Rozdział 1 Projektowanie ToruPobieranie 1,13 Mb.
Strona1/10
Data22.02.2018
Rozmiar1,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Przepisy IPSC wersja Styczeń 2006

Tłumaczenie ZSD Kraków – Rafał Karaś, Tomasz Malcharek, Szymon RzepkaRozdział 1 - Projektowanie Toru 4

1.1.Zasady ogólne 4

1.2.Rodzaje torów 5

1.3.Akceptacja IPSC 6

Rozdział 2 - Konstrukcja i modyfikacje toru 7

2.1.Przepisy ogólne 7

2.2.Zasady konstruowania torów 9

2.3.Zmiany w konstrukcji toru. 11

2.4.Strefy bezpieczeństwa 12

2.5.Miejsca dla dostawców 13

2.6Stacje rozładowywania i ładowania 14

2.6.1 Jeżeli zdarzy się, że niektórzy przybywający na strzelnicę zawodnicy, gdzie odbywają się zawody IPSC posiadają przy sobie załadowaną broń (np. przedstawiciele prawa itp.) organizatorzy zawodów powinni zapewnić odpowiednie miejsce (stację) tak aby zawodnicy ci mogli bezpiecznie rozładować broń zanim wejdą na strzelnicę, a także aby mogli bezpiecznie załadować broń w momencie jej opuszczania. Stacja taka powinna być dogodnie zlokalizowana poza wejściem na strzelnicę (lub poza częścią strzelnicy przewidzianą dla zawodów IPSC), powinna być wyraźnie oznakowana i musi zawierać odpowiednią strefę uderzeniową. 14

Rozdział 3 - Opis toru 15

3.1.Przepisy ogólne 15

3.2.Pisemna forma odprawy (briefing) 15

3.3.Przepisy lokalne, regionalne i krajowe 16

Rozdział 4 - Wyposażenie strzelnicy 17

4.1.Cele – przepisy ogólne 17

4.2.Tarcze papierowe IPSC 18

4.3.Cele metalowe IPSC 18

4.4.Cele łamliwe i syntetyczne 19

4.5.Poprawianie wyposażenia strzelnicy lub jej nawierzchni 20

4.6.Awarie sprzętu i inne przypadki 20

Rozdział 5 - Ekwipunek zawodnika 21

5.1.Broń krótka 21

5.2.Kabury i inne wyposażenie zawodnika 22

5.3.Odpowiedni ubiór 24

5.4.Ochrona wzroku i słuchu 24

5.5.Amunicja i wyposażenie z nią związane 25

5.6.Chronograf i współczynnik mocy (power factor) 25

5.7.Awarie osprzętu zawodnika 29

5.8.Oficjalna amunicja zawodów 30

Rozdział 6 - Struktura zawodów 32

6.1.Przepisy ogólne 32

6.2.Dywizje na zawodach 33

6.3.Kategorie na zawodach 34

6.4.Drużyny regionalne 34

6.5.Status zawodnika i jego uprawnienia 35

6.6.Harmonogram zawodnika i przydział 36

6.7.Międzynarodowy system klasyfikacji (ICS) 36

Rozdział 7 - Kierownictwo zawodów 37

7.1.Obsługa zawodów – osoby funkcyjne 37

7.2.Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcyjnych 38

7.3.Powołanie osób funkcyjnych 38

Rozdział 8 - Przebieg strzelania 39

8.1.Stan gotowości broni 39

8.2.Stan gotowości zawodnika 40

8.3.Komunikacja na strzelnicy 41

8.4.Ładowanie, przeładowywanie lub rozładowywanie podczas przebiegu 43

8.5.Przemieszczanie się 43

8.6.Pomoc lub przeszkadzanie 43

8.7.Celowanie i inspekcja strzelnicy 44

Rozdział 9 - Punktacja 46

9.1.Przepisy ogólne 46

9.2.Metody punktowania 48

9.3.Jednakowe wyniki 49

9.4.Punktowanie trafień i wielkości kar 50

9.5.Zasady punktowania 51

9.6.Weryfikacja punktowania i protesty 52

9.7.Metryczki 53

9.8.Odpowiedzialność za punktowanie 54

9.9.Punktacja na tarczach ruchomych 55

9.10.Oficjalny pomiar czasu 55

9.11.Programy punktacji. 55

Rozdział 10 - Kary 56

10.1.Kary proceduralne – zasady ogólne 56

10.2.Kary proceduralne – szczególne przykłady 56

10.3.Dyskwalifikacja z zawodów- przepisy ogólne 58

10.4.Dyskwalifikacja z zawodów – wystrzał przypadkowy 59

10.5.Dyskwalifikacja z zawodów – niebezpieczne obchodzenie się z bronią 60

10.6.Dyskwalifikacja z zawodów - niesportowe zachowanie 62

10.7.Dyskwalifikacja za stosowanie środków zakazanych 63

Rozdział 11 - Procedury odwoławcze i interpretacja przepisów 64

11.1.Zasady ogólne 64

11.2.Skład komitetu 65

11.3.Terminy i procedury 65

11.4.Opłaty 66

11.5.Zasady procedury 66

11.6.Decyzja i wynikające z niej działania 67

11.7.Odwołania osób trzecich 67

11.8.Interpretacja przepisów 67

Rozdział 12 - Sprawy różne 69

12.1.Załączniki 69

12.2.Język 69

12.3.Wyrzeczenie się odpowiedzialności 69

12.4.Rodzaj 69

12.5.Glosariusz 69

12.6.Odmierzanie 72

Załącznik A1 – Poziomy zawodów IPSC 74

Załącznik A2 – Uznawanie IPSC 75

Załącznik B1 – Sposób prezentacji celów 77

Załącznik B2 – Klasyczna tarcza IPSC 78

Załącznik B3 – Tarcza metryczna IPSC 79

Załącznik C1 – Kalibracja popper’ów IPSC 80

Załącznik C2 – Obszary kalibracji Popper’ów IPSC 82

Załącznik C3 – Płytki metalowe IPSC 83

Załącznik D1 – Dywizja Open 84

Załącznik D2 – Dywizja Standard 85

Załącznik D3 – Dywizja Modyfikowana 86

Załącznik D4 – Dywizja Produkcyjna 87

Załącznik D5 – Dywizja Rewolwer Standard 89

Załącznik E1 – Układ Shoot-Off’a przy 16 zawodnikach 91

Załącznik E2 – Układ Shoot-Off’a przy 8 zawodnikach 92

Załącznik F1 – Procedura pomiaru wysokości magazynka 93

Załącznik F2 – Procedura testu ciężaru spustu 94

Załącznik F3 – Sposób umieszczenia wyposażenia 95 1. Projektowanie Toru

Przedstawione tutaj ogólne zasady projektowania torów określają kryteria, odpowiedzialność i ograniczenia obowiązujące projektantów jako architektów sportu IPSC.

  1. Zasady ogólne

   1. Bezpieczeństwo – Zawody IPSC muszą być zaprojektowane i przygotowane ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo.

   2. Jakość – Wartość zawodów IPSC jest określona przez jakość wyzwania zawartego w przygotowanych torach. Tory muszą być zaprojektowane przede wszystkim pod kątem sprawdzenia umiejętności strzeleckich zawodnika a nie jego fizycznych możliwości.

   3. Równowaga – Celność, siła i szybkość – łacińskie „Diligentia, Vis, Celeritas” („DVC”) - są równoważnymi elementami w strzelaniu IPSC. Właściwie skonstruowany tor będzie w głównej mierze określony przez zadania jakie trzeba będzie na nim wypełnić – jednak te muszą być dobierane w taki sposób aby wszystkie te trzy elementy miały równy wpływ na wynik.

   4. Różnorodność – Zawody IPSC są zróżnicowane. Chociaż nie jest konieczne przygotowywanie nowych torów na każde zawody, żaden tor nie może być powtarzany wielokrotnie aby można go było wykorzystać jako podstawę do oceny zdolności strzeleckich IPSC.

   5. Dowolność stylu – Zawody IPSC dają wolną rękę strzelcowi. Zaliczenie toru polega na wypełnieniu postawionych zadań w dowolnym stylu i kolejności przez ostrzeliwanie ich w dowolnym momencie jeśli tylko są one widoczne. Po sygnale startowym tory nie mogą wymagać obowiązkowych wymian magazynków albo narzucać pozycji strzeleckiej lokalizacji lub stanowiska, poza przypadkami określonymi poniżej. Niemniej można stworzyć warunki lub zbudować przeszkody, które wymuszą na strzelcu zmianę pozycji, lokalizacji lub stanowisk.

    1. Zawody Level I i II nie muszą spełniać ściśle wymagań dotyczących dowolności stylu czy ograniczeń ilości strzałów (patrz Sekcja 1.2).

    2. Ćwiczenia standardowe oraz tory ICS (IPSC Clasification System) mogą narzucać obowiązkowe zmiany magazynków lub wymuszać pozycje, lokalizację lub stanowisko, niemniej obowiązkowe zmiany magazynków nie mogą być wymagane na długich torach.

    3. Ćwiczenia standardowe i tory ICS mogą narzucać strzelanie z mocnej lub słabej ręki. Miejsce lub sytuacja od której strzelec jest zobowiązany do posługiwania się tylko jedną ręką musi być wyraźnie określone.

   6. Trudność – Zawody IPSC oferują różne stopnie trudności. Żadne zadanie strzeleckie nie może zostać oprotestowane jako niemożliwe do wykonania. Nie dotyczy to czynności nie związanych bezpośrednio ze strzelaniem, które powinny być planowane przy uwzględnieniu różnic w budowie fizycznej zawodników.

   7. Wyzwanie – Strzelectwo IPSC docenia trudność używania broni ostrej dużego kalibru w strzelaniu dynamicznym ale należy zawsze stosować najmniejszy kaliber jako wyznacznik aby umożliwić wszystkim zawodnikom sprostanie wyzwaniom.

  2. Rodzaje torów

Zawody IPSC mogą zawierać następujące rodzaje torów:

   1. Podstawowe typy torów:

    1. Tory krótkie – nie mogą wymagać więcej niż 9 strzałów i 2 stanowisk strzeleckich do ich ukończenia.

    2. Tory średnie – nie mogą wymagać więcej niż 16 strzałów i 3 stanowisk strzeleckich do ich ukończenia. Projekt i konstrukcja torów nie może wymagać więcej niż 9 strzałów z któregokolwiek ze stanowisk strzeleckich, jak również nie może pozwalać zawodnikowi ostrzelać wszystkich celów z jakiejkolwiek pojedynczej lokalizacji lub z jednego punktu widzenia ich.

    3. Tory długie – do ich ukończenia nie może być niezbędne więcej niż 32 strzały. Projekt i konstrukcja torów nie może wymagać więcej niż 9 strzałów z któregokolwiek ze stanowisk strzeleckich jak również nie może pozwalać zawodnikowi ostrzelać wszystkich celów z jakiejkolwiek pojedynczej lokalizacji lub z jednego punktu widzenia ich.

    4. Zalecany stosunek poszczególnych rodzajów torów na zawodach IPSC to: 3 tory krótkie na 2 tory średnie na 1 tor długi. Tam gdzie możliwe zaleca się aby żaden pojedynczy COF (tor) w zawodach nie reprezentował więcej niż 15% wszystkich możliwych od osiągnięcia punktów w tych zawodach.

   2. Tory specjalne

    1. Ćwiczenia standardowe – do ich ukończenia nie może być niezbędne więcej niż 24 strzały. Grupa celów nie może wymagać więcej niż 6 strzałów (12 jeśli obowiązkowa wymiana magazynka jest narzucona).

    2. Nie dotyczy – punkt został usunięty.

    3. Tory ICS – tory opublikowane przez Dyrektoriat Regionalny oraz / lub przez władze IPSC. Tory ICS dostępne są dla zawodników chcących znajdować się w regionalnym i / lub międzynarodowym rankingu. Tory ICS muszą być opracowane w zgodzie z tymi regułami i rozgrywane zgodnie z dołączoną do nich dokumentacją. Wyniki muszą być przesłane do organu ogłaszającego, w formie wymaganej w celu zatwierdzenia (razem z opłatami jeśli takowe są wymagane).

   3. Tory dodatkowe

    1. „Shoot-Off” – do jego ukończenia nie może być wymagane więcej niż 9 strzałów i musi narzucać 1 obowiązkową wymianę magazynka.

  1. Akceptacja IPSC

   1. Organizatorzy zawodów chcący uzyskać akceptację IPSC muszą pozostawać w zgodzie z podstawowymi zasadami konstruowania torów jak również z innymi zasadami obowiązującymi w tej dyscyplinie sportu. Zawody, które nie są spełniają tych wymogów nie mogą być ogłaszane jako zawody zaakceptowane przez IPSC.

   2. Prezydent Światowej Federacji IPSC, jego reprezentant lub funkcjonariusz federacji (w tej kolejności) mogą wycofać akceptację IPSC dla zawodów. Takie działanie może zostać podjęte w dowolnej chwili jeśli w ich opinii zawody nie są zgodne z regułami IPSC, tory są niezgodne z wytycznymi IPSC albo zawody mogą przynieść szkodę dobremu imieniu sportu IPSC.

   3. Wymagania dotyczące zawodów poszczególnych poziomów są określone w Załączniku A1.

 1. Konstrukcja i modyfikacje toru

Przedstawione poniżej ogólne przepisy dotyczące konstrukcji torów określają kryteria, zakres odpowiedzialności i ograniczenia obowiązujące w zawodach IPSC. Projektanci torów, organizatorzy zawodów i działacze są zobowiązani do stosowania się do tych przepisów.

  1. Przepisy ogólne

   1. Konstrukcja – Obowiązek kierowania się zasadami bezpieczeństwa na etapie projektowania, konstruowania i określania warunków do zaliczenia każdego toru, spoczywa na organizatorach zawodów i podlega zatwierdzeniu przez Range Master’a. Należy dołożyć wszelkich starań aby uchronić zawodników, obsługę i widzów przed doznaniem jakichkolwiek obrażeń podczas zawodów. Projekt toru powinien zapobiegać nieumyślnym niebezpiecznym zachowaniom tam gdzie tylko jest to możliwe. Przy projektowaniu toru należy mieć na uwadze zapewnienie sędziom możliwości nadzorowania zawodnika w trakcie całego przebiegu.

   2. Kąty bezpieczeństwa – Tory muszą być konstruowane z zachowaniem kątów bezpieczeństwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną konstrukcję celów i urządzeń pomocniczych a także na kąty możliwych rykoszetów. Tam gdzie jest to konieczne należy brać pod uwagę fizyczne wymiary kulochwytu i wałów ochronnych jako ograniczeń w procesie projektowania.

   3. Minimalny dystans – Zawsze gdy na torze znajdują się cele metalowe lub twarda przesłona należy zapewnić warunki aby zarówno strzelec jak i obsługa zachowała minimalną odległość 7 metrów od celu podczas strzelania. Jeśli tylko jest to możliwe należy to zagwarantować za pomocą przeszkód fizycznych. Jeżeli do określenia dystansu używane są linie ognia należy ustawić je w odległości minimum 8 metrów od celu – aby w przypadku gdy strzelec nieznacznie przekroczy linię nadal zachował minimalną odległość 7 metrów (patrz Zasada 10.4.7.). Ostrożność powinna być również zachowana względem metalowych rekwizytów na linii ognia.

   4. Położenie celów – Jeżeli tor obejmuje cele położone na obrzeżach wału przechwytującego – organizatorzy muszą zabezpieczyć lub wyłączyć z użytku otaczające miejsca do których mogą mieć dostęp zawodnicy, obsługa lub widzowie. Każdy zawodnik musi mieć możliwość do opracowania własnego sposobu przebiegu toru i nie może być ograniczany przez rozważanie czy doprowadzi to do stworzenia potencjalnego zagrożenia. Cele muszą być rozmieszczone w taki sposób aby strzelanie do nich zgodnie z zasadą „jeśli tylko są widoczne” nie zmuszało zawodników do przekraczania bezpiecznych kątów.

   5. Nawierzchnia toru – Jeśli tylko jest to możliwe nawierzchnia powinna zostać przygotowana przed zawodami i utrzymywana w możliwej czystości podczas zawodów aby zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom i obsłudze. Należy wziąć pod uwagę zarówno zmiany pogody jak i zachowania zawodników. Obsługa może posypać żwirem, piaskiem lub innym materiałem naruszoną powierzchnię toru w dowolnym momencie i takie działania konserwacyjne obsługi nie mogą być oprotestowane przez zawodników.

   6. Przeszkody – Naturalne lub sztuczne przeszkody na torze powinny być rozsądnie dostosowane do różnic we wzroście czy budowie fizycznej zawodników i powinny być zbudowane w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich zawodników, obsługi i widzów.

   7. Wspólne linie ognia – Tory, na których wielu zawodników oddaje strzały z jednej linii ognia w tym samym czasie (np. Shoot-off czy ćwiczenia standardowe), musi zapewniać minimum 1,5 metra wolnej przestrzeni pomiędzy każdymi dwoma zawodnikami.

   8. Umiejscowienie celów – Należy zachować ostrożność przy umieszczaniu celów papierowych aby zapobiec ostrzelaniu kilku celów jednym strzałem.

    1. Położenie tarcz powinno być wyraźnie zaznaczone na miejscach montażu, aby umożliwić ich wymianę, a także położenie stojaków powinno być oznaczone na nawierzchni toru aby zapewnić jednakowe warunki przez cały czas trwania zawodów. Ponadto typy celów powinny być oznaczone na miejscach montażu przed rozpoczęciem zawodów aby uniknąć np. sytuacji w której tarcza punktowana została by zamieniona na „penalty target” już po rozpoczęciu zawodów.

    2. Jeżeli cele papierowe i metalowe są umiejscowione blisko siebie na torze należy możliwie zminimalizować ryzyko uszkodzenia tarcz przez odpryski z celów metalowych.

    3. Jeżeli na torze znajdują się Poppery IPSC należy tak przygotować podłoże aby zapewnić jednakowe warunki przez cały czas trwania zawodów.

    4. Statyczne tarcze papierowe (tj. takie, które nie są aktywowane) nie mogą być ustawione pod kątem większym niż 90 stopni od pionu.

   9. Wszystkie wały ochronne są niedostępne dla kogokolwiek podczas trwania zawodów, poza przypadkiem gdy dostęp do nich jest specjalnie dozwolony przez Range Officera (patrz Zasada 10.6.1).

  2. Zasady konstruowania torów

W procesie konstruowania toru różne fizyczne przeszkody mogą być zastosowane do ograniczenia swobody ruchu zawodnika jak również do urozmaicenia i utrudnienia współzawodnictwa.

   1. Linie ognia i linie błędu – Możliwość porusznia się zawodnika na torze powinna być ograniczona fizycznymi przeszkodami – jednak używanie linii ognia i linii błędu jest dozwolone. Powinny być one wykonane z drewna lub innego dostępnego materiału i powinny wystawać przynajmniej 2 centymetry powyżej poziomu podłoża. To zapewnia zarówno fizyczną jak i wizualną przeszkodę dla zawodnika i zapobiega przypadkowemu przekroczeniu. Linie ognia i linie błędu muszą być zamocowane w sposób zapewniający niezmienność ich położenia tak aby zapewnić jednakowe warunki podczas trwania zawodów dla wszystkich zawodników.

    1. Linie ognia są używane aby zapobiec niepotrzebnemu przybliżaniu się lub oddalaniu przez zawodników od celów.

    2. Linie błędu są używane aby zmusić zawodnika do ostrzeliwania celów zza fizycznych przeszkód. Mogą być umieszczone pod dowolnym kątem. Linie błędu powinny mieć długość przynajmniej 1 metra i jeśli w opisie toru niema innych zapisów uznaje się że są one nieskończenie długie.

   2. Przeszkody – Tory mogą obejmować przeszkody, na które mają wspiąć się zawodnicy. Takie przeszkody nie mogą być wyższe niż 2 metry. Przeszkody wyższe niż 1 metr muszą być zaopatrzone w pomoce do wspinania i ich konstrukcja musi zapewniać bezpieczeństwo. Należy stosować się do następujących reguł:

    1. Przeszkody muszą być dokładnie zamocowane, tak aby zachowywały się właściwie w czasie ich pokonywania. Tam gdzie tylko jest to możliwe ostre krawędzie i szorstkie powierzchnie powinny zostać usunięte aby zmniejszyć ryzyko urazów u zawodników i / lub obsługi.

    2. Tylna ściana przeszkody nie może posiadać żadnych wystających czy niebezpiecznych elementów.

    3. Zawodnicy muszą mieć możliwość przetestowania przeszkód przed ostrzelaniem toru i należy na to przeznaczyć odpowiednią ilość czasu.

    4. Zawodnicy nie mogą być zmuszeni do chowania broni do kabury w czasie pokonywania przeszkody.

   3. Przesłony – Muszą być wykonane w następujący sposób:

    1. Muszą być odpowiednio wysokie i mocne aby spełniać postawione im zadanie.

    2. Powinny zawierać linie błędu poprowadzone po nawierzchni toru od bocznych krawędzi przesłony.

   4. Tunele – Tunel do którego musi wejść albo przez który musi się przedostać zawodnik należy wykonać z odpowiedniego materiału i może mieć dowolną długość. Niemniej musi zostać wykonana odpowiednia ilość otworów, które pozwolą sędziom na kontrolę zachowań zawodnika. Krawędzie tunelu muszą być przygotowane w sposób nie stwarzający ryzyka dla zawodników i obsługi. Projektant toru musi jasno określić miejsca wejścia i wyjścia z tunelu a także możliwość strzelania do celów w czasie pokonywania tunelu (np. linie ognia czy linie błędu).

   5. Tunele Cooper’a – Są to tunele zakończone od góry luźno nałożonymi materiałami, np. listwami drewnianymi, które mogą być przez nieuwagę poruszone przez zawodników (patrz Zasada 10.2.5). Takie tunele mogą mieć dowolną wysokość ale materiały spoczywające na górnej krawędzi nie mogą być zbyt ciężkie aby nie stwarzać dla zawodnika ryzyka przy strąceniu.

   6. Urządzenia pomocnicze na torze – Urządzenia mające na celu pomóc zawodnikowi w poruszaniu się lub w czasie strzelania, muszą zostać wykonane z uwzględnieniem w pierwszej kolejności bezpieczeństwa zawodników i obsługi. Należy zapewnić obsłudze bezpieczne kontrolowanie i obserwowanie zachowań zawodnika w czasie pokonywania toru. Pomoce muszą być odpowiednio wytrzymałe aby mogły zostać wykorzystane przez wszystkich zawodników.

  1. Zmiany w konstrukcji toru.

   1. Organizatorzy mogą z jakichkolwiek powodów zmienić konstrukcję lub opis przebiegu toru, pod warunkiem że zmiany te zostaną wcześniej zatwierdzone przez Range Master’a. Wszelkie zmiany tego typu powinny być ukończone przed rozpoczęciem ostrzeliwania toru.

   2. Wszyscy zawodnicy muszą być powiadomieni o takich zmianach tak szybko jak tylko jest to możliwe. Może to nastąpić najpóźniej podczas odprawy prowadzonej przed strzelaniem przez osobę odpowiedzialną za tor.

   3. Jeżeli Range Master zatwierdzi takie zmiany już po rozpoczęciu zawodów, musi on:

    1. Pozwolić na kontynuację ostrzeliwania toru zawodnikom, którzy do tego czasu nie zdążyli tego zrobić. Jeżeli zmiana spowodowana była działaniem zawodnika musi on powtórzyć przebieg, lub

    2. Jeżeli jest to możliwe wszyscy zawodnicy powinni ostrzelać tor po zmianach, a wyniki uzyskane przed modyfikacją powinny zostać usunięte z punktacji.

    3. Zawodnik, który odmówi powtórnego ostrzelania toru otrzyma na nim 0 punktów niezależnie od wyniku uzyskanego we wcześniejszym strzelaniu.

   4. Jeżeli Range Master (w porozumieniu z Match Director’em) uzna, że wprowadzona zmiana ma wpływ na wyniki a nie jest możliwe aby wszyscy zawodnicy ostrzelali ponownie tor, lub też tor został trwale uszkodzony, tor i wyniki wszystkich zawodników na nim muszą zostać usunięte z zawodów.

   5. Podczas deszczowej pogody Range Master może zadecydować o osłonięciu celów papierowych przezroczystymi osłonami oraz / lub umieszczeniu nad nimi daszków. Takie działanie nie może zostać oprotestowane przez zawodników (patrz Zasada 6.6.1). Takie osłony muszą zostać zamontowane i pozostawać na wszystkich celach przez jednakowy okres czasu, do momentu odwołania tego zarządzenia przez Range Master’a.

   6. Jeżeli Range Master (w porozumieniu z Match Director’em) uważa, że warunki klimatyczne lub inne naruszyły lub mogą poważnie naruszyć bezpieczeństwo i/lub przebieg zawodów, może on zarządzić zawieszenie strzelania, do momentu wydania polecenia o powtórnym jego wznowieniu.

  2. Strefy bezpieczeństwa

Organizator zawodów jest zobligowany do przygotowania wystarczającej ilości stref bezpieczeństwa na zawodach. Powinny być położone w łatwo dostępnych miejscach i wyraźnie oznakowane. Strefa bezpieczeństwa powinna posiadać stół ustawiony w bezpiecznym kierunku z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. Powinna również posiadać odpowiedni stojak lub stojaki na broń gdyż zawodnicy często używają ich podczas trwania turnieju.

   1. Zawodnicy mogą korzystać ze strefy bezpieczeństwa w celach wymienionych poniżej przy założeniu, że pozostają w jej granicach i że broń jest cały czas skierowana w bezpieczną stronę. Naruszenie tych zasad może być powodem dyskwalifikacji zawodnika (patrz Zasady 10.5.1 i 10.5.12).

    1. Chowanie, wyjmowanie i wkładanie do kabury nienaładowanej broni.

    2. Ćwiczenie dobywania, chowania i strzelania na sucho przy użyciu nienaładowanej broni.

    3. Ćwiczenie wkładania i wyjmowania pustych magazynków i/lub przeładowywanie niezaładowanej broni.

    4. Sprawdzanie ekwipunku, rozkładanie, czyszczenie, naprawianie i konserwowanie broni, oraz jej części i innych akcesoriów.

   2. Ślepa amunicja wliczając naboje treningowe i atrapy, załadowane magazynki, załadowane urządzenia do szybkiego ładowania oraz ostra amunicja nie może być dotykana pod żadnym pozorem w strefie bezpieczeństwa (patrz Zasada 10.5.12).

  1. Miejsca dla dostawców

   1. Dostawcy (np. osoby, firmy lub instytucje przedstawiające lub sprzedające swoje produkty na zawodach IPSC) są odpowiedzialne za bezpieczeństwo posługiwania się ich produktami, i za dopilnowanie aby ich sposób prezentacji nie stwarzał dla nikogo zagrożenia. Zaleca się aby broń będąca przedmiotem prezentacji została wcześniej pozbawiona możliwości oddania strzału (np. poprzez usunięcie iglicy).

   2. Range Master (w porozumieniu z Match Director’em) musi wyraźnie oddzielić obszar dostawców i może opublikować „zasady dozwolonych działań” dla wszystkich dostawców, którzy są zobowiązani do ich wprowadzenia i stosowania w zakresie swojej działalności.

   3. Zawodnicy mogą dotykać nienaładowanej broni, będącej przedmiotem prezentacji, w czasie gdy pozostają na terenie dostawców i nie kierując wylotu lufy w niczyją stronę podczas trzymania broni.

   4. Zawodnicy nie mogą dobywać lub wkładać do kabury swojej broni w obszarze dostawców (patrz Zasada 10.5.1). Zawodnicy chcący skorzystać np. z usług rusznikarskich muszą najpierw w strefie bezpieczeństwa schować do odpowiedniego opakowania broń, która ma być poddana naprawie.

  1. Stacje rozładowywania i ładowania

2.6.1 Jeżeli zdarzy się, że niektórzy przybywający na strzelnicę zawodnicy, gdzie odbywają się zawody IPSC posiadają przy sobie załadowaną broń (np. przedstawiciele prawa itp.) organizatorzy zawodów powinni zapewnić odpowiednie miejsce (stację) tak aby zawodnicy ci mogli bezpiecznie rozładować broń zanim wejdą na strzelnicę, a także aby mogli bezpiecznie załadować broń w momencie jej opuszczania. Stacja taka powinna być dogodnie zlokalizowana poza wejściem na strzelnicę (lub poza częścią strzelnicy przewidzianą dla zawodów IPSC), powinna być wyraźnie oznakowana i musi zawierać odpowiednią strefę uderzeniową.

 1. Opis toru

  1. Przepisy ogólne

Zawodnik jest zawsze zobowiązany do bezpiecznego wykonania zadań na torze, ale po słownym lub fizycznym otrzymaniu pisemnego opisu toru, który musi odpowiednio określać wszystkie wymagania. Opis toru może mieć następującą postać:

   1. Tory opublikowane – Zarejestrowani zawodnicy i / lub Dyrektoriaty Regionalne muszą otrzymać takie same opisy torów w takim samym okresie czasu przed rozpoczęciem zawodów. Informacje mogą być dostarczone w wersji papierowej lub elektronicznej, albo poprzez wskazanie strony internetowej (patrz Sekcja 2.3).

   2. Tory nieopublikowane – tak jak w zasadzie 3.1.1 z tą różnicą, że szczegóły opisu toru nie są udostępniane z wyprzedzeniem. Są one przekazywane zawodnikom w czasie odprawy już na zawodach.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna