Rozdział II: operacje bankowePobieranie 12,37 Kb.
Data26.10.2017
Rozmiar12,37 Kb.


BANKOWOŚĆ


TEMAT: BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE .

Tradycyjnie rozróżnia się trzy podstawowe grupy operacji bankowych:  • czynne (czyli aktywne);

  • bierne (pasywne);

  • pośredniczące (nazywane komisowymi lub usługowymi)

Ponadto banki świadczą usługi nie mające charakteru operacji bankowych (np. pośrednictwo finansowe).

Operacje bierne polegają na gromadzeniu środków pieniężnych różnych klientów, aby łącznie z własnymi zasobami banku lokować je w zyskownych operacjach czynnych, czyli udzielanych kredytach, nabywanych papierach wartościowych, korzystnych lokatach w innych bankach itp. Operacje pośredniczące mają natomiast charakter usług bankowych wykonywanych przez banki odpłatnie na zlecenie i na rachunek klientów.1. Emitowanie papierów wartościowych.

W celu rozszerzenia działalności banki mogą dokonywać emisji obligacji. Natomiast w celu powiększenia kapitału akcyjnego banki emitują akcje.

Obligacja stanowi instrument pożyczkowy i jest dowodem udzielenia emitującemu bankowi pożyczki przez jej posiadacza.

Akcja zaś reprezentuje określoną część kapitału banku i ma charakter tytułu własności. Obligacje są niezależne od wyniku działalności banku i dają ich posiadaczowi prawo do otrzymywania procentu o stałej wysokości. Natomiast dochodem z akcji jest dywidenda, która zależy od wielkości i podziału zysku banku.

Banki mogą emitować także bony kasowe. Mają one charakter krótkoterminowych papierów wartościowych (3 - 12 miesięcy).

Emisja papierów wartościowych może być przeprowadzona przez emitenta samodzielnie, ale praktycznie jest to prawie niemożliwe (konieczność rozbudowy sieci sprzedaży, dobry kontakt z giełdą itp.). Dlatego też na ogół emisja dokonywana przez niebanki jest obsługiwana przez banki.

Przebieg operacji emisyjnej składa się z następujących czynności:


  • zawarciu umowy o przejęciu przez bank papierów wartościowych od emitenta;

  • ustalenie warunków pośrednictwa bankowego (komis czy zakup);

  • rozprowadzenie emisji wśród nabywców.

Rozprowadzenie papierów wartościowych może nastąpić w drodze:

  • subskrypcji;

  • sprzedaży z wolnej ręki;

  • rozprowadzenia przez giełdę.

Dochody z tytułu emisji obligacji otrzymuje konsorcjum, z reguły w wysokości określonego procentu wartości emisyjnej (2 - 3%), która zależy od kursu sprzedaży dla nabywców. Natomiast przy emisji akcji konsorcjum otrzymuje prowizję w wysokości procentu od wartości nominalnej akcji (np. 4%).

2. Gromadzenie wkładów i oszczędności.

Salda kredytowe rachunków stanowią pieniądz, który bank komercyjny tworzy za pomocą kredytu. Tak więc salda te są środkiem płatniczym i formą oszczędzania. Stopień możliwości ich wykorzystania jest pełny w przypadku wkładów a’vista. Natomiast wkładami terminowymi i terminowymi wkładami oszczędno-ściowymi klient możeZe względu na małą ilość miejsca na serwerze wszystkie pliki (ponad 8 tysięcy śiąg, prac itp...) przenieśliśmy na stronę:
http://www.wirtualnystudent.prv.pl
Przepraszamy za utrudnienia !©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna