Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensatorPobieranie 301,13 Kb.
Strona4/4
Data23.10.2017
Rozmiar301,13 Kb.
1   2   3   4


Krystalizacja z roztworu. Proces krystalizacji z roztworu przeprowadza się zwykle w celu wyodrębnienia i oczyszczenia wybranego związku chemicznego. Każdy układ rozpuszczalnik - związek chemiczny ma pewne graniczne stężenie, zwane stężeniem nasycenia, od którego rozpoczyna się krystalizacja. Stężenie to z reguły maleje ze spadkiem temperatury. Krystalizację z roztworu przeprowadza się poprzez schłodzenie roztworu lub odparowanie rozpuszczalnika. Można też przeprowadzać krystalizację dodając stopniowo do roztworu ciecz, w której nie rozpuszcza się jeden z jego składników.

Suszenie - zespół operacji technologicznych, mających na celu zredukowanie zawartości wody w produkcie przez jej wyparowanie. Proces ten przeprowadza się na skalę przemysłową w specjalnych aparatach, zwanych suszarniami. Często suszenie przeprowadza się w oparciu o proces adsorpcji pary wodnej na złożu o właściwościach higroskopijnych. Proces suszenia ma duże znaczenie w przemyśle spożywczym. Usunięcie wody (pary wodnej) uniemożliwia rozwój drobnoustrojów, jak również ogranicza do minimum przebieg przemian enzymatycznych i nieenzymatycznych.

1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna