Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etapPobieranie 244,25 Kb.
Strona1/2
Data23.02.2018
Rozmiar244,25 Kb.
  1   2
Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etap
ZP-2380-109-32/1531/15 Katowice, dnia 21.05.2015r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etap
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytania :

 1. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie budynku (np. biurka, krzesła itp.) wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 2. W projekcie podano wycięcie 4 sztuk drzew. Proszę o wyjaśnienie czy wycinka drzew wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 3. Proszę o wyjaśnienie czy wymiana okien wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z zamieszczeniem brakującego zestawienia na stronie internetowej.

 4. W opisie do projektu architektury podano „Powierzchnia schodów i spocznika ogrzewana elektrycznie przy pomocy maty grzewczej np. THERMOVAL TV KMD 10 zainstalowanej w warstwie kleju.”. Jednakże podanej maty brak w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

 5. Brak w przedmiarze wykonania donicy betonowej w standardzie betonu architektonicznego z napisem POLICJA. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

 6. Brak w przedmiarze wykonania oczyszczenia, zagruntowania oraz uszczelnienia ścian fundamentowych. Proszę o wyjaśnienie czy wykonania powyższych prac wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 7. Brak w przedmiarze wykonania fasety na styku ściany z ławą fundamentową. Proszę o wyjaśnienie przy wykonanie powyższej fasety wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 8. Brak w przedmiarze wykonania izolacji ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 5 cm. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie powyższej izolacji wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 9. Brak w przedmiarze wykonania izolacji z foli kubełkowej. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie podanej izolacji z foli kubełkowej wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 10. Brak w przedmiarze dostawy i montażu parapetów wewnętrznych. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanych paramentów wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 11. Brak w przedmiarze wykonania posadzki żywicznej w wymiennikowi ciepła. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

 12. Brak w przedmiarze dostawy i montażu paneli podłogowych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

 13. Brak w przedmiarze wykonania lamperii na komunikacji i klatkach schodowych z tynku mozaikowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 14. W przedmiarze robót podano płytki ścienne 25x20 cm. Jednakże w projekcie podano płytki 20x60 oraz 20x20. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru z projektem.

 15. W projekcie podano prycze w pokojach dla osób zatrzymanych. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie pokoju dla osób zatrzymanych wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 16. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie archiwum tj. higrometry, gaśnice, koce gaśnicze, wózek do przewożenia akt itp. wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 17. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż krat okiennych wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 18. Brak w przedmiarze dostawy i montażu kurtyny powietrznej Thermozone AD220W wraz ze sterownikiem AEDA, skrzynką sterującą ADEAEB oraz zestawem zaworów regulującychVR25 . Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanej kurtyny i osprzętu do niej wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 19. Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji klimatyzacji. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 20. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie okładziny ściennej z płyt HPL Trepsa Meteo koloru ciemnoszarego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 21. Proszę o wyjaśnienie czy dostaw i montaż tablicy informacyjnej wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 22. Brak w przedmiarze usunięcia kominów wentylacyjnych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

 23. Brak w przedmiarze wykonania dylatacji posadzek. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

 24. Brak w przedmiarze dostawy i montaż ciepłomierza MULTICAL 601.Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

 25. Brak w przedmiarze dostawy i montażu licznika ciepła Amator LQM-III oraz wodomierza ultradźwiękowego SHARKY 473 dn 32. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

 26. W opisie do projektu wentylacji mechanicznej podano „Pomieszczenia osób zatrzymanych wentylowane będą w systemie infiltracyjnego nawiewu poprzez nawietrzaki wentylacyjne grzejnikowe systemu PURMO Air PA11 lub PA22”. Jednakże w przedmiarze brak podanego nawietrzaka. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

 27. W rysunkach w stosunku do opisu, istnieje różnica odnośnie typu lamp oświetleniowych zewnętrznych, Według przedmiaru powinna to być - oprawa LUNOIDA 250W natomiast wg rysunków - oprawa LED-owa typu Cudlle Led 72W 5000K. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów.

 28. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu: Segment 2 i 3 - Oświetlenie terenu, pozycja 12.1.9. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

 29. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - Okablowanie Strukturalne
  - Okablowanie - etap II, pozycja 53. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

 30. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Telewizji Dozorowej
  - Okablowanie dla systemu telewizji dozorowej, pozycja 15 d.2.1. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

 31. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Kontroli Dostępu
  - Okablowanie dla systemu kontroli dostępu, pozycje: 2.6; 2.7. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

 32. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - etap II - Okablowanie dla System Sygnalizacji Włamania i Napadu, pozycje: 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; oraz brak opisu średnicy rur winidurowych dla pozycji 2.1.9. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

 33. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - etap II - Okablowanie dla System Sygnalizacji Włamania i Napadu, pozycje: 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5 . Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

 34. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu: System Sygnalizacji Pożaru - etap II - Okablowanie dla systemu SAP, pozycje: 2.6; 2.7; 2.8. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

 35. Proszę o podanie parametrów, wymagań dla czujki pogodowej wiatru deszczu.

 36. W przedstawionych rysunkach brakuje zilustrowania schematów dot. podłączenia agregatu, proszę o udostępnienie rysunków, dodatkowo brak opisów dotyczących współpracy z urządzeniem UPS oraz posiadania przez agregat - Rozruchu automatycznego z układem SZR.

 37. Brak pozycji - Rozruch Agregatu Prądotwórczego w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia o odpowiednią pozycję.

 38. Brak pozycji - Odbiór Instalacji Niskoprądowych w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru
  o odpowiednią pozycję.

 39. Brak pozycji - Rozruch Agregatu Prądotwórczego w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia o odpowiednią pozycję.
 1. Pytania do przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI II ETAP - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE”:

 1. Poz. 6 - W podanej pozycji podano „Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 SDR 11) o śr. zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione”. Jednakże według projektu powinno być rury Wavin TS XSC 50/PE100 RC. Z tej racji zwracam się z prośbą o korektę w podanej pozycji.
 1. Pytania do przedmiaru robót „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI II ETAP - WEWNĘRZNA INSTALACJI WOD KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA”

 1. Poz. 36 - W podanej pozycji podano „Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm”. Jednakże według projektu podane są baterie umywalkowe z mieszaczem wody ciepłej i zimnej. Z tej racji proszę o korektę podanej pozycji na baterie z mieszaczem.

 2. Poz. 37 - W podanej pozycji podano „Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - w wersji dla niepełnosprawnych”. Jednakże według projektu podane są baterie umywalkowe z mieszaczem wody ciepłej i zimnej. Z tej racji proszę o korektę podanej pozycji na baterie z mieszaczem.
 1. Pytania do przedmiaru robót „INSTALACJA KOTŁOWNI”:

 1. Poz. 32 - Proszę o podanie nakładów podanej pozycji.
 1. Pytania do przedmiaru „PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE”:

 1. Poz. 8 - W podanej pozycji podano podstawę KNNR 4 1012-01 z .sz. 3.9. 9912-9. Jednakże dla podanej podstawy KNR jest modyfikacja 3.9. 9912-10 a nie jak podano 3.9. 9912-09. Proszę o korektę podstawy KNR.

 2. Poz. 24, 26, 28, 111 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.
 1. Pytania do przedmiaru „WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA”:

 1. Poz. 124 - Według podanej podstawy KNR oprócz obmiaru w m są także próby. Z tej racji zwracam się z prośbą o podaniem ilości prób jakie należy przyjąć w podanej pozycji.
 1. Pytania do przedmiaru „Branża drogowa”:

 1. Poz. 11 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.
 1. Pytania do przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE - REMONT I PRZEBUDOWA PRZEWIĄZKI III I BUDYNKU BOCZNEGO II - II ETAP REALIZACJI”:

 1. Poz. 18 - Proszę o podanie zużycia włókien rozproszonych.

 2. Poz. 151- W podanej pozycji podano „Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone”, jednakże według projektu ościeżnice mają być z MDF. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.

 1. Pytania do przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE - II ETAP REALIZACJI”:

 1. Poz. 15 - W podanej pozycji w opisie podano krotność 5. Jednakże jest podana krotność 6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

 2. Poz. 18- 20 - Proszę o podanie zużycia kleju do klejenia płyt granitowych.

 3. Poz. 22 - W podanej pozycji podano wycieraczkę Forbo Coral HD. Jednakże według projektu jest podana wycieraczka FORBO CORAL DUO kolor dark steel. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji wraz z podaniem wymiarów wycieraczki, gdyż w projekcie nie podano.

 4. Poz. 44 - W podanej pozycji podano wycieraczkę Forbo Coral HD. Jednakże według projektu jest podana wycieraczka FORBO CORAL DUO kolor dark steel. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.

 5. Poz. 59 - Proszę o podanie zużycia włókien rozproszonych.

 6. Poz. 228 - W podanej pozycji podano „Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone”, jednakże według projektu ościeżnice mają być z MDF. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.

Odpowiedzi:


 1. Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres projektu. Aranżacje meblowe stanowią wskazówkę do rozlokowania instalacji w pomieszczeniach.

 2. Wycięcie czterech sztuk drzew należy do I etapu realizacji.

 3. W zakres zadania wchodzi wymiana wybranych okien wg zestawienia stolarki oraz rysunków architektury - poz. 156 kosztorysu budynku bocznego i przewiązki etapu II.

 4. Dotyczy wyłącznie schodów głównych (zakres I etapu)

 5. Dotyczy wyłącznie schodów głównych (zakres I etapu)

 6. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

 7. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

 8. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

 9. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

 10. Parapety nie podlegają wymianie. Ewentualne uszkodzenia należy naprawić i pomalować, jak w I etapie realizacji dla zachowania spójności inwestycji.

 11. W wymiennikowni ciepła (pom. II -1.01) pozostaje posadzka betonowa istniejąca remontowana wg rysunków architektury.

 12. Posadzka wykończona panelami występuje wyłącznie w I etapie realizacji.

 13. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

 14. Projekt wykonawczy pokazujący aranżację wnętrz jest nadrzędny. Wykonać wg projektu oraz zgodnie z rozwiązaniami zastosowanymi w I etapie realizacji dla zachowania spójności inwestycji.

 15. Wyposażenie meblowe pozostaje poza zakresem realizacji inwestycji. Meble naniesione na rysunki stanowią wskazówkę dla rozmieszczenia instalacji.

 16. Wyposażenie nie wchodzi w zakres inwestycji .

 17. W zakres inwestycji wchodzą kraty projektowane np. na klatce schodowej K3, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych itd. według rysunków architektury. Remont elewacji, a więc także krat okiennych, znajdował się poza zakresem projektu.

 18. Nie wchodzi w zakres zamówienia - objęta jest w I etapem inwestycji.

 19. Nie wchodzi w zakres zamówienia - objęta jest w I etapem inwestycji.

 20. Okładzina z płyt Trespa Meteon została zastosowana w hallu głównym i hallach piętrowych – obręb I etapu realizacji.

 21. Identyfikacja wizualna w obrębie budynku wchodzi w zakres realizacji. W pytaniu nie określono dokładnie, o którą tablicę chodzi.

 22. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

 23. Dylatacje w posadzce wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

 24. Nie wchodzi w zakres zamówienia - ciepłomierz istniejący.

 25. Jest ujęte w poz. 12 przedmiaru.

 26. Przedmiar i zestawienie materiałów stanowią załącznik do niniejszego pisma.

 27. Proszę przyjąć oprawy Cudlle LED 72W 5000K.

 28. Zgodnie z zestawieniem materiałów.

 29. Proszę o uwzględnienie następującego kabla: Poz. 53. Kabel kat.6 100 ohms UTP, LSOH, 4 pary

 30. W opisie pozycji 15 d.2.1 uwzględniono typ przewodu 1. Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli:

Poz. 2.6. Przewód komputerowy UTP kat5E 4x2x0,5

Poz. 2.7 Przewód zasilajacy OMY 3x1,0mm2 1. Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli i rury: Poz. 2.1.2 Przewód teletechniczny YTDY 6x0,5 Poz. 2.1.3. Przewód teletechniczny YTKSY 3x2x0,5 Poz. 2.1.4 Przewód teletechniczny YTKSY 3x2x0,5 Poz. 2.1.9 Rura karbowana „peschla” Fi 20

 2. Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli:

Pozycje 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 - odpowiedź nr 32 oraz dla: Poz. 2.1.5 Przewód teletechniczny YTDY 6x0,5

 1. Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli:

Poz. 2.6. Przewód YnTKSYekw. 1x2x1,0

Poz. 2.7. Przewód PH90 HDGs 2x1,5mm2

Poz. 2.8. Przewód PH90 HDGs 2x1,5mm2


 1. W zestawieniu sprzętu jest czujka pogodowa CDW-03 AFG. ma być zamontowana na dachu w pobliżu klapy i podłączona do przynależnej centralki.
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna