Ruchu I eksploatacji sieci dystrybucyjnejPobieranie 3.12 Mb.
Strona1/28
Data02.12.2019
Rozmiar3.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci DystrybucyjnejPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” sp. z o.o.

INSTRUKCJA

RUCHU I EKSPLOATACJI

SIECI DYSTRYBUCYJNEJ


Tekst zatwierdzony przez Zarząd ………………………………

Podpis i pieczęć osób zatwierdzających


Tekst obowiązujący od dnia ……………….. 2018 roku

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OGÓLNA 4

I.A.Postanowienia ogólne 4

I.B.Podstawy prawne opracowania IRiESD 7

I.C.Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD 8

I.D.Wejście w życie IRiESD oraz tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD 10

I.E.Współpraca z OSP i innymi operatorami sieci dystrybucyjnych 11

WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI 12

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 12

II.PRZYŁĄCZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ URZĄDZEŃ WYTWÓRCZYCH, SIECI, URZĄDZEŃ ODBIORCÓW KOŃCOWYCH ORAZ LINII BEZPOŚREDNICH 13

III.WARUNKI KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 49

IV.EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI 51

V.PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 58

VI.WSPÓŁPRACA OSDn Z INNYMI OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIĘDZY OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU 65

VII.WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY OSDn I UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU 67

VIII.WARUNKI I SPOSÓB PLANOWANIA ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNYCH 70

IX.BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 70

X.STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSDn 76

XI.PARAMETRY JAKOŚCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 77

I.WSKAŹNIKI JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 77

IV.STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW 79

BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 81

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 82

B. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW DYSTRYBUCJI Z URD 106

C. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH 108

D. PROCEDURY USTANAWIANIA I ZMIANY PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BILANSOWANIE HANDLOWE 113

E. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 115

F. PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCĘ ORAZ OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ O ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAŻY 120

G. ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI STANDARDOWYCH PROFILI ZUŻYCIA 125

H. ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 126

Słownik skrótów i definicji 128

Załącznik nr 1 – Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej - 143

Załącznik nr 2 -Karta aktualizacji- 163

Załącznik nr 3 - zakres wymaganych danych podczas powiadamiania OSD przez sprzedawcę w imieniu własnym i odbiorcy końcowego o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej – 165

Załącznik nr 4 - lista kodów, którymi OSD informuje sprzedawcę o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży energii elektrycznej – 167

Załącznik nr 5 – profil obciążeń (…) 169
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” sp. z o.o.


INSTRUKCJA
RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Pobieranie 3.12 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna