Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne oceny


Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotnaPobieranie 2.97 Mb.
Strona9/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36


Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotnaWzorowo


Uczeń:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • zawsze chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • zawsze jest aktywny na zajęciach
 • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych i posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem

 • zawsze aktywnie, chętnie i zgodnie z regułami uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną

 • wie, jak zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami

 • chętnie i prawidłowo wykonuje podstawowe ćwiczenia korygujące postawę ciała

 • zawsze dba o higienę osobista i czystość odzieży

 • dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • zawsze potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

 • chętnie i sprawnie wykonuje następujące ćwiczenia:

 • chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy i kozłuje

 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

 • wykonuje przewrót w przód

 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • systematycznie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • zawsze chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • jest aktywny na zajęciach

 • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych i posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem

 • aktywnie, chętnie i zgodnie z regułami uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną

 • wie, jak zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami

 • chętnie i prawidłowo wykonuje podstawowe ćwiczenia korygujące postawę ciała

 • zawsze dba o higienę osobista i czystość odzieży

 • dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

 • chętnie i najczęściej sprawnie wykonuje następujące ćwiczenia:

 • chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy i kozłuje

 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

 • wykonuje przewrót w przód

 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem

Ładnie

Uczeń:

- uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

- raczej jest aktywny na zajęciach • z reguły przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych i posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem

 • chętnie i zgodnie z regułami uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną

 • z reguły wie, jak zachować się w sytuacjach zwycięstwa i najczęściej radzi sobie z porażkami

 • prawidłowo wykonuje podstawowe ćwiczenia korygujące postawę ciała

 • z reguły dba o higienę osobista i czystość odzieży

 • zazwyczaj dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami;

 • na ogół potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

 • dość chętnie i najczęściej poprawnie wykonuje następujące ćwiczenia:

 • chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy i kozłuje

 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

 • wykonuje przewrót w przód

 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem

Przeciętnie

Uczeń:

 • czasami uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • nie zawsze chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • nie zawsze jest aktywny na zajęciach

 • często przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych i posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem

 • nie zawsze chętnie i zgodnie z regułami uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną

 • nie zawsze wie, jak zachować się w sytuacjach zwycięstwa i nie zawsze radzi sobie z porażkami

 • nie zawsze prawidłowo wykonuje podstawowe ćwiczenia korygujące postawę ciała

 • z reguły dba o higienę osobista i czystość odzieży

 • nie zawsze dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • nie zawsze potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, czasami nie wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

 • nie zawsze chętnie i najczęściej poprawnie wykonuje następujące ćwiczenia:

 • chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy i kozłuje

 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

 • wykonuje przewrót w przód

 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem

Słabo

Uczeń:

 • rzadko uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • niechętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • nie jest aktywny na zajęciach

 • rzadko podejmuje próby wykonania ćwiczeń

 • rzadko przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych i nie zawsze posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem

 • mało chętnie i nie zawsze zgodnie z regułami uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną

 • nie zawsze wie, jak zachować się w sytuacjach zwycięstwa i nie radzi sobie z porażkami

 • nie zawsze prawidłowo wykonuje podstawowe ćwiczenia korygujące postawę ciała

 • nie zawsze dba o higienę osobista i czystość odzieży

 • rzadko dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • rzadko potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, nie wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

 • niezbyt chętnie i nie zawsze poprawnie wykonuje następujące ćwiczenia:

 • chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy i kozłuje

 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

 • wykonuje przewrót w przód

 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • niechętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • nie podejmuje żadnej aktywności, jakichkolwiek prób wykonania ćwiczeń

 • nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych i nie zawsze posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem

 • niechętnie lub wcale nie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną

 • zwykle nie wie, jak zachować się w sytuacjach zwycięstwa i nie radzi sobie z porażkami

 • niechętnie i nieprawidłowo wykonuje podstawowe ćwiczenia korygujące postawę ciała

 • nie dba o higienę osobista i czystość odzieży

 • nie dostrzega niebezpieczeństw związanych zatruciami

 • nie potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, nie wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

 • niechętnie lub wcale nie wykonuje następujących ćwiczeń:

 • chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy i kozłuje

 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

 • wykonuje przewrót w przód

 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem


Edukacja muzyczna


WzorowoUczeń:

- zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej • pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki

 • bezbłędnie śpiewa z pamięci hymn narodowy

 • poprawnie gra na instrumentach perkusyjnych oraz melodycznych

 • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego prostego tańca ludowego

 • bezbłędnie rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej

 • aktywnie i świadomie słucha muzyki i określa jej cechy, wyraża swe doznania różnymi środkami

 • wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce, tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów oraz improwizacje ruchowe do muzyki

 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

 • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją

 • szybko i prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

Bardzo ładnie

Uczeń:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej • prawidłowo śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego indywidualnie i zespołowo

 • bezbłędnie śpiewa z pamięci hymn narodowy

 • gra na instrumentach perkusyjnych oraz melodycznych

 • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego prostego tańca ludowego

 • rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej

 • aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy, wyraża swe doznania różnymi środkami;

 • wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce, tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów oraz improwizacje ruchowe do muzyki

 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

 • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją

 • prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

Ładnie

Uczeń:

- podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej • z reguły prawidłowo śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego indywidualnie i zespołowo

 • śpiewa z pamięci hymn narodowy

 • gra na instrumentach perkusyjnych oraz melodycznych

 • tańczy większość podstawowych kroków i figur krakowiaka, polki oraz innego prostego tańca ludowego

 • rozróżnia większość z podstawowych elementów muzyki i znaków notacji muzycznej

 • słucha muzyki i określa jej cechy, zazwyczaj wyraża swe doznania różnymi środkami

 • na ogół wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce, tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów oraz improwizacje ruchowe do muzyki

 • zazwyczaj improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

 • z reguły wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją

 • reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

Przeciętnie

Uczeń:

- raczej podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej • stara się śpiewać niektóre piosenki z repertuaru dziecięcego indywidualnie i zespołowo

 • stara się śpiewać z pamięci hymn narodowy

 • słabo gra na instrumentach perkusyjnych oraz melodycznych

 • tańczy niektóre z podstawowych kroków i figur krakowiaka, polki oraz innego prostego tańca ludowego

 • rozróżnia niektóre z podstawowych elementów muzyki i znaków notacji muzycznej

 • nieuważnie słucha muzyki, rzadko wyraża swe doznania różnymi środkami

 • nie zawsze wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce, z pomocą tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów oraz improwizacje ruchowe do muzyki

 • rzadko improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

 • z pomocą wykonuje proste utwory, nie interpretuje ich zgodnie z ich rodzajem i funkcją

 • nie zawsze reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

Słabo

Uczeń:

- nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej • słabo śpiewa niektóre piosenki z repertuaru dziecięcego

 • słabo śpiewa z pamięci hymn narodowy

 • bardzo słabo gra na instrumentach perkusyjnych oraz melodycznych

 • nie zna większości z podstawowych kroków i figur krakowiaka, polki oraz innego prostego tańca ludowego

 • rozróżnia niektóre z podstawowych elementów muzyki

 • nieuważnie słucha muzyki, nie wyraża swych doznań różnymi środkami

 • rzadko wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce, nie tworzy prostych ilustracji dźwiękowych do tekstów oraz improwizacji ruchowych do muzyki

 • słabo improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad;

 • rzadko wykonuje proste utwory, nie interpretuje ich zgodnie z ich rodzajem i funkcją

 • rzadko reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

Niezadowalająco

Uczeń:

- nie podejmuje wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej • nie śpiewa piosenek

 • nie zna słów hymnu narodowego

 • nie gra na instrumentach perkusyjnych ani melodycznych

 • nie zna kroków i figur krakowiaka, polki oraz innego prostego tańca ludowego

 • nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki

 • nieuważnie i niechętnie słucha muzyki, nie wyraża swych doznań różnymi środkami

 • nie wykonuje inscenizacji piosenek i zabaw przy muzyce, nie tworzy prostych ilustracji dźwiękowych do tekstów oraz improwizacji ruchowych do muzyki

 • nie improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad;

 • nie wykonuje prostych utworów, nie interpretuje ich zgodnie z ich rodzajem i funkcją

 • nie reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku


Edukacja plastyczna


Wzorowo


Uczeń:

- zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej
 • uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • zna placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania;

 • sprawnie korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej

 • sprawnie korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia

 • chętnie wypowiada się w wybranych technikach plastycznych

 • realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych

 • bezbłędnie rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową

 • właściwie uwzględnia w swoich pracach kształt, wielkość, barwę, proporcje

 • bezbłędnie rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki

 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych

Bardzo ładnie

Uczeń:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej • uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • zna placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania;

 • korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej

 • korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia

 • wypowiada się w wybranych technikach plastycznych

 • realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych

 • rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową

 • wypowiada się w wybranych technikach plastycznych

 • uwzględnia w swoich pracach kształt, wielkość, barwę, proporcje

 • rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki

 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych

Ładnie

Uczeń:

- podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej • zazwyczaj uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • zna większość placówek kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania

 • na ogół korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej

 • z reguły korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia

 • zazwyczaj rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową

 • z reguły uwzględnia w swoich pracach kształt, wielkość, barwę, proporcje

 • z reguły rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki

 • najczęściej rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych

Przeciętnie

Uczeń:

- nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej • nie zawsze uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • zna niektóre placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania;

 • czasami korzysta z przekazów medialnych, stosuje niektóre wytwory w swojej działalności twórczej

 • czasami korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje niektóre materiały, przybory i narzędzia

 • czasami wypowiada się w wybranych technikach plastycznych

 • nie zawsze realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych;

 • nie zawsze rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową

 • z reguły stara się uwzględniać w swoich pracach kształt, wielkość, barwę, proporcje

 • nie zawsze rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki

 • najczęściej rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych

Słabo

Uczeń:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej • rzadko uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • słabo zna placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania;

 • z pomocą korzysta z przekazów medialnych, nie stosuje ich wytworów w swojej działalności twórczej

 • rzadko i niechętnie korzysta z różnych technik plastycznych, nie wykorzystuje różnorodnych materiałów, przyborów i narzędzi

 • rzadko i niechętnie wypowiada się w wybranych technikach plastycznych

 • niechętnie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych

 • z pomocą rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową

 • nie stara się uwzględniać w swoich pracach kształtu, wielkości, barwy, proporcji

 • myli wybrane dziedziny sztuki

 • słabo rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych

Niezadowalająco

Uczeń:

- nie podejmuje wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej • nie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • nie zna placówek kultury działających w pobliżu miejsca zamieszkania;

 • nie korzysta z przekazów medialnych, nie stosuje ich wytworów w swojej działalności twórczej

 • nie korzysta z różnych technik plastycznych, nie wykorzystuje różnorodnych materiałów, przyborów i narzędzi

 • nie wypowiada się w wybranych technikach plastycznych

 • nie realizuje prostych projektów w zakresie form użytkowych

 • nie rozróżnia dziedzin działalności człowieka, przekazów medialnych, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej

 • nie uwzględnia w swoich pracach kształtu, wielkości, barwy, proporcji

 • nie zna wybranych dziedzin sztuki

 • nie rozpoznaje wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych


Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna