Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona7/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   36Zajęcia techniczne


WzorowoUczeń:

- zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • zawsze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku;

 • rozpoznaje rodzaje środków transportu, podstawowe narzędzia i przyrządy;

 • rozpoznaje urządzenia informatyczne i elektryczne;

 • rozróżnia rodzaje budowli;

 • samodzielnie planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia;

 • pracuje indywidualnie i w zespole;

 • zawsze racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały;

 • precyzyjnie montuje modele z papieru i tworzyw sztucznych;

 • zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy;

 • zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów;

 • wie, jak należy bezpiecznie porusza się po drogach, korzysta ze środków komunikacji, wie jak zachować się w sytuacji wypadku;

Bardzo ładnie

Uczeń:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych
 • orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje rodzaje środków transportu, podstawowe narzędzia i przyrządy

 • rozpoznaje urządzenia informatyczne i elektryczne

 • rozróżnia rodzaje budowli

 • planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia

 • pracuje indywidualnie i w zespole

 • racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały;

 • potrafi montować modele z papieru i tworzyw sztucznych

 • utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • bezpiecznie porusza się po drogach, korzysta ze środków komunikacji, wie jak zachować się w sytuacji wypadku

Ładnie


Uczeń:

-raczej zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • zazwyczaj orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje podstawowe rodzaje środków transportu, narzędzia i przyrządy

 • rozpoznaje urządzenia informatyczne i elektryczne;

 • rozróżnia rodzaje budowli

 • na ogół planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia

 • zazwyczaj pracuje indywidualnie i w zespole

 • racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały;

 • stara się montować modele korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy

 • bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów;

 • z reguły wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach, korzystać ze środków komunikacji, wie jak zachować się w sytuacji wypadku

Przeciętnie

Uczeń:

- nie zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • nie zawsze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje podstawowe rodzaje środków transportu, podstawowe narzędzia i przyrządy

 • rozpoznaje podstawowe urządzenia informatyczne i elektryczne;

 • rozróżnia podstawowe rodzaje budowli;

 • z pomocą planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia

 • nie zawsze pracuje indywidualnie i w zespole

 • niekiedy racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały

 • nie potrafi samodzielnie montować modeli korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • nie zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy

 • nie zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • nie zawsze wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach

Słabo

Uczeń:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • słabo orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje tylko nieliczne rodzaje środków transportu, narzędzia i przyrządy

 • słabo rozpoznaje urządzenia informatyczne i elektryczne;

 • słabo rozróżnia rodzaje budowli

 • rzadko planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, z trudnością dobiera materiały i narzędzi

 • rzadko pracuje indywidualnie i w zespole

 • rzadko racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały

 • nie potrafi samodzielnie montować modeli korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • rzadko utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy

 • nie zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • nie zawsze wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach

Niezadowalająco

Uczeń:

- nie podejmuje wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • nie orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • nie rozpoznaje rodzajów środków transportu, podstawowych narzędzi i przyrządów

 • nie rozpoznaje urządzeń informatycznych i elektrycznych

 • nie rozróżnia budowli

 • nie planuje kolejnych czynności rozwiązań technicznych, nie dobiera materiałów i narzędzi

 • nie potrafi pracować indywidualnie i w zespole

 • nieracjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały

 • nie potrafi samodzielnie montować modeli korzystając z prostych

 • nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy

 • nie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • rzadko wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach, nie korzysta ze środków komunikacji, nie wie jak zachować się w sytuacji wypadku;

Wymagania edukacyjne w klasie III na poszczególne oceny

Edukacja polonistyczna
Słuchanie

Wzorowo

Uczeń:

 • uważnie i ze zrozumieniem słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji

 • słucha w skupieniu czytanych utworów, stawia trafne pytania i udziela prawidłowych odpowiedzi

 • słucha w skupieniu i ze zrozumieniem pytań, poleceń i krótkich instrukcji

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • uważnie i ze zrozumieniem słucha wypowiedzi innych, starając się korzystać z przekazywanych informacji

 • słucha w skupieniu czytanych utworów, z reguły stawia trafne pytania i udziela prawidłowych odpowiedzi

 • słucha w skupieniu i na ogół ze zrozumieniem pytań, poleceń i krótkich instrukcji

Ładnie

Uczeń:

 • słucha wypowiedzi innych, starając się je zrozumieć i wykorzystać przekazywane informacje

 • słucha czytanych tekstów, starając się stawiać trafne pytania i udzielać prawidłowych odpowiedzi

 • słucha na ogół ze zrozumieniem pytań, poleceń i krótkich instrukcji

Przeciętnie

Uczeń:

 • nie zawsze słucha wypowiedzi innych, nie zawsze potrafi wykorzystać przekazywane informacje

 • niezbyt uważnie słucha czytanych tekstów

 • nie w pełni rozumie pytania, polecenia i krótkie instrukcje

Słabo

Uczeń:

 • nieuważnie słucha wypowiedzi innych, ma problemy ze zrozumieniem i wykorzystaniem przekazywanych informacji

 • nieuważnie słucha czytanych tekstów, często nie potrafi postawić trafnego pytania ani udzielić prawidłowej odpowiedzi

 • często nie rozumie pytań, poleceń i krótkich instrukcji

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela

 • nie słucha czytanych tekstów, nie stawia pytań i nie udziela odpowiedzi

 • nie rozumie pytań, poleceń i krótkich instrukcji

MówienieWzorowo

Uczeń:

 • bezbłędnie recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

 • komunikatywnie wypowiada się na podany temat, przestrzega kultury słowa, dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach, dostosowuje ton głosu do sytuacji,

 • uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie

 • zawsze stosuje właściwą intonację w zdaniach oznajmujących, pytających, rozkazujących i wykrzyknikowych

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

 • stara się komunikatywnie wypowiadać na podany temat i przestrzegać kultury słowa, dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach, dostosowuje ton głosu do sytuacji,

 • uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie

 • stosuje właściwą intonację w zdaniach oznajmujących, pytających, rozkazujących i wykrzyknikowych

 • w wypowiedziach najczęściej prawidłowo używa wyrazów bliskoznacznych i wieloznacznych

Ładnie

Uczeń:

 • na ogół recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

 • stara się wypowiadać na podany temat i przestrzegać kultury słowa oraz dobierać właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach, dostosować ton głosu do sytuacji,

 • często uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania, udziela odpowiedzi, potrafi prezentować własne zdanie

 • na ogół stosuje właściwą intonację w zdaniach oznajmujących, pytających, rozkazujących i wykrzyknikowych

 • z reguły poprawnie formułuje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe

 • w wypowiedziach stara się używać wyrazów bliskoznacznych i wieloznacznych

Przeciętnie

Uczeń:

 • recytuje wiersze, nie zawsze uwzględnia interpunkcję i intonację

 • stara się wypowiadać na podany temat

 • uczestniczy w rozmowach, udziela odpowiedzi,

 • nie zawsze stosuje właściwą intonację w zdaniach oznajmujących, pytających, rozkazujących i wykrzyknikowych

 • nie zawsze poprawnie formułuje zdania

 • nie zawsze poprawnie używa wyrazów bliskoznacznych i wieloznacznych

Słabo

Uczeń:

 • rzadko prawidłowo recytuje wiersze

 • słabo wypowiada się na podany temat

 • niechętnie uczestniczy w rozmowach, nie zawsze udziela odpowiedzi

 • najczęściej nie stosuje właściwej intonacji w zdaniach

 • z trudem formułuje zdania

 • rzadko używa wyrazów bliskoznacznych i wieloznacznych w wypowiedziach, popełniając przy tym błędy

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie recytuje wierszy z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

 • nie wypowiada się na podany temat

 • nie uczestniczy w rozmowach

 • nie stosuje właściwej intonacji w zdaniach

 • nie formułuje samodzielnie zdań

 • nie używa wyrazów bliskoznacznych i wieloznacznych w wypowiedziach,

CzytanieWzorowo

Uczeń:

 • czyta z pełnym zrozumieniem każdy tekst, głośno, wyraziście i z właściwą intonacją i wyciąga z niego wnioski

 • rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi

 • potrafi znaleźć wybrany fragment, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, argumentuje swój wybór

 • czyta książki wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje, w pełni korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • zawsze rozpoznaje teksty użytkowe

 • samodzielnie czyta książki i czasopisma dziecięce

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • czyta głośno, wyraziście i ze zrozumieniem wskazany tekst i wyciąga z niego wnioski

 • rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi

 • z reguły potrafi znaleźć wybrany fragment, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, argumentuje swój wybór

 • w miarę możliwości czyta książki wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • rozpoznaje teksty użytkowe

 • samodzielnie czyta książki i czasopisma dziecięce

Ładnie

Uczeń:

 • czyta głośno i ze zrozumieniem wskazany tekst i zazwyczaj wyciąga z niego wnioski

 • stara się rozszerzać zasób słownictwa poprzez kontakt z wskazanymi dziełami literackimi

 • nie zawsze potrafi znaleźć wybrany fragment oraz określić czas i miejsce akcji oraz wskazać głównych bohaterów, czasami argumentuje swój wybór

 • czyta książki wskazane przez nauczyciela

 • nie zawsze wyszukuje w tekście potrzebne informacje, zazwyczaj korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • rozpoznaje teksty użytkowe

 • czyta książki i czasopisma dziecięce

Przeciętnie

Uczeń:

 • czyta głośno teksty, nie zawsze w pełni je rozumiejąc i często nie wyciąga z niego wniosków

 • słabo rozszerza zasób słownictwa

 • rzadko potrafi znaleźć wybrany fragment oraz określić czas i miejsce akcji lub wskazać głównych bohaterów, nie argumentuje swojego wyboru

 • czyta niektóre z lektur wskazanych przez nauczyciela

 • z pomocą wyszukuje w tekście potrzebne informacje, rzadko korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • z pomocą rozpoznaje teksty użytkowe

 • niechętnie czyta książki i czasopisma dziecięce

Słabo

Uczeń:

 • słabo czyta krótkie teksty, często ich nie rozumie i nie wyciąga z niego wniosków

 • nie stara się rozszerzać zasób słownictwa

 • rzadko potrafi znaleźć wybrany fragment

 • nie czyta lektur samodzielnie

 • nie wyszukuje w tekście potrzebnych informacji, rzadko korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • nie rozpoznaje tekstów użytkowych

 • nie czyta książek i czasopism dziecięcych

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie potrafi czytać nawet krótkich tekstów

 • nie rozszerza zasobu słownictwa

 • nie potrafi znaleźć wybranego fragmentu tekstu

 • nie czyta lektur

 • nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnych informacji, nie korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • nie rozpoznaje tekstów użytkowych

 • nie czyta książek i czasopism dziecięcych

Pisanie


Wzorowo

Uczeń:

 • zawsze pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność ortograficzną, gramatyczną i interpunkcyjną

 • sprawnie i bezbłędnie przepisuje teksty

 • bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu

 • tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (krótkie opowiadanie i opis, list, życzenia, zaproszenie)

 • samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność ortograficzną, gramatyczną i interpunkcyjną

 • sprawnie i bezbłędnie przepisuje teksty

 • zwykle bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu

 • tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (krótkie opowiadanie i opis, list, życzenia, zaproszenie)

 • w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe

Ładnie

Uczeń:

 • pisze dość czytelnie i estetycznie, starając się o poprawność ortograficzną, gramatyczną i interpunkcyjną

 • sprawnie i najczęściej bezbłędnie przepisuje teksty

 • prawie bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu

 • z pomocą tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (krótkie opowiadanie i opis, list, życzenia, zaproszenie)

 • w miarę swoich możliwości stara się samodzielnie realizować pisemne zadania domowe

Przeciętnie

Uczeń:

 • pisze nie zawsze dość czytelnie i estetycznie, nie zawsze zachowuje poprawność ortograficzną, gramatyczną i interpunkcyjną

 • mało sprawnie i często z błędami przepisuje teksty

 • popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu

 • z pomocą tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne

 • z pomocą stara się realizować pisemne zadania domowe

Słabo

Uczeń:

 • pisze mało czytelnie i niezbyt estetycznie, często nie zachowuje poprawności ortograficznej, gramatycznej i interpunkcyjnej

 • wolno i z błędami przepisuje teksty

 • popełnia liczne błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu

 • mimo pomocy, z trudnością tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne

 • mimo pomocy, z trudnością realizuje pisemne zadania domowe

Niezadowalająco

Uczeń:

 • pisze nieczytelnie i nieestetycznie, nie zachowując poprawności ortograficznej, gramatycznej i interpunkcyjnej

 • nie przepisuje tekstów w całości, popełnia liczne błędy

 • nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu

 • nie tworzy wypowiedzi pisemnych

 • nie realizuje pisemnych zadań domowych1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna