Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona21/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   36

UNIT 2

 • Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich urządzenia i sprzęty, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w tej chwili, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń przeprasza z zaistniałe sytuacje, tłumaczy swoje postępowanie i reaguje na przeprosiny, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z częstotliwością wykonywania różnych prac i obowiązków domowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy prac i obowiązków domowych, sprzętów i urządzeń znajdujących się w domu, słownictwo związane z opisywaniem wyglądu), czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości (przysłówki częstotliwości), przysłówki sposobu (adverbs of manner), popełniając liczne błędy.

 • Uczeń opisuje idealnego robota wykonującego różne prace domowe, pisze tekst na temat prac wykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w domu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

UNIT 3

 • Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich meble i elementy wyposażenia, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń wyraża swoją opinię na temat różnych sławnych osób, zgadza się lub przeciwstawia opinii innych osób, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń, mebli, elementów wyposażenia domu), czas present simple, przyimki miejsca, czasownik to be w czasie past simple, konstrukcję There was/There were, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst opisujący swój pokój z przeszłości, pocztówkę i krótki list e-mail na temat miejsca z odbytej podróży, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

UNIT 4

 • Uczeń opisuje słynnych sportowców i ich dokonania, różne zawody, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę, podawaniem informacji turystycznej, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z różnych środków transportu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zawodów, nazwy kierunków, środków transportu), czas past simple i czasowniki regularne w formie przeszłej, przyimki miejsca, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótką biografię sławnej osoby, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

UNIT 5

 • Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z kupowaniem biletu do kina, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z obejrzanym ostatnio filmem, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., słownictwo związane z kinem i telewizją), czas present simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony film, ulubionego aktora lub aktorkę, ulubiona postać filmową, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z zamawianiem jedzeniem i picia w restauracji, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami dotyczącymi jedzenia, z zawartością lodówki, przeprowadza ankietę dotyczącą zdrowego odżywiania się, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any, pytania z How much/How many?, formy lots of/much/many, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego sposobu odżywiania się, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń porównuje różne miejsca oraz elementy krajobrazu ze względu na ich cechy, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o informacje na temat atrakcji turystycznych i udzielaniem takich informacji, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z pogodą i warunkami pogodowymi, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 ( w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu i miejsc geograficznych), czas present simple, stopień wyższy przymiotników, konstrukcję as…as, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoją miejscowość, a także tekst opisujący pogodę w swojej miejscowości z ostatnich dwóch dni, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

UNIT 8

 • Uczeń porównuje różne osoby, miejsca, przedmioty i ilustracje, stosując stopniowanie przymiotników, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z emocjami i uczuciami różnych osób w różnych sytuacjach, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy uczuć i emocji, nazwy chorób i dolegliwości), czas present simple, przymiotniki w stopniu najwyższym, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich ulubionych kolorów i ich wpływu na swoje samopoczucie, temat wybranego filmu, który wywołał śmiech, smutek lub strach i, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

OCENA DOBRA

WELCOME

 • Uczeń opisuje swój pokój oraz salę lekcyjną, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących wieku, zainteresowań, upodobań oraz posiadanych przez siebie przedmiotów, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, częstotliwością i porą wykonywania czynności dnia codziennego, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (nazwy państw, narodowości, nazwy ubrań, zwierząt, mebli, sprzętów sportowych, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy codziennych czynności, nazwy członków rodziny), formę dzierżawczą ‘s, przedimki nieokreślone a/an, określniki some i any, konstrukcje z There is/There are, zaimki wskazujące this, that, these, those, czasownik have/has got, czasownik to be w czasie present simple, czas present simple, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwości oraz czasownik modalny can, popełniając nieliczne błędy.

UNIT 1

 • Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń wyraża prośby, zgadza się lub odmawia ich wykonania, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie na temat obozu wakacyjnego, na którym przebywa, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z proszeniem, pytaniem o zgodę , popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi aktualnie czynnościami oraz z obozem wakacyjnym i odbywającymi się tam czynnościami, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy sportów, przymiotniki opisujące wygląd, nazwy czynności, nazwy części ciała), czas present continuous, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can/could, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń tworzy opis wyglądu wybranej osoby, pisze krótkie teksty opisujące wykonywane czynności, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 2

 • Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich urządzenia i sprzęty, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w tej chwili, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń przeprasza z zaistniałe sytuacje, tłumaczy swoje postępowanie i reaguje na przeprosiny, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z częstotliwością wykonywania różnych prac i obowiązków domowych, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy prac i obowiązków domowych, sprzętów i urządzeń znajdujących się w domu, słownictwo związane z opisywaniem wyglądu), czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości (przysłówki częstotliwości), przysłówki sposobu (adverbs of manner), popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń opisuje idealnego robota wykonującego różne prace domowe, pisze tekst na temat prac wykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w domu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 3

 • Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich meble i elementy wyposażenia, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń wyraża swoją opinię na temat różnych sławnych osób, zgadza się lub przeciwstawia opinii innych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń, mebli, elementów wyposażenia domu), czas present simple, przyimki miejsca, czasownik to be w czasie past simple, konstrukcję There was/There were, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst opisujący swój pokój z przeszłości, pocztówkę i krótki list e-mail na temat miejsca z odbytej podróży, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 4

 • Uczeń opisuje słynnych sportowców i ich dokonania, różne zawody, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę, podawaniem informacji turystycznej , popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z różnych środków transportu, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zawodów, nazwy kierunków, środków transportu), czas past simple i czasowniki regularne w formie przeszłej, przyimki miejsca, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze krótką biografię sławnej osoby, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 5

 • Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z kupowaniem biletu do kina, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z obejrzanym ostatnio filmem, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., słownictwo związane z kinem i telewizją), czas present simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony film, ulubionego aktora lub aktorkę, ulubiona postać filmową, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z zamawianiem jedzeniem i picia w restauracji, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami dotyczącymi jedzenia, z zawartością lodówki, przeprowadza ankietę dotyczącą zdrowego odżywiania się, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozd rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any, pytania z How much/How many?, formy lots of/much/many l, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego sposobu odżywiania się, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń porównuje różne miejsca oraz elementy krajobrazu ze względu na ich cechy, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o informacje na temat atrakcji turystycznych i udzielaniem takich informacji , popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z pogodą i warunkami pogodowymi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 ( w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu i miejsc geograficznych), czas present simple, stopień wyższy przymiotników, konstrukcję as…as, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoją miejscowość, a także tekst opisujący pogodę w swojej miejscowości z ostatnich dwóch dni, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 8

 • Uczeń porównuje różne osoby, miejsca, przedmioty i ilustracje, stosując właściwe konstrukcje gramatyczne i stopniowanie przymiotników, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z emocjami i uczuciami różnych osób w różnych sytuacjach, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy uczuć i emocji, nazwy chorób i dolegliwości), czas present simple, przymiotniki w stopniu najwyższym, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich ulubionych kolorów i ich wpływu na swoje samopoczucie, temat wybranego filmu, który wywołał śmiech, smutek lub strach, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.


OCENA BARDZO DOBRA

WELCOME


 • Uczeń w sposób płynny opisuje swój pokój oraz salę lekcyjną, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących wieku, zainteresowań, upodobań oraz posiadanych przez siebie przedmiotów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, częstotliwością i porą wykonywania czynności dnia codziennego.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (nazwy państw, narodowości, nazwy ubrań, zwierząt, mebli, sprzętów sportowych, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy codziennych czynności, nazwy członków rodziny), formę dzierżawczą ‘s, przedimki nieokreślone a/an, określniki some i any, konstrukcje z There is/There are, zaimki wskazujące this, that, these, those, czasownik have/has got, czasownik to be w czasie present simple, czas present simple, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwości oraz czasownik modalny can.1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna