Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona2/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36Edukacja społeczna

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego, orientacji w czasie historycznymWzorowo

Zawsze identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodziną, klasą, a także z narodem. Poznaje i zawsze respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach. Rozumie, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki. Zna własne prawa i obowiązki, stara się przestrzegać ich i stosować w codziennym życiu. Ocenia własne postępowanie i zachowania innych. Zawsze zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest sprawiedliwość i prawdomówność. Wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich. Bezbłędnie zapisuje swój adres. Zawsze szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów. Wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się. Zawsze jest uczynny i uprzejmy wobec innych. Wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych. Niesie pomoc potrzebującym, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, w sytuacjach codziennych. Zna pełną nazwę swojej ojczyzny. Rozpoznaje symbole narodowe. Opowiada o przygotowaniach do świąt państwowych i w miarę możliwości w nich uczestniczy. Wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich. Ma świadomość, że w dawnych czasach ludzie żyli w odmienny sposób i że obecnie stosujemy w swej aktywności ich dorobek. Samodzielnie potrafi podzielić wybrane obiekty na zabytkowe i współcześnie wybudowane.

Bardzo ładnie

Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodziną, klasą, a także z narodem. Poznaje i respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach. Rozumie, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki. Zna własne prawa i obowiązki, stara się przestrzegać ich i stosować w codziennym życiu. Ocenia własne postępowanie i zachowania innych. Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest sprawiedliwość i prawdomówność. Wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich. Zapisuje swój adres. Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów. Wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się. Jest uczynny i uprzejmy wobec innych. Wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych. Niesie pomoc w sytuacjach codziennych. Zna pełną nazwę swojej ojczyzny. Rozpoznaje symbole narodowe. Opowiada o przygotowaniach do świąt państwowych i w miarę możliwości w nich uczestniczy. Wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich. Ma świadomość, że w dawnych czasach ludzie żyli w odmienny sposób i że obecnie stosujemy w swej aktywności ich dorobek. Potrafi podzielić wybrane obiekty na zabytkowe i współcześnie.

Ładnie

Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodziną, klasą, a także z narodem. Poznaje i respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach. Zna własne prawa i obowiązki, stara się przestrzegać ich i stosować w codziennym życiu. Próbuje oceniać własne postępowanie i zachowania innych. Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest sprawiedliwość i prawdomówność.

Wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich. Zapisuje swój adres. Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów. Wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się. Jest uczynny i uprzejmy wobec innych. Niesie pomoc potrzebującym, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, w sytuacjach codziennych. Zna nazwę swojej ojczyzny, rozpoznaje symbole narodowe. Wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich. Potrafi podzielić wybrane obiekty na zabytkowe i współcześnie wybudowane na przykładzie Warszawy. Opowiada historię własnej rodziny.Przeciętnie

Zazwyczaj identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodziną, klasą, a także z narodem. Nie zawsze poznaje i respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach. Nie zawsze zna i przestrzega własne prawa i obowiązki w codziennym życiu. Ma kłopoty z ocenianiem własnego postępowania i zachowania innych. Nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest sprawiedliwość i prawdomówność. Nie zawsze wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich. Próbuje zapisywać swój adres. Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów. Próbuje wykorzystywać pracę zespołową w procesie uczenia się. Jest uczynny i uprzejmy wobec innych. Zna nazwę swojej ojczyzny. Rozpoznaje symbole narodowe. Zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu. Zna wybrane zwyczaje i tradycje polskie.

Słabo

Nie zawsze identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodziną, klasą, a także z narodem. Często nie respektuje norm i reguł postępowania w tych grupach. Rzadko wymienia własne prawa i obowiązki w codziennym życiu. Ma kłopoty z ocenianiem własnego postępowania i zachowania innych. Nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna jest sprawiedliwość i prawdomówność. Nie zawsze wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich. Nie potrafi zapisać swojego adresu. Nie zawsze jest uczynny i uprzejmy wobec innych. Zna nazwę swojej ojczyzny. Myli się rozpoznając symbole narodowe: herb, godło, barwy i flagę Polski, hymn Polski . Nie zawsze zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu.

Niezadowalająco

Nie zawsze identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodziną, klasą, a także z narodem. Nie respektuje norm i reguł postępowania w tych grupach. Nie wymienia własnych praw i obowiązków. Nie ocenia własnego postępowania i zachowania innych. Nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna jest sprawiedliwość i prawdomówność. Nie potrafi zapisać swojego adresu. Nie zawsze jest uczynny i uprzejmy wobec innych. Nie zna nazwy swojej ojczyzny. Nie rozpoznaje symboli narodowych. Nie stara się zachowywać się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu.Edukacja przyrodnicza

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego, funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku, rozumienia przestrzeni geograficznej.Wzorowo

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, parku, ogrodzie, sadzie i na polu uprawnym. Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, wie jaką rolę odgrywają w środowisku. Potrafi założyć i uprawiać hodowlę. Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt. Zawsze chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody. Obserwuje pogodę, nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Prowadzi obrazkowy kalendarz pogody. Przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów użyteczności publicznej. Reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia. Dba o higienę oraz estetykę własną oraz otoczenia, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka. Rozróżnia wybrane, podstawowe znaki drogowe i stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na dworze. Zachowuje umiar czasowy w kontakcie z technologiami i respektuje przyjęte zasady użytkowania urządzeń. Określa położenie swojej miejscowości, wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, góry, morze, rzeki, wybrane miasta.

Bardzo ładnie

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, parku, ogrodzie, sadzie i na polu uprawnym. Zna większość sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, wie jaką rolę odgrywają w środowisku. Potrafi założyć i uprawiać hodowlę. Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt. Zawsze chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody.

Zna zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego i rozumie konieczność jego ochrony. Obserwuje pogodę, nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, prowadzi obrazkowy kalendarz pogody. Przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów użyteczności publicznej. W sytuacji zagrożenia wie, do kogo może się zwrócić o pomoc. Dba o higienę oraz estetykę własną oraz otoczenia, reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby. Ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka. Rozróżnia wybrane, podstawowe znaki drogowe i stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na dworze. Zachowuje umiar czasowy w kontakcie z technologiami i respektuje przyjęte zasady użytkowania urządzeń. Określa położenie swojej miejscowości, wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, góry, morze, rzeki, wybrane miasta.Ładnie

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, parku, ogrodzie, sadzie i na polu uprawnym. Zna większość sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, wie jaką rolę odgrywaj ą w środowisku. Potrafi założyć i uprawiać hodowlę. Wymienia niektóre warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt. Chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody.

Zna najważniejsze zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego i rozumie konieczność jego ochrony. Obserwuje pogodę, nazywa większość zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku, prowadzi obrazkowy kalendarz pogody. Próbuje przedstawić charakterystykę wybranych zajęć i zawodów użyteczności publicznej. W sytuacji zagrożenia wie, do kogo może się zwrócić o pomoc. Dba o higienę oraz estetykę własną oraz otoczenia. Reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia. Ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka. Rozróżnia wybrane, podstawowe znaki drogowe i stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na dworze. Zachowuje umiar czasowy w kontakcie z technologiami i respektuje przyjęte zasady użytkowania urządzeń. Określa położenie swojej miejscowości, próbuje wskazywać na mapie fizycznej Polski jej granice, góry, morze, rzeki, wybrane miasta.Przeciętnie

Rozpoznaje niektóre rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, parku, ogrodzie, sadzie i na polu uprawnym. Zna niektóre sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku zazwyczaj wie jaką rolę odgrywają w środowisku. Nie zawsze potrafi założyć i uprawiać hodowlę. Wymienia niektóre warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt. Nie zawsze chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody. Zna najważniejsze zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego. Obserwuje pogodę, ma kłopoty z nazywaniem zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku oraz prowadzeniem obrazkowego kalendarza pogody. Nie zawsze potrafi dokonać charakterystyki wybranych zawodów. W sytuacji zagrożenia wie, do kogo może się zwrócić o pomoc. Dba o higienę oraz estetykę własną oraz otoczenia. Zazwyczaj reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby. Nie zawsze ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka. Rozróżnia większość podstawowych znaków drogowych i zazwyczaj stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na ogół stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na dworze. Z pomocą nauczyciela określa położenie swojej miejscowości, z pomocą nauczyciela próbuje wskazywać na mapie fizycznej Polski jej granice, góry, morze, rzeki, wybrane miasta.

Słabo

Rozpoznaje nieliczne rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, parku, ogrodzie, sadzie i na polu uprawnym. Słabo zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. Nie potrafi założyć i uprawiać hodowli. Nie potrafi samodzielnie wymienić warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt. Nie wie jaką rolę odgrywają w środowisku. Niechętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody. Nie potrafi samodzielnie wymienić zagrożeń ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego. Ma znaczne trudności z obserwacją pogody i nazywaniem zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku oraz prowadzeniem obrazkowego kalendarza pogody. Nie zawsze orientuje się, jaki zawód wykonują rodzice, nie zawsze ma świadomość czym zajmują się osoby w wybranych zawodach. W sytuacji zagrożenia nie zawsze wie, do kogo może się zwrócić o pomoc. Próbuje dbać o higienę oraz estetykę własną oraz otoczenia. Nie zawsze reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia. Nie zawsze ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka. Nie zawsze rozróżnia podstawowe znaki drogowe i stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie zawsze stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na dworze. Z wielkim trudem określa położenie swojej miejscowości, myli się wskazując na mapie fizycznej Polski jej granice, góry, morze, rzeki, wybrane miasta.

Niezadowalająco

Rozpoznaje tylko nieliczne rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, parku, ogrodzie, sadzie i na polu uprawnym. Nie zna sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. Nie potrafi założyć i uprawiać hodowli. Nie potrafi samodzielnie wymienić warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt, nie wie jaką rolę odgrywaj ą w środowisku. Niechętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody. Nie potrafi samodzielnie wymienić zagrożeń ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego. Nie zna zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku, nie potrafi obserwować pogody, nie prowadzi obrazkowego kalendarza pogody. Nie orientuje się, jaki zawód wykonują rodzice, nie ma świadomości czym zajmują się osoby w wybranych zawodach. W sytuacji zagrożenia nie wie, do kogo może się zwrócić o pomoc. Nie dba o higienę oraz estetykę własną oraz otoczenia, nie reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia. Nie ma świadomości znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka. Nie rozróżnia podstawowych znaków drogowych i nie stara się stosować przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na dworze. Nie określa położenie swojej miejscowości, nie wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granic, gór, morza, rzek wybranych miast.


Edukacja plastyczna

Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń – wyróżnianiew obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach, działalności plastycznej i ekspresji twórczej – wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie, recepcji sztuk plastycznych

Wzorowo

Zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej. Zawsze wyróżnia kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe, wyróżnia cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy, cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się. Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych. Ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane różnymi źródłami. Sprawnie korzysta z dostępnych narzędzi multimedialnych. Wykonuje proste rekwizyty. Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie. Rozpoznaje i nazywa dziedziny sztuk plastycznych, zawsze wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej, przedmiotów, obiektów, wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych.

Bardzo ładnie

Zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej. Wyróżnia kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe, wyróżnia cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy, cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się. Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych. Ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane różnymi źródłami. Korzysta z dostępnych narzędzi multimedialnych. Z powodzeniem wykonuje proste rekwizyty. Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie. Zazwyczaj rozpoznaje i nazywa dziedziny sztuk plastycznych, wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej, przedmiotów, obiektów, wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych.

Ładnie

Raczej zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej. Na ogół wyróżnia kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe, wyróżnia cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy, cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się. Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych. Często ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane różnymi źródłami. Korzysta z dostępnych narzędzi multimedialnych. Z powodzeniem wykonuje proste rekwizyty. Stara się utrzymywać porządek wokół siebie, na ogół sprząta po sobie. Z reguły rozpoznaje i nazywa dziedziny sztuk plastycznych oraz wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych.

Przeciętnie

Nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej. Wyróżnia niektóre kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, z pomocą podaje części składowe, wyróżnia cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy, cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się. Zazwyczaj wypowiada się w wybranych technikach plastycznych. Czasami ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane różnymi źródłami. Nie zawsze korzysta z dostępnych narzędzi multimedialnych. Z reguły stara się wykonywać proste rekwizyty. Stara się utrzymywać porządek wokół siebie, na ogół sprząta po sobie. Rozpoznaje i nazywa niektóre dziedziny sztuki plastyczne.

Słabo

Rzadko podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej. Z pomocą wyróżnia kształty obiektów oraz cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy, cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się. Rzadko i niechętnie wypowiada się w wybranych technikach plastycznych. Rzadko ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane różnymi źródłami. Rzadko korzysta z dostępnych narzędzi multimedialnych. Najczęściej nie wykonuje prostych rekwizytów. Myli wybrane dziedziny sztuki. Nie zawsze utrzymuje porządek wokół siebie, niechętnie sprząta po sobie.

Niezadowalająco

Nie podejmuje wysiłku w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z edukacji plastycznej. Nie wyróżnia kształtów obiektów, nie wyróżnia cechy charakterystycznych i indywidualnych ludzi. Nie wypowiada się w wybranych technikach plastycznych. Nie ilustruje scen realnych i fantastycznych inspirowanych różnymi źródłami. Nie korzysta z dostępnych narzędzi multimedialnych. Nie wykonuje prostych rekwizytów. Nie majsterkuje, Nie utrzymuje porządku wokół siebie, nie sprząta po sobie Nie rozpoznaje i nie nazywa dziedzin sztuk plastycznych.Edukacja techniczna

Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy, znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania.Wzorowo

Zawsze podejmuje duży wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych ,w podejmowanych działaniach konstrukcyjnych prezentuje oryginalność i pomysłowość. Zawsze umie stosować poznane narzędzia i materiały. Sprawnie posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami. Samodzielnie organizuje pracę i planuje kolejne czynności. Utrzymuje wzorowy porządek wokół siebie. Zawsze dba o estetykę prac. Planuje i realizuje własne projekty/prace, zawsze zgodnie współdziała w zespole. Zawsze zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa. Zawsze rozpoznaje wybrane rodzaje maszyn i urządzeń. Samodzielnie wykonuje przedmioty użytkowe z zastosowaniem różnych połączeń oraz bez użycia kleju - wybrane modele technik origami.Bardzo ładnie

Zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych. Umie stosować poznane narzędzia i materiały. Posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami.

Sprawnie organizuje pracę i planuje kolejne czynności. Utrzymuje porządek wokół siebie. Dba o estetykę prac. Planuje i realizuje własne projekty/prace, zgodnie współdziała w zespole. Zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, Rozpoznaje wybrane rodzaje maszyn i urządzeń. Wykonuje przedmioty użytkowe z zastosowaniem różnych połączeń oraz bez użycia kleju - wybrane modele technik origami.

Ładnie

Podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych. Zazwyczaj umie stosować poznane narzędzia i materiały. Posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami. Organizuje pracę i planuje kolejne czynności. Utrzymuje porządek wokół siebie. Dba o estetykę prac. Na ogół planuje i realizuje własne projekty/prace, zgodnie współdziała w zespole. Zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa. Rozpoznaje wybrane rodzaje maszyn i urządzeń. Wykonuje przedmioty użytkowe z zastosowaniem różnych połączeń oraz bez użycia kleju – niektóre modele technik origami.Przeciętnie

Nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych. Stara się stosować poznane narzędzia i materiały. Z pomocą posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami. Z pomocą nauczyciela organizuje pracę i planuje kolejne czynności. Próbuje utrzymać ład i porządek w swoim miejscu pracy. Dba na miarę swoich możliwości o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy. Stara się realizować własne projekty/prace. Stara się zgodnie współdziałać w zespole. Stara się zwraca

uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa. Z pomocą rozpoznaje wybrane rodzaje maszyn i urządzeń. Próbuje wykonać niektóre przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna