Rozwój fizyki atomowej I technik jądrowych (a w szczególności energetyki jądrowej) spowodował konieczność utrzymywania stałejPobieranie 1,77 Mb.
Strona1/8
Data05.11.2017
Rozmiar1,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Raał Kalinowski

Systemy bezpieczeństwa Jądrowego w Polsce, Europie i świecie

1 Wstęp 1

2 Człowiek standardowy 2

3 Cykl paliwowy elektrowni atomowej 4

4 System bezpieczeństwa jądrowego w Polsce. 5

4.1 Regulacje prawne 5

4.2 Regulacje techniczne 7

4.2.1 Monitoring 7

4.2.2 Ruchome laboratorium 10

4.2.3 Składowanie odpadów promieniotwórczych 11

4.2.4 Transport 13

5 Systemy bezpieczeństwa jądrowego w Europie 15

5.1 Francja 15

5.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi we Francji 165.2 Ukraina 17

5.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi na Ukrainie 176 Systemy bezpieczeństwa jądrowego na świecie 19

6.1 Japonia 19

6.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Japonii 206.2 Kanada 21

6.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Kanadzie 217 Podsumowanie 23

8 Bibliografia 25
  1. Wstęp


Rozwój fizyki atomowej i technik jądrowych (a w szczególności energetyki jądrowej) spowodował konieczność utrzymywania stałej kontroli nad bezpieczeństwem jądrowym. Związane jest to przede wszystkim z tym iż promieniowanie nie jest oddziaływaniem, które człowiek jest w stanie wykryć własnymi zmysłami, a tym samym nie można założyć iż własnym instynktem samozachowawczym będzie umiał się, przed jego negatywnymi skutkami, obronić.

Z tego tez powodu w Polsce, Europie i na całym świecie obowiązują pewne zasady pozwalające zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa dla ludzi i otaczającego ich środowiska. Problemy bezpieczeństwa jądrowego związane są z elementami promieniotwórczymi wykorzystywanymi w technice, co w przypadku elektrowni jądrowych sprowadza się do problemów z elementami paliwowymi. Dlatego też rozwiązania znajdujące miejsce w tak zwanym cyklu paliwowym mogą być podstawą do omówienia spraw bezpieczeństwa w pozostałych sektorach przemysłowych. Stąd też wydaje się zasadnym omówienie pokrótce całego cyklu paliwowego elektrowni atomowej.

Ogólnie w ramach systemów bezpieczeństwa jądrowego można wyróżnić dwie grupy metod i działań. Są nimi:


  • regulacje prawne

  • rozwiązania techniczne

Obie te grupy zastosować można zarówno do ochrony ludności i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem promieniowania jonizującego ze źródeł cywilnych jak i wojskowych. Ze względu na trudność w dostępie do informacji militarnych, objętych najczęściej tajemnicą wojskową, w niniejszym opracowaniu systemy bezpieczeństwa jądrowego zostaną omówione na przykładzie cywilnych zastosowań promieniotwórczości, czyli, w głównej mierze na przykładzie energetyki jądrowej.
  1. Człowiek standardowy


Skutek biologiczny oddziaływania promieniowania jonizującego zależny jest od indywidualnej wrażliwości człowieka, jego stanu zdrowia, wieku, płci, warunków anatomiczno-fizjologicznych itp. Wiadomo jest na przykład że blondyni i rudzi są bardziej wrażliwi od brunetów. Z wielu obserwacji wynika także, że dzieci są bardziej podatne na wpływ promieniowania niż dorośli. Jednak unormowania prawne z reguły nie rozróżniają płci, wieku czy koloru włosów. Powstała zatem potrzeba utworzenia pewnego punktu odniesienia, jakiegoś anatomiczno-fizjologicznego wzorca człowieka. W wyniku wieloletnich badań powstał więc tzw. człowiek standardowy.

Okazał się on człowiekiem dorosłym, o wadze 70 kg i wzroście 175 cm, pracującym 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Taki standardowy człowiek ma gwarancję na osiągnięcie wieku 70 lat, spożywając dziennie 1,5 kg żywności i popijając ją 1,2 l płynów. Jego standardowe zużycie powietrza wynosi 20 m3 w ciągu doby, w tym 10 m3 w czasie 8 godzin pracy. W wymianie gazów bierze u niego udział 70 m2 powierzchni dróg oddechowych. „Skład procentowy” narządów takiego człowieka przedstawiono w tabeli.Człowiek standardowy” doczekał się także kompletnej analizy chemicznej. Jej rezultaty zawiera poniższa tabela.Nasuwa się pytanie co „człowiek standardowy” może zrobić aby ustrzec się przed negatywnymi skutkami oddziaływania promieniowania jonizującego. Ma on trzy możliwości działania:  • oddalenie źródła

  • skrócenie czasu ekspozycji

  • zastosowanie osłon

Wszystkie te metody mają na celu ograniczenie otrzymanych dawek promieniowania.


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna