Rozdział Bezpieczne posługiwanie się komputerem I jego oprogramowaniem (4 godziny)Pobieranie 357,49 Kb.
Strona3/5
Data15.02.2018
Rozmiar357,49 Kb.
1   2   3   4   5

Rozdział 4. Grafika komputerowa (7 godzin)

Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Pytania, ćwiczenia i zadania z podręcznika i płyty CD

Uwagi o realizacji materiału nauczania, formy pracy na lekcji

Treści z podstawy programowej

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania wykraczające

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14.

Edytory graficzne — wprowadzenie

1

rozumie pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki,

według wskazówek nauczyciela uruchamia edytory grafiki wykorzystywane na lekcji,

wskazuje elementy okna edytora grafiki,

rysuje proste elementy graficzne z wykorzystaniem narzędzi uruchomionego programu,

sprawnie posługuje się myszą komputera, łącząc, a następnie kolorując elementy rysunku na ekranie komputera;


wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki,

samodzielnie tworzy dowolny rysunek i zapisuje go na dysku w dowolnym z poznanych edytorów grafiki,

porównuje pracę nad rysunkiem w poznanych programach;


samodzielnie drukuje dokument,

opisuje podobieństwa i różnice w pracy nad rysunkiem w poznanych programach;P/14, s. 60 – 61, ćw. 4.1., 4.2.

Pytania i zadania

s. 61, zad. 1., 2., 3.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 44 – 46, ćw. 1. — 6., 7 (CD, ćw. A i B).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tablicy interaktywnej lub tabletu.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Programy: Tux Paint i Leah’s Farm Coloring Book — do pobrania z płyty CD dołączonej do zeszytu ćwiczeń lub z internetu.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane prace graficzne.1 (1 – 3, 5 – 6); 4.1; 6 (1, 2); 7.2.

15.

Uczymy się rysować proste elementy

1

według wskazówek nauczyciela uruchamia edytor grafiki wykorzystywany na lekcji,

uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu,

obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów,

wskazuje elementy okna edytora grafiki,

wykonuje rysunek według instrukcji,

zmienia grubość linii rysowania oraz jej rozmiar i kolor,

rysuje proste elementy graficzne z wykorzystaniem przybornika;omawia sposoby uruchamiania aplikacji poznawanych na lekcji,

tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego,

przekształca elementy rysunku,

objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki;samodzielnie drukuje dokument,

opisuje podobieństwa i różnice w pracy nad rysunkiem w poznanych programach;P/15, s. 62 – 65, ćw. 4.3. — 4.6.

Pytania i zadania

s. 65, zad. 1., 2.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 47 – 49, ćw. 1. — 6., 7 (CD, ćw. A i B).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Pokaz z wykorzystaniem projektora.

Tablet do demonstracji.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Program Drawing for Children — do pobrania z płyty CD dołączonej do zeszytu ćwiczeń lub z internetu.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane prace graficzne.


1 (1 – 3, 5); 4.1; 6 (1, 2); 7.2.

16.

Otwieranie pliku, modyfikacja, wstawianie tekstu

1

według wskazówek nauczyciela uruchamia edytory grafiki wykorzystywane na lekcji,

wykonuje rysunki zgodnie ze schematem lub według wskazówek nauczyciela,

operuje kolorem rysowania i tła,

dokonuje poprawek w pracach graficznych,

zmienia rozmiary elementów rysunku,

prawidłowo zapisuje i otwiera plik przy pomocy nauczyciela lub według instrukcji;tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego,

świadomie podejmuje decyzję o zapisaniu zmian w pliku lub o rezygnacji z nich,

samodzielnie zapisuje plik we właściwym katalogu (folderze);


wskazuje podobieństwa i różnice występujące podczas pracy w różnych programach graficznych;

P/16, s. 66 – 68, ćw. 4.7., 4.8.

Pytania i zadania

s. 67 — 68, zad. 1. — 5.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 50 – 51, ćw. 1. — 5., 6 (CD, ćw. A i B).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane prace graficzne.1 (1 – 3, 5); 4.1; 6 (1 – 2); 7.2.

17.

Wykonujemy rysunki — kompozycja tematyczna Na łące

1

według wskazówek nauczyciela uruchamia edytor grafiki wykorzystywany na lekcji,

rysuje proste elementy graficzne z wykorzystaniem przybornika,

wskazuje elementy okna edytora grafiki,

wykonuje rysunek według instrukcji,

zmienia grubość linii rysowania oraz jej rozmiar i kolor,

wstawia tekst do rysunku zgodnie z instrukcją z podręcznika lub według wskazówek nauczyciela,

posługuje się poleceniem Cofnij, aby zrezygnować z ostatnio wprowadzonej zmiany,

zapisuje utworzony plik i otwiera plik wcześniej zapisany;przekształca elementy rysunku,

objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki,

dokonuje trafnego wyboru koloru, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu,

w pracy nad projektem korzysta z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy,

dokonuje prezentacji,

przeprowadza samoocenę;


prezentuje zrealizowany projekt z użyciem projektora lub tablicy interaktywnej;

P/17, s. 68 – 70, ćw. 4.9, 4.10.

Pytania i zadania

s. 69 — 70, zad. 1. — 5.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 52 – 53, ćw. 1. — 7., 8 (CD, ćw. A i B).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane prace graficzne.1 (1 – 3, 5); 4.1; 6 (1, 2); 7 (1, 2).

18.

Edytor graficzny Paint

1

według wskazówek nauczyciela uruchamia edytor grafiki wykorzystywany na lekcji,

rysuje proste elementy graficzne z wykorzystaniem przybornika,

wskazuje elementy okna edytora grafiki,

wykonuje rysunek według instrukcji,

korzysta z narzędzi malarskich dostępnych w programie,

rozpoznaje i nazywa narzędzia malarskie programu,

według opisu ustala atrybuty obrazu,

posługuje się poleceniem Cofnij, aby zrezygnować z ostatnio wprowadzonej zmiany,

zapisuje utworzony plik i otwiera plik wcześniej zapisany,

zwraca uwagę na miejsce zapisania pliku;omawia sposoby uruchamiania programu Paint,

tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego,

przekształca elementy rysunku,

objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki,

samodzielnie ustala atrybuty obrazu,

wykorzystuje klawisz Shift podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45º, a także kwadratów i kół,

korzysta ze schowka podczas kopiowania elementów rysunku,

przekształca elementy rysunku,

dokonuje trafnego wyboru koloru, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu,

porównuje rozmiary plików w zależności od ich typu;porównuje możliwości poznanych edytorów grafiki,

wymienia ich podobieństwa i różnice; potrafi ocenić, który z poznanych programów daje większe możliwości,

wyjaśnia pojęcia: mapa bitowa, piksel,

rozróżnia typy zapisanych plików,

dostosowuje atrybuty obrazu do wykonywanej pracy graficznej;


P/18, s. 70 – 76, ćw. 4.11, 4.12.

Pytania i zadania

s. . 76, zad. 1.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 54 – 57, ćw. 1. — 7., 8 (CD, ćw. A), 9 (CD, ćw. B i C).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tabletu lub tablicy interaktywnej.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane prace graficzne.1 (1, 2, 3, 5); 4.1; 6.1; 7.2.

19.

Otwieranie pliku, modyfikowanie, kopiowanie i wklejanie rysunku

1

wykonuje rysunki zgodnie ze schematem lub według wskazówek nauczyciela,

operuje kolorem rysowania i tła,

dokonuje poprawek w pracach graficznych,

zmienia rozmiary elementów rysunku,

prawidłowo zapisuje i otwiera plik przy pomocy nauczyciela lub według instrukcji,

przenosi fragment rysunku w inne miejsce

zmienia rozmiary elementów rysunku. zmienia rozmiary rysunku, nie niszcząc go;


samodzielnie otwiera i modyfikuje zapisany wcześniej dokument,

korzysta ze schowka,

zna i stosuje polecenie Kopiuj/Wklej

tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego,

dołącza do rysunku napisy wykonane w edytorze grafiki,

świadomie podejmuje decyzję o zapisaniu zmian w pliku lub o rezygnacji z nich,

samodzielnie zapisuje plik we właściwym katalogu (folderze),

ustala atrybuty rysunku, zna polecenie Obraz/Atrybuty,

świadomie korzysta z narzędzi tekstowych;


korzysta z funkcji Powiększenie do likwidowania przerw (szczelin) w konturze rysunku;

P/19, s. 76 – 80, ćw. 4.13, 4.14.

Pytania i zadania

s. 80, zad. 1. – 4.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 57 – 60, ćw. 1. — 9., 10 (CD, ćw. A i B).Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane prace graficzne.


1 (1, 2, 3, 5); 4.1; 6 (1, 2); 7.2.

20.

Ustawienia wydruku, wydruk pliku. Pomoc w programie

1

korzystając z dostępnych narzędzi programu, opracowuje prosty rysunek na dowolny temat,

zna polecenia:Plik/Podgląd wydruku,

Plik/Ustawienie strony,

Plik/Drukuj.

według wskazówek nauczyciela:  • przygotowuje dokument do druku,

  • ustala parametry drukowania (liczbę kopii, zakres stron),

  • drukuje dokument,

wskazuje miejsce Pomocy w programie;

korzystając z dostępnych narzędzi programu, opracowuje złożony rysunek na dowolny temat,

samodzielnie korzysta z poleceń:Plik/Podgląd wydruku,

Plik/Ustawienie strony,

Plik/Drukuj.

samodzielnie:  • przygotowuje dokument do druku i drukuje go,

  • dobiera parametry wydruku odpowiednio do rodzaju drukowanej pracy,

przy pomocy nauczyciela korzysta z Pomocy dostępnej w programie;

samodzielnie korzysta z Pomocy dostępnej w programie,

P/20, s. 80 – 83, ćw. 4.15.

Pytania i zadania

s. 83, zad. 1. — 4.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 60 – 61, ćw. 1. — 4., 5 (CD, ćw. A i B).Zadanie podsumowujące

Zeszyt ćwiczeń, s. 62. Sprawdź, czy umiesz…, s. 62 — 63, Podsumowanie, ćw. 1., 2.Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Praca z podręcznikiem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane prace graficzne.1 (1 – 5); 4.1; 7 (1, 2).


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna