Rodzaje postaw 7Pobieranie 419.24 Kb.
Strona5/5
Data29.12.2017
Rozmiar419.24 Kb.
1   2   3   4   5

Zakończenie

Podsumowując moją pracę dotyczącą postaw społeczeństwa wobec zjawiska prostytucji u kobiet mogę stwierdzić, że społeczeństwo posiada wiedzę na ten temat, lecz jest ona powierzchowna.

Pomimo tego, że prostytucja istnieje w każdej kulturze, to również w każdej jest potępiana. Co jest dobrego, a co złego w prostytucji? Doszukując się pozytywnych aspektów tego zjawiska część ludzi mówi o prostytucji jako o "zaworze bezpieczeństwa" - dzięki niej jest mniej gwałtów, przemocy seksualnej w domach, na ulicach. Jednak duża większość społeczeństwa, nie dostrzega w prostytucji żadnych pozytywów.

Najwięcej osób na widok prostytutki czuje niesmak i uważa, że jest to zajęcie uwłaczające kobiecie, natomiast, co jest bardzo dziwne, na pytanie o legalizację prostytucji aż 43% badanych osób uważa, że powinna być ona zalegalizowana. Zauważyłam tu również pewną prawidłowość, mianowicie wraz z wiekiem, poglądy na ten temat zmieniają się. Osoby z większym doświadczeniem życiowym są za legalizacją prostytucji, natomiast osoby młodsze wypowiadają się negatywnie na ten temat.

Moim zdaniem zalegalizowanie tego procederu nie zmieni sposobu traktowania kobiet pracujących „w tej branży”. Podpisanie uchwały legalizującej prostytucje nie zmieni mentalności ludzi, ale szczerze mówiąc czy prostytutkę można traktować tak samo jak nauczycielkę?

Myślę, że nawet większość osób, która jest za legalizacją myśli o osobach pracujących w tej branży z pogardą. Doskonałym potwierdzeniem tego jest reakcja ludzi na ich widok.

Wyniki badań były dla mnie bardzo zaskakujące. Okazało się, że ankieterzy udzielali sprzecznych odpowiedzi.

Na przykład w pytaniu o skojarzenie ze słowem prostytucja mówili, że jest to łatwy zarobek, natomiast na pytanie o zakończenie tego procederu odpowiadali, że jest to doświadczenie, które pozostawia negatywne skutki psychiczne jak i fizyczne, oraz że jest to bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe.

Z badań wynika również, że wielu osób nie interesuje los kobiet zajmujących się prostytucją. Uważają oni, że jest to ich własny wybór, a poza tym pisali, że prostytucja jest to zawód taki jak każdy inny.

Jest nie prawdą, że żadna praca nie hańbi, ta hańbi, degraduje człowieka do roli przedmiotu. Odbiera mu godność.


Ponadto prostytucja jest zjawiskiem kryminogennym, skupiającym i powiązanym często ze środowiskami przestępczymi. Właśnie tam rodzi się proceder zmuszania do prostytucji, handlu żywym towarem, prostytucji nieletnich i pornografii.

Jako przyszły pedagog uważam, że temat prostytucji powinien być podejmowany głośno i nie powinien podlegać żadnej cenzurze. Już w Gimnazjum, być może na godzinie wychowawczej nauczyciel powinien podejmować ten temat i uświadamiać uczniom skutki, jakie wynikają z uprawiania prostytucji. Wychowawca powinien wziąć pod uwagę, że w jego klasie mogą znajdować się potencjalne osoby, które mogą być na taką ewentualność narażone. Mówiąc na ten temat wierzę, że pedagog jest w stanie uchronić przed takim wyborem choć jedno dziecko, a to już na pewno będzie sukces.BIBLIOGRAFIA:
Aronson Elliot, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2001.

Imieliński Kazimierz, Manowce seksu- prostytucja, Łódź 1990. Imieliński Kazimierz, Psychofizjologiczne potrzeby seksuologii, Warszawa 1980.

Jasińska Magdalena, Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt, Warszawa 1967.

Kowalczyk- Jamnicka Małgorzata, Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia, Bydgoszcz 1999.

Kowalczyk- Jamnicka Małgorzata, Społeczno- kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Bydgoszcz 1999.

Kurzępa Jacek, Prostytucja młodocianych, Kultura Edukacyjna, 2001, nr 1, str. 34-49.

Łobocki Mieczysław, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999.

Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.

Malewska Hanna, Kulturowe i psychospołeczne determinanty życia seksualnego, Warszawa 1967.

Marek Andrzej, Michał Antoniszyn, Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa 1985.

Marody Mirosława, Sens teoretycznego, a empirycznego pojmowania postawy, Warszawa 1976.

Mądrzycki Tadeusz, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1970.

Mika Stanisław, Psychologia społeczna, Warszawa 1981.

Mika Stanisław, Studia nad postawami interpersonalnymi, Warszawa 1976.

Moczydłowska Joanna, Wybrane aspekty prostytucji, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 1996, nr 3, str. 12-15.

Moczydłowska Joanna, Prostytucja w dobie aids, Problemy Alkoholizmu, 1995, nr 4, str. 17.

Moczydłowska Joanna, Prostytucja i zagrożenia, Problemy Alkoholizmu, 1994, nr 2, str. 18-19.

Moczydłowska Joanna, Prostytucja nieletnich dziewcząt, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 1994, nr 10, str. 11-15.

Nowak Stefan, Teorie postaw, Warszawa 1973.

Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.

Ossowska Maria, Normy moralne, Warszawa 1970.

Pilch Tadeusz, Bauman Teresa, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001.

Pilch Tadeusz, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.

Podgórecki Józef, Postawy moralne, Opole 1986.

Pospiszyl Kazimierz, Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży, Warszawa 1973.

Pospiszyl Kazimierz, Psychologia kobiety, Warszawa 1986.Stryjenka Sylwia, Niebezpieczny seks, Niebezpieczna Linia, 2003, nr 1, str. 27-29.

Szczerba Kazimierz, Smak płatnej miłości, Charaktery, 2003, nr 3, str. 39-41.

Śledzianowski Janusz, Prostytucja- społeczny problem w Rzeczypospolitej, Wsparcie Społeczne, 1998, nr 3 /4, str. 224-229.

Urban Bronisław, Problemy współczesnej patologii społecznej, Kraków 1998.

Witczak Jerzy, Kilka refleksji o współczesnej prostytucji, Problemy Rodzinne, 1990, nr 2, str. 26-30.


ZAŁĄCZNIK NR1
ANKIETA

Ankieta ta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym.

Uprzejmie proszę o szczere odpowiedzi na niżej zamieszczone pytania.


 1. Co kojarzy się Panu/Pani ze słowem prostytutka?


 1. Dlaczego takie skojarzenie?


 1. Jaka jest Pana/Pani reakcja, gdy widzisz na ulicy prostytutkę?

  • Uśmiechasz się

  • Czujesz niesmak

  • Obojętność

  • Współczucie

  • Inne ...


 1. Kto według Pana/Pani zostaje prostytutką? 1. Co według Pana/Pani jest najczęstszą przyczyną prostytuowania się?

  • Krytyczna sytuacja finansowa

  • Bezrobocie

  • Pewne cechy osobowości

  • Dorastanie w patologicznym środowisku

  • Chęć szybkiego i łatwego zarobku

  • Inne ...


 1. Uważa Pan/Pani, że prostytucja jest :

  • Indywidualnym wyborem

  • Czasem z wyboru

  • Wymuszona

  • Inne ...


 1. Czy uważa Pan/Pani, że prostytucja jest problemem społecznym?

  • Tak

  • Nie

  • Nie wiem 1. Jak Pan/Pani sądzi, kto korzysta z usług prostytutek? 1. Czy według Pana/Pani prostytucja powinna być zalegalizowana?

  • Tak

  • Nie

  • Nie wiem
 1. Dlaczego?


 1. Czy według Pana/Pani zakończenie procederu prostytucji jest łatwe?

  • Tak

  • Nie

  • Nie wiem
 1. Dlaczego?


 1. Jak Pan/Pani sądzi czy prostytucja pozostawia negatywne skutki w życiu tych kobiet?

  • Tak

  • Nie

  • Nie wiem
 1. Dlaczego?


Metryczka:
Ile masz lat?

  • 15-19

  • 20-35

  • 36-55

  • 56-...

Zaznacz płeć  • K

  • M

Jakie jest Twoje wykształcenie?


Czy jest Pan/Pani :

  • Wolny(a)

  • Żonaty/Mężatka

  • Rozwodnik/Rozwódka

  • Wdowiec/WdowaPobieranie 419.24 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna