Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na specjalności Sieci Komputerowe I Systemy Rozproszone polega na sprawdzeniu wiedzy I uPobieranie 7,29 Kb.
Data25.03.2018
Rozmiar7,29 Kb.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na specjalności Sieci Komputerowe i Systemy Rozproszone polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata z zakresu ukończonych studiów inżynierskich I stopnia z Informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
Z zakresu sieci komputerowych:


 1. Definicja sieci komputerowej.

 2. Architektury sieci komputerowych: siedmiowarstwowa i TCP/IP.

 3. Pojęcie protokołu, usługi i stacji protokołu.

 4. Klasyfikacja sieci komputerowych.

 5. Komutacja kanałów.

 6. Komutacja pakietów: kanały wirtualne i datagramy.

 7. Kapsułkowanie, fragmentacja i składanie, multipleksacja.

 8. Metody dostępu do łączy współdzielonych.

 9. Adresacja IP.

 10. Podział sieci na podsieci.

 11. Protokoły wyboru trasy.

 12. Urządzenia sieciowe: karta sieciowa, modem, koncentrator, komutator i ruter.

 13. Technologie przesyłania danych w sieciach rozległych.

Z zakresu systemów operacyjnych:
 1. Architektura i funkcje systemu operacyjnego.

 2. Mechanizmy synchronizacji: sprzętowe, systemowe i komunikacyjne.

 3. Problem wzajemnego wykluczania i jego rozwiązania.

 4. Operacje semaforowe – implementacja i zastosowanie.

 5. Monitory i ich zastosowania.

 6. Problem producent-konsument.

 7. Problem czytelników i pisarzy.

 8. Pojęcie procesu i jego stany.

 9. Problem zakleszczenia i podejścia do jego rozwiązania.

 10. Zarządzanie pamięcią operacyjną (organizacja pamięci, pamięć wirtualna).

 11. Zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia.

 12. System plików.

Z zakresu programowania:
 1. Pojęcie algorytmu.

 2. Przepływ sterowania w programie: instrukcje warunkowe, pętle, skoki.

 3. Funkcje: przekazywanie parametrów, organizacja stosu.

 4. Wskaźniki, tablice i łańcuchy znaków, listy, kolejki.

 5. Operacje wejścia-wyjścia.

 6. Obiekt, klasa, hermetyzacja i dziedziczenie.

 7. Programowanie w Unixie, skrypty.

 8. Wątki.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna