Relacyjne bazy danychPobieranie 228,03 Kb.
Strona1/4
Data23.02.2018
Rozmiar228,03 Kb.
  1   2   3   4

RELACYJNE BAZY DANYCH - ĆWICZENIA

Utworzymy bazę danych - Dziennik lekcyjny

Tworzenie tabel

Utwórz nową tabelę. Wybierz obiekt Tabele, kliknij przycisk Nowy, a następnie z listy wybierz Widok Projektu.1. Utwórz tabelę Ocena, w której zapiszesz informacje o ocenach uczniów z różnych przedmiotów. Zapisz tabelę. W tej tabeli nie tworzymy żadnego Klucza podstawowego.

Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

2. W podobny sposób utwórz następną tabelę. Kluczem podstawowym ma być komórka


ID ucznia. Aby ustawić klucz podstawowy kliknij prawym klawiszem myszki na komórkę i wybierz Klucz podstawowy. Po utworzeniu tabeli zapisz ją pod nazwą Uczeń.

Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

3. Utwórz tabelę Nauczyciel. Kluczem podstawowym ma być komórka
ID nauczyciela. Zapisz tabelę.

Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

4. Utwórz tabelę Szafka. Kluczem podstawowym ma być komórka
ID ucznia.


Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

5. Utwórz tabelę Lista przedmiotów. Kluczem podstawowym ma być komórka
ID przedmiotu.


Wypełnij tabelę danymi (Przełącz się na Widok arkusza danych):

Tworzenie relacji między tabelami

Wybierz opcję Relacje z menu Narzędzia. Wyświetli się okno Pokaż tabelę.Wybieraj z listy po kolei wszystkie tabele i za każdym razem naciśnij przycisk Dodaj.
Po dodaniu tabel kliknij lewym przyciskiem myszki na polu ID ucznia tabeli Uczeń i przeciągnij na pole ID ucznia w tabeli Ocena. Pojawi się okno dialogowe Edytowanie relacji. Zaznacz opcje Wymuszaj więzy integralności i Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne. Upewnij się, że typ relacji to jeden do wielu ( - 1).
W podobny sposób połącz pozostałe tabele.
Zauważ, że tabele Uczeń i Szafka połączone są relacją jeden do jednego (1 - 1).


Upewnij się, że relacje zostały utworzone jak na powyższym rysunku. Zapisz zmiany
i zamknij Relacje.

Język SQL
  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna