Rolnictwo, obszary wiejskie I ochrona środowiskaPobieranie 0,53 Mb.
Strona1/8
Data31.12.2017
Rozmiar0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiInformacja o wybranych działaniach

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w okresie od 31.10.2005 do 24.04.2006

Minister

Krzysztof Jurgiel

Warszawa, 21 kwietnia 2006 r.Spis treści


I WPROWADZENIE 3

II WYBRANE DZIAŁANIA MINISTERSTWA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 4

II.1 Dane ogólne dotyczące realizowanych, wydawanych i opracowanych aktów normatywnych 4

II.2 REALIZACJA CELÓW POLITYKI ROLNEJ RZĄDU 5

Obszar I: Wspólna Polityka Rolna i współpraca międzynarodowa 5

Obszar III Rozwój obszarów wiejskich. 42

Obszar IV Polityka społeczna 53

Obszar V Administracja 54

Obszar VI Edukacja i wiedza w rolnictwie 56

Obszar VII Rybołówstwo. 57

II.3 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NADZWYCZAJNYM 61

1. Zakaz eksportu żywności do Rosji. 61

2. Zakaz eksportu żywności na Ukrainę. 63

3. Ptasia grypa 64

4.  Ratowanie wyścigów konnych na Służewcu. 65I WPROWADZENIE

W dniu 31 października 2005 roku zostałem powołany na stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 10 listopada 2005 roku Pan Premier Kazimierz Marcinkiewicz wygłosił expose, w którym jednym z pięciu celów do realizacji przez Rząd przyjęto poprawę poziomu życia wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystaniem społecznego, środowiskowego i ekonomicznego potencjału regionów, wyrównanie poziomu cywilizacyjnego w mieście i na wsi oraz maksymalne zbliżenie sytuacji społeczno-gospodarczej naszego rolnictwa do rolnictwa krajów wysoko rozwiniętych.

Jako program działań rządu przyjęto dokument pod nazwą „Solidarne Państwo”,

w ramach, którego zawarto cele programu rolnego PiS.


Do końca 2005 roku przygotowano podstawowe dokumenty funkcjonowania resortu na lata 2006-2009:

1. „Wykaz zadań niezrealizowanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkach podległych” oraz „Wykaz problemów związanych z realizacją zadań w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkach podległych według stanu na koniec 2005 r.” - na podstawie informacji zebranych i zestawionych z podległych jednostek organizacyjnych.

2. „Cele I i II rzędu oraz zadania do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2006 – 2009” - na podstawie programu rolnego PiS - dokument zawiera ponad 180 zadań, których realizacja doprowadzi do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Dla każdego zadania założono kartę zadania, szczegółowo opisującą sposób jego realizacji.

3. „Wnioski i postulaty do programu działań resortu rolnictwa na lata 2006-2009 złożone przez organizacje działające na rzecz rolnictwa” - na podstawie propozycji 150 organizacji działających na rzecz rolnictwa. Propozycje nowych zadań, zgłoszone przez te organizacje będą sukcesywnie realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkie wymienione materiały programowe dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem WWW.minrol.gov.pl  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna