w  Warszawie ‑  do ministra sprawiedliwości (2170),

 22. posła Ryszarda Zbrzyznego w  sprawie inwestycji mostowej w  okolicach miejscowości Ciechanów ‑  Radoszyce na rzece Odra ‑  do ministra infrastruktury (2171),

 23. posła Krzysztofa Tyszkiewicza w  sprawie zgodności z  prawem UE wydanej przez GINB decyzji nr DOA/ORZ/711/1553‑0/07 dotyczącej pozwolenia na budowę oraz umorzenia postępowania o  środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja woj. WŚR.I>SM6613/1/8/07) związanych z  budową drogi ekspresowej S8 przez dzielnicę Bemowo w  Warszawie ‑  do ministra infrastruktury (2172),

 24. posła Cezarego Tomczyka w  sprawie kwartalnika "Siódma Prowincja" ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (2173),

 25. posła Łukasza Gibały w  sprawie podjęcia przez ministra obrony narodowej działań umożliwiających przeznaczenie należącej do Agencji Mienia Wojskowego działki przy ul. Cieślewskiego i  Spadochroniarzy w  Krakowie na potrzeby Muzeum Lotnictwa w  Krakowie i  Lotniczego Parku Kulturowego ‑  do ministra obrony narodowej (2174),

 26. poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie niespójności prawnej ustawy Kodeks cywilny z  ustawą o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o  zmianie Kodeksu cywilnego ‑  do ministra sprawiedliwości (2175),

 27. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie budowy zbiornika retencyjnego Wielowieś‑Klasztorna na rzece Prosna ‑  do ministra środowiska (2176),

 28. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie rozbudowy i  modernizacji drogi krajowej nr 25 ‑  do ministra infrastruktury (2177),

 29. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie modernizacji linii kolejowej Łódź‑Zduńska Wola‑Kalisz ‑  do ministra infrastruktury (2178),

 30. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie budowy obwodnicy miasta Brzeziny w  ciągu drogi krajowej nr 72 ‑  do ministra infrastruktury (2179),

 31. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie nowelizacji przepisów prawnych regulujących wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (2180),

 32. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie przyznania zerowej stawki opłaty za przejazd autostradową obwodnicą A1 miasta Częstochowy oraz prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o  autostradach płatnych oraz o  Krajowym Funduszu Drogowym, a  także możliwości zmiany koncepcji prawnej płatnych autostrad ‑  do ministra infrastruktury (2181),

 33. poseł Iwony Śledzińskiej‑Katarasińskiej w  sprawie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego sieci autostrad i  dróg ekspresowych w  przedmiocie drogi ekspresowej S74 ‑  do ministra infrastruktury (2182),

 34. posła Artura Dunina w  sprawie realizacji węzła autostrady A1 Stryków II Północ ‑  do ministra infrastruktury (2183),

 35. posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie procesu cyfryzacji telewizji i  skutków tego procesu dla lokalnych nadawców telewizyjnych ‑  do prezesa Rady Ministrów (2184),

 36. posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie przeniesienia siedziby Oddziału Regionalnego Centrum Infrastruktury w  Bydgoszczy z  siedzibą w  Toruniu ‑  do ministra infrastruktury (2185),

 37. poseł Anny Bańkowskiej w  sprawie umożliwienia osobom przewlekle i  somatycznie chorym dalszego pozostawania w  dotychczasowym domu pomocy społecznej, pomimo utraty przez niego statusu domu dla osób przewlekle i  somatycznie chorych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2186),

 38. posła Jana Kulasa w  sprawie uregulowania statusu asesorów sądowych ‑  do ministra sprawiedliwości (2187),

 39. posła Jarosława Katulskiego w  sprawie problemu braku międzyregionalnego połączenia kolejowego na trasie nr 201 Gdynia ‑  Bydgoszcz przez Kościerzynę ‑  do ministra infrastruktury (2188),

 40. poseł Beaty Bublewicz w  sprawie kryteriów przydziału środków finansowych na funkcjonowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w  woj. warmińsko‑mazurskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (2189),

 41. posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie funkcjonowania jednostek obsługi ekonomiczno‑administracyjnej szkół ‑  do ministra finansów (2190),

 42. posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie interpretacji przepisów ustawy o  gospodarce nieruchomościami ‑  do ministra infrastruktury (2191),

 43. posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie interpretacji przepisów dotyczących finansowania budowy oświetlenia ulicznego ‑  do ministra infrastruktury (2192),

 44. posła Józefa Rojka w  sprawie potrzeby przekazania środków finansowych z  rezerwy celowej dla gminy Tarnów na pokrycie kosztów przejęcia i  eksploatacji oświetlenia przy drodze krajowej nr 4 na odcinku przebiegającym przez tę gminę ‑  do ministra infrastruktury (2193),

 45. posła Tomasza Latosa w  sprawie rozszerzenia właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w  Żninie o  tereny gmin powiatu żnińskiego Łabiszyn i  Barcin oraz zachowania Wydziału Ksiąg Wieczystych ‑  do ministra sprawiedliwości (2194),

 46. posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie zakwalifikowania Przedsiębiorstwa Robót Elektromontażowych PW ELROW w  Rybniku jako przedsiębiorstwa robót górniczych w  rozumieniu ustawy o  ekwiwalencie pieniężnym z  tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z  przedsiębiorstw robót górniczych, a  także podstaw prawnych pobierania przez pracowników i  emerytów deputatu węglowego ‑  do ministra gospodarki (2195),

 47. posłów Jana Łopaty i  Edwarda Wojtasa w  sprawie likwidacji energetycznej linii napowietrznej SN 15 kV Łuków II przebiegającej nad działkami nr 7967/1 oraz 7986/1, położonymi przy ul. Wójtostwo w  Łukowie ‑  do ministra gospodarki (2196),

 48. posłów Stanisławy Prządki i  Andrzeja Kani w  sprawie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w  Ostrołęce ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (2197),

 49. posła Tomasza Latosa w  sprawie decyzji w  przedmiocie warunków zabudowy dla działek leżących na terenie bydgoskiej dzielnicy Górzyskowo ‑  do ministra infrastruktury (2198),

 50. posła Zbigniewa Rynasiewicza w  sprawie likwidacji Sądu Grodzkiego w  Leżajsku oraz funkcjonowania Sądu Rejonowego w  Leżajsku ‑  do ministra sprawiedliwości (2199),

 51. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 481(Łask‑Widoradz) na odcinku przebiegającym przez miejscowości Brzyków, Kocina, Osieczno ‑  do ministra infrastruktury (2200),

 52. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie podwyższania cen surowca drzewnego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe bez względu na ceny surowca oraz sytuację rynku drzewnego w  Unii Europejskiej ‑  do ministra środowiska (2201),

 53. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie kontynuowania budowy obwodnicy Augustowa przez Rospudę od strony Białegostoku mimo decyzji o  jej wstrzymaniu przez "okrągły stół" ‑  do ministra infrastruktury (2202),

 54. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie obsady stanowiska z‑cy dyrektora ds. technicznych w  spółce Skarbu Państwa ‑  Mazowieckim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego sp. z  o.o. w  Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy Białystok ‑  do ministra skarbu państwa oraz ministra gospodarki (2203),

 55. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie nieprawidłowości w  funkcjonowaniu "Szkoły Orląt" w  Dęblinie ‑  do ministra obrony narodowej (2204),

 56. poseł Barbary Bartuś w  sprawie zlikwidowania w  Nowym Sączu komisji lekarskiej, która dotychczas rozpatrywała odwołania od decyzji wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS i  przeniesienia jej do Krakowa ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2205),

 57. poseł Barbary Bartuś w  sprawie egzaminów dojrzałości w  roku szkolnym 2007/2008 ‑  do ministra edukacji narodowej (2206),

 58. posła Wojciecha Wilka w  sprawie ewentualnych zmian w  ustawie Prawo o  ruchu drogowym ‑  do ministra infrastruktury (2207),

 59. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie możliwości utworzenia ośrodka szkoleniowo‑egzaminacyjnego dla kierowców w  Puławach ‑  do ministra infrastruktury (2208),

 60. posłów Henryka Gołębiewskiego i  Janusza Krasonia w  sprawie zagospodarowania obiektów infrastruktury kolejowej ‑  do ministra infrastruktury (2209),

 61. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie wprowadzenia dodatku mieszkaniowego dla osób samotnych, małżeństw emeryckich posiadających niskie dochody w  relacji do "nadmetrażu mieszkaniowego", który zajmują ‑  do ministra infrastruktury (2210),

 62. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie rozwiązania problematyki wzrostu cen oleju opałowego przy jednoczesnym braku działań osłonowych ‑  do ministra finansów (2211),

 63. posła Jana Kulasa w  sprawie wykupu mieszkań przedwojennych ‑  do ministra infrastruktury (2212),

 64. posła Jana Kulasa w  sprawie systemowych podwyżek płac w  urzędach wojewódzkich ‑  do prezesa Rady Ministrów (2213),

 65. posła Jana Kulasa w  sprawie reformy urzędów pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2214),

 66. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie sytuacji mieszkaniowej byłych żołnierzy zawodowych zamieszkałych w  Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 10 ‑  do ministra obrony narodowej (2215),

 67. posła Marka Wojtkowskiego w  sprawie promocji pod nazwą "piłka jest okrągła, a  strzałki są dwie" prowadzonej w  sieci marketów TESCO przez PZL Sp. z  o.o. ‑  Warszawa ‑  do ministra finansów (2216),

 68. posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie wzrostu liczby wypadków w  budownictwie ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2217),

 69. poseł Magdaleny Gąsior‑Marek w  sprawie czynności podjętych przez Prokuraturę Okręgową w  Lublinie w  przedmiocie zabójstwa 28‑letniego mieszkańca Lubartowa ‑  do ministra sprawiedliwości (2218),

 70. posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie dramatycznej sytuacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego w  Płocku, wobec którego minister sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego ‑  do ministra sprawiedliwości (2219),

 71. posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie nieracjonalnego wyrębu lasów na północnym Mazowszu oraz ich zaśmiecania ‑  do ministra środowiska (2220),

 72. posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie nieprawidłowości w  działaniach organów wymiaru sprawiedliwości w  woj. pomorskim ‑  do ministra sprawiedliwości (2221),

 73. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie przedłużającego się postępowania w  Prokuraturze Rejonowej w  Zamościu dotyczącego dokumentacji personalnej pracowników zamojskiej Delii SA ‑  do ministra sprawiedliwości (2222),

 74. posłanek Ewy Malik, Anny Paluch i  Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie działań Ministerstwa Skarbu Państwa podjętych dla ratowania Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Poręba" Sp. z  o.o. ‑  do ministra skarbu państwa (2223),

 75. posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie przyszłości Przedsiębiorstwa Produkcji i  Hodowli Ryb Słodkowodnych w  Krakowie Sp. z  o.o. oraz jego oddziału ‑  pstrągarni Rózin w  Dubiu pod Krakowem ‑  do ministra skarbu państwa (2224),

 76. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie rozbudowy kliniki kardiochirurgii w  Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w  Łodzi ‑  do ministra zdrowia (2225),

 77. posła Sławomira Preissa w  sprawie projektu ustawy o  zmianie niektórych ustaw w  związku ze zmianami w  organizacji i  podziale zadań administracji publicznej w  województwie ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (2226),

 78. poseł Domiceli Kopaczewskiej w  sprawie zmian w  ustawie o  rachunkowości ‑  do ministra finansów (2227),

 79. posłów Marka Krząkały i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie poprawy stanu technicznego DK 78 na trasie Chałupki‑Wodzisław Śl.‑Rybnik ‑  do ministra infrastruktury (2228),

 80. posła Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  własności lokali, w  części dotyczącej art. 23 ust. 2a, jako sprzecznego z  art. 204 ustawy Kodeks cywilny ‑  do ministra infrastruktury (2229),

 81. posła Marka Opioły w  sprawie zawierania umów o  wybudowanie przyłącza do sieci wodociągowo‑kanalizacyjnych ‑  do ministra infrastruktury (2230),

 82. posła Stanisława Wziątka w  sprawie dofinansowania operacji dziecka z  wrodzoną wadą serca ‑  do ministra zdrowia (2231),

 83. posła Ryszarda Kalisza w  sprawie zasad wynagradzania pracowników Inspekcji Handlowej ‑  do prezesa Rady Ministrów (2232),

 84. posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie sytuacji ekonomiczno‑prawnej hodowców koni w  woj. świętokrzyskim ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (2233),

 85. posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego sieci autostrad i  dróg ekspresowych w  przedmiocie drogi ekspresowej S74 ‑  do ministra infrastruktury (2234),

 86. posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie reformy programowej w  systemie edukacji w  zakresie szkolnictwa zawodowego, na podstawie stanowiska Zarządu Izby Rzemieślników i  Przedsiębiorców w  Kielcach ‑  do ministra edukacji narodowej (2235),

 87. posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie planów reformy NFZ skutkujących likwidacją Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego i  przeniesienia kompetencji do ośrodka małopolskiego ‑  do ministra zdrowia (2236),

 88. posła Jana Widackiego w  sprawie niezgodności z  Konstytucją RP art. 105 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo o  ruchu drogowym ‑  do ministra infrastruktury (2237),

 89. posła Marka Borowskiego w  sprawie budowy drogi ekspresowej S8 przez warszawską dzielnicę Bemowo ‑  do ministra infrastruktury (2238),

 90. posła Ryszarda Kalisza w  sprawie zasad i  trybu przygotowania i  przeprowadzenia przetargu "na usługę utworzenia, wdrożenia i  eksploatacji systemu dozoru elektronicznego" ‑  do ministra sprawiedliwości (2239),

 91. posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie stanu technicznego i  modernizacji dworca kolejowego Chełm Miasto ‑  do ministra infrastruktury (2240),

 92. poseł Haliny Rozpondek w  sprawie powołania instytucji kultury ‑  Zachęta Centrum Nowoczesności w  Częstochowie ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (2241),

 93. posła Bogusława Kowalskiego w  sprawie wykorzystywania Prokuratury Rejonowej w  Garwolinie do lokalnej walki politycznej ‑  do ministra sprawiedliwości (2242),

 94. poseł Elżbiety Jakubiak w  sprawie ponownego kandydowania pana Listkiewicza na stanowisko prezesa PZPN ‑  do ministra sportu i  turystyki (2243),

 95. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie nowelizacji ustawy o  rodzinnych ogrodach działkowych ‑  do ministra środowiska (2244),

 96. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie odmowy przyznania emerytury górniczej byłemu pracownikowi kopalni odkrywkowej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2245),

 97. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie art. 8³ pkt 8 ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącego liczby członków obecnych na walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej ‑  do ministra infrastruktury (2246),

 98. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie decentralizacji NFZ i  nowej systematyki finansowania jednostek opieki zdrowotnej w  Polsce ‑  do ministra zdrowia (2247),

 99. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie przebiegu drogi ekspresowej S74 ‑  do ministra infrastruktury (2248),

 100. posła Wiesława Janczyka w  sprawie podjęcia działań i  udzielenia pomocy finansowej ze środków Ministerstwa Infrastruktury lub innych źródeł dla gminy Nowy Targ w  powiecie Nowy Targ, w  woj. małopolskim na usunięcie skutków powodzi ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (2249),

 101. posła Witolda Namyślaka w  sprawie likwidacji oddziału gospodarczego w  Jednostce Wojskowej w  Lęborku przynależnego do I. Batalionu Obrony Terytorialnej, który w  wyniku reorganizacji przekształcony został w  I. Batalion Zmechanizowany, podporządkowany 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża ‑  do ministra obrony narodowej (2250),

 102. posła Witolda Namyślaka w  sprawie podjęcia skutecznych działań mających na celu zapobieżenie degradacji brzegu morskiego ‑  do ministra infrastruktury (2251),

 103. posłów Bronisława Dutki i  Andrzeja Pałysa w  sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Środowiska i  Geodezji Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w  Krakowie" ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (2252),

 104. posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie negatywnych skutków funkcjonowania bazy lotniczej Poznań ‑  Krzesiny ‑  do prezesa Rady Ministrów (2253),

 105. posła Stanisława Pięty w  sprawie naruszenia art. 45 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i  Politycznych i  art. 355 k.p.k. zapewniających jawność rozprawy sądowej, w  wyniku nadużycia uprawnień administracyjnych przez prezesa Sądu Rejonowego Katowice ‑  Zachód w  Katowicach poprzez uniemożliwienie publiczności uczestnictwa w  rozprawie dotyczącej byłego posła na Sejm RP i  działacza opozycji demokratycznej (sygn. akt III K 408/07/11W) ‑  do ministra sprawiedliwości (2254),

 106. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie programu "Inwestycje w  produkty turystyczne o  znaczeniu ponadregionalnym" Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" ‑  do prezesa Rady Ministrów (2255),

 107. posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie reorganizacji struktury sądów powszechnych w  Polsce ‑  do ministra sprawiedliwości (2256),

 108. posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie oszustw związanych ze świadczeniem pośrednictwa pracy na Wyspach Brytyjskich ‑  do ministra sprawiedliwości (2257),

 109. posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie starań gminy Toruń o  pozyskanie znajdującej się w  zasobach Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej nr 37‑39 i  Księdza Kujota 1 w  Toruniu ‑  do ministra obrony narodowej (2258),

 110. posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie udzielenia wsparcia właściwym urzędom pracy w  związku z  ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorstwo Adriana SA ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2259),

 111. posła Stanisława Rydzonia w  sprawie prywatyzacji Szpitala Powiatowego w  Myślenicach ‑  do ministra zdrowia (2260),

 112. posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie możliwości powstania żwirowni w  Osieku Wielkim w  powiecie inowrocławskim ‑  do ministra środowiska (2261),

 113. posła Czesława Hoca w  sprawie krzywdzącej i  niezasadnej decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Darłowie dotyczącej odebrania zasiłku stałego osobie będącej od urodzenia inwalidą I. grupy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2262),

 114. posła Czesława Hoca w  sprawie niepokojącej informacji o  zamiarze przeformowania i  likwidacji 12. Bazy Lotniczej w  Mirosławcu ‑  do ministra obrony narodowej (2263),

 115. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie przesłanek zatrzymania byłego posła na Sejm RP i  działacza opozycji demokratycznej ‑  do ministra sprawiedliwości (2264),

 116. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie postępowań konkursowych na czynności diagnostyki laboratoryjnej ‑  do ministra zdrowia (2265),

 117. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie zasobów bilansowych węgla kamiennego w  Polsce oraz konieczności inwestycji pozwalających wydłużyć okres dostępności złóż krajowych ‑  do ministra gospodarki (2266),

 118. posła Jarosława Wałęsy w  sprawie podstawy wymiaru składki dla osób ubiegających się o  emeryturę ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2267),

 119. posła Aleksandra Marka Szczygły w  sprawie uznaniowości decyzji wojewody warmińsko‑mazurskiego o  wygaszaniu mandatów samorządowców, którzy złamali art. 24 f ustawy o  samorządzie gminnym ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (2268),

 120. posła Zbigniewa Rynasiewicza w  sprawie zniesienia opłat za częstotliwości radiowe w  przypadku wykorzystywania ich przez samorządy do realizacji zadań związanych z  budową infrastruktury służącej rozwojowi komunikacji elektronicznej ‑  do ministra infrastruktury (2269),

 121. posła Jana Burego s. Antoniego w  sprawie konieczności uwzględnienia przebudowy wiaduktu kolejowego w  Dębicy w  wykazie projektów kluczowych finansowanych ze środków Ministerstwa Infrastruktury ‑  do ministra infrastruktury (2270),

 122. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie przekazania hali sportowej w  Rzeszowie władzom samorządowym miasta Rzeszowa ‑  do ministra skarbu państwa (2271),

 123. poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie przedwojennych obligacji Skarbu Państwa ‑  do ministra finansów (2272),

 124. poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie odmowy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. w  wysokości 0,6% rezerwy z  tytułu dofinansowania remontów bieżących dla gminy Czechowice‑Dziedzice ‑  do ministra edukacji narodowej (2273),

 125. posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie uprawnień do emerytur pomostowych dla pracowników zatrudnionych przy bezpośredniej produkcji w  kopalniach odkrywkowych wydobywających piaskowce kwarcytowe ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2274),

 126. posła Grzegorza Janika w  sprawie planowanej likwidacji Wydziału Paszportowego w  Rybniku ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (2275),

 127. poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie szansy na dofinansowanie projektu: Twierdze Śląskie ‑  wirtualna podróż w  świat rzeczywistości, w  ramach Działania 6.4. "Inwestycje w  projekty turystyczne o  znaczeniu ponadregionalnym" Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka 2007‑  2013" ‑  do ministra rozwoju regionalnego (2276),

 128. posła Dariusza Bąka w  sprawie wyjaśnienia wypowiedzi prezesa Rady Ministrów na antenie TVP 1 w  programie pt. "Tomasz Lis na żywo" ‑  do prezesa Rady Ministrów (2277),

 129. posła Jerzego Polaczka w  sprawie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członka zarządu ds. międzynarodowych oraz członka zarządu ds. pracowniczych w  Zarządzie PKP Cargo SA ‑  do ministra infrastruktury (2278),

 130. posła Ireneusza Rasia w  sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w  Krakowie ‑  do ministra zdrowia (2279),

 131. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie niebezpiecznych środków odurzających działających podobnie jak twarde narkotyki ‑  do ministra zdrowia (2280),

 132. posła Karola Karskiego w  sprawie formalnego poziomu wykształcenia Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego ‑  do prezesa Rady Ministrów (2281),

 133. posła Piotra Polaka w  sprawie XXIII światowych Dni Młodzieży ‑  Sydney 2008 ‑  do ministra spraw zagranicznych (2282),

 134. posła Artura Gierady w  sprawie spóźnionej interwencji saperów w  miejscowości Śniekozy w  woj. świętokrzyskim ‑  do ministra obrony narodowej (2283),

 135. posła Andrzeja Biernata w  sprawie kwalifikacji czynu zabronionego ‑  do ministra sprawiedliwości (2284),

 136. posła Romualda Ajchlera w  sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (2285),

 137. posła Romualda Ajchlera w  sprawie kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia szpitali w  woj. wielkopolskim ‑  do ministra zdrowia (2286),

 138. poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie zapisu art. 155 ust. 3 ustawy o  pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (2287),

 139. posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie możliwości przekazania subwencji oświatowej dla placówek, które z  powodu wprowadzenia nowego systemu elektronicznego przekazu danych, Systemu Informacji Oświatowej MEN, błędnie wskazały organ wydający, na przykładzie Publicznego Gimnazjum w  Salezjańskim Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym w  Tarnowskich Górach ‑  do ministra edukacji narodowej (2288),

 140. posła Romualda Ajchlera w  sprawie budowy obwodnicy w  miejscowości Ujście w  ciągu drogi krajowej S11 ‑  do ministra infrastruktury (2289),

 141. posła Karola Karskiego w  sprawie stanu transpozycji dyrektyw przyjmowanych przez instytucje Wspólnoty Europejskiej do prawa polskiego ‑  do prezesa Rady Ministrów (2290),

 142. posła Romualda Ajchlera w  sprawie rosnących cen na nawozy mineralne ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (2291),

 143. posła Piotra Polaka w  sprawie działań, jakie zostały podjęte bądź powinny być podjęte w  celu wyjaśnienia afery korupcyjnej mającej miejsce w  samorządzie miasta Sopotu ‑  do prezesa Rady Ministrów (2292),

 144. poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie prywatyzacji Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych Polmos SA w  Bielsku‑Białej ‑  do ministra skarbu państwa (2293),

 145. poseł Anny Zalewskiej w  sprawie planów w  stosunku do SPZOZ SCM Polanica Zdrój ‑  do ministra zdrowia (2294),

 146. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie zmniejszenia stawki lub zwolnienia z  podatku VAT z  tytułu wpłat za organizowanie pobytu dzieci i  młodzieży na obozach Gospodarstwa Pomocniczego przy Publicznej Szkole Podstawowej w  Mokrsku ‑  do ministra finansów (2295),

 147. posła Zbigniewa Wassermanna w  sprawie przekazania działki przy ul. Cieślewskiego w  Krakowie na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego ‑  do ministra obrony narodowej (2296),

 148. poseł Iwony Śledzińskiej‑Katarasińskiej w  sprawie likwidacji Programu Operacyjnego Rozwój czasopism kulturalnych ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (2297),

 149. posła Adama Krzyśków w  sprawie usprawnienia systemu ratownictwa medycznego ‑  do ministra zdrowia (2298),

 150. posła Marka Opioły w  sprawie umorzenia śledztw dotyczących fałszowania uchwał w  gminie Sochocin ‑  do ministra sprawiedliwości (2299),

 151. posła Andrzeja Pałysa w  sprawie demontażu i  wykorzystania w  przyszłości infrastruktury technicznej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej z  Jędrzejowa do Pinczowa i  z  Umianowic do Stawian ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (2300),

 152. poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie pozyskania nieruchomości położonych w  obrębie Wojkowice Kościelne przez gminę Siewierz ‑  do ministra skarbu państwa (2301),

 153. posła Mariusza Błaszczaka w  sprawie kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad ‑  do prezesa Rady Ministrów (2302),

 154. posła Bolesława Grzegorza Piechy w  sprawie Zespołu ds. Chorób Rzadkich, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 21 lipca 2008 r. ‑  do ministra zdrowia (2303).

Zapytania te ‑  zgodnie z  art. 195 regulaminu Sejmu ‑  zostały przekazane adresatom.


Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

 1. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posłów Edwarda Czesaka i  Józefa Rojka w  sprawie przepisów dotyczących tworzenia i  działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (1081),

 2. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Pałysa w  sprawie dofinansowania wapnowania gleb zakwaszonych (1525),

 3. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posłów Jana Ołdakowskiego i  Pawła Kowala w  sprawie poprawienia stanu edukacji artystycznej w  szkołach (1606),

 4. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w  sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku handlowego typu "B‑600b" z  infrastrukturą towarzyszącą przez starostę powiatu w  Aleksandrowie Kujawskim (1692),

 5. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Beaty Mazurek w  sprawie budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piaski‑Dorohusk (1789),

 6. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Pawła Poncyljusza w  sprawie niezgodności z  prawem UE decyzji wydanej w  związku z  budową drogi ekspresowej S8 przez dzielnicę Bemowo, na podstawie której wydano nowe pozwolenie na budowę (decyzja GINB nr DOA/ORZ/711/1553‑3/07) oraz umorzono postępowanie o  środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja woj. maz. WŚR.I>SM6613/1/8/07) (1794),

 7. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie stanu realizacji umowy z  dnia 30 sierpnia 2007 r. dotyczącej budowy rurociągu zasilającego jeziora Powidzkiego Parku Krajobrazowego (1838),

 8. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Okła‑Drewnowicz w  sprawie uzyskania tytułu inżyniera pożarnictwa przez absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w  Warszawie z  2004 r. (1866),

 9. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie planowanej rozbiórki zabudowań po byłej Cukrowni Ostrowite (1877),

 10. zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka na zapytanie posła Jacka Tomczaka w  sprawie sankcji karnych za nieprzekształcenie mieszkań w  ustawowym terminie (1882),

 11. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jacka Tomczaka w  sprawie zagrożenia likwidacją Muzeum Polskiego w  Rapperswilu w  Szwajcarii (1883),

 12. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w  sprawie budowy farm wiatrowych w  Polsce (1895),

 13. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Lipca w  sprawie planu likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (1909),

 14. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Józefa Piotra Klima w  sprawie honorowego krwiodawstwa (1910),

 15. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jarosława Jagiełły w  sprawie zniesienia opłat za wizy dla obywateli Serbii (1912),

 16. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jarosława Jagiełły w  sprawie zwrotu Polsce długu terytorialnego przez Republikę Czeską (1913),

 17. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posłanek Anny Sikory, Marzeny Machałek, Ewy Malik i  Beaty Mazurek w  sprawie utrzymania Muzeum Polskiego w  Rapperswilu w  Szwajcarii (1920),

 18. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Witolda Namyślaka w  sprawie przejęcia przez gminę Nowa Wieś Lęborska części linii kolejowej nr 230 na trasie Wejherowo‑Garczegorze, stanowiącej własność PKP SA (1927),

 19. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Grzyba w  sprawie wzruszenia decyzji administracyjnej (1928),

 20. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Ireneusza Rasia w  sprawie nowelizacji ustawy o  finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (1931),

 21. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie planów przebiegu drogi ekspresowej S12 (1933),

 22. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na zapytanie posła Wiesława Wody w  sprawie problemu rozdysponowania środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych (1935),

 23. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Józefa Piotra Klima w  sprawie ustawowej definicji dzieci niepełnosprawnych i  pomocy dla nich (1936),

 24. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Jana Kochanowskiego w  sprawie rozwiązania problemu dotyczącego mieszkań dysponowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (1941),

 25. minister nauki i  szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie posła Marka Balickiego w  sprawie możliwości pozytywnego rozwiązania protestu pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (1942),

 26. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Marka Balickiego w  sprawie niskiego poziomu wynagrodzeń pracowników Inspekcji Handlowej (1943),

 27. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie przyznania dodatkowych pięciu etatów dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Bielsku‑Białej (1947),

 28. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie sprzedaży zorganizowanej części majątku Kompanii Węglowej SA ‑  KWK "Brzeszcze‑Silesia" Ruch II "Silesia" (1948),

 29. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie poseł Anny Bańkowskiej w  sprawie wzrostu inflacji i  dodatkowej waloryzacji świadczeń emerytalno‑rentowych w  2008 r. (1952),

 30. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie dofinansowania budowy nowej strzelnicy dla Włocławskiego Pułku Drogowo‑Mostowego w  Chełmnie (1953),

 31. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie przekazania na potrzeby starostwa w  Chełmnie budynku należącego do Agencji Mienia Wojskowego (1954),

 32. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Artura Górskiego w  sprawie potrzeby otworzenia konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej i  wybudowania Domu Polskiego w  rejonie solecznickim na Litwie (1955),

 33. ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka na zapytanie posła Jerzego Kozdronia w  sprawie budowy mostu przez rzekę Wisłę w  okolicach Kwidzyna (1956),

 34. zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego na zapytanie posła Jerzego Kozdronia w  sprawie podejrzenia nadużycia władzy i  popełnienia przestępstwa w  toku postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w  Zamościu i  Prokuraturę Apelacyjną w  Lublinie na szkodę firmy Poland‑Services Sp. z  o.o. (1957),

 35. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Iwony Śledzińskiej‑Katarasińskiej w  sprawie uregulowań prawnych dotyczących wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje realizujące cele publiczne (1958),

 36. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja Kremera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Tomasza Garbowskiego w  sprawie polityki zagranicznej Polski z  Boliwariańską Republiką Wenezueli (1959),

 37. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Tomasza Kuleszy w  sprawie zróżnicowania form aresztowania w  bliźniaczych sprawach karnych (1965),

 38. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie prac legislacyjnych na temat reformy służby zdrowia w  Polsce w  części dotyczącej oddłużenia szpitali, na przykładzie powiatu kłodzkiego (1966),

 39. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie możliwości przekazania na rzecz gminy Nowa Ruda stacji PKP wraz z  przyległym ujęciem wody w  miejscowości Świerki, powiat Kłodzko, woj. dolnośląskie (1968),

 40. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Tadeusza Arkita w  sprawie podstawy i  działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w  odniesieniu do osób trzecich oraz konieczności ponoszenia przez nich opłat za korzystanie z  artystycznych wykonań utworów muzycznych i  słowno‑muzycznych na rzecz organizacji (1972),

 41. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie propozycji rozdzielenia zawodów administratora i  zarządcy nieruchomości (1976),

 42. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na zapytanie posła Jana Kulasa w  sprawie trybu i  procedur realizacji programu "Moje boisko‑Orlik 2012" (1978),

 43. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Pałysa w  sprawie przygotowanego projektu podziału NFZ na kilka regionalnych funduszy (1980),

 44. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Aleksandra Marka Szczygły w  sprawie nieprawidłowości w  procedurze naboru do służby w  oddziałach Żandarmerii Wojskowej (1981),

 45. zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Lidii Staroń w  sprawie prawidłowości egzekucji z  nieruchomości prowadzonych przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Mrągowie oraz zasadności orzeczenia sądu dotyczącego dłużnika (1982),

 46. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Czesława Hoca w  sprawie wyjaśnienia nieprawidłowości w  ustaleniu przez ZUS Oddział w  Koszalinie prawa do świadczeń emerytalnych oraz jego wysokości w  stosunku do mieszkańca Kołobrzegu (1983),

 47. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Sońty w  sprawie piętrzenia trudności w  uruchomieniu środków finansowych z  pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w  Łodzi na realizację modernizacji systemu cieplnego szpitala w  Tuszynie, realizowanej przez Centrum Leczenia Chorób Płuc w  Łodzi (1985),

 48. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Elżbiety Jakubiak w  sprawie likwidacji punktu krwiodawstwa w  szpitalu w  Wyszkowie (1986),

 49. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Anny Zalewskiej w  sprawie przedłużających się postępowań dotyczących byłych i  obecnych samorządowców, toczących się przed Sądem Rejonowym w  Świdnicy (1987),

 50. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jerzego Rębka w  sprawie niedostatecznego zabezpieczenia przez ARiMR limitów akcji kredytowej oraz limitów dopłat dla Banku Spółdzielczego w  Radzyniu Podlaskim zrzeszonym w  BPS SA (1989),

 51. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Tomasza Garbowskiego w  sprawie obwodnicy Nysy (1991),

 52. minister nauki i  szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie trudności w  uzyskaniu kompetencji pedagogicznych przez studentów pedagogiki o  specjalności doradztwo rehabilitacyjne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy (1992),

 53. minister nauki i  szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posłów Dawida Jackiewicza i  Aleksandry Natalli‑Świat w  sprawie działań podejmowanych przez rząd RP w  związku ze staraniami władz samorządowych Wrocławia o  zlokalizowanie we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologii (1993),

 54. ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posłów Tadeusza Arkita i  Witolda Kochana w  sprawie właściwości i  kompetencji Ministerstwa Infrastruktury w  odniesieniu do ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (1994),

 55. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie aktualizacji zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych opublikowanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (1995),

 56. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Marka Zielińskiego w  sprawie rekompensat za straty wojenne (1998),

 57. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Marka Zielińskiego w  sprawie nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego (1999),

 58. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie dofinansowania z  budżetu państwa budowy południowej obwodnicy Radomia (2000),

 59. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie dofinansowania z  budżetu państwa budowy pawilonu ginekologiczno‑położniczego w  Radomiu (2001),

 60. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie dofinansowania z  budżetu państwa przebudowy wiaduktu w  Radomiu (2002),

 61. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Bolesława Grzegorza Piechy w  sprawie wstrzymania przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ finansowania leczenia nowotworów w  ramach chemioterapii niestandardowych, w  tym raka wątroby preparatem nexavar (2003),

 62. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Anny Wypych‑Namiotko ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Wiesława Wody w  sprawie wyglądu budynków stacji kolejowych na trasie Tarnów‑Kraków (2004),

 63. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie terminu budowy obwodnicy Ujścia (2005),

 64. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie dofinansowania z  budżetu państwa przebudowy drogi krajowej nr 12 w  granicach administracyjnych Radomia (2006),

 65. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Jolanty Szczypińskiej w  sprawie byłego naczelnika wydziału geodezji w  Częstochowie (2007),

 66. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie poseł Marii Nowak w  sprawie przyznania Zespołowi Pieśni i  Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny miana instytucji narodowej (2008),

 67. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Andrzeja Walkowiaka w  sprawie rozszerzenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o  tereny Bydgoskiego Parku Przemysłowego (2009),

 68. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posłów Pawła Kowala i  Jana Ołdakowskiego w  sprawie planów zmian własnościowych w  spółce Presspublica sp. z  o.o. (2010),

 69. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Machałek w  sprawie kosztów ponownego otworzenia stacji kolejowych Szczytna i  Szklarskiej Poręby Dolnej (2011),

 70. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów (2013),

 71. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie oświadczeń majątkowych samorządowców (2014),

 72. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności (2015),

 73. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie zmiany kategorii drogi wojewódzkiej nr 677 relacji Łomża‑Śniadowo‑Ostrów Mazowiecka na drogę krajową (2016),

 74. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie nadania Orderu Wojennego Virtuti Militari (2017),

 75. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posłów Jacka Osucha i  Ryszarda Terleckiego w  sprawie wystawienia na przetarg terenu przyległego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w  Krakowie (2018),

 76. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Sławomira Neumanna w  sprawie przesłanek dających możliwość umorzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w  Starogardzie Gdańskim należności wynikających z  umowy o  przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (2019),

 77. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Marka Krząkały w  sprawie zbadania zasadności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa w  1946 r. gospodarstwa rolnego na podstawie dekretu PKWN z  dnia 06.09.1944 r. (2021),

 78. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie poseł Bożeny Kotkowskiej w  sprawie sprzedaży części majątku Kopalni Węgla SA‑KWK "Brzeszcze Ruch II" Silesia (2023),

 79. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posłów Henryka Gołębiewskiego i  Janusza Krasonia w  sprawie wywozu kruszyw przez PKP z  Dolnego Śląska (2027),

 80. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Jurgiela w  sprawie objęcia pracowników samorządowych uprawnieniami służby cywilnej (2030),

 81. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Artura Dunina w  sprawie niejasności związanych ze sprzedażą gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych (2031),

 82. wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów Jarosława Króla ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Artura Dunina w  sprawie lekceważenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe przepisów ustawy o  ochronie konkurencji i  konsumentów (2032),

 83. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Lipca w  sprawie uwzględnienia Kielc w  krajowym systemie metropolii (2033),

 84. zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w  sprawie działań prokuratury dotyczących niezrealizowania zajęć korekcyjno‑kompensacyjnych w  Gimnazjum w  Książkach w  powiecie wąbrzeskim w  woj. kujawsko‑pomorskim (2036),

 85. zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w  sprawie nieprawidłowości w  Związku Komunalnym Gmin Województwa Toruńskiego ustalonych w  wystąpieniu pokontrolnym NIK (2037),

 86. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Teresy Wargockiej w  sprawie zwołania sesji rady gminy (2039),

 87. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Teresy Wargockiej w  sprawie budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego (2040),

 88. zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Janusza Palikota w  sprawie przedłużających się czynności podejmowanych przez Prokuraturę Okręgową w  Lublinie w  ramach postępowania dotyczącego zabójstwa (2041),

 89. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Ireneusza Rasia w  sprawie warunków wystawienia na sprzedaż działki należącej do Oddziału Terenowego Kraków Agencji Mienia Wojskowego (2042),

 90. minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła Stanisława Chmielewskiego w  sprawie możliwości aplikowania nauczycielskich kolegiów języków obcych do programów unijnych przeznaczonych na wyrównywanie szans edukacyjnych (2043),

 91. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jana Widackiego w  sprawie niewykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (2044),

 92. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie dofinansowania z  budżetu państwa przebudowy drogi krajowej nr 9 w  granicach administracyjnych miasta Radomia (2045),

 93. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie dofinansowania z  budżetu państwa budowy lotniska cywilnego w  Radomiu (2046),

 94. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie dofinansowania z  budżetu państwa przebudowy ulic Młodzianowskiej i  Mariackiej w  Radomiu (2047),

 95. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Ireneusza Rasia w  sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane (2048),

 96. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mariusza Błaszczaka w  sprawie sytuacji w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lecznica ‑  Centrum Lecznictwa Ogólnego i  Geriatrii w  Warszawie (2049),

 97. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Pawła Suskiego w  sprawie działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w  Szczecinie skutkującej wypowiedzeniem umowy dzierżawy lokali mieszkalnych dla gminy Manowo, znajdujących się w  miejscowości Rosnowo k. Koszalina (2050),

 98. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Tomasza Garbowskiego w  sprawie wypowiedzi premiera rządu dotyczącej oceny sędziowania meczu piłkarskiego Austria‑Polska przez sędziego Howarda Webba (2051),

 99. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Sławomira Nitrasa w  sprawie dostępności w  Polsce leku lub terapii zastępczej stosowanych przy chorobie mukopolisacharydoza typu VI (2052),

 100. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Sławomira Nitrasa w  sprawie ujednolicenia dotacji państwowej przypadającej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej (2053),

 101. ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka na zapytanie posła Sławomira Nitrasa w  sprawie dotacji budżetowej z  Ministerstwa Infrastruktury na 2008 r. na kształcenie studentów w  Akademii Morskiej w  Szczecinie (2054),

 102. sekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej‑Roguskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Sławomira Nitrasa w  sprawie zwiększenia środków budżetowych na ratowanie brzegu morskiego w  gminie Rewal w  woj. zachodniopomorskim (2055),

 103. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Artura Górskiego w  sprawie roszczeń dotyczących nielegalnie przejętego w  1945 r. w  zarząd powierniczy Uzdrowiska Rymanów Zdrój (2056),

 104. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie podjętej przez PKP SA uchwały z  dnia 19 czerwca 2008 r., która wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Starostwa Powiatowego w  Kłodzku w  trybie art. 56 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nieruchomości położonej w  Stroniu Śląskim (2057),

 105. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie prac legislacyjnych na temat reformy służby zdrowia w  Polsce w  części dotyczącej oddłużenia szpitali na przykładzie powiatu kłodzkiego (2058),

 106. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie poseł Alicji Dąbrowskiej w  sprawie możliwości korzystania z  oferty biur informacji gospodarczych utworzonych na podstawie ustawy o  udostępnianiu informacji gospodarczych (2059),

 107. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posłów Przemysława Gosiewskiego, Marii Zuby i  Waldemara Wrony w  sprawie planów likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i  zastąpienia go sześcioma towarzystwami ubezpieczeń zdrowotnych w  ramach reformy finansowania służby zdrowia (2060),

 108. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Grzegorza Napieralskiego w  sprawie uruchomienia Uznamskiej Kolejki Uzdrowiskowej (2061),

 109. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Grzegorza Napieralskiego w  sprawie umożliwienia wyznawcom religii niekatolickich przystępowania do egzaminu na aplikacje korporacyjne w  innym niż sobota dniu tygodnia (2062),

 110. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Beaty Kempy w  sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów na ławników (2063),

 111. ministra środowiska Macieja Nowickiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w  sprawie uaktualnienia listy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2065),

 112. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w  sprawie nadania Zespołowi Pieśni i  Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny miana instytucji narodowej (2066),

 113. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w  sprawie sprzedaży zorganizowanej części majątku Kompanii Węglowej SA ‑  KWK "Brzeszcze‑Silesia" Ruch II Silesia (2068),

 114. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie realizacji koncepcji tworzenia katedry polskiej na Uniwersytecie Columbia w  Nowym Jorku (2069),

 115. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Anny Wypych‑Namiotko ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jana Kulasa w  sprawie organizacji i  znaczenia centralnych obchodów święta "Dni Morza" w  dniach 28‑29 czerwca 2008 r. we Władysławowie w  woj. pomorskim (2070),

 116. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie działań Zarządu Cukrowni Leśmierz SA zmierzających w  kierunku likwidacji cukrowni jako zakładu produkującego cukier (2074),

 117. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie uchwały Rady Miejskiej w  Łodzi zmierzającej do zmiany granic gminy Pabianice oraz powiatu pabianickiego w  rejonie Grupowej Oczyszczalni Ścieków (2076),

 118. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Stanisława Rydzonia w  sprawie planów włączenia do projektu Natura 2000 (dyrektywa ptasia ‑  ochrona głuszca) prywatnych lasów Wspólnoty Leśnej położonych w  masywie Policy w  Zawoi (2077),

 119. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jana Widackiego w  sprawie uchylenia zarządzenia Prezesa NFZ nr 20/2008/DGL (2078),

 120. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie budowy zakładu karnego w  Legnicy (2079),

 121. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie rządowego projektu ustawy o  zmianie ustawy o  prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (2080),

 122. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie budowy strzelnicy w  Lublinie (2081),

 123. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Adama Krupy w  sprawie podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez rolników prowadzących działy specjalnej produkcji rolnej (2082),

 124. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Stanisława Żelichowskiego w  sprawie problemów osób powracających z  emigracji (2083),

 125. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Walkowiaka w  sprawie masowych odwołań przedstawicieli wojewody w  radach społecznych kujawsko‑pomorskich szpitali (2084),

 126. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Pawła Kowala w  sprawie świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli przedmiotu sztuka na przykładzie kursantów Beskidzkiego Niepublicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Suchej Beskidzkiej (2085),

 127. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie nieuzasadnionych podróży zagranicznych prezesa KRUS (2086),

 128. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Beaty Bublewicz oraz grupy posłów w  sprawie danych osobowych zamieszczanych na receptach lekarskich (2087),

 129. ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie posła Andrzeja Biernata w  sprawie niejasnych praktyk Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (2088),

 130. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Biernata w  sprawie kryteriów zawartych w  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 7 lutego 1983 r. w  sprawie postępowania o  świadczenia emerytalno‑rentowe i  zasad wypłaty tych świadczeń (2089),

 131. zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Biernata w  sprawie niesprawiedliwej decyzji Prokuratury Apelacyjnej w  Łodzi dotyczącej własności działki 639/2 w  gminie Dobroń (2090),

 132. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Aleksandra Marka Szczygły w  sprawie pełnomocnictwa udzielonego sekretarzowi stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej (2091),

 133. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Piotra Stanke w  sprawie prawdopodobnej likwidacji Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Człuchowie (2092),

 134. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Anny Wypych‑Namiotko ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Piotra Stanke w  sprawie wprowadzenia dodatkowych zapisów do ustawy o  ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich", na przykładzie zabezpieczenia brzegu morskiego w  miejscowości Rowy ‑  "Planowane szczegółowe nakłady na realizację programu na lata 2004‑2023" (2093),

 135. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Orzechowskiego w  sprawie zwolnienia z  podatku od czynności cywilnoprawnych (2094),

 136. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Orzechowskiego w  sprawie odsprzedaży części nieruchomości nabytej wcześniej od Agencji Nieruchomości Rolnych (2095),

 137. ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie posła Ryszarda Kalisza w  sprawie rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę nieruchomości po byłym ośrodku kolonijno‑wczasowym położonym na terenie Leśnictwa Szczypiorno należącym do Lasów Państwowych w  Nadleśnictwie Jabłonna (2096),

 138. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Anny Wypych‑Namiotko ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Konwińskiego w  sprawie ochrony zniszczonego 27 kilometrowego odcinka brzegu morskiego, mieszczącego się w  granicach gminy Ustka (2097),

 139. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Zbigniewa Konwińskiego w  sprawie jurysdykcji prawnej nad żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi na terenie ewentualnej bazy wojskowej z  systemem tzw. tarczy antyrakietowej (2098),

 140. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posłów Beaty Bublewicz i  Piotra van der Coghena w  sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na Wielkich Jeziorach Mazurskich (2099),

 141. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada, podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑, podsekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty ‑  z  upoważnienia ministra ‑  oraz sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej oraz grupy posłów w  sprawie możliwości wyemitowania spotu‑filmu wyprodukowanego przez PARPA, dotyczącego zespołu FAS z  pieniędzy przeznaczonych na kampanie społeczne (2101),

 142. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na zapytanie posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w  sprawie wypłaty preferencyjnych kredytów klęskowych z  dopłatami Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa (2102),

 143. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w  sprawie ramowych planów nauczania w  szkołach publicznych (2103),

 144. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w  Międzygórzu na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, na cele nieleśne ‑  utworzenie parku wiejskiego (2104),

 145. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie nieprzekazania środków na restaurację XVI‑wiecznego klasztoru pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w  Supraślu (2105),

 146. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Babalskiego w  sprawie funkcjonowania ustawowego zwolnienia z  podatku rolnego (2106),

 147. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Babalskiego w  sprawie pobierania dodatkowych opłat za nieuiszczanie opłaty z  tytułu parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w  strefie płatnego parkowania (2107),

 148. sekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Józefa Rojka w  sprawie Polskiej Biblioteki Internetowej (2108),

 149. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak, podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  oraz podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marii Nowak w  sprawie działalności spółki PBM STALEX Sp. z  o.o. (2109),

 150. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marii Nowak w  sprawie rządowego programu "Moje boisko‑Orlik 2012" (2110),

 151. ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie poseł Anny Sikory oraz grupy posłów w  sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy ‑  Prawo ochrony środowiska (2111),

 152. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Ewy Malik oraz grupy posłów w  sprawie łączenia klas w  szkołach nr 28 i  35 na terenach zielonych gminy Dąbrowa Górnicza (2112),

 153. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Edwarda Czesaka w  sprawie sytuacji rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko i  możliwości poprawy ich sytuacji (2113),

 154. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Edwarda Czesaka w  sprawie egzekwowania obowiązku prowadzenia książek budowlanych zgodnie z  obowiązującymi przepisami (2114),

 155. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie możliwości pozyskania przylegającego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w  Krakowie terenu, stanowiącego fragment kompleksu historycznego Lotniska Kraków Rakowice‑Czyżyny (2115),

 156. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie cen drewna okrągłego sprzedawanego przez Lasy Państwowe (2116),

 157. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie podwyżki stawki podatku akcyzowego o  58% na LPG (2117),

 158. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Marka Kwitka w  sprawie zasad rozpatrywania skarg przez podległe Ministerstwu Infrastruktury organy Inspekcji Nadzoru Budowlanego, w  tym w  szczególności przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Warszawie (2118),

 159. minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posłów Jacka Tomczaka i  Jana Filipa Libickiego w  sprawie wpisania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w  Poznaniu na listę projektów Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" (2119),

 160. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Jacka Tomczaka w  sprawie budowy elektrowni atomowej w  Wielkopolsce (2121),

 161. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Marka Polaka w  sprawie wprowadzenia regulacji prawnych, pozwalających działkowcom, których uprawy dotknięte zostały plagą ślimaków, na skorzystanie z  dotacji z  budżetu państwa (2122),

 162. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jacka Osucha w  sprawie możliwości dostosowania linii kolejowej Kraków‑Warszawa do prędkości 300 km/h (2123),

 163. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Artura Gierady w  sprawie przedsiębiorstwa Budopol ‑  Kielce (2124),

 164. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie uchylenia środka zapobiegawczego w  postaci zawieszenia w  czynnościach służbowych członka zarządu (2125),

 165. zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w  sprawie działań Prokuratury Rejonowej w  Ostrowcu Świętokrzyskim i  tutejszej Komedy Powiatowej Policji (2126),

 166. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jana Kochanowskiego w  sprawie prawnego wprowadzenia obowiązku dla wydziału ksiąg wieczystych sądów powiadamiania spółdzielni mieszkaniowych jako ustawowych zarządców nieruchomości o  zmianie właścicieli odrębnej własności lokali (2127),

 167. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie przekazania terenu lotniska wojskowego w  Radomiu Sadkowie przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury Wojskowej do Agencji Mienia Wojskowego (2128),

 168. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie uznawania zdobytych poza granicami Polski uprawnień budowlanych (2129),

 169. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Barbary Marianowskiej w  sprawie realizacji przez państwo art. 70 ust. 4 Konstytucji RP (2130),

 170. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie niewystarczających środków finansowych przekazywanych przez Wojewodę wielkopolskiego na domy pomocy społecznej w  powiecie gostyńskim (2131),

 171. ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie posła Jana Burego s. Antoniego w  sprawie zamiaru przeznaczenia środków z  tzw. opłat utylizacyjnych na cele sprzeczne z  ustawą o  recyklingu pojazdów wycofanych z  eksploatacji (2132),

 172. dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przecwiko Narodowi Polskiemu, zastępcy prokuratora generalnego Dariusza Gabrela ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie nowych okoliczności dotyczących śmierci Stanisława Pyjasa (2133),

 173. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Maciejewskiego w  sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla najbiedniejszych (2134),

 174. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w  sprawie działań rządu RP w  celu wyjaśnienia okoliczności śmierci byłego prezesa Rady Ministrów, gen. Władysława Sikorskiego (2136),

 175. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie stanu zaawansowania rokowań mających doprowadzić do prywatyzacji spółki Skarbu Państwa "Uzdrowisko Kamień Pomorski" sp. z  o.o. (2137),

 176. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mirosława Pawlaka w  sprawie brutalnej akcji pobicia kupców przez Straż Miejską na ulicy Targowej w  Warszawie (2138),

 177. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie emerytur, emerytur pomostowych i  zasad ich wypłacania z  OFE (2139),

 178. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jana Kochanowskiego w  sprawie wstrzymania budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w  Gorzowie Wlkp. (2140),

 179. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w  sprawie możliwości korzystania z  pomocy przez grupy producentów rolnych (2141),

 180. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w  sprawie budowy prokuratury oraz sądu rejonowego w  Grójcu (2142),

 181. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza na zapytanie posłów Stanisławy Prządki i  Stanisława Rydzonia w  sprawie egzekucji przez samorządy terytorialne świadczeń alimentacyjnych od osób, które uchylają się od spełnienia tego obowiązku (2143),

 182. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Artura Górskiego w  sprawie skutków środowiskowych całorocznej jazdy na światłach mijania (2144),

 183. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Pawła Grasia w  sprawie interpretacji przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przepisów prawa pracy (2145),

 184. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jerzego Polaczka w  sprawie regulacji prawnych normujących usługi taksówkarskie obejmujące przekroczenie granicy Polski (2146),

 185. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w  sprawie przyjęcia listy projektów kluczowych niezbędnych do zorganizowania EURO 2012 w  Polsce (2147),

 186. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Adama Lipińskiego w  sprawie możliwości dofinansowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w  Jeleniej Górze (2148),

 187. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Tomasza Garbowskiego w  sprawie inwestycji Daimlera w  Ujeździe i  w  Strzelcach Opolskich (2150),

 188. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Piotra Babinetza w  sprawie listu otwartego obywatelki niewpuszczonej na teren Sądu Rejonowego w  Katowicach (2151),

 189. sekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej‑Roguskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mariusza Kamińskiego w  sprawie przesunięcia kwoty ok. 6,5 mln zł na 2009 r. na II etap budowy Opery i  Filharmonii Podlaskiej (2152),

 190. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Artura Górskiego w  sprawie monitoringu prasy prawicowej na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji i  związanego z  tym zagrożenia wolności mediów w  Polsce (2153),

 191. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jana Widackiego w  sprawie sprzedaży węgla kamiennego i  innych paliw stałych (2154),

 192. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Bętkowskiego w  sprawie możliwości utworzenia konsulatu RP w  Winnicy na Ukrainie (2156),

 193. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Walkowiaka w  sprawie wydarzeń listopada 1956 r. w  Bydgoszczy (2157),

 194. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Partycji Wolińskiej‑Bartkiewicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie pozyskiwania środków unijnych na budowę Centrum Logistycznego w  Łosośnej (2159),

 195. sekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej‑Roguskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Piotra Waśki w  sprawie środków finansowych na budowę nowej siedziby Urzędu Skarbowego w  Czarnkowie (2160),

 196. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Piotra Waśki w  sprawie rządowego programu "Moje boisko‑Orlik 2012" (2161),

 197. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie przymusowej dematerializacji papierów wartościowych (2162),

 198. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Pawła Suskiego w  sprawie możliwości oddłużenia należności publiczno‑prawnych restrukturyzowanego Szpitala Powiatowego w  Wałczu (2163),

 199. sekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Marka Polaka w  sprawie pozyskiwania eksponatów do mającego powstać w  Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej (2164),

 200. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Marka Polaka w  sprawie pozyskania przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w  Krakowie terenów dawnego lotnictwa Rakowice‑Czyżyny (2165),

 201. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie uciążliwości działek warzywnych w  obrębie domów wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowych dla mieszkańców (2166),

 202. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie zmian w  przepisach prawa regulujących wysokość progu procentowego refinansowania kosztów postępowania w  sprawach z  zakresu pomocy społecznej realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (2167),

 203. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie planowanej likwidacji Wydziału Ksiąg Wieczystych w  Sądzie Rejonowym w  Żninie (2168),

 204. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Andrzeja Pałysa w  sprawie transeuropejskiego korytarza kolejowego od granicy z  Litwą do granicy ze Słowacją (2169),

 205. zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Marka Balickiego w  sprawie przesłuchań osób z  zespołami otępiennymi, w  tym z  chorobą Alzheimera, w  toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w  Warszawie (2170),

 206. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Tyszkiewicza w  sprawie zgodności z  prawem UE wydanej przez GINB decyzji nr DOA/ORZ/711/1553‑0/07 dotyczącej pozwolenia na budowę oraz umorzenia postępowania o  środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja woj. WŚR.I>SM6613/1/8/07) związanych z  budową drogi ekspresowej S8 przez dzielnicę Bemowo w  Warszawie (2172),

 207. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Moniki Smoleń ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Cezarego Tomczyka w  sprawie kwartalnika "Siódma Prowincja" (2173),

 208. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Łukasza Gibały w  sprawie podjęcia przez ministra obrony narodowej działań umożliwiających przeznaczenie należącej do Agencji Mienia Wojskowego działki przy ul. Cieślewskiego i  Spadochroniarzy w  Krakowie na potrzeby Muzeum Lotnictwa w  Krakowie i  Lotniczego Parku Kulturowego (2174),

 209. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie budowy zbiornika retencyjnego Wielowieś‑Klasztorna na rzece Prosna (2176),

 210. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie modernizacji linii kolejowej Łódź‑Zduńska Wola‑Kalisz (2178),

 211. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie nowelizacji przepisów prawnych regulujących wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (2180),

 212. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Iwony Śledzińskiej‑Katarasińskiej w  sprawie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego sieci autostrad i  dróg ekspresowych w  przedmiocie drogi ekspresowej S74 (2182),

 213. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Panasiuka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie procesu cyfryzacji telewizji i  skutków tego procesu dla lokalnych nadawców telewizyjnych (2184),

 214. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie przeniesienia siedziby Oddziału Regionalnego Centrum Infrastruktury w  Bydgoszczy z  siedzibą w  Toruniu (2185),

 215. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Anny Bańkowskiej w  sprawie umożliwienia osobom przewlekle i  somatycznie chorym dalszego pozostawania w  dotychczasowym domu pomocy społecznej, pomimo utraty przez niego statusu domu dla osób przewlekle i  somatycznie chorych (2186),

 216. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jana Kulasa w  sprawie uregulowania statusu asesorów sądowych (2187),

 217. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jarosława Katulskiego w  sprawie problemu braku międzyregionalnego połączenia kolejowego na trasie nr 201 Gdynia ‑  Bydgoszcz przez Kościerzynę (2188),

 218. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Beaty Bublewicz w  sprawie kryteriów przydziału środków finansowych na funkcjonowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w  woj. warmińsko‑mazurskim (2189),

 219. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny‑Duch ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie funkcjonowania jednostek obsługi ekonomiczno‑administracyjnej szkół (2190),

 220. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie interpretacji przepisów ustawy o  gospodarce nieruchomościami (2191),

 221. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie interpretacji przepisów dotyczących finansowania budowy oświetlenia ulicznego (2192),

 222. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Józefa Rojka w  sprawie potrzeby przekazania środków finansowych z  rezerwy celowej dla gminy Tarnów na pokrycie kosztów przejęcia i  eksploatacji oświetlenia przy drodze krajowej nr 4 na odcinku przebiegającym przez tę gminę (2193),

 223. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Tomasza Latosa w  sprawie rozszerzenia właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w  Żninie o  tereny gmin powiatu żnińskiego Łabiszyn i  Barcin oraz zachowania Wydziału Ksiąg Wieczystych (2194),

 224. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie zakwalifikowania Przedsiębiorstwa Robót Elektromontażowych PW ELROW w  Rybniku jako przedsiębiorstwa robót górniczych w  rozumieniu ustawy o  ekwiwalencie pieniężnym z  tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z  przedsiębiorstw robót górniczych, a  także podstaw prawnych pobierania przez pracowników i  emerytów deputatu węglowego (2195),

 225. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posłów Jana Łopaty i  Edwarda Wojtasa w  sprawie likwidacji energetycznej linii napowietrznej SN 15 kV Łuków II przebiegającej nad działkami nr 7967/1 oraz 7986/1, położonymi przy ul. Wójtostwo w  Łukowie (2196),

 226. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posłów Stanisławy Prządki i  Andrzeja Kani w  sprawie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w  Ostrołęce (2197),

 227. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Tomasza Latosa w  sprawie decyzji w  przedmiocie warunków zabudowy dla działek leżących na terenie bydgoskiej dzielnicy Górzyskowo (2198),

 228. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Rynasiewicza w  sprawie likwidacji Sądu Grodzkiego w  Leżajsku oraz funkcjonowania Sądu Rejonowego w  Leżajsku (2199),

 229. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 481(Łask‑Widoradz) na odcinku przebiegającym przez miejscowości Brzyków, Kocina, Osieczno (2200),

 230. ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie podwyższania cen surowca drzewnego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe bez względu na ceny surowca oraz sytuację rynku drzewnego w  Unii Europejskiej (2201),

 231. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie nieprawidłowości w  funkcjonowaniu "Szkoły Orląt" w  Dęblinie (2204),

 232. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie poseł Barbary Bartuś w  sprawie zlikwidowania w  Nowym Sączu komisji lekarskiej, która dotychczas rozpatrywała odwołania od decyzji wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS i  przeniesienia jej do Krakowa (2205),

 233. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Barbary Bartuś w  sprawie egzaminów dojrzałości w  roku szkolnym 2007/2008 (2206),

 234. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Panasiuka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Wojciecha Wilka w  sprawie ewentualnych zmian w  ustawie Prawo o  ruchu drogowym (2207),

 235. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie możliwości utworzenia ośrodka szkoleniowo‑egzaminacyjnego dla kierowców w  Puławach (2208),

 236. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie wprowadzenia dodatku mieszkaniowego dla osób samotnych, małżeństw emeryckich posiadających niskie dochody w  relacji do "nadmetrażu mieszkaniowego", który zajmują (2210),

 237. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie rozwiązania problematyki wzrostu cen oleju opałowego przy jednoczesnym braku działań osłonowych (2211),

 238. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jana Kulasa w  sprawie wykupu mieszkań przedwojennych (2212),

 239. podsekretarza stanu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Leszkiewicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Jana Kulasa w  sprawie systemowych podwyżek płac w  urzędach wojewódzkich (2213),

 240. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jana Kulasa w  sprawie reformy urzędów pracy (2214),

 241. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Marka Wojtkowskiego w  sprawie promocji pod nazwą "piłka jest okrągła, a  strzałki są dwie" prowadzonej w  sieci marketów TESCO przez PZL Sp. z  o.o. ‑  Warszawa (2216),

 242. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie wzrostu liczby wypadków w  budownictwie (2217),

 243. zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Magdaleny Gąsior‑Marek w  sprawie czynności podjętych przez Prokuraturę Okręgową w  Lublinie w  przedmiocie zabójstwa 28‑letniego mieszkańca Lubartowa (2218),

 244. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie dramatycznej sytuacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego w  Płocku, wobec którego minister sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego (2219),

 245. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie nieracjonalnego wyrębu lasów na północnym Mazowszu oraz ich zaśmiecania (2220),

 246. zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie nieprawidłowości w  działaniach organów wymiaru sprawiedliwości w  woj. pomorskim (2221),

 247. zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie przedłużającego się postępowania w  Prokuraturze Rejonowej w  Zamościu dotyczącego dokumentacji personalnej pracowników zamojskiej Delii SA (2222),

 248. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie przyszłości Przedsiębiorstwa Produkcji i  Hodowli Ryb Słodkowodnych w  Krakowie Sp. z  o.o. oraz jego oddziału ‑  pstrągarni Rózin w  Dubiu pod Krakowem (2224),

 249. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Jarosława Jagiełły w  sprawie rozbudowy kliniki kardiochirurgii w  Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w  Łodzi (2225),

 250. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Sławomira Preissa w  sprawie projektu ustawy o  zmianie niektórych ustaw w  związku ze zmianami w  organizacji i  podziale zadań administracji publicznej w  województwie (2226),

 251. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny‑Duch ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Domiceli Kopaczewskiej w  sprawie zmian w  ustawie o  rachunkowości (2227),

 252. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  własności lokali, w  części dotyczącej art. 23 ust. 2a, jako sprzecznego z  art. 204 ustawy Kodeks cywilny (2229),

 253. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Marka Opioły w  sprawie zawierania umów o  wybudowanie przyłącza do sieci wodociągowo‑kanalizacyjnych (2230),

 254. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Stanisława Wziątka w  sprawie dofinansowania operacji dziecka z  wrodzoną wadą serca (2231),

 255. podsekretarza stanu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Leszkiewicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na zapytanie posła Ryszarda Kalisza w  sprawie zasad wynagradzania pracowników Inspekcji Handlowej (2232),

 256. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie sytuacji ekonomiczno‑prawnej hodowców koni w  woj. świętokrzyskim (2233),

 257. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego sieci autostrad i  dróg ekspresowych w  przedmiocie drogi ekspresowej S74 (2234),

 258. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie reformy programowej w  systemie edukacji w  zakresie szkolnictwa zawodowego, na podstawie stanowiska Zarządu Izby Rzemieślników i  Przedsiębiorców w  Kielcach (2235),

 259. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie planów reformy NFZ skutkujących likwidacją Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego i  przeniesienia kompetencji do ośrodka małopolskiego (2236),

 260. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie stanu technicznego i  modernizacji dworca kolejowego Chełm Miasto (2240),

 261. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie poseł Haliny Rozpondek w  sprawie powołania instytucji kultury ‑  Zachęta Centrum Nowoczesności w  Częstochowie (2241),

 262. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na zapytanie poseł Elżbiety Jakubiak w  sprawie ponownego kandydowania pana Listkiewicza na stanowisko prezesa PZPN (2243),

 263. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie nowelizacji ustawy o  rodzinnych ogrodach działkowych (2244),

 264. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie art. 8(3) pkt 8 ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącego liczby członków obecnych na walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej (2246),

 265. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie decentralizacji NFZ i  nowej systematyki finansowania jednostek opieki zdrowotnej w  Polsce (2247),

 266. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Anny Wypych‑Namiotko ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Witolda Namyślaka w  sprawie podjęcia skutecznych działań mających na celu zapobieżenie degradacji brzegu morskiego (2251),

 267. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie reorganizacji struktury sądów powszechnych w  Polsce (2256),

 268. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie możliwości powstania żwirowni w  Osieku Wielkim w  powiecie inowrocławskim (2261),

 269. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Czesława Hoca w  sprawie niepokojącej informacji o  zamiarze przeformowania i  likwidacji 12. Bazy Lotniczej w  Mirosławcu (2263),

 270. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w  sprawie postępowań konkursowych na czynności diagnostyki laboratoryjnej (2265),

 271. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Jarosława Wałęsy w  sprawie podstawy wymiaru składki dla osób ubiegających się o  emeryturę (2267),

 272. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel‑Kurowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie przedwojennych obligacji Skarbu Państwa (2272),

 273. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na zapytanie poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie odmowy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. w  wysokości 0,6% rezerwy z  tytułu dofinansowania remontów bieżących dla gminy Czechowice‑Dziedzice (2273).

Odpowiedzi te ‑  zgodnie z  art. 195 regulaminu Sejmu ‑  zostały przekazane posłom.

Informuję również, że w  regulaminowym terminie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie modernizacji drogi krajowej nr 42 na odcinku Pajęczno‑Brzeźnica Nowa ‑  od ministra infrastruktury (2075) ‑  34 dni,

 2. poseł Julii Pitery w  sprawie lokalizacji autostradowej obwodnicy Wrocławia ‑  od ministra infrastruktury (2135) ‑  27 dni,

 3. posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie remontu dróg krajowych nr 11 na odcinku od ul. Zagórskiej w  Tarnowskich Górach do Tworoga oraz nr 78 na odcinku Tarnowskie Góry ‑  Świerklaniec ‑  od ministra infrastruktury (2155) ‑  19 dni,

 4. posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z  drogi nr 19 Białystok‑Lublin‑Rzeszów na odcinku biegnącym przez powiat łosicki ‑  od ministra infrastruktury (2158) ‑  19 dni,

 5. posła Ryszarda Zbrzyznego w  sprawie inwestycji mostowej w  okolicach miejscowości Ciechanów ‑  Radoszyce na rzece Odra ‑  od ministra infrastruktury (2171) ‑  19 dni,

 6. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie przyznania zerowej stawki opłaty za przejazd autostradową obwodnicą A1 miasta Częstochowy oraz prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o  autostradach płatnych oraz o  Krajowym Funduszu Drogowym, a  także możliwości zmiany koncepcji prawnej płatnych autostrad ‑  od ministra infrastruktury (2181) ‑  19 dni,

 7. posła Artura Dunina w  sprawie realizacji węzła autostrady A1 Stryków II Północ ‑  od ministra infrastruktury (2183) ‑  19 dni,

 8. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie kontynuowania budowy obwodnicy Augustowa przez Rospudę od strony Białegostoku mimo decyzji o  jej wstrzymaniu przez "okrągły stół" ‑  od ministra infrastruktury (2202) ‑  13 dni,

 9. posłów Marka Krząkały i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie poprawy stanu technicznego DK 78 na trasie Chałupki‑Wodzisław Śl.‑Rybnik ‑  od ministra infrastruktury (2228) ‑  9 dni,

 10. posła Marka Borowskiego w  sprawie budowy drogi ekspresowej S8 przez warszawską dzielnicę Bemowo ‑  od ministra infrastruktury (2238) ‑  9 dni.

Warszawa, 5 września 2008 r.


MARSZAŁEK SEJMU(‑) Bronisław Komorowski
Tłoczono z  polecenia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej

1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna