Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 rPobieranie 7,52 Kb.
Data27.03.2018
Rozmiar7,52 Kb.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych obowiązywało do dnia 30 czerwca 2006 r. Zostało ono zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770),w związku z czym sprawozdania Rb-Z i Rb-N za III kwartał 2006 r. należy sporządzić na nowych zasadach i nowych wzorcach.

 

W dniu 17.10.2006 w godzinach popołudniowych zostały zamieszczone na stronie http://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&file=index&page=bst_dlug_2006_3kw arkusze wzorów formularzy sprawozdań o stanie należności i zobowiązań jednostek z osobowością prawną zgodnych z rozp. MF z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2006, Nr 113, poz. 770) przeznaczone dla JST. 

Zostały one skonstruowane na podstawie arkuszy przygotowanych w MF w taki sposób by zminimalizować możliwość:

a)       popełnienia błędów przy wprowadzeniu identyfikatora JST sporządzającej sprawozdanie

b)       popełnienia błędów rachunkowych.

 

Arkusze publikowano w dwóch wersjach:1) dla MS Excel,

2) dla Open Office.

 

Arkusze w obu wersjach zostały przetestowane przez członków zespołu ds. rozwoju technologii IT przy KR RIO, nie mniej w przypadku stwierdzenia błędów prosimy o zgłaszanie uwag na adres:sprawozdania@warszawa.rio.gov.pl

 

Instrukcję, wzory sprawozdań Rb-N i Rb-Z są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów  http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=2&sgl=2&dzial=443 

Treść rozporządzenia, instrukcja wypełniania, tabela terminów przekazywania są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów    http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=2&sgl=2&dzial=444

 

 

Sprawozdania za III kw 2006 sporządzane na starym wzorcu, lub niezgodnie z instrukcjami – będą odrzucane jako niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem. 

Przypominamy o  terminie przekazania do RIO Warszawa.Adresy internetowe do przekazywania wersji elektronicznej do Zespołów RIO Warszawa są bez zmian.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna