Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona26/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   36

UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 (zdolności i umiejętności , sprzęt potrzebny podczas wypraw i wycieczek, wyrażanie przewidywań na przyszłość za pomocą konstrukcji „will”, , i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń wydaje polecenia i instrukcje , porady popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie podaje instrukcje dotyczące bezpiecznego zachowania stosując właściwe formy grzecznościowe popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie pisze blog popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń dobrze radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat słynnych odkrywców i badaczy.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 (muzyka, instrumenty, piosenki, gwiazdy i celebryci, przymiotniki opisujące ludzi, wyrażanie zamiarów na przyszłość za pomocą konstrukcji „going to” i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń poprawnie opisuje ulubioną piosenkę/ utwór muzyczny, popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane propozycjami spędzania wolnego czasu popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie związanej z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego, popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń dobrze radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat młodego przedsiębiorcyUNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8( uczucia i emocje, problemy ze zdrowiem, czas Present Perfect i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie związanej z odczuciami w różnych sytuacjach, , popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane odpowiedzią i reakcją na pojawiające się problemy popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie pisze list email używając zwrotów należących do języka młodzieżowego/potocznego, popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń dobrze radzi sobie z całościowym rozumieniem tekstu dotyczącego sportów ekstremalnych
 • .


OCENA BARDZO DOBRA

STARTER UNIT

 • -Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Starter Unit i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając istotnych błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z rodziną popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter Unit ( słownictwo związane z rodziną i szkołą) czasownik to be, zaimki dzierżawcze przymiotne zaimki pytające, czasownik „have got” oraz konstrukcja „there is/there are nie popełniając błędów.


UNIT 1

 • Uczeń przedstawia miejsca i sposoby spędzania czasu (szkoła, dom, sklep itp.) nie popełniając istotnych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale (spędzanie czasu wolnego) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane ze spędzaniem czasu wolnego ,zakazami i nakazami, propozycjami nie popełniając błędów językowych, wpływających na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie związanej ze spędzaniem czasu wolnego, , popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne z rozdziału 1, ( czas teraźniejszy prosty „Present Simple), nie popełniając istotnych błędów.

 • Uczeń poprawnie tworzy wypowiedź pisemną na temat swoich upodobań nie popełniając istotnych błędów.

 • Uczeń czyta ze zrozumieniem w stopniu bardzo dobrym tekst o typowym brytyjskim nastolatku .UNIT 2

 • Uczeń porozumiewa się za pomocą pisemnych form wypowiedzi takich jak list email, list tradycyjny, kartka pocztowa, nie popełniając większych błędów językowych.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 ( przymiotniki) wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie telefonicznej (wyrażanie planów) nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane środki językowe z rozdziału 2 ( przymiotniki, zwroty potrzebne podczas prostej rozmowy telefonicznej oraz struktury stosowane w pisemnych formach wypowiedzi, czas teraźniejszy złożony Present Continuous, zasady ortograficzne) nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń poprawnie opisuje ankietę nie popełniając istotnych błędów.

 • Uczeń czyta tekst na temat programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych ze zrozumieniem w stopniu bardzo dobrym.


UNIT 3

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 ( przymiotniki opisujące miejsca i ludzi, wyrażanie upodobań, czasownik „być” w czasie przeszłym, prostym, Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne) wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń poprawnie tworzy krótki opis ciekawego wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń w bardzo dobrym stopniu rozumie wypowiedź pisemną na Święta Dziękczynienia

 • Uczeń poznaje postać Sherlocka Holmesa (ważnego elementu literackiego kultury brytyjskiej)UNIT 4

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 ( czasowniki i przymiotniki opisujące ruch, przymiotniki i przysłówki, czas przeszły złożony Past Continuous) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń poprawnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z opisem fotografii, potrafi wyrazić zainteresowanie nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie tworzy opis sytuacji z przeszłości w oparciu o fotografię nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń czyta tekst na temat „Kultury Selfie” ,z bardzo dobrym zrozumieniem.


UNIT 5

 • .

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 ( jednostki miary , nazwy zawodów, budowa człowieka, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższymi wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie związanej z oszacowaniem ilości/miary, reaguje na propozycje, nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane zawodami nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie opisuje i porównuje różne osoby nie popełniając istotnych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń czyta tekst o słynnych sportowcach z bardzo dobrym zrozumieniem całości tekstu.UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 (zdolności i umiejętności , sprzęt potrzebny podczas wypraw i wycieczek, wyrażanie przewidywań na przyszłość za pomocą konstrukcji „will”, , i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń wydaje polecenia i instrukcje , porady nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie podaje instrukcje dotyczące bezpiecznego zachowania stosując właściwe formy grzecznościowe nie popełniając istotnych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie pisze blog nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń bardzo dobrze radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat słynnych odkrywców i badaczy.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 (muzyka, instrumenty, piosenki, gwiazdy i celebryci, przymiotniki opisujące ludzi, wyrażanie zamiarów na przyszłość za pomocą konstrukcji „going to” i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń poprawnie opisuje ulubioną piosenkę/ utwór muzyczny, nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane propozycjami spędzania wolnego czasu nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie związanej z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego, nie popełniając istotnych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń bardzo dobrze radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat młodego przedsiębiorcyUNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 ( uczucia i emocje, problemy ze zdrowiem, czas Present Perfect i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie związanej z odczuciami w różnych sytuacjach, , nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane odpowiedzią i reakcją na pojawiające się problemy nie popełniając większych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie pisze list email używając zwrotów należących do języka młodzieżowego/potocznego, nie popełniając istotnych błędów językowych, wpływających na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń bardzo dobrze radzi sobie z całościowym rozumieniem tekstu dotyczącego sportów ekstremalnychOCENA CELUJĄCA:

STARTER UNIT

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Starter Unit i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z rodziną .

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter Unit ( słownictwo związane z rodziną i szkołą) czasownik to be, zaimki dzierżawcze przymiotne zaimki pytające, czasownik „have got” oraz konstrukcja „there is/there are .


UNIT 1

 • Uczeń bezbłędnie przedstawia miejsca i sposoby spędzania czasu (szkoła, dom, sklep itp.)

 • bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale (spędzanie czasu wolnego) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane ze spędzaniem czasu wolnego ,zakazami i nakazami, propozycjami .

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie związanej ze spędzaniem czasu wolnego nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane struktury gramatyczne z rozdziału 1, ( czas teraźniejszy prosty „Present Simple).

 • Uczeń bezbłędnie tworzy wypowiedź pisemną na temat swoich upodobań.

 • Uczeń bezbłędnie czyta ze zrozumieniem tekst o typowym brytyjskim nastolatku .UNIT 2

 • Uczeń bezbłędnie porozumiewa się za pomocą pisemnych form wypowiedzi takich jak list email, list tradycyjny, kartka pocztowa.

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 ( przymiotniki) wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie telefonicznej (wyrażanie planów) nie popełniając błędów językowych.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane środki językowe z rozdziału 2 ( przymiotniki, zwroty potrzebne podczas prostej rozmowy telefonicznej oraz struktury stosowane w pisemnych formach wypowiedzi, czas teraźniejszy złożony Present Continuous, zasady ortograficzne).

 • Uczeń bezbłędnie opisuje ankietę.

 • Uczeń bezbłędnie czyta tekst na temat programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych.


UNIT 3

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 ( przymiotniki opisujące miejsca i ludzi, wyrażanie upodobań, czasownik „być” w czasie przeszłym, prostym, Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne) wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie tworzy krótki opis ciekawego wydarzenia z przeszłości, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń w doskonałym stopniu rozumie wypowiedź pisemną na Święta Dziękczynienia

 • Uczeń poznaje postać Sherlocka Holmesa (ważnego elementu literackiego kultury brytyjskiej)UNIT 4

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 ( czasowniki i przymiotniki opisujące ruch, przymiotniki i przysłówki, czas przeszły złożony Past Continuous) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z opisem fotografii, potrafi wyrazić zainteresowanie.

 • Uczeń bezbłędnie tworzy opis sytuacji z przeszłości w oparciu o fotografię, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń bezbłędnie czyta ze zrozumieniem tekst na temat „Kultury Selfie”.


UNIT 5

 • .

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 ( jednostki miary , nazwy zawodów, budowa człowieka, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższymi wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie uczestniczy w prostej rozmowie związanej z oszacowaniem ilości/miary, reaguje na propozycje.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane zawodami nie popełniając błędów językowych.

 • Uczeń bezbłędnie opisuje i porównuje różne osoby, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń czyta tekst o słynnych sportowcach z doskonałym zrozumieniem całości tekstu.UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 (zdolności i umiejętności , sprzęt potrzebny podczas wypraw i wycieczek, wyrażanie przewidywań na przyszłość za pomocą konstrukcji „will”, , i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie wydaje polecenia i instrukcje , porady .

 • Uczeń bezbłędnie podaje instrukcje dotyczące bezpiecznego zachowania stosując właściwe formy grzecznościowe.

 • Uczeń bezbłędnie pisze blog, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń doskonale radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat słynnych odkrywców i badaczy.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 (muzyka, instrumenty, piosenki, gwiazdy i celebryci, przymiotniki opisujące ludzi, wyrażanie zamiarów na przyszłość za pomocą konstrukcji „going to” i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie opisuje ulubioną piosenkę/ utwór muzyczny.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane propozycjami spędzania wolnego czasu.

 • Uczeń bezbłędnie uczestniczy w prostej rozmowie związanej z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego.

 • Uczeń doskonale radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat młodego przedsiębiorcy.UNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 ( uczucia i emocje, problemy ze zdrowiem, czas Present Perfect i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie uczestniczy w prostej rozmowie związanej z odczuciami w różnych sytuacjach.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane odpowiedzią i reakcją na pojawiające się problemy.

 • Uczeń bezbłędnie pisze list email używając zwrotów należących do języka młodzieżowego/potocznego, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń doskonale radzi sobie z całościowym rozumieniem tekstu dotyczącego sportów ekstremalnych


Język niemiecki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VII

OCENA CELUJĄCA

Rozumienie tekstu słuchanego/
czytanego


Sprawność mówienia

Sprawność pisania

Gramatyka i słownictwo

Inne formy aktywności

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia

i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim,

– rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program nauczania,

– na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora tekstu.


Uczeń:

- tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne wykraczające poza obowiązujący materiał i podstawę programową,

– wypowiedzi są spójne, logiczne i płynne,

– nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację,

– potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada

się swobodnie bez przygotowania, zabiera głos w dyskusji, broniąc swojego stanowiska argumentami.- Wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

– wypowiedź pisemna jest zgodna z tematem, spójna i logiczna,

– wypowiedź pisemna zawiera

bogate i urozmaicone słownictwo, zdania zbudowane są za pomocą skomplikowanych struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania,

– wypowiedź pisemna zawiera

tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu.
Uczeń:

- bezbłędnie stosuje struktury

gramatyczne zawarte w programie nauczania oraz wykraczające poza program nauczania,

– stosuje w wypowiedziach

ustnych i pisemnych bogaty zasób słów wykraczający poza materiał nauczania.


Uczeń:

– jest aktywny na zajęciach, systematyczny, wykonuje prace projektowe i dodatkowe zadania domowe,

– większość uzyskanych ocen

cząstkowych to oceny celujące

i bardzo dobre,

– swobodnie i w każdej zaistniałej sytuacji posługuje się kompetencjami językowymi,

– odnosi sukcesy w konkursach

i olimpiadach,

– uczęszcza na dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje języka niemieckiego,

– korzysta z różnych źródeł informacji w języku niemieckim,

– zna kulturę i obyczaje krajów

niemieckojęzycznych,

– samodzielnie pogłębia wiedzę

o krajach niemieckojęzycznych.OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia

i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim,

– na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora tekstu,

– potrafi opowiedzieć treść

wysłuchanego lub przeczytanego tekstu, stosując bogate słownictwo oraz poprawne struktury gramatyczne.Uczeń:

- tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i poprawne struktury gramatyczne zawarte w obowiązującym materiale

i podstawie programowej,

– wypowiedzi są spójne, logiczne, płynne i poprawne fonetycznie,

– nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację,

– potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę,

– wypowiada się swobodnie bez

przygotowania.- Wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

– wypowiedź pisemna jest zgodna z tematem, spójna i logiczna,

– wypowiedź pisemna zawiera

bogate i urozmaicone słownictwo,

-przy użyciu poprawnych struktur gramatycznych,

– wypowiedź pisemna zawiera

tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu.


Uczeń:

- bezbłędnie stosuje struktury

gramatyczne zawarte w programie nauczania,

– stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słów zawarty w materiale nauczania,

– buduje spójne, logiczne i złożone zdania.


Uczeń:

– jest systematyczny i aktywny na zajęciach, bierze udział w pracach projektowych, odrabia wszystkie zadania domowe,

- większość ocen cząstkowych to oceny bardzo dobre,

– swobodnie posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi,

– dobrowolnie bierze udział

w konkursach i olimpiadach,

– uczęszcza na dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje językowe z języka niemieckiego,

– samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji,

– zna kulturę i obyczaje krajów

niemieckojęzycznych, przewidzianą w programie nauczania.OCENA DOBRA

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia

i większość wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim,

– rozumie teksty słuchane i czytane w mniej więcej 75%,

– potrafi określić główną myśl

wysłuchanego lub przeczytanego tekstu, znajduje większość informacji,

określa intencje autora,

– potrafi opowiedzieć treść

wysłuchanego lub przeczytanego tekstu, stosując leksykę i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania.


Uczeń:

- w wypowiedziach ustnych

używa słownictwa i struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania,

– wypowiedzi są logiczne i spójne,

– pojedyncze błędy popełniane

w wypowiedziach nie zakłócają

komunikacji,

– wypowiedzi są płynne, lecz mogą być sterowane i wspomagane przez nauczyciela,

– wypowiedzi są zgodne z tematem i poprawne fonetycznie.


- Wypowiedź pisemna jest zgodna z tematem i odpowiada założonej formie,

– wypowiedź pisemna jest logiczna i spójna,

– wypowiedź pisemna zawiera

struktury gramatyczne i leksykę

zawartą w programie nauczania,

– wypowiedź pisemna zawiera

nieliczne błędy interpunkcyjne oraz może zawierać drobne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu,

– wypowiedź pisemna zawiera

nieliczne powtórzenia słownictwa i struktur składniowych.


Uczeń:

- stosuje poprawne struktury

gramatyczne zawarte w programie nauczania,

– stosuje słownictwo zawarte

w programie nauczania,

– buduje spójne zdania.
Uczeń:

– jest aktywny na lekcjach języka niemieckiego,

- systematycznie przygotowuje się do zajęć, zawsze odrabia zadanie domowe oraz chętnie i dobrowolnie bierze udział w pracach projektowych,

– większość ocen cząstkowych to oceny dobre,

– dosyć swobodnie wykorzystuje nabyte kompetencje językowe,

– potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.
OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

- rozumie większość poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim,

– teksty słuchane i czytane rozumie w 60%,

– na podstawie wysłuchanego

lub przeczytanego tekstu potrafi

opowiedzieć treść tekstu, stosując słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania.Uczeń:

- stosuje krótkie wypowiedzi

ustne zawierające pojedyncze zwroty i struktury zawarte w programie nauczania,

– wypowiedzi ustne często są

niespójne i nielogiczne,

– popełnia wiele błędów, które

czasami zakłócają komunikację,

– wypowiedzi są zwykle krótkie

i często charakteryzują się brakiem logicznej całości,

– wypowiedzi są zgodne z omawianym tematem,

– wypowiedzi nie zawsze są

poprawne fonetycznie.- Wypowiedź pisemna jest zgodna z wymaganą formą, tematem i logiczna,

– wypowiedź pisemna zawiera

nieliczne błędy, które nie wpływają znacząco na rozumienie tekstu,

– wypowiedź pisemna zawiera

nieliczne powtórzenia słownictwa i struktur składniowych.


Uczeń:

- poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne zawarte

w programie nauczania,

– w wypowiedziach ustnych

i pisemnych stosuje niewielki zasób zwrotów zawartych w materiale nauczania,

– rzadko buduje spójne, złożone

zdania,

– potrafi budować tylko prostepoprawne zdania.


Uczeń:

- dosyć systematycznie

uczestniczy w lekcjach, jednak

niesystematycznie przygotowuje się do lekcji i nie zawsze odrabia zadania domowe,

– większość ocen cząstkowych to oceny dostateczne,

– w stopniu dostatecznym posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

- nie rozumie większości

poleceń i wypowiedzi nauczyciela, rozumie tylko pojedyncze wyrazy

w języku niemieckim,

– teksty słuchane i czytane rozumie tylko w mniej więcej 30%,

– na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu nie potrafi znaleźć większości potrzebnych informacji,

– tylko nieliczne zwroty potrafi

wykorzystać w wypowiedziach

pisemnych lub ustnych.


- Wypowiedzi ustne ucznia bazują tylko na kilku pojedynczych słowach i podstawowych strukturach gramatycznych zawartych w programie nauczania,

– wypowiedzi ustne są krótkie,

niespójne i nielogiczne,

– liczne błędy popełniane w wypowiedzi ustnej zakłócają komunikację i utrudniają zrozumienie intencji wypowiedzi,

– uczeń ma trudności w przygotowaniu wypowiedzi pod kątem danego tematu,

– wypowiedzi nie są poprawne

fonetycznie.


- Wypowiedź pisemna nie zawiera złożonych struktur; zdania są krótkie, proste i często niezgodne z tematem,

– wypowiedź pisemna zawiera tylko podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w minimum programowym,

– wypowiedź pisemna zawiera

liczne błędy, które w dużym stopniu zakłócają zrozumienie tekstu,

– wypowiedź pisemna zawiera liczne błędy interpunkcyjne,

– wypowiedź pisemna zawiera tylko podstawowe słownictwo i struktury składniowe.Uczeń:

- nie potrafi zastosować

poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania,

– w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje ubogie słownictwo zawarte w materiale nauczania,

– bardzo rzadko buduje spójne

i logiczne zdania,

– budując krótkie zdania, nie potrafi dobrać słów odpowiadających tematowi.


Uczeń:

– nie przygotowuje się systematycznie do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie uczestniczy aktywnie w lekcji,

– większość ocen cząstkowych to oceny dopuszczające,

– w bardzo słabym stopniu posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi.OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

- nie rozumie poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim,

– nie rozumie słuchanych i czytanych tekstów nawet w 30%,

– na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu nie potrafi odnaleźć wymaganych informacji,

– nie radzi sobie z wyszukiwaniem

potrzebnych informacji w tekście słuchanym lub czytanym, ani z przekształcaniem ich w formę

wypowiedzi pisemnej.


Uczeń:

- nie potrafi odpowiedzieć na

proste pytania dotyczące znanych mu tematów,

– nie potrafi wypowiedzieć się na podane tematy ani zbudować ustnie kilku prostych zdań do tych tematów,

– nie radzi sobie z przygotowaniem

wypowiedzi ustnej zawierającej

minimum wymaganego słownictwa.


– Wypowiedź pisemna nie zawiera żadnej wymaganej formy, nie jest zgodna z tematem,

– wypowiedź pisemna nie zawiera wymaganego minimum słownictwa i struktur gramatycznych zawartych

w podstawie programowej,

– wypowiedź pisemna zawiera dużą ilość błędów, które uniemożliwiają zrozumienie tekstu,

– uczeń nie potrafi samodzielnie

zbudować prostych zdań, nie umie zastosować wymaganych struktur składniowych.Uczeń:

- nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych

w minimum programu nauczania,

– pojedyncze słowa stosowane

w wypowiedziach uniemożliwiają komunikację i zrozumienie tekstu,

– ubogi zasób słownictwa uniemożliwia budowę zdań,

– niespójnie i nielogicznie

zbudowane zdania z pojedynczych wyrazów nie odpowiadają tematowi.Uczeń:

- nie opanował minimum

materiału objętego programem

nauczania w danej klasie,

– nie uczestniczy aktywnie

w zajęciach, nie przygotowuje się systematycznie i nie odrabia zadań domowych,

– większość ocen cząstkowych to oceny niedostateczne,

– nawet w stopniu podstawowym nie posiadł kompetencji językowych,

– nie stosuje poleceń i wskazówek nauczyciela, nie wykazuje chęci nawiązania kontaktu ani też nie przyjmuje oferowanej mu pomocy ze strony nauczyciela.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna