Środowisko programistyczne Eli2dPobieranie 232,9 Kb.
Strona1/4
Data12.06.2018
Rozmiar232,9 Kb.
  1   2   3   4

Ćwiczenie 1

Wprowadzenie do algorytmów 1. Pierwszy program – algorytm liniowy

 1. Sformułowanie problemu i podanie sposobu jego rozwiązania wykonania

Wykonaj program, który oblicza wartość wielomianu za pomocą wzoru Hornera.

a) wielomian jest dany wzorem w(x)= ax3 +bx2+cx+d     1. zastosowanie wzoru Hornera do obliczeń

w(x) = ((ax+b)x+c)x+d

2. Projekt programu:

 1. należy z klawiatury podać wartości parametrów a, b, c, d oraz wartość zmiennej x
 1. obliczyć wartość wielomianu następująco:

v= a*x+b

v= v*x+c


v= v*x+d


 1. wyświetlić wartość obliczonego wielomianu na ekranie i zakończyć program

3. Implementacja algorytmu

  1. realizacja w języku ELI2d
3.2. realizacja w języku C/C++
#pragma hdrstop

#include //obliczanie wielomianu wg podanego algorytmu

#include

//---------------------------------------------------------------------------#pragma argsused

void main()

{

float a, b, c, d, x, v; //definiowanie 6 zmiennych tego samego typu

printf("%s","Podaj a: ");

scanf("%f",&a);

printf("%s","Podaj b: ");

scanf("%f",&b);

printf("%s","Podaj c: ");

scanf("%f",&c);

printf("%s","Podaj d: ");

scanf("%f",&d);

printf("%s","Podaj x: ");

scanf("%f",&x);

v=a*x+b; //obliczenie wartości wielomianu metodą Hornera:

v=v*x+c; //liczba mnożeń:3, liczba dodawań: 3, liczba przypisan:3

v=v*x+d;


// 1 sposób wyświetlenia wyniku

printf("Wartosc wielomianu: %f\n",v);//2-i sposób wyświetlenia wyniku

printf("Wartosc wielomianu: %f*%f^3+%f*%f^2+%f*%f+%f=%f\n",

a, x, b, x, c, x, d, v);

getch();


}


Złożoność obliczeniowa programu w języku C/C++
Miarą oszacowania złożoności obliczeniowej programu może być tzw. czasochłonność operacji, czyli liczba elementarnych jednostek czasowych, jakie są potrzebne do wykonania wszystkich operacji w programie

Operacja


Czasochłonność

Funkcje printf, scanf

1000

Funkcje malloc, free

800

Funkcje trygonometryczne (sin, con...)

500

Operacje zmiennoprzecinkowe

100

Dzielenie liczb całkowitych

30

Mnożenie liczb całkowitych

20

Wywołanie funkcji

10

Indeksowanie tablicy

6

Operacje przesunięcia

5

Dodawanie/odejmowanie, przypisanie

5

Wyłuskanie wskaźnika

2

Operatory bitowe: &, | , ~

1

Operatory logiczne: &&, ||, !

1


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna