Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona23/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   36

UNIT 3

 • Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie, w której proponuje wspólne spędzenie czasu wolnego, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, stara się reagować na zaproszenie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące spędzenia wolnego czasu oraz najbliższego weekendu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem osobowości i charakteru), wyrażenie be going to, must/mustn’t, have to, don’t have to, czas present simple, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst na temat czynności, które wykonuje w ciągu tygodnia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 4

 • Uczeń opisuje parki narodowe z uwzględnieniem informacji na temat występujących tam elementów krajobrazu, roślin i zwierząt, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń oferuje pomoc w rozwiązaniu problemów i reaguje na propozycje pomocy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wakacjami, ulubionymi miejscami noclegu i przedmiotami użytecznymi podczas wakacji, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, nazwy przedmiotów potrzebnych podczas podróży), will, przedimki określone i nieokreślone, czas past simple, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst na temat odbytej przez odkrywcę podróży wzdłuż Amazonki, list z prośbą o udzielenie wywiadu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 5

 • Uczeń opisuje warunki pogodowe, uwzględniając ekstremalna pogodę powodującą klęski żywiołowe, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje wybrane miasto na świecie na podstawie wyszukanych przez siebie informacji na jego temat, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje czynności wykonywane w określonym czasie w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy warunków pogodowych, nazwy klęsk żywiołowych, nazwy części roślin) czas past continuous, past simple, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony teren zielony, list e-mail z relacją z odbytej przez siebie wycieczki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 6

 • Uczeń opisuje drużynę słynnych sportowców, uwzględniając dane na ich temat oraz informacje o ich osiągnięciach, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń kupuje prezent dla wybranej osoby w sklepie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z doświadczeniami różnych osób, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z 6 (w tym, m.in., nazwy zwierząt i roślin, nazwy różnych czynności), czas present perfect, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst opisujący wybrane doświadczenia ze swojego życia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 7

 • . Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

 • Uczeń rezerwuje bilet lub usługę, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy typów książek, słownictwo związane z komputerami i Internetem), czasowniki modalne should, must, wyrażenie be going to, will, czas past continuous, czas present perfect, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje ulubione przedmioty i gadżety, list z podziękowaniem za prezent, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

OCENA DOSTATECZNA

WELCOME

 • Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie obecnie i w czasie przeszłym, stosując przyimki miejsca i konstrukcję There was/were, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w obecnej chwili, relacjonuje przeszłe wydarzenia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem wyglądu, nazwy obowiązków domowych, pomieszczeń, mebli, przedmiotów i sprzętów domowych, nazwy środków transportu, nazwy zawodów, programów telewizyjnych, gatunków filmowych, słownictwo związane z pogodą i geografią, nazwy uczuć, emocji, nazwy chorób i dolegliwości, nazwy produktów spożywczych), czas present simple, past simple, przyimki miejsca, konstrukcję There was/were, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając liczne błędy.

UNIT 1

 • Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując symptomy chorób i dolegliwości, prosi o pomoc i o radę, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami dotyczącymi wykonywania różnych czynności ruchowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy czynności ruchowych, nazwy dolegliwości i chorób), czas present simple, czas past simple, czasowniki modalne can, should, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym udziela rady w sprawie opisanego problemu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

UNIT 2

 • Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, a także starożytne zabytki w ramach ulotki turystycznej, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą Amiszów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń pyta i udziela informacji związanych z wskazywaniem drogi do wybranych miejsc w mieście, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi miejscami i ich położeniem względem innych budynków, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 ( w tym, m.in., nazwy miejsc w mieście, nazwy sklepów), przyimki miejsca, czasownik modalny must/mustn’t, wyrazy złożone z przedrostkami some, any, no, every, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze pocztówkę z wakacji z pobytu w mieście, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

UNIT 3

 • Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, w której proponuje wspólne spędzenie czasu wolnego, reaguje na zaproszenia, zgadzając się lub odmawiając, stosując częściowo poprawne zwroty grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące spędzenia wolnego czasu oraz najbliższego weekendu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem osobowości i charakteru), wyrażenie be going to, must/mustn’t, have to, don’t have to, czas present simple, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst na temat czynności, które wykonuje w ciągu tygodnia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl..

UNIT 4

 • Uczeń opisuje parki narodowe z uwzględnieniem informacji na temat występujących tam elementów krajobrazu, roślin i zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń oferuje pomoc w rozwiązaniu problemów i reaguje na propozycje pomocy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wakacjami, ulubionymi miejscami noclegu i przedmiotami użytecznymi podczas wakacji, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, nazwy przedmiotów potrzebnych podczas podróży), will, przedimki określone i nieokreślone, czas past simple, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst na temat odbytej przez odkrywcę podróży wzdłuż Amazonki, list z prośbą o udzielenie wywiadu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl..

UNIT 5

 • Uczeń opisuje warunki pogodowe, uwzględniając ekstremalna pogodę powodującą klęski żywiołowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje wybrane miasto na świecie na podstawie wyszukanych przez siebie informacji na jego temat, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje czynności wykonywane w określonym czasie w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy warunków pogodowych, nazwy klęsk żywiołowych, nazwy części roślin) czas past continuous, past simple, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony teren zielony, list e-mail z relacją z odbytej przez siebie wycieczki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl..

UNIT 6

 • Uczeń opisuje drużynę słynnych sportowców, uwzględniając dane na ich temat oraz informacje o ich osiągnięciach popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń kupuje prezent dla wybranej osoby w sklepie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z doświadczeniami różnych osób, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z 6 (w tym, m.in., nazwy zwierząt i roślin, nazwy różnych czynności), czas present perfect, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst opisujący wybrane doświadczenia ze swojego życia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl..

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń rezerwuje bilet lub usługę, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy typów książek, słownictwo związane z komputerami i Internetem), czasowniki modalne should, must, wyrażenie be going to, will, czas past continuous, czas present perfect, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje ulubione przedmioty i gadżety, list z podziękowaniem za prezent, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

OCENA DOBRA

WELCOME

 • Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie obecnie i w czasie przeszłym, stosując przyimki miejsca i konstrukcję There was/were, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w obecnej chwili, relacjonuje przeszłe wydarzenia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem wyglądu, nazwy obowiązków domowych, pomieszczeń, mebli, przedmiotów i sprzętów domowych, nazwy środków transportu, nazwy zawodów, programów telewizyjnych, gatunków filmowych, słownictwo związane z pogodą i geografią, nazwy uczuć, emocji, nazwy chorób i dolegliwości, nazwy produktów spożywczych), czas present simple, past simple, przyimki miejsca, konstrukcję There was/were, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając nieliczne błędy..

UNIT 1

 • Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując symptomy chorób i dolegliwości, prosi o pomoc i o radę, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami dotyczącymi wykonywania różnych czynności ruchowych, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy czynności ruchowych, nazwy dolegliwości i chorób), czas present simple, czas past simple, czasowniki modalne can, should, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym udziela rady w sprawie opisanego problemu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl..

UNIT 2

 • Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, a także starożytne zabytki w ramach ulotki turystycznej, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą Amiszów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń pyta i udziela informacji związanych z wskazywaniem drogi do wybranych miejsc w mieście, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi miejscami i ich położeniem względem innych budynków ty, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 ( w tym, m.in., nazwy miejsc w mieście, nazwy sklepów), przyimki miejsca, czasownik modalny must/mustn’t, wyrazy złożone z przedrostkami some, any, no, every, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze pocztówkę z wakacji z pobytu w mieście, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl..

UNIT 3

 • . Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w której proponuje wspólne spędzenie czasu wolnego, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje na zaproszenia, zgadzając się lub odmawiając, stosując odpowiednie zwroty grzecznościowe, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące spędzenia wolnego czasu oraz najbliższego weekendu, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem osobowości i charakteru), wyrażenie be going to, must/mustn’t, have to, don’t have to, czas present simple, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst na temat czynności, które wykonuje w ciągu tygodnia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna