Rozdział Bezpieczne posługiwanie się komputerem I jego oprogramowaniem (4 godziny)Pobieranie 357,49 Kb.
Strona5/5
Data15.02.2018
Rozmiar357,49 Kb.
1   2   3   4   5

Rozdział 7. Komputer w edukacji i rozrywce (2 godziny)

Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Pytania, ćwiczenia i zadania z podręcznika i płyty CD

Uwagi o realizacji materiału nauczania, formy pracy na lekcji

Treści z podstawy programowej

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania wykraczające

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29.

Co to są multimedia? Multimedialne programy edukacyjne

1

wyjaśnia, czym są multimedia,

korzystając ze wskazówek nauczyciela, obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji,

rozumie pojęcia: multimedia, programy multimedialne, programy edukacyjne,

obsługuje programy multimedialne bez zmiany opcji,

wymienia poznane programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki multimedialne, gry.


samodzielnie obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji,

wybiera i wykorzystuje opcje dostępne w programach multimedialnych,

wyjaśnia pojęcia: multimedia, programy multimedialne, programy edukacyjne,

opisuje zakres zastosowań multimedialnych programów edukacyjnych,

opisuje charakterystyczne cechy programów multimedialnych,

wyjaśnia pojęcia: demo programu, pokaz multimedialny,

wymienia rodzaje programów multimedialnych,

omawia funkcje multimedialnych elementów programu edukacyjnego,

samodzielnie uruchamia programy multimedialne dostępne w szkolnej pracowni komputerowej;


potrafi opisać warunki, jakie musi spełnić komputer, aby dany program mógł sprawnie działać,

analizuje wiadomości zdobyte za pomocą programu edukacyjnego i na ich podstawie formułuje odpowiedzi na zadane pytania,obsługuje dowolne programy multimedialne,

korzysta z programów multimedialnych, przygotowując się do zajęć w szkole z innych przedmiotów,

potrafi wymienić i omówić kilka czasopism komputerowych,

omawia zalety płynące z wykorzystania informacji ze źródeł multimedialnych;P/29, s. 120 – 123, ćw. 7.1 — 7.3.

Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 89 – 90, ćw. 1. (CD, ćw. A), 2 — 4., 5 (CD, ćw. B i C).
Wprowadzenie w temat.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Programy multimedialne dostępne w szkolnej pracowni komputerowej.

Multimedialna encyklopedia z zasobów biblioteki szkolnej.

Licencje oprogramowania.

Praca w grupach 2-osobowych.1 (1 – 5); 3 (1 – 4); 4 (1, 2); 6 (1, 2); 7 (1 – 3).

30.

Multimedialne programy użytkowe — zabawy z fotografią

1

wymienia nazwy programów użytkowych poznanych na lekcji,

rozumie pojęcie program użytkowy,

opisuje okno poznanego programu,

przy pomocy nauczyciela lub zgodnie z opisem tworzy album fotograficzny,

wybiera zdjęcia do albumu z katalogu wskazanego przez nauczyciela,

przy pomocy nauczyciela importuje zdjęcia z wskazanego nośnika danych;omawia zastosowanie programów użytkowych poznanych na lekcji,

wyjaśnia pojęcie program użytkowy,

wyjaśnia przeznaczenie dostępnych opcji w programie,

samodzielnie tworzy album fotograficzny i nadaje mu nazwę,

potrafi uzasadnić wybór zdjęć do albumu,

samodzielnie importuje zdjęcia z wskazanego nośnika danych;

samodzielnie modyfikuje fotografie, korzystając z opcji Edycja, Obróć, Prostowanie, Efekty, Kadruj;


importuje zdjęcia z aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego do programu poznanego na lekcji,

wykorzystuje inne niż poznane na lekcji sposoby modyfikacji zdjęć,

prezentuje inny niż poznane na lekcji program użytkowy;


P/30, s. 119 – 122, ćw. 7.4, 7.5.

Pytania i zadania

s. 122, zad. 1., 2.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 90 – 92, ćw. 1. — 7., 8 (CD, ćw. A i B), 9.Zadanie podsumowujące

Zeszyt ćwiczeń, s. 91. Sprawdź, czy umiesz…, s. 92, Podsumowanie, ćw. 1., 2.Wprowadzenie w temat.

Aparat fotograficzny.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Praca w grupach 2-osobowych.

Program Picasa 3.

Zdjęcia uczniowskie lub pobrane z płyty CD dołączonej do zeszytu ćwiczeń.

Cyfrowy aparat fotograficzny lub telefon komórkowy z aparatem fotograficznym, kamera.

Komputer z rzutnikiem multimedialnym lub tablica interaktywna do demonstracji.1 (1, 2, 3, 5, 6); 3 (2, 3, 4); 5.2; 6 (1, 2); 7 (2, 3).

Podsumowanie i ocenianie (2 godziny)

Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Pytania, ćwiczenia i zadania z podręcznika i płyty CD

Uwagi o realizacji materiału nauczania, formy pracy na lekcji

Treści z podstawy programowej

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania wykraczające

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31.

32.


Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu1

1Przykładowy sprawdzian (test) pobrany ze strony http://edukacja.helion.pl


Dyplomy dla wyróżniających się uczniów (do pobrania ze strony http://edukacja.helion.pl).
Razem: 32 godziny

Pakiet Informatyka Europejczyka zawiera treści przewidziane do realizacji w podstawie programowej: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 roku, poz. 977).

Autor: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, 2015


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna