Rozdział XI epoka Burgos (1938-1939) Powrót do KatarzynekPobieranie 0,69 Mb.
Strona8/9
Data15.02.2018
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
99 Por. list do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380323-1.

100 List do Ricardo Fernándeza Vallespína z Burgos, w: EF-380327-2.

101 Apuntes, nr 1567 z 10 III 1938.

102 Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, II, 21, (wszystkie cytaty wg tłum. polskiego: Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła, Dzieła, tłum. o. Bernard Smyrak OCD, Kraków, 1995). Zarówno wyobrażenie, jak i słowo „liberia” są wyjątkowe w pismach założyciela Opus Dei. Pojawia się ono w Zapiskach wewnętrznych już tylko raz, ale w sensie prostym i w znaczeniu współczesnym (por. Apuntes, nr 187 z 5 IV 1931; por. także Kuźnia, nr 174).

103 Por. Apuntes, nr 244 z 31 VIII 1931. Tekst ten został przywołany w rozdziale VI tej biografii. Por. także Kuźnia, nr 39.

104 Instrukcja z 19 III 1934, nr 7.

105 Por. Apuntes, nr 274 z 9 IX 1931.

106 Por. ibidem, nr 1729 z 24 VI 1933; także tom I, rozdz. VII, 1.

107 Por. ibidem, nr 877 z 24 XI 1932.

108 „Upływa nieraz dłuższy czas, nieraz całe lata”, powiada św. Jan od Krzyża: por. Noc ciemna, II, 1.

109 Por. Apuntes, nr 1372 z 30 VI 1936.

110 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380227-3. Inna, podobna aluzja została przezeń uczyniona wobec Francisca Botelli Raduána w 1937: Chcesz, Pacorro, żebym Ci powiedział, co się dzieje z dziadkiem? Wyjawię Ci to, po części: troski bardzo intymne, bardzo... jego własne (list z Madrytu, w: EF-370530-1). Oznaczało to, że nie chce powiedzieć, co się naprawdę działo.

111 Por. Apuntes, nr 1567 i 1569 z 10 i 21 III 1938.

112 Ibidem, nr 1379-1380 z 8 i 9 V 1937.

113 Mt 22, 13.

114 Apuntes, nr 1567 z 10 III 1938.

115 Ibidem, nr 1569 z 21 III 1938.

116 Ibidem, nr 1380 z 9 V 1937.

117 Ibidem, nr 1391 z 26 V 1937.

118 Por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, Kraków 1949, nr 1464.

119 Apuntes, nr 1379 z 8 V 1937.

120 10 maja napisze ponownie: Nic mi nie przychodzi do głowy: nadal jestem zupełnie ogłupiały (Apuntes, nr 1381).

121 Ibidem, nr 1567 z 10 III 1938.

122 To częściowo tłumaczyłoby jego kłopoty z pamięcią. Por. Apuntes, nr 1440 z 22 XII 1937.

123 Ibidem, nr 1391 z 26 V 1937.

* (łac.) O, Panie, wiesz, że Cię kocham! [por. J 21, 15-17]; Święta Maryjo, Nadziejo, Matko! – przyp. tłum.

124 Ibidem, nr 1379 z 8 V 1937.

125 Ibidem, nr 1391 z 26 V 1937.

* (łac.) Radość i pokój – przyp. tłum.

126 Ibidem, nr 1567 z 10 III 1938.

127 Ibidem, nr 1569 z 21 III 1938.

128 Ibidem, nr 1567 z 10 III 1938.

129 Ibidem, nr 1380 z 9 V 1937. “Założyciel Opus Dei nie tylko z radością przyjął Krzyż w czasie choroby, ale i w czasie prześladowań, wobec wszelkiego typu zewnętrznych przeciwności oraz podczas wewnętrznych oczyszczeń, przez które Bóg kazał mu przejść. On tego Krzyża sam szukał, głęboko przekonany, że znaleźć Krzyż oznacza znaleźć Chrystusa” (Álvaro del Portillo, Sacerdotes para..., s. 992).

130 Apuntes, nr 1388 [por. Droga, nr 727 – przyp. tłum.] Na to, że notatka ta ma charakter autobiograficzny wskazuje data, przypadająca w pełni okresu oczyszczeń, a także symptomy charakterystyczne dla innych okresów oczyszczeń, w Burgos i klasztorze Santo Domingo de Silos (por. ibidem, nr 1569 z 21 III 1938 oraz nr 1589 z 15 IX 1938). W podobnej sytuacji powie także, że czyni akty miłości jedynie ustami. Odgrywam komedię (por. ibidem, nr 1589).

131 Por. list do jego synów w Madrycie w: EF-370521-2.

132 List do jego synów w Walencji w: EF-370421-1.

133 Por. ibidem.

134 Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 63.

135 List z Saragossy w: EF-380224-1. Na temat zapalenia krtani: list do Juana Jiméneza Vargasa z Pampeluny w: EF-380227-3 oraz Apuntes, nr 1547 z 21 II 1938.

136 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380323-1.

137 Ibidem; por. także Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 64-65; Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 149-150.

138 List do Ricarda Fernándeza Vallespína z Burgos, w: EF-380327-2.

139 Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 74.

140 Pedro Casciaro Ramírez, ob. cit., s. 152.

141 Przy różnych okazjach założyciel Opus Dei wspominał o tych badaniach u dwu specjalistów: od płuc i od gardła. Por. AGP, P03 1983, s. 445 oraz Pedro Casciaro Ramírez, ob. cit., s. 139-140: specjalista stwierdził, że „schorzenie Ojca znajduje się na ziemi niczyjej”.

142 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380323-1.

143 Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 152.

144 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380327-3.

145 Ibidem. «Ta „podkoszulka Zygfryda” była powodem tego – wspomina Pedro – że, chcąc opiekować się Ojcem, zacząłem przesadzać. Ojciec nie chciał założyć tej podkoszulki [...]. Nie chciał jej używać przede wszystkim dlatego, że chciał się umartwiać, a także żebyśmy to my ją sobie wzięli. Aż pewnego dnia, gdy było bardzo zimno, a Ojciec nadal nic nie mówił i bardzo kaszlał, Paco i ja, poruszeni jego serdecznością, ale bez cienia delikatności, niemal zmusiliśmy go, by ją założył. W ciągu kilku minut zdjął ją i wówczas zdaliśmy sobie sprawę z niedopuszczalności naszego zachowania. Przeprosiliśmy go i szukaliśmy innych sposobów, by zadbać o jego zdrowie» (Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 141).

146 Por. ibidem, s. 150-151; Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 74.

147 List z Burgos, w: EF-380429-1.

148 RHF; AVF-0095 z 30 IV 1938; Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 75.

149 List do Juana Jiménez Vargas z Burgos, w: EF-380430-1. Jego spowiednikami w Burgos byli już wspomniany don Saturnino Martínez oraz ojciec Francisco de Borja López Pérez, misjonarz Syn Niepokalanego Serca Maryi, wówczas oficjalny delegat rady generalnej zgromadzenia przy Rządzie Narodowym Hiszpanii.

150 Nadal kilka razy w tygodniu ogląda mnie specjalista od gardła. I powiem Ci – pisał do Juana – że albo się nie zna, albo tego rodzaju zapalenie krtani jest czymś nadzwyczajnym: bo jeszcze dziś miałem pełno krwi w ustach (List do Juana Jiméneza Vargasa z Vitorii, w: EF-380401-1).

151 Apuntes, nr 1524 z 4 II 1938.

152 List do bpa Francisco Xaviera Lauzurica Torralby z Burgos, w: EF-380206-1.

153 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380327-3.

* Opiekunki wojenne – chodzi o kobiety, które korespondowały, posyłały paczki i wspierały żołnierzy walczących na froncie – przyp. tłum.

154 List do Miguela Sotomayora Muro z Burgos, w: EF-380502-7. Wielu za opiekunki ma swoje narzeczone. – czytamy w Noticias z lipca 1938 roku. – A stąd już blisko do innych skrajności, które mogą sprowadzić nas z drogi prawości duchowej, którą postanowiliśmy podążać... Prawda, że rozumiecie to świetnie? Por. także Apuntes, nr 1502 z 20 I 1938.

* (łac.) z radością i pokojem – przyp. tłum.

155 List do bpa Santosa Moro Briza z Saragossy, w: EF-380223-5.

** (łac.) jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa – przyp. tłum.

156 List od bpa Santos Moro Briz do założciela Opus Dei z 27 II 1938, oryginał w: RHF, D-10989.

157 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380323-1.

158 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380406-2. Monipodio jest bohaterem powieści Rinconete y Cortadillo Miguela de Cervantesa. W języku potocznym wyrażenie „podwórze Monipodio” oznacza zgromadzenie osób, które stowarzyszyły się i spiskują w niegodziwych celach.

159 List do Ricarda Fernándeza Vallespína z Burgos, w: EF-380406-1.

160 Por. list do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380323-1.

161 List do Juana Francisco Morána Ramosa z Burgos, w: EF-380404-1.

162 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380406-2.

163 List do Ricardo Fernándeza Vallespína z Burgos, w: EF-380406-1.

164 Ibidem.

165 Por. Pedro Casciaro Ramírez, RHF, T-04197, s. 118.

166 Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 68.

167 Aby uniknąć wszelkich pomyłek, gdyż w wojsku krążyły najróżniejsze gazety, czasopisma i ulotki, napisał w gazetce z lipca 1938 r.: Te kartki nie powinny być mylone z jakimkolwiek innym periodykiem, gdyż nic nie upubliczniamy, lecz mówimy o sprawach intymnych. Dlatego nie nazwiemy ich Noticias ani nie nadamy żadnego tytułu. Tak samo jak żadnego tytułu nie mają listy, które dostajecie z Waszych domów.

168 Por. RHF, D-03691; także: Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 155; oraz Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 71. Don Eliodoro Gil Rivera był wówczas proboszczem w kościele S. Juan de Renueva w León. Poznał założyciela Opus Dei w Instytucie Terezjańskim w Madrycie w 1931 roku, kontynuował przyjaźń i kontakty z don Josemaríą w Akademii oraz w akademiku przy ulicy Ferraz.

169 Por. gazetka „Noticias”, z lipca 1938 (RHF, D-03691).

170 Por. Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 151.

171 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380406-2. Na temat rekolekcji por. Apuntes, nr 1445 z 23 XII 1937. W Zapiskach wewnętrznych z pierwszych miesięcy 1938 r. oraz w Epistolario znajdujemy niektóre nazwiska tych profesorów i młodszych pracowników uniwersyteckich: Inocencio Jiménez Vicente, profesor prawa karnego na Uniwersytecie w Saragossie, Francisco Navarro Borrás, profesor mechaniki na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Centralnego w Madrycie, Mariano Puigdollers y Oliver, profesor filozofii prawa na Uniwersytecie w Walencjii, Tomás Alvira Alvira, nauczyciel nauk ścisłych w Instituto de Cervera de Río Alhama (La Rioja), Enrique Súñer Ordóñez, profesor pediatrii na Uniwersytecie w Valladolid, Federico García Borruel; cała grupa lekarzy: Vallejo Nágera, San Román, Vallejo Simón, Enríquez de Salamanca; a także dawnych znajomych, jak Enrique Giménez-Arnau Gran, szef Sekretariatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz José Lorente Sanz, podsekretarz stanu w tym ministerstwie, Pedro Rocamora Valls, adwokat i dziennikarz, czy też Rafael de Borja.

172 Por. List do José Maríi Albaredy Herrery z Pampeluny, w: EF-380104-1; List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380323-1.

173 Por. Pedro Casciaro Ramírez, ob. cit., s. 142-145; Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 75.

174 Por. list do Miguela Sotomayora Muro z Burgos, w: EF-380408-7.

* (łac.) Moja wina – przyp. tłum.

** (łac.) Pokój. Na wieki – przyp. tłum.

175 List do jego synów w Burgos z Kordoby, w: EF-380419-2.

176 Ibidem.

177 List do bpa Santosa Moro Briza z Burgos, w: EF-380607-2.

178 List do José Ramóna Herrero Fontany z Burgos, w: EF-380408-5.

179 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380323-1.

180 Apuntes, nr 1576.

* (łac.) niech Pan będzie w Twoim sercu!

181 List, w: EF-380606-1. Wzmianka o tym, że pokuta nie kosztowała go zbyt wiele jest komentarzem do życia pokutnego, zwłaszcza w drobnych sprawach, słynnego irlandzkiego jezuity Williama Doyle’a, ochotniczego kapelana wojskowego, który zginął w 1917 roku w bitwie pod Ypres. Jego to dotyczy anegdota o tragedii masła (Droga, nr 205). Por. Alfred O'Rahilly, Fr. William Doyle S.J.; Longmans, Grew and Co, London, 1925, s. 168.

182 List Isidora do uchodźców w poselstwie Hondurasu z 8 IV 1938, w: IZL D-1213, 340.

183 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380406-2.

184 List do jego synów w Burgos z Kordoby, w: EF-380419-2. Była to całkiem spora krawiecka robota: myślę, że więcej razy wbiłem igłę w tę sutannę niż krawiec, który ją uszył. (Apuntes, nr 1574, z 4 VI 1938).

185 Na temat stypendiów wysyłanych biskupowi Ávili, por. listy do bpa Santosa Moro Briza, dwa pierwsze wysłane z Burgos, a ostatni z Vitorii, w: EF-380320-1, EF-380325-1, EF-380331-2 etc., etc. W niedatowanym liście wysłanym z Burgos don Josemaría pisał do Antonia de Dalmases Estevy:

Niech Jeus Cię strzeże.

Nie chciałbym Cię, synu, stracić z oczu.

Myślę, że ta wspólna wędrówka, by wyrwać się spod czerwonej tyranii w poszukiwaniu wolności jest Bożym darem, abyśmy byli razem już na całe życie.Pisz do mnie jak najczęściej. Ja Ci przekażę wiadomości o pozostałych. Jeśli byś potrzebował pieniędzy, ubrań itd., poproś mnie o nie z takim samym zaufaniem, z jakim byś prosił swego ojca (w: EF-SD3800-1).

186 Por. Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 146-147.

187 Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 76.

188 Por. Apuntes, nr 1445 z 23 XII 1937.

189 Ibidem, nr 1575, 5 VI 1938. W liście do Isidoro Zorzano powiada: Rozmawiam co tydzień z grupą dziewcząt, wśród których pracuje siostra Vicentína (Amparito) (List z Burgos, w: EF-380801-1).

190 List do José Maríi Albaredy Herrera z Burgos, w: EF-380504-1.

191 List do Isidoro Zorzano Ledesmy z Burgos, w: EF-380118-1.

192 Listy Isidora do założyciela Opus Dei z 3 III 1938 oraz do uchodźców w poselstwie Hondurasu z 10 IV 1938 oraz z 12 V 1938 (IZL D-1213, 327, 370 i 354). Chora znalazła się w końcu w Sanatorio Nacional de Estivella: por. list od Isidora do Enrique Espinósa Raduána z 14 VI 1938 (IZL D-1213, 372).

193 Por. Apuntes, nr 1479 z 10 I 1938.

194 Por. J. Escrivá de Balaguer: La Abadesa de las Huelgas. Estudio teológico jurídico, Madrid 1944, s. 33.

195 Por. Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 170-171.

196 Por. Ricardo Fernández Vallespín, RHF, T-00162, s. 41; Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 72.

197 Por. RHF, D-03691; Apuntes, nr 1461, 2 I 1938. W Noticias pojawiły się nazwiska: Carlosa Arestiego, Zapica, Juana Antonio Masa y Sáncheza, Antonia Alfonso Ochoi, Jaime Munárriza, Gila de Santibáñeza, A. Costilli Sandovala, F. Mendiety Larrei, Diega Chico de Guzmána, Rafaela Moreno, Manolo Isasy...

198 List z Burgos, w: EF-380611-2.

199 «Stamtąd mógł się przyglądać, z pomocą peryskopowej lornetki artyleryjskiej, domowi przy Ferraz 16, który był na wpół zburzony». Por. Ricardo Fernández Vallespín, RHF, T-00162, s. 41.

200 List do Isidora Zorzano Ledesmy z Burgos, w: EF-380612-1.

201 Ibidem.

202 24 lipca zaczęła się ofensywa republikańska, która rozpoczęła tzw. bitwę nad Ebro, najcięższą i jedną z najdłuższych w czasie całej wojny. Trwała ona aż do 16 listopada. W październiku konflikt mógł się jeszcze bardziej skomplikować z powodu kryzysu sudeckiego i nacisków Hitlera na Czechosłowację. 23 grudnia 1938, w miesiąc po kontrataku nacjonalistów nad Ebro, rozpoczęła się generalna ofensywa sił narodowych na Katalonię.

203 List do bpa Santosa Moro Briza z Burgos, w: EF-380607-2.

204 Por. List do bpa Marcelino Olaechei Loizagi, w: EF-380607-3.

205 Ibidem.

206 List od bpa Marcelino Olaechei Loizagi z 13 VI 1938, w: RHF, D-15219.

207 List do bpa Leopoldo Eijo y Garay z Burgos, w: EF-380807-1. Odpowiedź od księdza biskupa nie nadchodziła, dlatego wobec nalegań ze strony Servicio Nacional de Asuntos Eclesiásticos, don Josemaría pisał 4 października do don Casimira Morcillo: byłbym Ci wdzięczny, gdybyś był tak miły i zapytał naszego Księdza Biskupa, i przekazał mi jego opinię, abym mógł być mu ślepo posłuszny (list z Burgos, EF-381004-1).

208 List do José Maríi Albaredy Herrery z Burgos, w: EF-380429-1; także Apuntes, nr 1423 z 19 XII 1937 oraz list do bpa Carmelo Ballestera Nieto z Saragossy, w: EF-380223-1: don Carmelo podarował mu niektóre ze swoich książek.

* W katedrze w Santiago de Compostela, znajduje się grób św. Jakuba Starszego, apostoła – przyp. tłum.

209 List do Juana Jiméneza Vargasa z Burgos, w: EF-380611-2.

210 List do swoich synów w Burgos z Leónu, w: EF-380716-2.

211 Por. Eliodoro Gil Rivera, RHF, T-07987, s. 10 oraz Sum. 7766.

212 List do Isidora Zorzano Ledesmy z Burgos, w: EF-380801-1. Na temat jubileuszu: gazetka Noticias z sierpnia 1938 r.: RHF, D-03691. Jest tu mowa, że do mszy odprawionej w krypcie Św. Jakuba służył „Profesor”: w ten sposób Ojciec pieszczotliwie nazywał Ricarda. O Ricardzie będzie pisał jeszcze Ojciec w innym liście skierowanym do biskupa Ávili, Santosa Moro Briza, wysłanym z Vitorii (EF-380803-1).

213 Apuntes, nr 1577.

* (hiszp.) dosłownie: Dom Sznurów, jeden z najbardziej znanych zabytków Burgos, jego fasada ozdobiona jest ornamentem w kształcie sznurów – przyp. tłum.

214 Ibidem.

215 Por. Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 160.

216 Por. Apuntes, nr 1578 z 2 VIII 1938.

217 Por. Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 159.

218 Apuntes, nr 1579 z 2 VIII 1938.

219 Por. ibidem, nr 1579 i 1580 z 2 VIII 1938; por. także Pedro Casciaro Ramírez, Sum. 6410 oraz op. cit., s. 161-162; a także Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 78.

220 Pedro Casciaro Ramírez, op. cit., s. 162; Álvaro del Portillo, Sum. 904; Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 78. Świadectwa José Maríi Albaredy Herrery oraz Miguela Fisac Serny zostały pośrednio przytoczone przez osoby, które z nimi tego dnia rozmawiały: Pedra Casciaro i Francisco Botellę. Piszący te słowa także słyszał w latach czterdziestych opowieść o tych wydarzeniach z ust Miguela Fisaka oraz Franciska Botelli.

221 Apuntes, nr 1581 z 2 VIII 1938.

222 Ibidem, nr 1582 z 2 VIII 1938; Francisco Botella Raduán, RHF, T-00159/1, s. 78.

223 Apuntes, nr 1582 z 2 VIII 1938. Było wówczas zwyczajem, przynajmniej w miastach Kastylii i Leonu, informować o śmierci jakiejś osoby poprzez wywieszenie żałoby na drzwiach domu oraz wydrukowanie informacji w gazecie; poza tym, zanim jeszcze ukazał się nekrolog w lokalnej prasie, wywieszano go w gablotach, na murach i bramach informujac o pogrzebie. Don Jorge Bermúdez zmarł tuż po jedenastej w swoim gabinecie na atak sreca. Nawet jeśli nekrologi ułożono wczesnym popołudniem, można sobie wyobrazić, że zostały wywieszone przed czwartą.

Don José María Laborda, Szef Wydziału Finansów (Delegado de Hacienda) w Burgos w 1975 roku, na prośbę don Pedra Casciaro oraz architekta Juana Lahuerty, zebrał 24 września w swoim gabinecie kilku urzędników, którzy pracowali w czasie, gdy umierał pan Bermúdez, tj. 1 sierpnia 1938 r., w celu wyjasnienia niektórych okoliczności zdarzenia. Akt zgonu w parafii San Lorenzo el Real w Burgos (Księga Zgonów, tom XI) mówi, że ciało don Jorge Bermúdeza zostało złożone do grobu w czasie uroczystości kościelnej 2 sierpnia 1938 roku, oraz że zmarł on „śmiercią naturalną wieczorem poprzedniego dnia w swoim domu”. Z drugiej strony zapis w zgonach Rejestru Cywilnego (Sekcja 3. – tom 14 – karta 263 verte) mówi, że: „zmarł w swoim domu wczoraj (tj. 1 sierpnia) o 11.30 w wyniku angina pectoris”.

Jeśli chodzi o okoliczności jego śmierci, można stwierdzić, że pomimo zapisów w rejestrach pan Bermúdez zmarł w swoim biurze i następnie został przeniesiony do domu. Przed swoją śmiercią przyjął wizytę. Po zakończeniu rozmowy ktoś stwierdził, że don Jorge źle się czuje. Gdy przybyli jego koledzy, zobaczyli, że trzyma się ręką za głowę i ciężko oddycha. Trwało to około minuty. Położono go na dywanie i zaraz po tym na łysinie pojawiła mu się różowa plama. Miał wtedy pięćdziesiąt jeden lat.1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna