Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.97 Mb.
Strona24/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   36

UNIT 4

 • Uczeń opisuje parki narodowe z uwzględnieniem informacji na temat występujących tam elementów krajobrazu, roślin i zwierząt, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń oferuje pomoc w rozwiązaniu problemów i reaguje na propozycje pomocy, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wakacjami, ulubionymi miejscami noclegu i przedmiotami użytecznymi podczas wakacji, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, nazwy przedmiotów potrzebnych podczas podróży), will, przedimki określone i nieokreślone, czas past simple, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst na temat odbytej przez odkrywcę podróży wzdłuż Amazonki, list z prośbą o udzielenie wywiadu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl..

UNIT 5

 • Uczeń opisuje warunki pogodowe, uwzględniając ekstremalna pogodę powodującą klęski żywiołowe, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje wybrane miasto na świecie na podstawie wyszukanych przez siebie informacji na jego temat, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje czynności wykonywane w określonym czasie w przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy warunków pogodowych, nazwy klęsk żywiołowych, nazwy części roślin) czas past continuous, past simple, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony teren zielony, list e-mail z relacją z odbytej przez siebie wycieczki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl..

UNIT 6

 • Uczeń opisuje drużynę słynnych sportowców, uwzględniając dane na ich temat oraz informacje o ich osiągnięciach, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń kupuje prezent dla wybranej osoby w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z doświadczeniami różnych osób, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z 6 (w tym, m.in., nazwy zwierząt i roślin, nazwy różnych czynności), czas present perfect, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst opisujący wybrane doświadczenia ze swojego życia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl..

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń rezerwuje bilet lub usługę, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • . Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy typów książek, słownictwo związane z komputerami i Internetem), czasowniki modalne should, must, wyrażenie be going to, will, czas past continuous, czas present perfect, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje ulubione przedmioty i gadżety, list z podziękowaniem za prezent, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.


OCENA BARDZO DOBRA

WELCOME


 • Uczeń w sposób płynny opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie obecnie i w czasie przeszłym, stosując przyimki miejsca i konstrukcję There was/were, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd zewnętrzny różnych ludzi, stosując często używane przymiotniki, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w obecnej chwili, relacjonuje przeszłe wydarzenia, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje różne przedmioty, stosując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem wyglądu, nazwy obowiązków domowych, pomieszczeń, mebli, przedmiotów i sprzętów domowych, nazwy środków transportu, nazwy zawodów, programów telewizyjnych, gatunków filmowych, słownictwo związane z pogodą i geografią, nazwy uczuć, emocji, nazwy chorób i dolegliwości, nazwy produktów spożywczych), czas present simple, past simple, przyimki miejsca, konstrukcję There was/were, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym..

UNIT 1

 • Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując symptomy chorób i dolegliwości, prosi o pomoc i o radę, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami dotyczącymi wykonywania różnych czynności ruchowych.

 • . Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy czynności ruchowych, nazwy dolegliwości i chorób), czas present simple, czas past simple, czasowniki modalne can, should.

 • Uczeń pisze tekst, w którym udziela rady w sprawie opisanego problemu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 2

 • Uczeń w sposób płynny opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, a także starożytne zabytki w ramach ulotki turystycznej, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny porównuje swoją szkołę ze szkołą Amiszów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń pyta i udziela informacji związanych z wskazywaniem drogi do wybranych miejsc w mieście, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi miejscami i ich położeniem względem innych budynków.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 ( w tym, m.in., nazwy miejsc w mieście, nazwy sklepów), przyimki miejsca, czasownik modalny must/mustn’t, wyrazy złożone z przedrostkami some, any, no, every.

 • Uczeń pisze pocztówkę z wakacji z pobytu w mieście, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi..

UNIT 3

 • Uczeń w sposób płynny opisuje charakter i osobowość różnych osób, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w której proponuje wspólne spędzenie czasu wolnego, właściwie i zrozumiale reaguje na zaproszenia, zgadzając się lub odmawiając, stosując odpowiednie zwroty grzecznościowe.

 • . Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące spędzenia wolnego czasu oraz najbliższego weekendu, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem osobowości i charakteru), wyrażenie be going to, must/mustn’t, have to, don’t have to, czas present simple.

 • Uczeń pisze tekst na temat czynności, które wykonuje w ciągu tygodnia, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 4

 • Uczeń w sposób płynny opisuje parki narodowe z uwzględnieniem informacji na temat występujących tam elementów krajobrazu, roślin i zwierząt, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń oferuje pomoc w rozwiązaniu problemów i reaguje na propozycje pomocy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

 • . Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wakacjami, ulubionymi miejscami noclegu i przedmiotami użytecznymi podczas wakacji.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, nazwy przedmiotów potrzebnych podczas podróży), will, przedimki określone i nieokreślone, czas past simple.

 • Uczeń pisze tekst na temat odbytej przez odkrywcę podróży wzdłuż Amazonki, list z prośbą o udzielenie wywiadu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 5

 • Uczeń w sposób płynny opisuje warunki pogodowe, uwzględniając ekstremalna pogodę powodującą klęski żywiołowe, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje wybrane miasto na świecie na podstawie wyszukanych przez siebie informacji na jego temat, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonywane w określonym czasie w przeszłości, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy warunków pogodowych, nazwy klęsk żywiołowych, nazwy części roślin) czas past continuous, past simple.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony teren zielony, list e-mail z relacją z odbytej przez siebie wycieczki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi..

UNIT 6

 • Uczeń w sposób płynny opisuje drużynę słynnych sportowców, uwzględniając dane na ich temat oraz informacje o ich osiągnięciach, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń kupuje prezent dla wybranej osoby w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z doświadczeniami różnych osób.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy zwierząt i roślin, nazwy różnych czynności), czas present perfect.

 • Uczeń pisze tekst opisujący wybrane doświadczenia ze swojego życia, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń rezerwuje bilet lub usługę, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy typów książek, słownictwo związane z komputerami i Internetem), czasowniki modalne should, must, wyrażenie be going to, will, czas past continuous, czas present perfect.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje ulubione przedmioty i gadżety, list z podziękowaniem za prezent, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

OCENA CELUJĄCA:
WELCOME

 • Uczeń bezbłędnieopisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie obecnie i w czasie przeszłym, stosując przyimki miejsca i konstrukcję There was/were,.

 • Uczeń bezbłędnie opisuje wygląd zewnętrzny różnych ludzi, stosując często używane przymiotniki.

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń bezbłędnie opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w obecnej chwili, relacjonuje przeszłe wydarzenia.

 • Uczeń bezbłędnie opisuje różne przedmioty, stosując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym..

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem wyglądu, nazwy obowiązków domowych, pomieszczeń, mebli, przedmiotów i sprzętów domowych, nazwy środków transportu, nazwy zawodów, programów telewizyjnych, gatunków filmowych, słownictwo związane z pogodą i geografią, nazwy uczuć, emocji, nazwy chorób i dolegliwości, nazwy produktów spożywczych), czas present simple, past simple, przyimki miejsca, konstrukcję There was/were, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym..

UNIT 1

 • Uczeń bezbłędnie prowadzi rozmowę u lekarza, opisując symptomy chorób i dolegliwości, prosi o pomoc i o radę, stosując właściwe formy grzecznościowe.

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami dotyczącymi wykonywania różnych czynności ruchowych.

 • . Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy czynności ruchowych, nazwy dolegliwości i chorób), czas present simple, czas past simple, czasowniki modalne can, should.

 • Uczeń pisze tekst, w którym udziela rady w sprawie opisanego problemu, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 2

 • Uczeń bezbłędnie opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, a także starożytne zabytki w ramach ulotki turystycznej, stosując różnorodne słownictwo.

 • Uczeń bezbłędnie porównuje swoją szkołę ze szkołą Amiszów..

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń pyta i udziela informacji związanych z wskazywaniem drogi do wybranych miejsc w mieście, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi miejscami i ich położeniem względem innych budynków.

 • Uczeń bezbłednie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 ( w tym, m.in., nazwy miejsc w mieście, nazwy sklepów), przyimki miejsca, czasownik modalny must/mustn’t, wyrazy złożone z przedrostkami some, any, no, every.

 • Uczeń pisze pocztówkę z wakacji z pobytu w mieście, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi..

UNIT 3

 • Uczeń bezbłędnie opisuje charakter i osobowość różnych osób.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w której proponuje wspólne spędzenie czasu wolnego, właściwie i bezbłędnie reaguje na zaproszenia, zgadzając się lub odmawiając, stosując odpowiednie zwroty grzecznościowe.

 • . Uczeń bezbłędnie wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące spędzenia wolnego czasu oraz najbliższego weekendu.

 • Uczeń bezbłedniestosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem osobowości i charakteru), wyrażenie be going to, must/mustn’t, have to, don’t have to, czas present simple.

 • Uczeń pisze tekst na temat czynności, które wykonuje w ciągu tygodnia, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 4

 • Uczeń bezbłednie opisuje parki narodowe z uwzględnieniem informacji na temat występujących tam elementów krajobrazu, roślin i zwierząt.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń oferuje pomoc w rozwiązaniu problemów i reaguje na propozycje pomocy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając błędów.

 • . Uczeń bezbłednie udziela, pyta i prosi o informacje związane z wakacjami, ulubionymi miejscami noclegu i przedmiotami użytecznymi podczas wakacji.

 • Uczeń bezbłednie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, nazwy przedmiotów potrzebnych podczas podróży), will, przedimki określone i nieokreślone, czas past simple.

 • Uczeń pisze tekst na temat odbytej przez odkrywcę podróży wzdłuż Amazonki, list z prośbą o udzielenie wywiadu, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 5

 • Uczeń bezbłednie opisuje warunki pogodowe, uwzględniając ekstremalna pogodę powodującą klęski żywiołowe.

 • Uczeń bezbłednie opisuje wybrane miasto na świecie na podstawie wyszukanych przez siebie informacji na jego temat.

 • Uczeń bezbłednie opisuje czynności wykonywane w określonym czasie w przeszłości.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy warunków pogodowych, nazwy klęsk żywiołowych, nazwy części roślin) czas past continuous, past simple.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony teren zielony, list e-mail z relacją z odbytej przez siebie wycieczki, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi..

UNIT 6

 • Uczeń bezbłednie opisuje drużynę słynnych sportowców, uwzględniając dane na ich temat oraz informacje o ich osiągnięciach.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń kupuje prezent dla wybranej osoby w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłednie udziela, pyta i prosi o informacje związane z doświadczeniami różnych osób.

 • Uczeń bezbłedniee stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy zwierząt i roślin, nazwy różnych czynności), czas present perfect.

 • Uczeń pisze tekst opisujący wybrane doświadczenia ze swojego życia, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 7

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń rezerwuje bilet lub usługę, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłednie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy typów książek, słownictwo związane z komputerami i Internetem), czasowniki modalne should, must, wyrażenie be going to, will, czas past continuous, czas present perfect.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje ulubione przedmioty i gadżety, list z podziękowaniem za prezent, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VII

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT

 • -Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Starter Unit i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z rodziną popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter Unit ( słownictwo związane z rodziną i szkołą) czasownik to be, zaimki dzierżawcze przymiotne zaimki pytające, czasownik „have got” oraz konstrukcja „there is/there are popełniając bardzo liczne błędy.Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna