Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona34/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Zajęcia komputerowe/informatyka


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa IV

Ocena

celującaUczeń:

 • wymienia etapy rozwoju komputerów,

 • wyjaśnia zastosowanie pięciu spośród elementów, z których jest zbudowany komputer,

 • klasyfikuje urządzenia na wprowadzające dane do komputera i wyprowadzające dane z komputera,

 • wskazuje trzy płatne programy używane podczas pracy na komputerze i ich darmowe odpowiedniki,

 • tworzy hierarchię folderów według własnego pomysłu,

 • tworzy obrazy w programie Paint ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły,

 • pisze teksty na obrazie i dodaje do nich efekt cienia,

 • tworzy dodatkowe obiekty i wkleja je na grafikę,

 • omawia kolejne wydarzenia z historii internetu,

 • dba o zabezpieczenie swojego komputera przed zagrożeniami internetowymi,

 • wyszukuje informacje w internecie, korzystając z zaawansowanych funkcji wyszukiwarek,

 • dodaje do projektu programu Scratch nowe duszki,

 • używa bloków określających styl obrotu duszka,

 • łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści,

 • objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu,

 • sprawnie stosuje różne skróty klawiszowe używane podczas pracy z dokumentem,

 • tworzy poprawnie sformatowane teksty,

 • ustawia odstępy między akapitami i interlinię,

 • dobiera rodzaj listy do tworzonego dokumentu.

 • łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści,

 • objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu,

 • sprawnie stosuje różne skróty klawiszowe używane podczas pracy z dokumentem,

 • tworzy poprawnie sformatowane teksty,

 • ustawia odstępy między akapitami i interlinię,

 • dobiera rodzaj listy do tworzonego dokumentu.

 • rozwiązuje problemy natury informatycznej

 • formułuje oryginalne i przemyślane wnioski,

 • selekcjonuje nabytą wiedzę,

 • samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania.

Ocena

bardzo dobra

Uczeń:

 • wymienia etapy rozwoju komputerów,

 • wyjaśnia zastosowanie pięciu spośród elementów, z których jest zbudowany komputer,

 • klasyfikuje urządzenia na wprowadzające dane do komputera i wyprowadzające dane z komputera,

 • wskazuje trzy płatne programy używane podczas pracy na komputerze i ich darmowe odpowiedniki,

 • tworzy hierarchię folderów według własnego pomysłu,

 • tworzy obrazy w programie Paint ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły,

 • pisze teksty na obrazie i dodaje do nich efekt cienia,

 • tworzy dodatkowe obiekty i wkleja je na grafikę,

 • omawia kolejne wydarzenia z historii internetu,

 • dba o zabezpieczenie swojego komputera przed zagrożeniami internetowymi,

 • wyszukuje informacje w internecie, korzystając z zaawansowanych funkcji wyszukiwarek,

 • dodaje do projektu programu Scratch nowe duszki,

 • używa bloków określających styl obrotu duszka,

 • łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści,

 • objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu,

 • sprawnie stosuje różne skróty klawiszowe używane podczas pracy z dokumentem,

 • tworzy poprawnie sformatowane teksty,

 • ustawia odstępy między akapitami i interlinię,

 • dobiera rodzaj listy do tworzonego dokumentu.

 • łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści,

 • objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu,

 • sprawnie stosuje różne skróty klawiszowe używane podczas pracy z dokumentem,

 • tworzy poprawnie sformatowane teksty,

 • ustawia odstępy między akapitami i interlinię,

 • dobiera rodzaj listy do tworzonego dokumentu.

Ocena dobra

Uczeń:

 • wymienia nazwy pierwszych modeli komputerów,

 • określa przedziały czasowe, w których powstawały maszyny liczące i komputery,

 • charakteryzuje nośniki danych i wypowiada się na temat ich pojemności,

 • wyjaśnia przeznaczenie trzech spośród elementów, z których zbudowany jest komputer,

 • wymienia po trzy urządzenia wejścia i wyjścia,

 • wymienia nazwy trzech najpopularniejszych systemów operacyjnych dla komputerów,

 • wskazuje różnice w zasadach użytkowania programów komercyjnych i niekomercyjnych,

 • omawia różnice między plikiem i folderem,

 • tworzy strukturę folderów, porządkując swoje pliki,

 • rozpoznaje typy znanych plików na podstawie ich rozszerzeń,

 • tworzy obraz w programie Paint z wykorzystaniem kształtu Krzywa,

 • stosuje opcje obracania obiektu,

 • pobiera kolor z obrazu,

 • sprawnie przełącza się między otwartymi oknami,

 • wkleja na obraz elementy z innych plików, rozmieszcza je w różnych miejscach i dopasowuje ich wielkość do tworzonej kompozycji,

 • tworzy na obrazie efekt zachodzącego słońca,

 • wymienia najważniejsze wydarzenia z historii internetu,

 • omawia korzyści zagrożenia związane z poszczególnymi sposobami wykorzystania internetu,

 • wymienia nazwy przynajmniej dwóch przeglądarek i dwóch wyszukiwarek internetowych,

 • formułuje odpowiednie zapytania w wyszukiwarce internetowej oraz wybiera treści z otrzymanych wyników,

 • korzysta z internetowego tłumacza,

 • kopiuje ilustrację ze strony internetowej, a następnie wkleja ją do dokumentu,

 • stosuje bloki powodujące obrót duszka,

 • stosuje bloki powodujące ukrycie i pokazanie duszka,

 • ustawia w skrypcie wykonanie przez duszka kroków wstecz,

 • określa w skrypcie losowanie wartości zmiennych,

 • określa w skrypcie wyświetlenie działania z wartościami zmiennych oraz pola do wpisania odpowiedzi,

 • stosuje bloki określające instrukcje warunkowe oraz bloki powodujące powtarzanie poleceń,

 • stosuje skróty klawiszowe dotyczące zaznaczania i usuwania tekstu,

 • wymienia podstawowe zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,

 • stosuje opcję Pokaż wszystko, aby sprawdzić poprawność formatowania,

 • formatuje obiekt WordArt,

 • tworzy nowy styl do formatowania tekstu,

 • modyfikuje istniejący styl,

 • definiuje listy wielopoziomowe.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • wymienia najważniejsze wydarzenia z historii komputerów,

 • wymienia trzy spośród elementów, z których zbudowany jest komputer,

 • wyjaśnia pojęcia urządzenia wejścia i urządzenia wyjścia

 • wymienia najczęściej spotykane urządzenia wejścia i wyjścia,

 • podaje przykłady zawodów, w których potrzebna jest umiejętność pracy na komputerze,

 • wyjaśnia pojęcia program komputerowy i system operacyjny,

 • rozróżnia elementy wchodzące w skład nazwy pliku,

 • porządkuje zawartość folderu,

 • rysuje w programie Paint obiekty z wykorzystaniem Kształtów, zmienia wygląd ich konturu i wypełnienia,

 • tworzy kopię obiektu z życiem klawisza Ctrl,

 • używa klawisza Shift podczas rysowania koła oraz poziomych i pionowych linii,

 • pracuje w dwóch oknach programu Paint,

 • wkleja wiele elementów na obraz i dopasowuje ich wielkość,

 • dodaje teksty do obrazu, formatuje ich wygląd,

 • wymienia zastosowania internetu,

 • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,

 • odróżnia przeglądarkę internetową od wyszukiwarki internetowej,

 • wyszukuje znaczenie prostych haseł na stronach internetowych wskazanych w podręczniku,

 • wyjaśnia czym są prawa autorskie,

 • stosuje zasady wykorzystywania materiałów znalezionych w internecie,

 • zmienia tło sceny w projekcie,

 • tworzy tło z tekstem,

 • zmienia wygląd, nazwę i wielkość duszków w programie Scratch,

 • tworzy zmienne i ustawia ich wartości w programie Scratch,

 • wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe używane do formatowania tekstu,

 • wyjaśnia pojęcia: akapit, interlinia, formatowanie tekstu, miękki enter, twarda spacja,

 • pisze krótką notatkę i formatuje ją, używając podstawowych opcji edytora tekstu,

 • wymienia i stosuje opcje wyrównania tekstu względem marginesów,

 • zmienia tekst na obiekt WordArt,

 • używa gotowych stylów do formatowania tekstu w dokumencie,

 • stosuje listy wielopoziomowe dostępne w edytorze tekstu.

Ocena

dopuszczająca

Uczeń:

 • wymienia i stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej,

 • wyjaśnia czym jest komputer,

 • wymienia elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego,

 • podaje przykłady urządzeń, które można podłączyć do komputera,

 • określa, jaki system operacyjny znajduje się na szkolnym i domowym komputerze,

 • odróżnia plik od folderu,

 • wykonuje podstawowe operacje na plikach: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie

 • tworzy foldery i umieszcza w nich pliki,

 • ustawia wielkość obrazu, tworzy proste rysunki w programie Paint bez korzystania z kształtu Krzywa,

 • tworzy proste tło obrazu,

 • tworzy kopie fragmentów obrazu i zmienia ich wielkość,

 • wkleja ilustracje na obraz,

 • dodaje tekst do obrazu,

 • wyjaśnia, czym jest internet,

 • wymienia zagrożenia czyhające na użytkowników internetu,

 • podaje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,

 • wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia,

 • wyjaśnia, do czego służą przeglądarka internetowa i wyszukiwarka internetowa,

 • podaje przykład wyszukiwarki i przykład przeglądarki internetowej,

 • buduje w programie Scratch proste skrypty określające ruch postaci po scenie,

 • uruchamia skrypty i zatrzymuje ich działanie,

 • buduje w programie Scratch proste skrypty określające sterowanie postacią za pomocą klawiatury,

 • buduje prosty skrypt powodujący wykonanie mnożenia dwóch liczb,

 • usuwa postaci z projektu tworzonego w programie Scratch,

 • używa skrótów klawiszowych służących do kopiowania, wklejania i zapisywania,

 • stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu,

 • zapisuje krótkie notatki w edytorze tekstu,

 • tworzy listy jednopoziomowe, wykorzystując narzędzie Numerow1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna