Rzecznicy Funduszu Seniora Okręgowych Izb Radców Prawnych wszyscyPobieranie 490,67 Kb.
Data04.06.2018
Rozmiar490,67 Kb.


L.dz. /2016 Warszawa, 07 styczeń 2016 roku


Rzecznicy Funduszu Seniora

Okręgowych Izb Radców Prawnych

wszyscy

Dotyczy:

Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju

od 24 kwietnia 2016 r. do 07 maja 2016 r.

Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie postanowiła przyznać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osób spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781-zł.). Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów tym razem, odbędzie się od 24 kwietnia 2016 r. do 07 maja 2016 r., w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju, kod. p-towy 28-100, ul. Gen. F. Rzewuskiego 8.


Atutem szpitala jest zespół doświadczonych rehabilitantów i fizjoterapeutów. Głównym wskazaniem do rehabilitacji w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym są przebyte operacje na narządach ruchu, zespoły pourazowe, zespoły bólowe kręgosłupa i zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Kolejnym atutem jest jakość i duża ilość oferowanych przez Sanatorium zabiegów. Najważniejszym z nich są kąpiele siarczkowe. Korzystne działanie kąpieli w wodach potwierdzają badania naukowe oraz kuracjusze korzystający z leczenia w Busku-Zdroju od ponad 175 lat.Zasady naboru są następujące:

  1. Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium ( na załączonych drukach, dostępnych także na stronie internetowej KIRP pod adresem www.kirp.pl ) należy składać do Kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie.

  2. Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości:
  1. do 1500 zł - za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę 300 zł
  1. od 1500zł. do 2500 zł. - za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę

400 zł


  1. powyżej 2.500,-zł. – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę 500 zł.

- pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium

Dla Waszej izby przyznano ............... miejsca.

Wnioski w tej sprawie należy złożyć do Kapituły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 r.


UWAGA!

Apeluję do Rzeczników Funduszu Seniora by przy wstępnej kwalifikacji na turnus brać pod uwagę sprawność fizyczną i sytuację zdrowotną zainteresowanych (winny to być osoby w pełni samodzielne i nie wymagające opieki ze strony innych osób przebywających na kuracji).Zwracam też uwagę, że zostało w sposób bardzo istotny podniesione kryterium dochodowości po stronie wnioskodawcy (netto 3.781,- zł.), co powoduje, że potencjalnie większa grupa seniorów może ubiegać się o wyjazd do sanatorium.


W imieniu Kapituły Funduszu Seniora przesyłam koleżeńskie pozdrowienia


Zał. plik


Wzory wniosków


Przewodniczący

Kapituły Funduszu Seniora


Mieczysław Humka


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna