Środki dezynfekcyjne – zakres rzeczowy zamówieniaPobieranie 130,22 Kb.
Data09.05.2018
Rozmiar130,22 Kb.Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne – zakres rzeczowy zamówienia

Pakiet nr I

1.. Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk , skóry i błon śluzowych.

Przewidywana wielkość zamówienia na 12 miesięcy

L.p

Charakterystyka preparatu

Zakres działania

Opakowanie

Ilość

roztworu

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

Nr katalogowy producenta/ producent

Nazwa handlowa preparatów

1.

Nie alkaiczny preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników. Zawierający APG, oraz składniki pielęgnujące. Niezawierający mydła. Niepowodujący wysuszania skóry rąk o neutralnym dla skóry pH. Przebadany klinicznie i dermatologicznie.

But.500 ml

100 L

Kan.5-6 L

420 L


2.

Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk, niealergizujący i nie wysuszający . Zawierający substancje natłuszczające skórę, alkohol etylowy oraz izopropylowy,bez zawartości chlorheksydyny o przedłużonym ( min.3 h) działaniu. Działający na bakterie( włącznie z TBC), grzyby, wirusy ( wirus opryszczki, rota, HBV, HIV). Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Posiadający pozytywną opinię IMiDz.

But. 500 ml

90 L


Kan.5 l

200 L


3.

Antybakteryjny preparat w postaci piany, służący do higienicznego mycia i dekontaminacji ciała pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym. Bez zawartości mydła, zawierający triclosan, o pH 5,5. Aktywny wobec bakterii( MRSA, ORSA), grzybów,wirusów( HBV, HCV,HIV ). przebadany dermatologicznie.

But. 200 ml z atomizerem

8 L

L.p

Charakterystyka preparatu

Zakres działania

Opakowanie

Ilość

roztworu

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

Nr katalogowy producenta/ producent

Nazwa handlowa preparatów

4.

Preparat w postaci piany, usuwający zanieczyszczenia i pochłaniający nieprzyjemny zapach kału i moczu. Nie powodujący podrażnienia skóry i błon śluzowych. Zawierający substancje natłuszczające. Działający przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

But.500 ml z atomizerem

10 L

5.

Alkoholowy bezbarwny preparat do dezynfekcji powierzchni błon śluzowych oraz graniczących z nimi obszaru genitalnego, o przedłużonym działaniu, o pH 4,5 – 5,0. Kompatybilny ze środkami do dezynfekcji skóry. Zawierający etanol, chlirheksydynę, nadtlenek wodoru oraz polyvidon jako substancję zagęszczającą. Bez zawartości jodu i jego pochodnych. Działający na bakterie, grzyby, wirusy (HBV,HIV,Herpes) i pierwotniaki. Przebadany klinicznie.

But.1000 ml

80 L

6

Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami. Zawierający mieszankę alkoholi i nadtlenku wodoru. Nie zawierający jodu i jego związków. Możliwość stosowania u noworodków. Działający w czasie 15 sek.na mikroorganizmy występujące na skórze,na bakterie ( włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy( HIV,HBV, Herpes,rota,adeno )

But.250 ml

-350 ml


50L

But.1 L

300 L

L.p

Charakterystyka preparatu

Zakres działania

Opakowanie

Ilość

roztworu

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

Nr katalogowy producenta/ producent

Nazwa handlowa preparatów

7.

Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami zawierający mieszankę alkoholi i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Niezawierający jodu i jego związków . Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt. Działający w czasie 15 sek. Bakterie ( włącznie z MRSA i Tbc ), grzyby i wirusy ( HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno ).

But.250 ml-350 ml

7 L

But.1 L

90 L

8.

Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji skóry,zawierający octenidynę. Działający na bakterie,grzyby i wirusyw czasie 15 sek.

But.250 ml

5 L

9.

Bezbarwny preparat na bazie octenidyny , do stosowania w profilaktyce i leczeniu ran, błon śluzowych, skóry., o przedłużonym działaniu. Niezawierający chlorheksydyny, jodu i jego związków. Wartość pH 6,0. Aktywny wobec bakterii ( włącznie z MRSA ), grzybów, wirusów ( HBV, HIV, Herpes) , pierwotniaków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie.

But.250 ml

90 L

But.1000 ml

150 L


10.

Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej,o smaku mięty. Działający na bakterie ( MRSA), grzyby,wirusy ( opryszczki)

But.250 ml – 300 ml

30 L

11.

Preparat w postaci płynu. Przeznaczony do irygacji, czyszczenia oraz nawilżania przewlekłych ran skóry .Ułatwiający usunięcie skrzepów oraz martwej tkanki. Oparty o dichlorowodorek oktenidyny.

But.350 ml

7 L

L.p

Charakterystyka preparatu

Zakres działania

Opakowanie

Ilość

roztworu

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

Nr katalogowy producenta/ producent

Nazwa handlowa preparatów

12.

Preparat w formie żelu,do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych oraz skontaminowanych ran ( w tym ran oparzeniowych).Możliwość pozostawienia pod opatrunkiem do 5 dni .Oparty o dichlorowodorek octenidyny.

Op.20 ml

5 L

RAZEMWykonawca dołączy nieodpłatnie na czas realizacji zamówienia 50 szt. dozowników łokciowych ściennych w celu ułatwień w procesie uzupełniania preparatów ( kompatybilność opakowań i dozowników )

2. Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi.


Przewidywana wielkość zamówienia na 12 miesięcy:

L.p

Charakterystyka preparatu

Zakres działania

Opakowania

Ilość

roztworu

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

Nr katalogowy producenta/ producent

Nazwa handlowa preparatu

13.

Preparat bez zawartości aldehydów,chloru,QAV,pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglan sodu. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych,endoskopów i inkubatorów. Możliwość użycia w myjkach ultradżwiękowych. Wymagana deklaracja zgodności CE

Wiad. 2 kg


8kg


14.

Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych i giętkich endoskopów oparty na kwasie nadoctowym. W płynie z aktywatorem w płynie. Działający na bakterie,spory grzyby,wirusy(Adeno,Polio ), Tbc w czasie do 10 minut;z paskami testowymi. Wymagana deklaracja zgodności CE.

But ( 225 ml+210 ml) lub 5 L

1440 L15.

Preparat enzymatyczny do mycia wstępnego wszystkich rodzajów narzędzi medycznych i giętkich endoskopów, w postaci koncentratu. Nie zawierający środków powierzchniowo czynnych i fosforanów. Zawierający związki chroniące pzred korozją. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie 0,5%-2% w czasie 5-10min. Wymagana deklaracja zgodności CE.

But. 1L-2L
384 L16.

Preparat w koncentracie , trójenzymatyczny, do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Działający na bakterie ( łącznie z Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV) – czas do 15 min. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych.. Posiadający dobrą tolerancję materiałową i inhibitory korozji. Wymagana deklaracja zgodności CE.

But. 5 L


80 L17.

Preparat zawierający dwuaminę kokosprorylenu i związki powierzchniowo czynne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich. Nie zawierający aldehydów,fenoli, QAV,alkoholi aktywnego tlenu i biquanidyny. Aktywny wobec bakterii, Tbc, grzybów,wirusów w czasie 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradżwiękowych. Wymagana deklaracja zgodności CE.

But. 1 L

180 L

Kan. 5 L

50 L


RAZEMOpakowania muszą posiadać miarki lub pompki umożliwiające przygotowanie prawidłowego stężenia preparatu.

3. Preparaty do dezynfekcji powierzchni

Przewidywana wielkość zamówienia na 12 miesięcy:


L.p

Charakterystyka preparatu

Zakres działania

Opakowanie

Ilość

Cena jednostkowa

brutto

Wartość

brutto

Numer katalogowy producenta/ producent

Nazwa handlowa preparatu

18.

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni czystych również na oddziałach dziecięcych ( pozytywna opinia IMiDz).Spektrum działania: bakterie ( łącznie z MRSA ) w czasie do 30 sek.i Tbc,grzyby, wirusy ( Polio,Adeno ,Rota, HBV, HCV,HIV)-czas do 2min. Wymagana deklaracja zgodności CE.

But.1000 ml ze spryskiwaczem

250 L


Kan.5 l

450 L

19.

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni, ,mający również właściwości myjące,Bez aldehydów, chlorowców i fenoli..Działający na bakterie grzyby,wirusy do 15 min. Posiadający świadectwo HŻ lub inny równoważny dokument dopuszczający do kontaktu z żywnością.

But. 700ml – 1000 ml

30 L

20.

Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych ( pozytywna opinia kliniczna IMiDz). Nie zawierający aldehydów i alkiloamin. Działający na bakterie( MRSA) łącznie z Tbc) , grzyby, wirusy (HBV,HCV,HIV, Papowa, Rota, Adeno .Czas działania do 1 min .Dozowany w postaci piany, opakowanie z końcówką spieniającą, bez zawartości freonu.

But.750 ml

36 L


21

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczony również do dezynfekcji wszelkich pozostałych powierzchni zmywalnych oraz do dezynfekcji niewielkich przedmiotów przez zanurzenie. Działający na bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy ( HIV, HBV,HCV, Rota, Herpes) , przy niskich stężeniach roboczych 0,25 – 0,5%.Przebadany wg norm europejskich. Niezawierający aldehydów i lotnych substancji aktywnych. Do mycia ręcznego lub automatycznego. Możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących DG1 ,DG3.

Kan.6 l

180 L

RAZEMPakiet nr II

Sterylny zamknięty system higieny rąk.

Przewidywana wielkość zamówienia na 12 miesięcy:

L.p

Charakterystyka preparatu


Zakres działania

Opakowania


Ilość

[op]

Cena jednostkowa


brutto

Wartość brutto

Numer katalogowy producenta/ producent

Nazwa handlowa preparatu

1.

Sterylne mydło w płynie, na bazie naturalnych surowców, do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. W jednorazowych, hermetycznych workach z laminatu, z zastawką dozującą, chroniącą przed kontaminacją z otoczenia.

Worek 700 ml

350

2.


Alkoholowy preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym.( powyżej 3 h).Wykazujący działanie w stosunku do bakterii( łącznie z Tbc),grzybów,wirusów( HIV, HBV, HCV ).Zawierający substancje nawilżające i pielęgnujące skórę. W jednorazowych, hermetycznych workach z laminatu, z zastawką dozującą, chroniącą przed kontaminacją z otoczenia.

Worek 700 ml


350

3

Preparat do pielęgnacji rąk, na bazie naturalnych surowców, zawierający substancje nawilżające, natłuszczające i regenerujące naskórek. Dobrze wchłaniający się. W jednorazowych , hermetycznych workach z laminatu, z zastawką dozującą , chroniącą przed kontaminacją z otoczenia.

Worek 700 m

30

RAZEM


Wykonawca dołączy nieodpłatnie na czas realizacji zamówienia 30 szt. Dozowników łokciowych ściennych w celu ułatwień w procesie uzupełniania preparatu ( kompatybilność opakowań i dozowników).


 

Wartość brutto PAKIET NR 1 *

Zadanie nr 1

 

Zadanie nr 2

 

Zadanie nr 3

 

RAZEM

  

Wartość brutto PAKIET NR 2 *

Zadanie nr 1

 

RAZEM

 

.....................................dnia ...........................................

…………………………………

(podpis oferenta)

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna