Relacje matematycznePobieranie 346,06 Kb.
Strona1/4
Data28.10.2017
Rozmiar346,06 Kb.
  1   2   3   4

POWTÓRZENIE


 • Architektura trójwarstwowa ANSI-SPARC (zewnętrzna, konceptualna i wewnętrzna);

 • Schemat bazy danych;

 • Logiczna i fizyczna niezależność danych ;

 • Języki baz danych (języki definicji danych, języki manipulowania danymi );

 • Modele danych;

 • Model relacyjny zarządzania bazą danych;

 • Terminologia: relacja (tabela), atrybut (pole), dziedzina, krotka, stopień relacji moc relacji;

 • Relacyjna baza danych.

Relacje matematyczne:

Mamy dwa zbiory D1 i D2, gdzie: D1 = {2,4} i D2 = {1,3,5}

Iloczyn kartezjański D1 x D2 = {(2,1),(2,3),(2,5),(4,1),(4,3),(4,5)} jest zbiorem wszystkich uporządkowanych par, których pierwszy element należy do D1, a drugi element do D2.

Dowolny podzbiór takiego iloczynu kartezjańskiego jest relacją, np.:

R = {(2,1),(4,1)}

Którą możemy zapisać jako:Inna relacja, w której pierwszy element jest zawsze dwa razy większy niż drugi:czyli S={(2,1)}


Rozszerzając pojęcie relacji na trzy zbiory:

D1={1,3}, D2={2,4}, D3={5,6}

Iloczyn kartezjański:

D1 x D2 x D3 = {(1,2,5),(1,2,6),(1,4,5),(1,4,6),(3,2,5),(3,2,6),(3,4,5),(3,4,6)}Dowolny podzbiór tych uporządkowanych trójek jest relacją.
Niech D1 x D2 x ...x Dn będą n zbiorami. Ich iloczyn kartezjański:

Dowolny zbiór n-krotek z tego iloczynu kartezjańskiego jest relacją n zbiorów.


Własności relacji:

Baza danych jest zbiorem relacji, o następujących własnościach: • każda relacja w bazie danych jest jednoznacznie określona przez swoją nazwę;

 • każda kolumna w relacji (atrybut) ma jednoznaczną nazwę (w ramach tej relacji);

 • kolumny relacji tworzą zbiór nieuporządkowany;

 • wszystkie wartości w danej kolumnie muszą być tego samego typu (pochodzić z tej samej dziedziny);

 • każdy wiersz (krotka) jest inny – nie ma duplikatów krotek;

 • teoretycznie, kolejność wierszy nie ma znaczenia (w praktyce może mieć wpływ na efektywność wyszukiwania odpowiednich grup kotek);

 • każde pole (przecięcie wiersza z kolumną) zawiera wartość atomową z dziedziny określonej przez kolumnę. Brakowi wartości odpowiada wartość specjalnej NULL, zgodna z każdym typem kolumny (chyba, że została jawnie wykluczona przez definicję typu kolumny).

 • każda relacja zawiera klucz główny -- kolumnę (lub kolumny), której wartości jednoznacznie identyfikują wiersz (a więc w szczególności nie powtarzają się). Wartością klucza głównego nie może być NULL.


Wartość pusta (NULL)reprezentuje wartość atrybutu, która w danej chwili nie jest znana lub nie może zostać ustalona.
Klucze relacji:

Klucz główny - to jedna lub więcej kolumn tabeli, w których wartości jednoznacznie identyfikują każdy wiersz w tabeli.
Każda relacja musi mieć klucz główny. Dzięki temu możemy zapewnić, aby wiersze nie powtarzały się w relacji.
Klucz kandydujący to kolumna lub zbiór kolumn, które mogą występować jako jednoznaczny identyfikator wierszy w tabeli. W każdej relacji może istnieć wiele kluczy kandydujących.

Klucz główny jest wybierany ze zbioru kluczy kandydujących. Każdy klucz kandydujący, a więc także każdy klucz główny, musi mieć dwie właściwości. Musi być jednoznaczny i nie może mieć wartości NULL.

Po pierwsze, z definicji każdy klucz kandydujący musi być jednoznacznym identyfikatorem. Dlatego nie może być żadnych powtarzających się układów wartości w kolumnach kluczy kandydującego lub głównego.

Po drugie, wartość klucza głównego musi być określona dla każdego wiersza w tabeli.
Klucz obcy - jest kolumną lub grupą kolumn tabeli, która czerpie swoje wartości z tej samej dziedziny co klucz główny tabeli powiązanej z nią w bazie danych.
Klucze obce są sposobem łączenia danych przechowywanych w różnych tabelach.  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna