Reorganizacja procesu zaopatrzenia materiałowego Grzegorz Jokiel celPobieranie 230,98 Kb.
Strona2/2
Data22.12.2017
Rozmiar230,98 Kb.
1   2

Źródło: Opracowanie własneRysunek 3. Struktura organizacyjna Działu zaopatrzenia

Źródło: opracowanie własneRysunek 4. Struktura organizacyjna Działu magazynów

Źródło: opracowanie własneRysunek 5. Struktura organizacyjna Działu kontroli jakości (w części obsługującej dostawy zaopatrzeniowe)

Źródło: opracowanie własneRysunek 6. Struktura organizacyjna działów pod względem hierarchii (podwładny – przełożony)

Źródło: opracowanie własnePOLECENIA DLA STUDENTÓW
Zadaniem studentów jest przeanalizowanie obecnej postaci procesu zaopatrzenia materiałowego w przykładowym przedsiębiorstwie.

1. Etap - na podstawie spostrzeżeń własnych należy zidentyfikować obszary odpowiedzialne za niską efektywność działania procesu w obecnej postaci (diagnoza procesu przy wykorzystaniu diagramu Ishikawy).

2. Etap – przeprowadzenie burzy mózgów dotyczącej pomysłów na reorganizację procesu.

3. Etap - w zespołach kilkuosobowych studenci powinni przygotować propozycje reorganizacji omawianego procesu serwisowego, na zajęciach nastąpi skonfrontowanie wzajemne propozycji.HARMONOGRAM ĆWICZEŃ


Czas min.

Zdarzenia

Uwagi

Etap 1.

0-45


Omówienie podstawowych założeń przypadku

Prezentacja mapy procesu, omówienie logiki funkcjonowania procesu w obecnej postaci, przedstawienie danych z ubiegłych (historycznych) okresów, odpowiedzi na pytania i wątpliwości studentów

45-60

Przedstawienie narzędzia diagnozy procesu

Ustalenie podstawowych parametrów diagramu Ishikawy (wykresu ryby)

60-90

Diagnoza procesu
Etap 2.

0-30
czas łączny (90-120)Pierwsza część Burzy mózgów – Sesja zbierania pomysłów

ZASADA – BRAK KRYTYKI!Prowadzący prowadzi sesję porządkując kolejność zabierania głosu i pilnując aby nie doszło do chaosu wywołanego np. nadmiarem chętnych do przedstawienia swoich koncepcji jednocześnie. Z drugiej strony, gdy przychodzi impas w zgłaszaniu pomysłów, rolą prowadzącego jest aktywowanie studentów podsuwając dodatkowe pomysły, punkty spojrzenia, czy wprowadzając dodatkowe informacje – wzbogaca to propozycje generowane przez studentów i może być katalizatorem nowych rozwiązań.

Protokolanci zapisują wszystkie zgłoszone propozycje (chyba, że się powtarzają)30-35

czas łączny (120-125)Przerwa – zgodnie z techniką prowadzenia Burzy mózgów.

Wyborem prowadzącego może być ona realizowana w jakieś konwencji np. całkowitej ciszy sprzyjającej skupieniu, czy medytacji przed drugą częścią Burzy mózgów.

35-90
czas łączny (125-180)

Sesja oceny


Wraz ze studentami należy wybrać ciekawe pomysły – pogrupować je na:

  • interesujące (do natychmiastowego wdrożenia)

  • odrzucone (nierealistyczne, zbyt kosztowne),

  • do dalszego rozpatrzenia,

Etap 3.

0-30


czas łączny (180-210)

Prezentacje zespołów studenckich
30-80
czas łączny (210-260)

Konfrontacja studenckich najlepszych pomysłów reorganizacji procesu z sugestiami prowadzącego

Należy poddać dyskusji wszystkie pomysły reorganizacji procesu – przedstawiane przez studentów jak i sugerowane przez prowadzącego.

80-90
czas łączny (260-270)

Rekapitulacja zajęć

LITERATURA

Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Wyd. AE Wrocław 2007, rozdz. 7.3. Business process reengineering jako podstawa zarządzania procesami s. 331-344.

Brache A.P. Rummler G., A: Podnoszenie efektywności organizacji: jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej? PWE, Warszawa 2000.

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007

Goldratt E., Cel II. To nie przypadek. Mint Books Warszawa 2007

Hammer M., Champy J.: Reenginering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne. Wyd. UE Wrocław 2008

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna