Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne oceny


Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotnaPobieranie 2.97 Mb.
Strona6/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna


Wzorowo

Uczeń:

- zawsze chętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków

wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego


 • aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • zawsze uczestniczy w krótkich marszobiegach

 • zawsze prawidłowo reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe

 • zawsze sprawnie pokonuje przeszkody, skacze i biega

 • zawsze poprawnie wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach

 • sprawnie rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę

 • zawsze bierze udział w grach i zabawach sportowych, respektuje zasady w czasie gier i zabawach, właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę

 • zawsze dba o higienę osobistą i czystość odzieży

 • zawsze dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

 • zawsze potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

Bardzo ładnie

Uczeń:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających zespecyfiki zajęć z wychowania fizycznego

 • bardzo chętnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • chętnie uczestniczy w krótkich marszobiegach

 • prawidłowo reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe

 • sprawnie pokonuje przeszkody, skacze i biega

 • chętnie wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach

 • sprawnie rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę

 • chętnie bierze udział w grach i zabawach sportowych, respektuje zasady w czasie gier i zabawach, właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę

 • zawsze dba o higienę osobistą i czystość odzieży

 • dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

 • potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

Ładnie

Uczeń:

 • chętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

 • chętnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • uczestniczy w krótkich marszobiegach

 • reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe

 • poprawnie pokonuje przeszkody, skacze i biega

 • chętnie wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach

 • prawidłowo rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę

 • bierze udział w grach i zabawach sportowych, respektuje zasady w czasie gier i zabawach, właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę

 • dba o higienę osobistą i czystość odzieży

 • zazwyczaj dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

 • wybiera bezpieczne miejsca do zabawy, wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

Przeciętnie

Uczeń:

 • podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

 • uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • zazwyczaj reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe

 • pokonuje przeszkody, skacze i biega

 • wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach

 • rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę

 • bierze udział w grach i zabawach sportowych, zazwyczaj respektuje zasady w czasie gier i zabawach, zazwyczaj właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę

 • dba o higienę osobistą i czystość odzieży

 • zazwyczaj dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • nie zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

 • nie zawsze wybiera bezpieczne miejsca do zabawy, nie zawsze wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

Słabo

Uczeń:

 • niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

 • niechętnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • niechętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • nie zawsze uczestniczy w krótkich marszobiegach

 • nie zawsze reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe

 • nie chętnie pokonuje przeszkody, skacze i biega

 • nie zawsze wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach

 • na ogół rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę

 • nie zawsze bierze udział w grach i zabawach sportowych, nie zawsze respektuje zasady w czasie gier i zabawach, zazwyczaj właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę

 • dba o higienę osobistą i czystość odzieży

 • na ogół dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • nie zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

 • nie zawsze wybiera bezpieczne miejsca do zabawy, nie zawsze wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie podejmuje wysiłku w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

 • nie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 • niechętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

 • nie podejmuje żadnej aktywności, jakichkolwiek prób wykonania ćwiczeń

 • nie uczestniczy w krótkich marszobiegach

 • nie reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe;

 • nie pokonuje przeszkody, skacze i biega

 • nie wykonuje prostych ćwiczeń równoważnych w różnych układach;

 • na rzuca, nie chwyta, nie kozłuje, nie toczy piłkę

 • nie bierze udziału w grach i zabawach sportowych, nie respektuje zasad w czasie gier i zabawach, zazwyczaj nie właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę

 • nie dba o higienę osobistą i czystość odzieży

 • nie dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami

 • nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

 • nie wybiera bezpiecznych miejsc do zabawy, nie wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia


Edukacja muzyczna


Wzorowo

Uczeń:

- zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej • pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki

 • chętnie wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce

 • szybko i prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

 • gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych;

 • zawsze rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej

 • tańczy podstawowe kroki i figury ,,Krakowiaka”, ,,Polki” oraz innego prostego tańca ludowego

 • uważnie słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, wyraża swe doznania różnymi sposobami

 • chętnie tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki

 • chętnie improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

 • bezbłędnie wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją

Bardzo ładnie

Uczeń:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej • śpiewa piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki;

 • wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce;

 • szybko i prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku;

 • gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych;

 • zawsze rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej;

 • tańczy podstawowe kroki i figury ,,Krakowiaka”, ,,Polki” oraz innego prostego tańca ludowego;

 • słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, wyraża swe doznania różnymi sposobami;

 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki;

 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad;

 • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją;

Ładnie

Uczeń:

- zazwyczaj podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków

wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej


 • prawidłowo śpiewa piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki

 • z reguły wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce

 • szybko i prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

 • gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

 • rozróżnia większość podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej

 • tańczy większość podstawowych kroków i figur ,,Krakowiaka”, ,,Polki” oraz innego prostego tańca ludowego

 • słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, zazwyczaj wyraża swe doznania różnymi sposobami

 • na ogół tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki

 • zazwyczaj improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

 • z reguły wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją

Przeciętnie

Uczeń:

- nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej


 • stara się śpiewać niektóre piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki

 • nie zawsze wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce

 • szybko i prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

 • słabo gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

 • rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej

 • tańczy niektóre z podstawowych kroków i figur ,,Krakowiaka”, ,,Polki” oraz innego prostego tańca ludowego

 • nieuważnie słucha utworów muzycznych ale niektóre z nich rozpoznaje, nie zawsze wyraża swe doznania różnymi sposobami

 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki

 • rzadko improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

 • z pomocą wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją

Słabo

Uczeń:

- rzadko podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki zajęć z edukacji muzycznej


 • słabo śpiewa piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki

 • słabo wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce

 • nie zawsze prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

 • bardzo słabo gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

 • zawsze rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej

 • nie zna większości z podstawowych kroków i figur ,,Krakowiaka”, ,,Polki” oraz innego prostego tańca ludowego

 • nieuważnie słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, wyraża swe doznania różnymi sposobami

 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki

 • rzadko improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

 • rzadko wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją

Niezadowalająco

Uczeń:

- nie podejmuje wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji muzycznej • nie śpiewa piosenek z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki

 • nie wykonuje inscenizacji piosenek i zabaw przy muzyce

 • nie reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku

 • nie gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

 • nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki i znaków notacji muzycznej

 • nie zna kroków i figur ,,Krakowiaka”, ,,Polki” oraz innego prostego tańca ludowego

 • nie słucha utworów muzycznych i nie rozpoznaje ich, nie potrafi wyrażać swych doznań różnymi sposobami

 • nie tworzy prostych ilustracji dźwiękowych do tekstów i obrazów

 • nie improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

 • nie wykonuje prostych utworów, nie interpretuje ich zgodnie z ich rodzajem i funkcjąEdukacja plastyczna


Wzorowo

Uczeń:
- Zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej

 • zawsze uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • poznaje placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania

 • korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej

 • chętnie korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia

 • chętnie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych

 • bezbłędnie rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową;

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej

 • uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • poznaje placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania

 • korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej

 • korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia

 • realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych

 • zawsze rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową

Ładnie


Uczeń:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej • zazwyczaj uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • zna większość placówek kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania

 • na ogół korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej

 • z reguły korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia

 • z reguły realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych

 • zazwyczaj rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową,

Przeciętnie

Uczeń:

- nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej • nie zawsze uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • zna niektóre placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania

 • czasami korzysta z przekazów medialnych, stosuje niektóre wytwory w swojej działalności twórczej

 • czasami korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje niektóre materiały, przybory i narzędzia

 • nie zawsze realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych;

 • nie zawsze rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową

Słabo

Uczeń:

- rzadko podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej • rzadko uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • słabo zna placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania;

 • z pomocą korzysta z przekazów medialnych, nie stosuje ich wytworów w swojej działalności twórczej

 • rzadko i niechętnie korzysta z różnych technik plastycznych, nie wykorzystuje różnorodnych materiałów, przyborów i narzędzi

 • niechętnie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych

 • z pomocą rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie podejmuje wysiłku w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej

 • nie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego

 • nie zna placówek kultury działających w pobliżu miejsca zamieszkania;

 • nie korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej

 • nie korzysta z różnych technik plastycznych, nie wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia

 • nie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych

 • nie rozróżnia dziedzin działalności człowieka, przekazów medialnych, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej


Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna