Rozporządzenie komisji (WE) nr 2771/1999Pobieranie 0,49 Mb.
Strona6/6
Data15.02.2018
Rozmiar0,49 Mb.
1   2   3   4   5   6

Tabela 2: Wykaz wad masła


I. Wygląd


1. luźne (wolne), wilgoć


2. niejednorodne, dwukolorowe
3. prążkowane
4. cętkowane, marmurkowe
5. w plamki
6. oddzielony olej

7. przebarwione


8. słabe (otwarta struktura)
9. granulowane
10. obca materia
11. spleśniałe
12. nierozpuszczona sól


II. Konsystencja14. kruche, łamliwe, rozpadające się


15. ciastowate, ciągnące się, maziste
16. klejące się
17. twarde
18. miękkie


III. Smak oraz Aromat20. bez zapachu


21. brudny24
22. obcy smak
23. nieświeży
24. serowy, smak sera mlecznego
25. kwaśny
26. drożdżowy
27. a) smak smażenia
b) smak przypalenia
28. smak pleśni
29. zjełczały
30. olejowy, rybny
31. łojowy
32. a) smak tlenku
b) smak metaliczny
33. smak karmy
34. niedelikatny, gorzki
35. przesolone
36. zalatujące pleśnią, zepsuciem
37. słodowy
38. smak chemiczny

ZAŁĄCZNIK IV
POBIERANIE PRÓBEK DO CELÓW ANALIZY CHEMICZNEJ ORAZ MIKROBIOLOGICZNEJ ORAZ OCENY SENSORYCZNEJ
1. Analiza chemiczna oraz mikrobiologiczna

Ilość masła (kg)Minimalna liczba próbek (> 100g)
< 1 000
> 1 000 < 5 000
> 5 000 < 10 000
> 10 000 < 15 000
> 15 000 < 20 000
> 20 000 < 25 000
> 25 000

2
3
4


5
6
7
7 + 1 na 25 000 kg bądź część tej wagi

Pobieranie próbek dla celów analizy mikrobiologicznej musi być wykonywane w warunkach aseptycznych.


Do pięciu próbek o wadze 100 g może zostać połączonych w jedną próbkę przeznaczoną do analizy, po dokładnym wymieszaniu.
Próbki muszą być pobierane wyrywkowo z różnych części oferowanej ilości oraz poddane testom przed bądź w chwili wprowadzenia do chłodni wskazanego przez agencję interwencyjną.
Przygotowanie złożonej próbki masła (analiza chemiczna):
a) przy użyciu czystego, suchego próbnika do masła bądź podobnego odpowiedniego instrumentu, należy pobrać ilość masła o wadze co najmniej 30 g oraz umieścić je w pojemniku na próbkę. Próbka złożona musi następnie zostać zaplombowana oraz przekazana do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy;
b) w laboratorium, próbkę złożoną należy podgrzać w jej oryginalnym, nie otwartym pojemniku, do temperatury 30o C oraz wstrząsać często do uzyskania jednorodnej płynnej emulsji, wolnej od nierozpuszczonych kawałków. Pojemnik jest wypełniony w przedziale od połowy do dwóch trzecich.
Dwie próbki rocznie z uwagi na jednego producenta oferującego masło do zakupu interwencyjnego, muszą zostać poddane analizie na tłuszcz nie-mlekowy, natomiast jedna próbka na obecność substancji śladowych.
2. Ocena sensoryczna

Ilość masła (kg)Minimalna liczba próbek


1 000 < 5 000


> 5 000 < 25 000
> 25 000

2
3
3 + 1 na 25 000 kg bądź część tej wagi


Próbki muszą być pobierane wyrywkowo z różnych części oferowanej ilości, pomiędzy 30 a 45 dniem po dacie przejęcia masła, a następnie sklasyfikowane.


Każda próbka musi zostać oceniona indywidualnie, zgodnie z przepisami załącznika III. Niedozwolone jest przeprowadzanie jakiegokolwiek powtórnego pobierania próbek oraz powtórnej oceny.
3. Wytyczne, według których należy postępować w przypadku ujawnienia wad w próbkach
a) analiza chemiczna oraz mikrobiologiczna:
- w przypadku gdy analizowane są próbki indywidualne, dopuszczalne jest gdy pojedynczą wadę wykazuje jedna próbka na pięć do dziesięciu próbek, bądź gdy dwie próbki spośród 11 do 15 próbek wykazują, każda pojedynczą wadę. W przypadku gdy próbka wykazuje wadę, dwie nowe próbki muszą zostać pobrane z dwóch różnych końców próbki wykazującej wadę oraz skontrolowane z uwagi na kwestionowany parametr. W przypadku gdy właściwości żadnej z próbek nie są zgodne ze specyfikacją, ta ilość masła, która znajduje się pomiędzy dwiema początkowo pobranymi (oryginalnymi) próbkami, po każdej stronie próbki wykazującej wadę, musi zostać odrzucona z oferowanej ilości.
Ilość, która musi zostać odrzucona w przypadku gdy nowa próbka wykazuje wadę:

___________________________________________________________________________


nowa próbka

nowa próbka

oryginalna próbkaoryginalna próbka


próbka wykazująca wadę- w przypadku gdy analiza próbek złożonych ujawnia, że próbki te wykazują wady w odniesieniu do jednego parametru, ilość reprezentowana przez próbkę złożoną, której to dotyczy zostaje odrzucona z oferowanej ilości. Ilość reprezentowana przez jedną próbkę złożoną może zostać oznaczona w drodze dokonania pod-podziału oferowanej ilości przed wyrywkowym pobraniem próbek z każdej tej ilości;
b) ocena sensoryczna:
w przypadku gdy próbka nie zostaje zakwalifikowana w przeprowadzonej ocenie sensorycznej, wówczas ta ilość masła, która znajduje się pomiędzy dwiema sąsiadującymi próbkami po każdej stronie nie zakwalifikowanej próbki musi zostać odrzucona z oferowanej ilości;
c) w przypadku gdy próbki wykazują wadę ujawnioną w ocenie sensorycznej, oraz wadę albo chemiczną, albo mikrobiologiczną, cała ilość musi zostać odrzucona.

ZAŁĄCZNIK V
KRAJOWE KLASY JAKOŚCI


 • „beurre marque de controle” w odniesieniu do masła belgijskiego,
 • „smor of forste kvalitet” w odniesieniu do masła duńskiego,
 • „Markenbutter” w odniesieniu do masła niemieckiego,
 • ‘pasteurise A’ w odniesieniu do masła francuskiego, • „produced exclusively from cream which has been subjected to centrifugal and pasteurizing treatment” („wyprodukowane wyłącznie ze śmietany, która została poddana obróbce wirowania oraz pasteryzacji”) w odniesieniu do masła włoskiego,
 • „Marque Rose” bądź „Beurre de premiere qualite” w odniesieniu do masła luksemburskiego,
 • „Extra kwaliteit” w odniesieniu do masła holenderskiego,
 • „Extra selected” („Specjalne wyborowe”) w odniesieniu do masła z Wielkiej Brytanii oraz „premium” w odniesieniu do masła z Irlandii Północnej,
 • ‘produced exclusively from cream which has been subjected to centrifugal and pasteurizing treatment’ („wyprodukowane wyłącznie ze śmietany, która została poddana obróbce wirowania oraz pasteryzacji”) w odniesieniu do masła greckiego,
 • „produced exclusively from pasteurized cow`s milk or cream” („wyprodukowane wyłącznie z pasteryzowanego krowiego mleka lub śmietany”) w odniesieniu do masła hiszpańskiego,
 • „produced exclusively from pasteurized cow`s milk or cream” („wyprodukowane wyłącznie z pasteryzowanego krowiego mleka lub śmietany”) w odniesieniu do masła portugalskiego,
 • „Teebutter” w odniesieniu do masła austriackiego,
 • „perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismor” w odniesieniu do masła fińskiego,
 • „svenkst smor” w odniesieniu do masła szwedzkiego.

1 Dz.U. nr L 160 z 26.06.1999, str. 48.

2 Dz.U. nr L 148 z 28.06.1968, str. 13.

3 Dz.U. nr L 206 z 16.08.1996, str. 21.

4 Dz.U. nr L 78 z 20.03.1987, str. 10.

5 Dz.U. nr L 150 z 15.06.1991, str. 26.

6 Dz.U. nr L 261 z 25.09.1976, str. 12.

7 Dz.U. nr L 260 z 23.09.1997, str. 8.

8 Dz.U. nr L 144 z 4.06.1987, str. 12.

9 Dz.U. nr L 174 z 26.07.1995, str. 27.

10 Dz.U. nr L 146 z 6.06.1987, str. 27.

11 Dz.U. nr L 16 z 21.01.1999, str. 19.

12 Dz.U. nr L 46 z 01.03.1995, str. 1.

13 Dz.U. nr L 48 z 24.02.1999, str. 3.

14 Dz.U. nr L 268 z 14.09.1992, str. 1.

15 Dz.U. L 205 z 3.08.1985, str. 5.

16 Dz.U. nr L 350 z 14.12.1990, str. 43.

17 Dz.U. nr L 288 z 9.11.1996, str. 6.

18 Dz.U. nr L 62 z 7.03.1980, str. 5.

19 Dz.U. L 164 z 30.06.1999 str. 10.

20 Opisano już stosowne mwtody, patrz D. Precht and J. Molkentin: Quantative triglyceride analisis using short capillary columns (Ilościowa analiza triglicerydowa przy zastosowaniu krótkich kolumn kapilarnych), Chrompack News 4, 16 – 17 (1993).

21 Odpowiednie produkty są dostepne w handlu.

22 Nazwy handlowe, takie jak np. Extrelut, Gas ChromQ, Chrompack stanowią przykłady stosownych produktów dostepnych w wyspecjalizowanym handlu. Informacja ta przedstawiona jest w celu umożliwienia łatwego posługiwania się standardem przez użytkownika, a nie stanowi żądania nabycia produktu. Wskazanie grubości ziarna zostało zamienione na podaną w mikrometrach jednostkę SI, zgodnie z BS 410:1988 „British Standard Specification for test sieves” („Specyfikacja Brytyjskiego Standardu dla sit testowych”).

23 Patrz przypis 3 do punktu 4.9.

24 To skazanie powinno być używane możliwie jak najrzadziej i wyłącznie wówczas gdy wada nie może być opisana bardziej dokładnie.


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna