Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.97 Mb.
Strona19/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36

WELCOME

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, wiekiem, ulubionym kolorem i miesiącem, godziną, porą dnia, datą urodzin w miarę zrozumiały sposób popełniając drobne językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, uwzględniając litery alfabetu, liczebniki 1-30, nazwy kolorów, nazwy przedmiotów znajdujących się klasie, nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku, czasownik to be, liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, przedimek nieokreślony a/an, zaimki osobowe, popełniając nieliczne błędy.


UNIT 1

 • Uczeń wita się, żegna i przedstawia się, pyta o samopoczucie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które nie wpływają na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając drobne językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z krajem swojego pochodzenia i narodowością, popełniając błędy językowe, niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz narodowości, popełniając niewielki błędy językowe.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, w tym, m.in., nazwy państw i narodowości, czas present simple, czasownik to be, przymiotniki dzierżawcze, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której opisuje siebie oraz swoje upodobania, opisuje wybrane miasto w Polsce w ramach pracy projektowej, popełniając nieliczne błędy językowe, niewpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.UNIT 2

 • Uczeń opisuje różne osoby, uwzględniając ich dane osobowe i upodobania, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się z nazwiska i mienia, podawaniem wieku i innych danych osobowych, , popełniając niewielkie błędy językowe,.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, w tym o imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, w tym, m.in., przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, nazwy zawodów, czasownik to be w przeczeniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach, czas present simple, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old), zaimki wskazujące:this, that, those, these, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń opisuje kolegę lub koleżankę, uwzględniając jej dane osobowe i upodobania, wybrane święto obchodzone w Polsce lub kraju anglojęzycznym, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.


UNIT 3

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionymi piosenkarzami i aktorami, przynależnością różnych przedmiotów do osób, pyta o godzinę i odpowiada na takie pytanie, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o godzinę, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy zwierzątek domowych, czas present simple, czasownik have, go w 3 os. liczby pojedynczej, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz ‘s, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń tworzy krótki opis wybranej rodziny, swojego ulubionego aktora lub ulubionej aktorki, opis sławnej rodziny i jej członków w ramach pracy projektowej, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.UNIT 4

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające

rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z posiadaniem różnych przedmiotów, w tym ulubionych rzeczy, danymi osobowymi, wiekiem, rodzeństwem, ulubionymi przedmiotami szkolnymi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, w tym, m.in., nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy zwierząt i przedmiotów codziennego użytku, czasownik have got w czasie Present Simple, popełniając nieliczne błędy

 • Uczeń tworzy opis kolegi/koleżanki, uwzględniając jego/jej dane, upodobania, informację o posiadanych przedmiotach i zwierzętach, tekst o sobie i swojej \rodzinie, opis miejsc i osób znajdujących się w szkole w ramach pracy projektowej, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 5

 • Uczeń opisuje pokój, uwzględniając znajdujące się w nim meble i przedmioty, określając ich kolor i położenie, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z opisem swojego pokoju i upodobaniami związanymi z różnymi przedmiotami, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem i wyposażeniem pokoju, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, w tym, m.in., nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w domu, nazwy ubrań, wyrażenie There is/There are, przyimki miejsca, some i any, czasownik have got w czasie present simple, popełniając nieliczne błędy

 • Uczeń pisze krótki tekst opisujący pomieszczenie i jego wyposażenie, tworzy opis swojego wymarzonego pokoju, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy

 • Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając ich pory, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na właściwe wypowiedzi.

 • Uczeń pyta o godzinę i podaje godzinę, rozmawia na temat ulubionych programów telewizyjnych, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, nazwy codziennych czynności, godzin, czas present simple, formy czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej, przysłówki częstotliwości, przyimki czasu, popełniając nieliczne błędy

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony dzień tygodnia, odpowiedź na list e-mail, w którym opisuje swój typowy letni dzień, tworzy opis idealnej szkoły w ramach pracy projektowej, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające

rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń opisuje swoje umiejętności oraz czynności wykonywane w czasie wolnym, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, czasownik modalny can, określniki stopnia umiejętności, tryb rozkazujący, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich umiejętności i tego, co robi w wolnym czasie, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

UNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z upodobaniami, dotyczącymi różnych dyscyplin sportowych i czynności wykonywanych w wolnym czasie, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z uprawianymi dyscyplinami sportowymi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy dyscyplin sportowych, sprzętów sportowych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, czas present simple, pytania ogólne i szczegółowe, krótkie odpowiedzi, przeczenia, zaimki w funkcji dopełnienia, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst na temat swojego i/lub czyjegoś ulubionego dnia tygodnia, uprawianych sportów i form spędzania czasu wolnego, tworzy opis ulubionej dyscypliny sportowej w ramach pracy projektowej, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.


OCENA BARDZO DOBRA

WELCOME

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, wiekiem, ulubionym kolorem i miesiącem, godziną, porą dnia, datą urodzin w miarę zrozumiały sposób nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, uwzględniając litery alfabetu, liczebniki 1-30, nazwy kolorów, nazwy przedmiotów znajdujących się klasie, nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku, czasownik to be, liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, przedimek nieokreślony a/an, zaimki osobowe, nie popełniając większych błędów.


UNIT 1

 • Uczeń wita się, żegna i przedstawia się, pyta o samopoczucie, nie stosując właściwych form grzecznościowych nie popełniając większych błędów .

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z krajem swojego pochodzenia i narodowością.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz narodowości, popełniając sporadyczne błędy językowe.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, w tym, m.in., nazwy państw i narodowości, czas present simple, czasownik to be, przymiotniki dzierżawcze.

 • Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której opisuje siebie oraz swoje upodobania, opisuje wybrane miasto w Polsce w ramach pracy projektowej, nie popełniając większych błędów językowych, stosując właściwą formę i styl.UNIT 2

 • Uczeń opisuje różne osoby, uwzględniając ich dane osobowe i upodobania, nie popełniając błędów językowych.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie właściwie i zrozumiale reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się z nazwiska i mienia, podawaniem wieku i innych danych osobowych, , popełniając sporadyczne błędy językowe,.

 • Uczeń w sposób płynny, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, w tym o imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, w tym, m.in., przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, nazwy zawodów, czasownik to be w przeczeniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach, czas present simple, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old), zaimki wskazujące:this, that, those, these.

 • Uczeń opisuje kolegę lub koleżankę, uwzględniając jej dane osobowe i upodobania, wybrane święto obchodzone w Polsce lub kraju anglojęzycznym, nie popełniając większych błędów językowych.

UNIT 3

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionymi piosenkarzami i aktorami, przynależnością różnych przedmiotów do osób, pyta o godzinę i odpowiada na takie pytanie, popełniając sporadyczne błędy językowe.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o godzinę.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy zwierzątek domowych, czas present simple, czasownik have, go w 3 os. liczby pojedynczej, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz ‘s, .

 • Uczeń tworzy krótki opis wybranej rodziny, swojego ulubionego aktora lub ulubionej aktorki, opis sławnej rodziny i jej członków w ramach pracy projektowej, nie popełniając większych błędów językowych.UNIT 4

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające

rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów językowych.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z posiadaniem różnych przedmiotów, w tym ulubionych rzeczy, danymi osobowymi, wiekiem, rodzeństwem, ulubionymi przedmiotami szkolnymi, popełniając drobne błędy językowe.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, w tym, m.in., nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy zwierząt i przedmiotów codziennego użytku, czasownik have got w czasie Present Simple, popełniając sporadyczne błędy

 • Uczeń tworzy opis kolegi/koleżanki, uwzględniając jego/jej dane, upodobania, informację o posiadanych przedmiotach i zwierzętach, tekst o sobie i swojej \rodzinie, opis miejsc i osób znajdujących się w szkole w ramach pracy projektowej, nie popełniając większych błędów, stosując właściwą formę i styl.

UNIT 5

 • Uczeń opisuje pokój, uwzględniając znajdujące się w nim meble i przedmioty, określając ich kolor i położenie, nie popełniając błędów językowych.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie właściwie i zrozumiale reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z opisem swojego pokoju i upodobaniami związanymi z różnymi przedmiotami, popełniając sporadyczne błędy językowe.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem i wyposażeniem pokoju, popełniając drobne błędy językowe.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, w tym, m.in., nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w domu, nazwy ubrań, wyrażenie There is/There are, przyimki miejsca, some i any, czasownik have got w czasie present simple, nie popełniając błędów.

 • Uczeń pisze krótki tekst opisujący pomieszczenie i jego wyposażenie, tworzy opis swojego wymarzonego pokoju, nie popełniając większych błędów językowych, stosując właściwą formę i styl.

UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając ich pory, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń pyta o godzinę i podaje godzinę, rozmawia na temat ulubionych programów telewizyjnych, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając błędów językowych.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, nazwy codziennych czynności, godzin, czas present simple, formy czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej, przysłówki częstotliwości, przyimki czasu, nie popełniając błędów.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony dzień tygodnia, odpowiedź na list e-mail, w którym opisuje swój typowy letni dzień, tworzy opis idealnej szkoły w ramach pracy projektowej, nie popełniając większych błędów językowych, stosując właściwą formę i styl.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające

rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń opisuje swoje umiejętności oraz czynności wykonywane w czasie wolnym, popełniając sporadyczne błędy językowe.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając drobne błędy językowe.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie właściwie i zrozumiale reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego, nie popełniając błędów językowych.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, czasownik modalny can, określniki stopnia umiejętności, tryb rozkazujący, nie popełniając błędów.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich umiejętności i tego, co robi w wolnym czasie, nie popełniając większych błędów językowych, stosując właściwą formę i styl.

UNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie miarę właściwie i zrozumiale reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z upodobaniami, dotyczącymi różnych dyscyplin sportowych i czynności wykonywanych w wolnym czasie, popełniając sporadyczne błędy językowe.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z uprawianymi dyscyplinami sportowymi, nie popełniając błędów językowych.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy dyscyplin sportowych, sprzętów sportowych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, czas present simple, pytania ogólne i szczegółowe, krótkie odpowiedzi, przeczenia, zaimki w funkcji dopełnienia, nie popełniając błędów.

 • Uczeń pisze tekst na temat swojego i/lub czyjegoś ulubionego dnia tygodnia, uprawianych sportów i form spędzania czasu wolnego, tworzy opis ulubionej dyscypliny sportowej w ramach pracy projektowej, nie popełniając większych błędów językowych, stosując właściwą formę i styl.


OCENA CELUJĄCA:

WELCOME

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, wiekiem, ulubionym kolorem i miesiącem, godziną, porą dnia, datą urodzin w bezbłędny sposób.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, uwzględniając litery alfabetu, liczebniki 1-30, nazwy kolorów, nazwy przedmiotów znajdujących się klasie, nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku, czasownik to be, liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, przedimek nieokreślony a/an, zaimki osobowe.


UNIT 1

 • Uczeń bezbłędnie wita się, żegna i przedstawia się, pyta o samopoczucie, nie stosując właściwych form grzecznościowych.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z krajem swojego pochodzenia i narodowością.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale i bezbłędnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz narodowości.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, w tym, m.in., nazwy państw i narodowości, czas present simple, czasownik to be, przymiotniki dzierżawcze.

 • Uczeń bezbłędnie pisze wiadomość e-mail, w której opisuje siebie oraz swoje upodobania, opisuje wybrane miasto w Polsce w ramach pracy projektowej, stosując właściwą formę i styl.
Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna