Rocznicy bitwy pod gorlicami cmentarz 91 Program obchodów Zorganizowanie lekcji tematycznych w liceach I technikach w Gorlicach dotyczących 100-lecia Bitwy GorlickiejPobieranie 23,85 Kb.
Data04.01.2018
Rozmiar23,85 Kb.

Nazwa projektu: OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI - CMENTARZ 91

Program obchodów

Zorganizowanie lekcji tematycznych w liceach i technikach w Gorlicach dotyczących 100-lecia Bitwy Gorlickiej.

Data: 20.04.2015

Godz. 8.50, miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Ariańska 3, Gorlice.

Godz. 11.25, miejsce: Zespół Szkół Technicznych, ul. Michalusa 6, Gorlice.


Data: 21.04.2015

Godz. 8.00, miejsce: Zespół Szkół Nr 1, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18.

Godz. 10.45, miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera, ul. M. Kromera 1, Gorlice.

Godz. 13.15, miejsce: Zespół Szkół Zawodowych, ul. Niepodległości 5, Gorlice.


Lekcje tematyczne poświęcone I wojnie światowej a w szczególności Bitwie Gorlickiej. Będą miały charakter wykładów i warsztatów, poprowadzi je pani Helena Postawka-Lech z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
Koncert „4 Strony Karpat”.

Data: 30.04.2015, godz. 18.00.

Miejsce: Rynek w Gorlicach.
Koncert zespołów folkowych i rockowych z państw, których narody brały udział w Bitwie pod Gorlicami w roku 1915. Zagrają zespoły folkowe z: Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy wykonując wspólnie koncert muzyki etnicznej typowej dla ich regionów.
Program:

18.00 Back Off

18.45 „Wałasi” - http://gorlice1915.pl/artysci/walasi

19.30 „Hrdza” - http://gorlice1915.pl/artysci/hrdza

20.15 „Čači Vorba” - http://gorlice1915.pl/artysci/caci-vorba

21.00 „Klezmafour” - http://gorlice1915.pl/artysci/klezmafour

21.45 „Cimbaliband” - http://gorlice1915.pl/artysci/cimbaliband
Konferencja naukowa w 100. rocznicę Bitwy Gorlickiej.

Data: 01.05.2015, godz. 9.00.


Miejsce: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10 A, Gorlice.

Osoby zainteresowane historią I Wojny Światowej i regionu gorlickiego, a w szczególności nauczycieli, uczniów, studentów oraz seniorów zapraszamy na konferencję naukową poświęconą tematyce Bitwy Gorlickiej oraz Operacji Gorlicko-Tarnowskiej, a także śladom działań wojennych w postaci nekropolii – ich historii, architektury i działań konserwatorskich. W konferencji udział wezmą prelegenci z Niemiec, Austrii i Rosji, a także uznani polscy badacze.


Preleganci:
Dr Jarosław Centek - ur. w 1980 r. w Toruniu. Adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor czterech monografii (Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer; Verdun 1916; Somma 1916; Reichsheer ery Seeckta) oraz ponad 70 publikacji naukowych z zakresu historii wojskowej, w tym szeregu dotyczących bitwy pod Gorlicami. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, na których prezentował szereg referatów z zakresu historii wojskowej, w tym wiele poświęconych I wojnie światowej.
Mgr Bogusław Głód - historyk amator z dziedziny działań wojennych w czasie I wojny światowej. Od 30 lat zajmuje się zbieraniem dokumentów, kronik, wspomnień, zdjęć oraz informacji z okresu walk pod Gorlicami w czasie Wielkiej Wojny. Autor szeregu artykułów i odczytów poświęconych m.in. walkom pod Gorlicami 1914/1915. Współzałożyciel stowarzyszenia o nazwie GRH „Gorlice 1915”. Uczestnik wielu rekonstrukcji oraz pikników historycznych jak również uroczystości patriotycznych związanych z walkami w Powiecie Gorlickim i nie tylko. Autor trójwymiarowej dioramy w skali 1:72 mieszczącej się w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach przedstawiającej natarcie niemieckiej 81 DP rez. na Las Kamieniecki w dniu 2 V 1915 roku, oraz ofiarodawca wielu pamiątek i eksponatów z okresu walk pod Gorlicami do w/w muzeum.
Mgr Michał Kawulok - ur. w 1980 r., historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2005 roku zatrudniony w Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, członek Stowarzyszenia im. Artysty Jana Wałacha, autor artykułów naukowych dotyczących sztuki na terenie Beskidu Śląskiego – publikowanych w „Roczniku Wiślańskim” i „Cieszyńskich Studiach Muzealnych”, współautor książki „Od wsi do uzdrowiska. Dziedzictwo architektoniczne Wisły”, od 2010 roku doktorant historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Mgr Sławomir Kułacz - magister filologii angielskiej, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tłumacz pisemny języka angielskiego i niemieckiego. Badacz zagadnień językowych w armii austro-węgierskiej. Podstawowym obszarem jego zainteresowań historycznych są walki I wojny światowej nad dolnym Sanem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnego Leżajska oraz Sieniawy, Jarosławia i Radymna. Autor książek (Okolice Leżajska i Sieniawy w przededniu i podczas I wojny światowej, Leżajsk 2008; Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów (1913–1917), Oświęcim 2014) oraz szeregu artykułów z zakresu językoznawstwa i historii wojskowości.
Mgr Marcin J. Mikulski - 41 lat, żonaty, dwie córki. Absolwent Instytutu Historii UJ. Specjalizuje się w historii fortyfikacji, a szczególnie – fortyfikacji austro-węgierskich; z racji miejsca zamieszkania za główny przedmiot swoich zainteresowań badawczych obrał Twierdzę Kraków. Autor kilkunastu artykułów poświęconych fortyfikacjom austro-węgierskim. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą Twierdzy Kraków, w oparciu o długotrwałe kwerendy m. in. w wiedeńskim Kriegsarchiv. Współpracuje z Muzeum Otwarta Twierdza, założonym i prowadzonym przez Fundację „Janus”.
Mgr Kamil Ruszała - ur. w 1990 r., historyk, doktorant w Zakładzie Historii Polski Nowoczesnej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: prof. dr hab. Michał Baczkowski). Przygotowuje książkę o życiu codziennym w Gorlicach podczas I wojny światowej. Redaktor prac zbiorowych poświęconych I wojnie światowej (m.in. Znaki Pamięci VI – ziemia gorlicka w ogniu Wielkiej Wojny, Gorlice 2014; Front Wschodni I wojny światowej…, Kraków 2013; Znaki Pamięci V – bitwa gorlicka, jej znaczenie i skutki, Gorlice 2012; Znaki Pamięci IV – w 95. rocznicę bitwy gorlickiej, Gorlice 2011), oraz kilkunastu artykułów dotyczących I wojny światowej czy też dziejów Galicji w monarchii Habsburgów. Organizator i współorganizator szeregu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Pełni funkcje m.in. wiceprezesa do spraw naukowych Towarzystwa Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UJ, członka Komisji Konkursowej Towarzystwa Doktorantów UJ, członka Österreichisch-polnischen Denkmalpflegeverein oraz członka zarządu Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji „Crux Galiciae”.
Dr arch. Jan Schubert - urodzony w Krakowie 27.05.1943, architekt. Pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Specjalność: historia architektury powszechnej. Zainteresowania naukowe: cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w Galicji. Kilkanaście artykułów związanych z tym tematem. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla w Krakowie oraz Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE.
Dr Piotr Szlanta - historyk i politolog. Adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta m.in. University of Notre Dame (1999-2000), Freie Universität Berlin 2005 i Alexander-von-Humboldt Stiftung 2009.Od 2006 r. członek redakcji miesięcznika „Mówią wieki”. W latach 2011-2013 pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Redaktor międzynarodowej encyklopedii pierwszej wojny światowej http://www.1914-1918-online.net
Mgr Tomasz Woźny - (ur. 1979r.), z wykształcenia prawnik. Od wielu lat zajmuje się dziejami monarchii austro-węgierskiej i jej armii, przede wszystkim zaś historią walk tej ostatniej na terenie dawnej Galicji, historią powstania cmentarzy wojennych oraz ich aktywną ochroną. Jego zainteresowania obejmują również obszar Beskidu Niskiego – ze szczególnym uwzględnieniem historii i etnografii Łemkowszczyzny. Członek stowarzyszenia „Crux Galiciae”. Autor szeregu artykułów dotyczących walk w Galicji oraz cmentarzy wojennych. Wygłaszał swoje referaty zarówno na krajowych, jak i zagranicznych konferencjach naukowych.
Modlitwa ekumeniczna na Górze Cmentarnej w Gorlicach.

Data: 01.05.2015, godz. 12.00.

Miejsce: Góra Cmentarna w Gorlicach (cmentarz nr 91).
Na Cmentarzu nr 91, w miejscu wiecznego spoczynku niemal 1000 żołnierzy, kapelani wojskowi odmówią modlitwę ekumeniczną w intencji poległych w Bitwie pod Gorlicami. W asyście oddziałów wojskowych oraz grup rekonstrukcji historycznej odczytany zostanie Apel Poległych. Na zakończenie delegacje i poczty sztandarowe wojskowe oraz cywilne oddadzą hołd spoczywającym na cmentarzu żołnierzom, składając wieńce i wiązanki kwiatów pod centralnym krzyżem-pomnikiem.

Przemarsz orkiestr wojskowych oraz oddziałów rekonstrukcji historycznej.


Data: 01.05.2015, godz. 13.30.

Miejsce: Góra Cmentarna w Gorlicach (cmentarz nr 91) – gorlicki Rynek.


Przemarsz uczestników mszy ekumenicznej z towarzyszeniem orkiestry wojskowej.
Pokaz musztry paradnej oraz koncert orkiestr wojskowych.

Data: 01.05.2015, godz. 14.15.

Miejsce: ul. 3 maja i Rynek w Gorlicach.
Pokaz musztry paradnej w wykonaniu grup rekonstrukcji z Austrii, Węgier, Niemiec, Rosji oraz innych państw zamieszkiwanych przez narody które brały udział w Bitwie Gorlickiej. Członkowie poszczególnych grup ubrani w mundury formacji uczestniczących w Bitwie 1915 roku zaprezentują na gorlickim Rynku charakterystyczne dla reprezentowanego oddziału elementy treningu wojskowego – przemarsze, pokazy z bronią itp. Musztrze poszczególnych grup towarzyszyć będą orkiestry wojskowe prezentujące melodie z czasów Wielkiej Wojny oraz, po zakończeniu musztry, inne znane utwory z epoki.
Widowisko słowno-muzyczne „Ballada gorlicka”.

Data: 01.05.2015, godz. 19.00.Miejsce: Bazylika Mniejsza p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach, ul. Plac Kościelny 1, Gorlice.
Koncert z elementami widowiska łączący poezję, muzykę, taniec i teatr. Scenariusz autorstwa Bogusława Słupczyńskiego, oparty na wspomnieniach płk Franciszka Latynika dc-y 100 Pułku Ziemi Cieszyńskiej, którym dowodził w czasie przełamania frontu na wzgórzu Pustki koło Gorlic oraz księdza Bronisława Świeykowskiego, a także poezji Edwarda Słońskiego - żołnierza, patrioty, ale i poety. Specjalnie na potrzeby interpretacji wspomnień i poezji Krzysztof Gawlas skomponował i wybrał muzykę odpowiadającą charakterowi wydarzeń sprzed wieku.
W widowisku udział weźmie także Zbigniew Wałacha z Istebnej, którego dziadek Jan Wałach jest autorem monumentalnego szkicu bitwy gorlickiej. W 1915 roku Jan Wałach był żołnierzem 100 Pułku Ziemi Cieszyńskiej.
Na potrzeby spektaklu została stworzona przez Annę Kasprzak choreografia. Plastyczna wizualizacja ruchowo-taneczna w wykonaniu tancerzy podkreśli siłę wyrazu oraz sakralność miejsca – Bazyliki Mniejszej. Koncertowi towarzyszyć będzie projekcja multimedialna autorstwa Szymona Krupki, wyświetlana na wewnętrznej stronie kopuły prezbiterium kościoła i obrazująca zniszczenia miasta, okolic oraz tragedię gorlickiego frontu. Za parateatralne i reżyserowane działania odpowiadać będą grupy rekonstrukcji historycznej.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna