Rozkład materiałuPobieranie 19,29 Kb.
Data07.01.2018
Rozmiar19,29 Kb.

Opracowała: mgr Julita Skwierawska

Blokowo godzinowy rozkład materiału z przedmiotu komputer w firmie klasy II sprzedawcaRozkład materiału

W roku szkolnym 2003/2004

Przedmiot: Komputer w firmie

Klasa: II sprzedawca

Ilość godzin tygodniowo: 1

Ilość godzin w ciągu roku: 36

Nauczyciel: mgr Julita Skwierawska
L.p.

Bloki programowe

Ramy tematyczne bloku

Ilość godzin

1.

Wiadomości ogólne

 1. Zasady BHP w szkolnej pracowni informatycznej.

 2. Microsoft Word – powtórzenie wiadomości z klasy I.

 3. Microsoft Excel – powtórzenie wiadomości z klasy I.

Razem:

1

2

25

2.

Zastosowanie komputera w firmie – na przykładzie programu „Subiekt”

 1. Informacje ogólne o systemach komputerowych wykorzystywanych w firmie – (Symfonia, Subiekt).

 2. Struktura organizacyjna programu Subiekt – informacje ogólne.

 3. Wprowadzanie nowej firmy – wybór firmy.

 4. Subiekt - zakładanie kartotek kontrahentów.

 5. Subiekt – wprowadzanie kartotek towarów.

 6. Subiekt –sporządzanie faktur VAT i faktur korygujących.

 7. Subiekt - sprawdzenie wiadomości z obsługi programu.

 8. Subiekt – operacje handlowe, zakup-ćwiczenia.

 9. Operacje handlowe – sprzedaż.

 10. Subiekt – wprowadzanie towarów na stan.

 11. Subiekt - dokumenty magazynowe – wydania.

 12. Subiekt – przygotowywanie i wykonywanie inwentaryzacji.

 13. Subiekt – sprawdzenie wiadomości z obsługi programu.

 14. Operacje z grupy sprzedaż, płatność, kaucje i inne – ćwiczenia.

 15. Tworzenie archiwum danych.

 16. Subiekt – tworzenie zestawień okresowych dla faktur i stanów magazynowych.

 17. Tworzenie bilansów okresowych – finansowych dla towarów.

 18. Subiekt – rejestr VAT, raporty.

 19. Przeglądanie stanu rozrachunków z kontrahentami, dziennik rozrachunków.

 20. Drukowanie dokumentów, raportów i zestawień.

 21. Rejestr dokumentów w księdze przychodów i rozchodów.

 22. Subiekt - powtórzenie wiadomości.

 23. Subiekt – sprawdzenie wiadomości.

Razem:

1
1


1

2

22

1

22

1

1


1

1
2


1
1
1

1
1


1

2

21

31Razem:

36

/

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna