RegulaminPobieranie 301,38 Kb.
Data22.11.2017
Rozmiar301,38 Kb.

BAZA INFROMACYJNA

FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH
FIRMA

KRÓTKA INFORMACJA

OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO


Algotech Polska Sp. z o.o.Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe i elastyczne rozwiązania tele-informatyczne wspierające procesy kontaktu z Klientami.

Algotech ściśle współpracuje z dostawcami najnowocześniejszej światowej technologii: Avaya, Altitude Software, Autonomy Etalk, Extreme Networks, Nice, PerSay, Teleopti i Verint.

Algotech istnieje od 1992 roku. Jako firma o strategii regionalnej Algotech prowadzi działalność w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii.


1. Biometria głosowa

 • Uwierzytelnianie osób przez telefon

 • Uwierzytelnienie hasłem głosowym lub automatyczne podczas rozmowy klienta z konsultantem

2. Systemy Contact Center

3. Systemy telefonii IP

4. Systemy zunifikowanej komunikacji (telefon, email, chat, fax, komunikatory / np. Skype/)

5. Rozpoznawanie głosu

6. Systemy analityki głosu (speech analytics w j. polskim)

7. Zarządzanie grafikowaniem zmian pracy konsultantów w Contact Center

8. Systemy informatyczne wspierające procesy obsługi klienta

9. Integracja systemów – duże doświadczenie wdrożeniowe, analityczne i integracyjneANDRA Sp. z o.o.ANDRA –

Integrator Systemów Teleinformatycznych -dostarcza  zaawansowane, konwergentne rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne, dopasowane do potrzeb Użytkownika.

Nasze atuty:

 • KOMPETENCJE TECHNICZNE

Posiadamy wysokie kompetencje praktyczne i wiedzę w kluczowych dla naszej działalności obszarach technologicznych. Współpraca z dostawcami oferowanych przez nas rozwiązań opiera się na odnawialnej autoryzacji partnerskiej, potwierdzającej wysoki poziom wiedzy technicznej i gwarantującej wsparcie ze strony producentów. Nasze kompetencje rozwijamy również poprzez tworzenie własnych rozwiązań.

 • SPECJALIZACJA

Stale rozszerzamy ofertę i pogłębiamy kompetencje w wybranych, perspektywicznych obszarach ICT. Dogłębna praktyczna znajomość tych zagadnień pozwala nam proponować rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnego projektu i indywidualnych wymagań Klienta.

 • ELASTYCZNOŚĆ

Podejmujemy się realizacji zróżnicowanych projektów, zarówno pod względem skali, jak i zakresu prac. Współpracujemy z naszymi Klientami na wybranych etapach projektu lub zapewniamy kompleksowe wsparcie począwszy od analizy potrzeb, poprzez dostawy i wdrożenie, aż po zapewnienie wsparcia posprzedażowego.

 • INFRASTRUKTURA I ZESPÓŁ

Doświadczeni kierownicy projektów i certyfikowani specjaliści techniczni tworzą zespół przygotowany do wdrażania zaawansowanych projektów.

 • DOŚWIADCZENIE

Od 1988r. na rynku IT. Współpraca z 14 bankami w zakresie rozwiązań dla bankowości elektronicznej. Liczba i zróżnicowanie zrealizowanych wdrożeń pozwalają nam już na wstępnym etapie projektu zoptymalizować jego założenia oraz zapewnić sprawną realizację na oczekiwanym poziomie jakości.

 • STABILNOŚĆ

Od chwili rozpoczęcia działalności firma corocznie odnotowuje pozytywny wynik finansowy. Rośnie liczba pracowników firmy, a zatrudnienie charakteryzuje się relatywnie niską rotacją. Firma corocznie figuruje w zestawieniach największych firm polskiego rynku ICT - ComputerWorld Top200 i Teleinfo 500.

 • PRZYGOTOWANIE DO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Firma posiada Kancelarię Tajną spełniającą wymogi Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, która umożliwia realizację kontraktów na zlecenie służb i instytucji operujących informacjami o charakterze niejawnym.

 • POLITYKA JAKOŚCI

Więcej informacji na stronie www.andra.com.plDla banków i dostawców usług finansowych

 • Rozwiązania bezpiecznego komunikowania się klienta banku z bankiem - Bankowa Platforma Omikronu systemu MultiCash oraz rozwiązania dla bankowości internetowej.

 • Rozwiązania dla zarządzania środkami finansowymi (CashManagement) i dla dokonywania płatności z portali dostawców usług finansowych, w szczególności dla ich klientów działających na rynkach międzynarodowych.

 • Rozwiązania back-office'owe - bankowe interfejsy z Bankową Platformą Omikronu, rozwiązania przetwarzania płatności i komunikacji międzybankowej.

 • Rozwiązania dla zarządzania dystrybucją i aktualizacją oprogramowania.

Dla przedsiębiorstw

 • Rozwiązania automatyzujące wymianę informacji pomiędzy systemami bankowości elektronicznej i systemami wewnętrznymi przedsiębiorstw, w szczególności z systemami ERP oraz finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi.

 • Rozwiązania dla bankowości elektronicznej w zakresie transakcji krajowych i międzynarodowych, w szczególności dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji.

 • Rozwiązania bankowości elektronicznej i płatności dla ośrodków przetwarzania danych
Atende S.A.

Atende S.A. powstało w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.
Więcej informacji na stronie www.atm-si.com.pl. • Profesjonalne usługi serwisowe (umowy abonamentowe na serwis sprzętowy infrastruktury oraz wsparcia i konsultacji technicznych)

 • Audyty bezpieczeństwa i planów ciągłości działania: budowa planów BCP, aplikacja Atmeus służąca wsparciu BCP

 • Zapasowe biura oraz zapasowe centra danych

 • Szeroka gama rozwiązań Cisco wraz z usługami wdrożeniowymi

 • Usługi outsourcingowe w zakresie wsparcia procesów biznesowych klienta.

W świetle zmieniających się regulacji dla sektora bankowego, dotyczących szacowania ryzyka operacyjnego, instytucje finansowe potrzebują rozwiązań ułatwiających kontrolę tego ryzyka i zapobieganie jego wystąpieniu. Wychodząc naprzeciw takiej potrzebie, przygotowaliśmy aplikację o nazwie Atmeus, która służy wsparciu planowania ciągłości działania (BCP) w instytucjach finansowych. Z Atmeusa korzysta już BRE Bank Hipoteczny S.A., a także Raiffeisen Bank Polska S.A.


ATM SI kładzie szczególny nacisk na usługi, audyty bezpieczeństwa, usługi outsourcingowe oraz profesjonalne usługi serwisowe oparte na umowach SLA. Jako przykład wykorzystania kompetencji zespołu ATM SI może posłużyć świadczona usługa kompleksowego outsourcingu IT dla dużej firmy ubezpieczeniowej Liberty Seguros.


B3System S.A.

B3System S.A. jest wiodącym na rynku polskim dostawcą zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT. Firma posiada ponad 12-letnie doświadczenie na polskim rynku informatycznym.

Spółka koncentruje swoją działalność na oferowaniu infrastrukturalnych i systemowych rozwiązań zapewniających optymalną wydajność, dostępność i bezpieczeństwo informacji, która stanowi zasób niezbędny dla efektywnego prowadzenia biznesu przez dzisiejsze przedsiębiorstwa.

B3System S.A. świadczy usługi w zakresie:

• Wydajna i niezawodna Infrastruktura IT w warstwie sieci, serwerów i macierzy dyskowych, systemów operacyjnych oraz aplikacji realizowana w oparciu o najnowocześniejsze technologie i uznane standardy

• Kompleksowe bezpieczeństwo IT w obszarach tworzenia i audytu polityk bezpieczeństwa, zabezpieczania przed dostępem do danych i przed wyciekiem informacji, systemów antyfraudowych oraz bezpieczeństwa sieci

• Zarządzanie usługami i systemami IT w zakresie monitoringu operacyjnego, zarządzania konfiguracją, analizy wydajnościowej aplikacji i systemów klasy help desk realizowane w oparciu o szeroki zbiór praktyk ITIL

• Cloud computing - złożone projekty polegające na budowie wysokodostępnej i elastycznej infrastruktury informatycznej służącej jako platforma do świadczenia usług informatycznych na rzecz klientów wewnętrznych (private cloud) jak i zewnętrznych (public cloud).


 • Rozwiązania do zarządzania ryzykiem nadużyć w zakresie:

Fraudów kredytowych/aplikacyjnych

Fraudów na kartach płatniczych

Fraudów pracowniczych

Fraudów w kanałach Bankowości Internetowej

Fraudów w Bankowości Korporacyjnej


 • Kompleksowe Enterprise Fraud Management Systems

 • Systemy do przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, Customer Due Diligence, KYC)

 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć dedykowane dla Domów Maklerskich

 • Analiza i wdrażanie Systemów Zarządzania Tożsamością

 • Systemy do zarządzania cyklem życia kart elektronicznych

 • Systemy jednokrotnego logowania

 • Rozwiązania z zakresu BIOMETRYCZNEGO elektronicznego podpisu odręcznego

 • Monitorowanie usług, aplikacji i środowisk IT

 • Zarządzanie Usługami IT Service Management

 • Zarządzanie Zasobami IT Asset Management

 • Kompleksowe systemy bezpieczeństwa

 • Ochrona środowisk wirtualnych

 • Zarządzanie uprawnieniami

 • Systemy autentykacji w oparciu o tokeny software’owe i sprzętowe

 • Zaawansowana ochrona przed wyciekiem danych

 • Monitoring działań użytkowników i administratorów

 • Rozwiązania sieciowe

 • Zbieranie i analiza logów

 • Audyty bezpieczeństwa systemów IT

 • Systemy uwierzytelnienia

 • Wirtualizacja i cloud computing

 • Storage

 • Backup i archiwizacja

 • Poczta i usługi katalogowe

 • Zarządzanie i analityka

 • Tworzenie aplikacji

 • Audyty infrastruktury

 • Tworzenie portali internetowych

 • Projektowanie i konfiguracja baz danych

 • Tworzenie systemów raportowych BI i hurtowni danych

 • Systemy Contact Center

 • Systemy telefonii IP

Firma B3System S.A. współpracuje z

czołowymi firmami informatycznymi takimi jak:

Actimize, McAfee, RSA, EMC, Vmware, HP, IBM, CA, Microsoft, Wacom, Softpro, Quantum, NetApp, FrontRange.
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

BIK S.A. zostało powołane na podstawie Prawa Bankowego dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego.
BIK S.A. stworzyło i rozwija ogólnopolski system wymiany informacji kredytowej umożliwiający gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów.
Głównymi klientami BIK S.A. są instytucje sektora finansowego udzielające ponad 95% wszystkich kredytów dostępnych na rynku Polskim.


Produkty BIK S.A. to przede wszystkim produkty dla sektora finansowego:

 • raporty kredytowe i monitorujące oraz ich odmiany

 • oceny punktowe (scoringi),

 • raporty aktywności kredytowej klientów,

 • analizy przekrojowe danych kredytowych

 • budowę dedykowanych modeli scoringowych

 • tworzenie i wdrażanie rozwiązań klasy APS (Application Processing Services),

 • rozwiązania typu anti-fraud

 • analizy portfela kredytowego,

 • usługi doradcze, szkoleniowe i inne.


BIK S.A. wraz z powiązanym kapitałowo Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. dostarczają również produkty kierowane dla przedsiębiorców prywatnych i odbiorców instytucjonalnych:

 • analizy i oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej firm prowadzących pełną sprawozdawczość

 • raporty wiarygodności płatniczej osób prawnych i osób fizycznych

 • produkty budujące wiarygodność płatniczą

 • produkty wspierające proces windykacji

Działalność BIK S.A. w zakresie usług i rozwiązań IT obejmuje obszary takie jak:
 • projektowanie, implementację i utrzymanie systemów informatycznych

 • dostarczanie specjalizowanych rozwiązań informatycznych na potrzeby banków, zrzeszeń banków i poszczególnych banków spółdzielczych oraz SKOKów

 • hosting systemów informatycznych

Blue Media SA


Blue Media od wielu lat należy do wiodących podmiotów obsługujących systemy transakcyjne. Strategia Spółki opiera się na łączeniu usług oferowanych przez firmy telekomunikacyjne z nowoczesnymi usługami finansowymi. 
W trakcie funkcjonowania Blue Media otrzymała szereg nagród i wyróżnień za autorskie i nowatorskie rozwiązania przyznane przez instytucje branżowe. Dzięki realizowanej strategii rozwija się bardzo dynamicznie, przyrost przychodów w ostatnich 5 latach to ponad 10 tysięcy procent natomiast obrót za rok 2008 to 400 milionów złotych. Trzy razy pod rząd, w roku 2006, 2007 i 2008 zajęła 1 miejsce w rankingu Technology Fast50, opracowanego przez Deloitte, a grupującego spółki technologiczne z Europy Środkowej. Otrzymała również tytuł Gazeli Biznesu w 2007 roku oraz miano - Najlepszy Pracodawca 2008 i 2009.
Z kolei zestawienie CW TOP200-2008 sklasyfikowało Blue Media jako największą firmę informatyczną na Pomorzu.
Obecnie Blue Media zatrudnia ponad 100 osób. Do najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej spółki należą - wykwalifikowany zespół, innowacyjność oraz elastyczność i dostosowywanie się do zmieniających warunków rynkowych.
Blue Media aktywnie uczestniczy w pracach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich oraz w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.Systemy informatyczne:

 • systemy transakcyjne

 • systemy do obsługi płatności

 • rozwiązania mobilne

 • wsparcie sprzedaży

 • systemy back-officeCompFort Meridian Polska Sp. z o.o.

Firma CompFort Meridian Polska Sp. z o.o., z większościowym udziałem kapitału holenderskiego, działa na rynku polskim od 1 stycznia 1990 r.

Firma zatrudnia ponad 100 osób. W roku 2007 obroty firmy wyniosły ponad

76 milionów złotych.
CompFort Meridian Polska zajmuje się dostarczaniem rozwiązań, które mają na celu pomóc przedsiębiorstwom efektywnie wykorzystywać ich systemy informatyczne, tak aby były one zawsze dostępne, bezpieczne i odpowiednio zarządzane.
Firma kieruje swoją ofertę do dużych i średnich przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, m.in.

telekomunikacji, bankowości, ubezpieczeniach, górnictwie, przemyśle paliwowym oraz instytucjach sektora publicznego.


Reprezentujemy na rynku polskim najlepszych światowych producentów oprogramowania między innymi: BMC Software, Symantec, VeriSign, Juniper, Serena Software, Check Point Software Technologies czy RSA, The Security Division of EMC.
Firma jest również autoryzowanym partnerem IBM w zakresie systemów OS/390 i DB2 (Solution Provider). Zagadnieniami związanymi z tą częścią oferty zajmuje się oddział firmy w Łodzi, zatrudniający wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie.


 • Systemy wspomagających ocenę ryzyka,
 • Systemy wykrywania nadużyć (np. systemy zabezpieczające

 • transakcje w bankowości elektronicznej),
 • Rozwiązania do ochrony portali webowych i ochrony systemów baz

 • danych,
 • Systemy wspomagające zarządzanie politykami bezpieczeństwa

 • (np. wdrażanie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa)
 • Systemy zapobiegające wyciekowi informacji
 • Systemy klasy SIEM
 • Systemy zarządzania tożsamością
 • Audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne
 • Rozwiązania do uwierzytelniania
 • Usługi związane z informatyką śledczą
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Consdata sp. z o.o.

Firma Consdata specjalizuje się w wytwarzaniu i wdrażaniu rozwiązań klasy e-business dla sektora bankowo-finansowego. Kluczowe kompetencje i doświadczenia firmy dotyczą obszarów: bankowość elektroniczna, e-wallet, elektroniczne procesowanie transakcji pomiędzy uczestnikami rynku a agregatorami płatności oraz pomiędzy instytucją płatniczą a bankami lub procesorami transakcji kartowych, implementacja e-wniosków wraz z obsługą workflow, integracja B2B z wykorzystaniem ESB i BPM oraz PKI.

Consdata, tworząc oprogramowanie na zamówienie zapewnia całość procesu wytwórczego i wdrożeniowego wraz zarządzaniem projektem: analiza systemowa, wytworzenie oprogramowania, testowanie, wdrożenie oraz utrzymanie i serwis. W realizacji projektów stosowana jest metodyka xPrince, a zespoły wytwórcze pracują w oparciu metodę Scrum.Enterprice Form Management System - eximee - to kompleksowe rozwiązanie do wsparcia sprzedaży i obsługi posprzedażnej produktów finansowych. Zapewnia w sposób wielokanałowy tworzenie i zarządzanie wnioskami elektronicznymi o wysokim usability i dużym stopniu konwersji.

Gateway2B umożliwia przedsiębiorstwom i korporacjom łatwy sposób połączenia się z poziomu własnego systemu ERP lub FK do Banku i realizowanie wszystkich tych funkcji, które zapewnia im tradycyjna bankowość elektroniczna. Implementacja Gateway2B w Banku zapewnia mu jednorodne środowisko integracyjne i wystawienie kompletnego API dla swoich Klientów poprzez WebServices, umożliwiając bezpośredni i bezpieczny dostęp z poziomu oprogramowania działającego u Klienta.

Sytem e-Wallet zapewnia prowadzenie rejestru rachunków, sald rozliczeniowych i transakcji płatników. Rodzaje transakcji, schemat przepływu oraz schematy księgowe są w pełni parametryzowane.
Moduł ma zastosowanie jako core-system transakcyjny dla obsługi Płatników i Merchantów przez instytucje finansowe, które pośredniczą w płatnościach, agregują płatności, wymieniają waluty lub pieniądz elektroniczny.

Cybercom Poland Sp. z o.o.

Cybercom Poland Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu informatycznego Cybercom Group Europe AB, notowanego na Nordyckiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Sztokholmie. Koncern zatrudnia ogółem ponad 1900 pracowników, w 24 biurach na świecie. W Polsce posiadamy około 100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, zlokalizowanych w 2 biurach: w Warszawie i Łodzi.

Polski oddział Cybercom Poland posiada osobowość prawną i pełną samodzielność, realizując dzięki temu własne projekty.


Specjalizujemy się w doradztwie technologicznym w dziedzinie tworzenia oprogramowania komputerowego. Posiadamy kompetencje z zakresu wszystkich najpopularniejszych obecnie technologii informatycznych, wykorzystywanych do tworzenia wydajnych i funkcjonalnych systemów IT. Ponadto oferujemy usługi z zakresu bezpieczeństwa aplikacji i audytu infrastruktury informatycznej w zakresie wykorzystywanych aplikacji i systemów, w szczególności z obszaru płatności elektronicznych. Posiadamy również kompetencje w zakresie obecnie bardzo dynamicznie rozwijającego się sektora aplikacji mobilnych.

Z naszych usług korzystają polskie i zagraniczne spółki średniej wielkości, w szczególności z sektora przemysłowego, finansowego, bankowego i ubezpieczeń. Wszystkie nasze usługi realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów jakości kontrolowanych przez Cybercom Group oraz zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001/2000.
 • Tworzenie oprogramowania pod klucz

 • Usługi doradcze

 • Automatyzacja testów

  • Testy funkcjonalne

  • Testy niefunkcjonalne

  • Opracowywanie strategii

  • Przygotowanie scenariuszy testowych

  • Zarządzanie i konsultacje

  • Szkolenia

 • Analiza systemowa i inżynieria wymagań

 • Migracja baz danych oraz replikacja (partner firmy Quest, producenta SharePlexa)

 • Bankowość mobilna

 • Tworzenie aplikacji mobilnych na smartfony oraz tablety

 • Audyt bezpieczeństwa aplikacji mobilnych

 • Audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne

 • Usługi analityczne i doradcze w dziedzinie wdrażania rozwiązań Contact Center

eLeader Sp. z o.o.

eLeader należy do światowej czołówki uznanych i cenionych dostawców oprogramowania biznesowego dla smartfonów. Pionierskie rozwiązania eLeader, pracujące na inteligentnych telefonach komórkowych, używane są dzisiaj w ponad 30 krajach świata - w tym przez koncerny międzynarodowe z listy Fortune Global 500.
Gama produktów oferowanych przez eLeader obejmuje innowacyjne, skalowalne i elastyczne rozwiązania dla bankowości mobilnej (m-banking), bogate funkcjonalnie systemy wspomagające sprzedaż w terenie SFA (Sales Force Automation), systemy zarządzania mobilnymi zasobami w terenie FFM (Field Force Management) oraz systemy wsparcia procesów biznesowych w terenie m-BPM (Mobile Business Process Management). Prowadzimy również badania nad innymi produktami dla nowo powstających obszarów zastosowań smartfonów.
eLeader posiada duże doświadczenie w produkcji oprogramowania dla szerokiego spektrum platform mobilnych. Doświadczenie to wspierane jest współpracą na poziomie strategicznym z kluczowymi graczami na globalnym rynku telefonów komórkowych. Firma eLeader na wczesnym etapie swojej działalności skoncentrowała się i wyspecjalizowała w tworzeniu rozwiązań opartych o wiodącą na rynku platformę Symbian Series 60. Dziś możemy poszczycić się ogromnym doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania dla systemów takich jak Symbian (S60, UIQ), Windows Mobile (Standard oraz Professional), Nokia Series 40, RIM Blackberry, Apple iPhone, Android, Bada, Java oraz innych.
Nasza platforma technologiczna umożliwia bardzo
szybkie dopasowanie oraz wdrażanie bezpiecznych, transakcyjnych, mobilnych rozwiązań klient-serwer dla smartfonów, pokonując wiele ograniczeń funkcjonalnych i wydajnościowych związanych z charakterystyką tych urządzeń.operatorów płatności mobilnych;


W skład oferty eLeader dla sektora bankowego wchodzą następujące rozwiązania:

eLeader Mobile Banking Premium - wielokanałowy system bankowości mobilnej, który został zaprojektowany zgodnie ze światowymi trendami rozszerzania mobilnych serwisów internetowych o bogate, interaktywne aplikacje dla smartfonów. eLeader Mobile Banking Premium składa się z następujących elementów:

 • zestawu aplikacji High-End dla smartfonów indywidualnie zaprojektowanych dla wszystkich kluczowych platform mobilnych;

 • adaptacyjnego internetowego serwisu “lajt” dostosowującego wyświetlanie stron internetowych do wielu typów przeglądarek mobilnych;

 • aplikacji Java oferujących dostęp do konta bankowego dla prostszych modeli telefonów;

 • rozszerzonego kanału SMS, zawierającego unikalne rozwiązania przekształcające zwykle pasywną bankowość SMS w bardziej „transakcyjny” kanał komunikacji;

 • jednego punktu integracji dla wszystkich typów rozwiązań klienckich;

 • otwartych interfejsów dla m-płatności pozwalających na integrację rozwiązań oferowanych przez globalnych i krajowych

eLeader Mobile Currency Tradingzestaw aplikacji mobilnych, zapewniających stały dostęp do rynków walutowych, z funkcjonalnością przeglądania informacji z rynku lokalnego oraz ze świata, generowania wykresów kursów walut oraz wykonywania transakcji on-line.

eLeader Mobile Authorization (m-Token) – token software’owy do generowania haseł jednorazowych, zapewniający bezpieczną i wygodną metodę uwierzytelniania oraz autoryzacji transakcji.
Rozwiązania eLeader wspierają natywnie wszystkie kluczowe platformy mobilne: Symbian, iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry (oraz aplikacje Java).

eLeader Mobile SFA/FFM oraz eLeader Mobile Business Process Management - bogate funkcjonalnie systemy wspomagające sprzedaż i zarządzanie mobilnymi zasobami Banku w terenie oraz systemy wsparcia procesów biznesowych Banku w terenie.
eLeader Mobile Quality Studio - jedno z niewielu na świecie rozwiązań kompleksowo automatyzujących procesy testowania aplikacji mobilnych na różnych platformach systemowych. eLeader Mobile Quality Studio integruje procesy testowania w jednym narzędziu, z uwzględnieniem różnych systemów operacyjnych - zarówno platform mobilnych, jak i serwerowych. Pozwala na przeprowadzanie automatycznych testów rozwiązań pracujących zdalnie w architekturze smartfon-serwer, oraz zaawansowanych testów funkcjonalności o złożonej logice biznesowej.

EMC Computer Systems Polands Sp. z o.o.

Firma EMC (NYSE:EMC) jest czołowym dostawcą rozwiązań tworzących infrastrukturę informacyjną. Rozwiązania te umożliwiają firmom dowolnej wielkości konkurowanie na rynku oraz tworzenie wartości na bazie własnych zasobów informacji. Pomagamy naszym klientom maksymalizować wartość posiadanych zasobów informacyjnych poprzez wdrażanie zaawansowanych rozwiązań zarządzania cyklem życia informacji (ILM). Dzięki najlepszej
w branży ofercie produktów pomagamy naszym klientom sprostać kluczowym wyzwaniom biznesowym:


 • Systemy. EMC jest innowacyjną firmą technologiczną, która dysponuje najszerszą
  w branży ofertą platform i rozwiązań systemów pamięci masowej, które można dostosować do każdych wymagań w zakresie wydajności, skalowalności, możliwości
  i funkcji łączności.

 • Oprogramowanie. EMC oferuje najbogatszy w branży asortyment niezawodnego oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informacyjną, które pozwala sprostać kluczowym wyzwaniom biznesowym, takim jak: archiwizacja, tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych, ciągłość biznesowa i dostępność, współdziałanie, zarządzanie treścią, przenoszenie i migrowanie danych, zarządzanie zasobami, wirtualizacja i inne.

 • Usługi. EMC świadczy fachowe usługi zarządzania informacjami i obsługi pamięci masowej, w tym kompleksowe usługi doradcze, wdrażanie i integrację, asystę operacyjną u klienta oraz profesjonalne usługi szkoleniowe i pomoc techniczną.

 • Rozwiązania. Kompletne, nowoczesne rozwiązania pamięci masowej i zarządzania informacją łączą produkty i usługi EMC oraz współpracujących partnerów w celu sprostania konkretnym wyzwaniom branżowym, biznesowym i aplikacyjnym,
  jak również w celu zaspokojenia potrzeb małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw średniej wielkości.

Firma EMC została założona w 1979 r., a jej siedziba znajduje się w Hopkinton w stanie Massachusetts. Posiada sieć ponad 100 biur sprzedaży i partnerów handlowych w przeszło


50 krajach. Dysponuje też najliczniejszym na świecie personelem specjalizującym się
w sprzedaży i serwisowaniu rozwiązań pamięci masowej. Wśród dystrybutorów systemów
i oprogramowania EMC znajdują się największe firmy komputerowe na świecie, w tym Dell, NEC, Fujitsu Siemens, Unisys, Groupe Bull i NCR. Aby skutecznie obsługiwać klientów, firma EMC nawiązała też porozumienia z największymi producentami oprogramowania i rozwiązań sieciowych oraz dostawcami usług, w tym Cisco, Microsoft, SAP, Oracle, Accenture i EDS.
Produkty EMC są opracowywane i produkowane w Massachusetts, Północnej Karolinie, Kalifornii i Irlandii. EMC posiada też ośrodki badawcze w Massachusetts, Północnej Karolinie, Belgii, Chinach, Francji, Indiach, Izraelu i Japonii, a centra obsługi klienta znajdują się w Australii, Massachusetts, Irlandii i Japonii. Firma EMC uzyskała najwyższy poziom certyfikacji zarządzania jakością organizacji ISO (ISO 9001), a procesy produkcyjne EMC uzyskały certyfikację MRP II Class A.
EMC zatrudnia ponad 38 000 pracowników na całym świecie, z czego ok. 40% pracuje poza USA. Firma jest notowana na giełdzie nowojorskiej pod symbolem EMC, a jej akcje
są częścią indeksu S&P 500.

Rozwiązania dla sektora bankowego w trzech obszarach:

Wsparcie dla systemów centralnych

 • Komunikacja z klientem – tworzenie środowisk bezpiecznej wymiany informacji między pracownikami banku a klientami bądź dostawcami

 • Cyfrowe biuro – redukcja kosztów poprzez automatyzację procesów i elektroniczną archiwizację dokumentacji

 • Digitalizacja dokumentów –transformacja dokumentacji papierowej do postaci elektronicznej

 • Wsparcie dla procesów kredytowych – skanowanie dokumentacji kredytowej oraz elektroniczny obieg dokumentacji

Bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami • eDiscovery – przegląd zgodności aplikacji i infrastruktury pod kątem zgodności z regulacjami i politykami firmy

 • Zgodność z regulacjami – monitorowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, identyfikowanie i minimalizacja ryzyka, przeciwdziałanie nadużyciom (fraud detection, antiphishing)

 • Bezpieczeństwo informacji – Identyfikacja użytkowników, autentykacja i kontrola dostępu do danych wrażliwych

Infrastruktura informacyjna • Kopie zapasowe, odtwarzanie danych, archiwizacja

 • Ciągłość operacji – business continuity

 • Konsolidacja infrastruktury – optymalizacja centrów danych, infrastruktury sieciowej, składowania danych

 • Wirtualizacja – zwiększenie utylizacji zasobów serwerowych i dyskowych poprzez zastosowanie kompletnych rozwiązań wirtualizacyjnych

Więcej informacji na stronie: http://poland.emc.com/solutions/industry/financial-services/index.htm


GEMALTO

Sp. z o.o.


Gemalto jest niekwestionowanym liderem w zakresie kart elektronicznych i kart plastikowych, powiązanych z nimi usług, rozwiązań i systemów w zakresie bezpieczeństwa transakcji i uwierzytelniania.

Udziały Gemalto w rynku światowym sięgają blisko 45%, co plasuje Gemalto na pozycji numer 1 wśród producentów i dostawców sektora kartowego.

Gemalto dysponuje 19 zakładami produkcyjnymi, 30 centrami personalizacyjnymi, 9 ośrodkami R&D, 75 biur handlowych. Gemalto zatrudnia około 10 tys pracowników. Obroty Gemalto w roku 2008 wyniosly blisko 1,7 mln Euro.
Gemalto dostarczyło tylko w roku 2008 około 1,4 mld kart i produktów mikroprocesorowych na świecie, w tym ponad 13 mln w Polsce.

Każdego roku Gemalto produkuje około 400 mln kart bankowych.


Obecnośc w Polsce to zakład produkcyjny w Tczewie k. Gdańska wytwarzający średnio 15 mln kart elektronicznych miesięcznie, certyfikowane Centrum Personalizacji Kart Bankowych, Biuro Handlowe w Warszwie, ponad 450 pracowników.
Gemalto jest członkiem założycielem Forum Technologii Bankowych działającym przy ZBP.

www.gemalto.com

Gemalto Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Skarszewska 2, 83-110 Tczew


NIP 593-22-56-752, Nr GIOŚ E0007240W
KRS 0000122560, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Kapitał zakładowy: 31.883.000 zł

 • Karty elektroniczne, w tym karty z interfejsem bezstykowym, karty plastikowe i z paskiem magnetycznym.

 • Personalizacja kart w Polsce, generacja i dystrybucja PINów, powiązane usługi zaawansowane ( monitoring procesu, konfekcjonowanie, personalizacja kart „foto”, .... )

 • Zaawansowane usługi web-owe związane z wydawnictwem kart płatniczych ( rozwiązania dla kart „foto’, alternatywne kanały dystybucji PINów przez SMS i e-mail, ... )

 • Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa transakcji elektroniczych ( ebanking, OneTimePasswords, CAP, Authentication Servers )

 • Rozwiązania dla mobilnych płatności

 • Uwierzytelnianie (authentication) pracowników i klientów w różnych kanałach dostępu.

 • Karty korporacyjne, rozwiązania fizycznej i logicznej kontroli dostępu do obiektów, biur, środowisk informatycznychHitachi Europe Ltd. Information Systems Group

Hitachi Europe Ltd. jest spółką zależną od japońskiej spółki Hitachi, Ltd. , największej elektronicznej firmy świata zatrudniającej ok. 400 tys. pracowników i posiadającej 910 spółek na całym świecie. Siedzibą Hitachi Europe Ltd. jest Maidenhead w Wielkiej Brytanii. Firma prowadzi działalność w 15 krajach i zatrudnia ok. 590 osób w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Przy opracowywaniu usług i rozwiązań firma kieruje się zaspokojeniem konkretnych potrzeb poszczególnych klientów. Działalność Hitachi Europe obejmuje dziesięć podstawowych obszarów: systemy energetyczne i przemysłowe, kolejnictwo, komponenty i urządzenia przemysłowe, systemy informatyczne, cyfrowe nośniki danych, systemy wyświetlania obrazu, systemy klimatyzacji i chłodzenia, logistykę, ośrodek badawczo-rozwojowy oraz ośrodek projektowy Hitachi Design Centre. Szczegółowe informacje o Hitachi Europe Ltd. można znaleźć na stronie internetowej http://www.hitachi.eu

Information Systems Group (IFG) jest jedną z pięciu grup biznesowych Hitachi Europe Ltd.. Grupa IFG dostarcza rozwiązania biznesowe w obrębie IT&Security na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryce (EMEA). Centrala IFG znajduje się w siedzibie głównej Hitachi Europe Ltd. w Maidenhead w Wielkiej Brytanii. Od roku 2007, grupa Information Systems Group działa oficjalnie w Polsce w ramach Przestawicielstwa Hitachi Europe Ltd. z siedzibą w Warszawie, skąd koordynuje działalność w całym regionie Europy Centralno-Wschodniej.

Rozwiązania IT to jeden z 3 kluczowych biznesów firmy Hitachi. IFG dostarcza technologie informatyczne opracowane z myślą o infrastrukturze IT i bezpieczeństwie IT (IT&Security). Oferta Grupy IFG w Polsce obejmuje szereg najnowocześniejszych rozwiązań w tym m.in.: • Systemy biometryczne Finger Vein (czytniki, oprogramowanie, serwery)

 • Systemy RFID (tagi, czytniki, oprogramowanie, całe systemy, usługi)

 • Oprogramowanie EPS (DLP) - Vigilance Pro

 • Oprogramowanie do zarządzania systemem IT - JP1

 • Serwery typu Blade (kasetowe)

 • Systemy kart inteligentnych (SmartCards) na platformie MULTOS

 • Systemy e-government (PKI)

 • Inne zaawansowane rozwiązania IT&Security

IFG zapewnia także profesjonalne usługi:

 • konsulting

 • integracja systemowa

 • wdrożenia

 • szkolenia

 • wsparcie techniczne

Szczegółowe informacje o Hitachi Europe IFG i ofercie można znaleźć na stronie: www.hitachi.pl/ifg


1. Systemy biometryczne oparte na technologii Finger Vein, w tym:

 • skanery do uwierzytelniania transakcji bankomatowych (do wbudowania)

 • skanery do uwierzytelniania transakcji w oddziale banku i rejestracji

 • skanery do uwierzytelniania transakcji przez internet

 • skanery do logowania do stacji roboczych i aplikacji biznesowych

 • skanery do fizycznej kontroli dostępu do pomieszczeń/chronionych stref

 • biometryczne systemy kontroli dostępu

 • oprogramowanie do centralnego zarządzania, porównywania i bezpiecznego przechowywania danych biometrycznych

 • aplikacje na karty mikroprocesorowe do przechowywania i porównywania danych na karcie


2. Oprogromowanie DLP (ang. Data Leakage Protection) – VigilancePro. Najbardziej kompleksowe na rynku narzędzie do ochrony przed utratą/upływem danych z wewnątrz firmy (banku). Pozwala na kontrolę i monitorowanie urządzeń, plików, aplikacji, treści, aktywności oraz edukuje użytkowników sieci. W pełni integrowalny z fizycznymi systemami bezpieczeństwa
3. Serwery blade – BladeSymphony

Serwery klasy Enterprise i Middlerange zapewniające największą na świecie moc obliczeniową i przepustowość danych, najmniejszy pobór mocy, pełną niezawodność, najwyższą jakość (produkcjaw Japonii) dla najbardziej wymagających klientów.


4. Multiaplikacyjne karty elektroniczne oparte na bezpiecznej platformie MULTOS. Multiaplikacyjne karty Hitachi zapewniają w jednej karcie następujące funkcjonalności:

 • electronicID (logowanie do systemów IT, podpisywanie poczty elektronicznej, logowanie i podpisywanie poczty w telefonach Blackberry)

 • PIV do przechowywania i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 • aplikacje płatnicze VISA i Mastercard

 • uwierzytelnianie biometryczne (Finger Vein, Finger Print)

 • programy lojalnościowe

 • kontrolę dostępu do pomieszczeń/budynków


5. Oprogramowanie do zarządzania systemami IT – JP1. Oprogramowanie które daje możliwość centralnego zarządzania końcówkami w sieci, dystrybucję oprogramowania, helpdesk (zdalny pulpit), automatyczną inwentaryzację sprzętu, oprogramowania oraz zarządzanie licencjami.

IBM Polska

Sp. z o.o.

IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki.

W ciągu blisko piętnastu lat działalności firma IBM Polska stała się wiodącym dostawcą najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych na polskim rynku.

IBM Polska dostarcza klientom usługi biznesowe oraz IT (w tym usługi integracyjne i wdrożeniowe), a także oprogramowanie i sprzęt. IBM posiada najszerszą ofertę systemów informatycznych - poczynając od najprostszych, opartych o pojedyncze maszyny, przez rozległe instalacje sieciowe, kończąc na integracji wielkich i złożonych systemów. Strategiczny obszar działania firmy stanowi najpełniejsza wśród wszystkich producentów oferta dla środowiska Systemów Otwartych Linux.
IBM Polska zatrudnia obecnie ponad 2000 pracowników w tym: przedstawicieli handlowych, inżynierów systemowych, inżynierów serwisowych, konsultantów, projektantów, analityków, kierowników projektów i specjalistów różnych sektorów gospodarki. Pracownicy IBM Polska mają dostęp do tych samych źródeł informacji, co pracownicy IBM w innych krajach, czyli baz danych, narzędzi, poczty elektronicznej, za pośrednictwem światowej sieci telekomunikacyjnej IBM.

IBM stworzył zaplecze techniczne w celu zapewnienia klientom i partnerom wsparcia technicznego, umożliwienia symulacji problemów, integrowania oprogramowania oraz różnych platform sprzętowych, przeprowadzania testów i prezentacji gotowych rozwiązań. Korporacja umożliwia swoim klientom dostęp do światowej sieci IBM. Jest to największa światowa sieć informacyjna, z usług, której korzysta wiele dużych instytucji, organizacji i firm na całym świecie.


IBM Polska jest firmą samodzielną, działającą w strukturze IBM Corporation, dzięki czemu na bieżąco wprowadzamy nowe, innowacyjne technologie w zakresie oprogramowania i sprzętu. Technologie te pozwalają zorganizować posiadane i przetwarzane przez klientów rosnące ilości informacji tak, aby wykorzystywane w nowy, efektywny sposób przyczyniały się do osiągnięcia biznesowego sukcesu na rynku.


IBM kieruje do sektora usług finansowych szeroką ofertę obejmującą rozwiązania infrastrukturalne a także kompleksowe rozwiązania biznesowe obejmujące zintegrowane systemy informatyczne, a także usługi i doradztwo. Wykorzystując bogatą wiedzę branżową, firma IBM wspiera klientów działających w sektorze bankowym i ubezpieczeniowych oraz pozostałe instytucje finansowe. Dzięki proponowanym rozwiązaniom klienci sektora finansowego uzyskują poprawę wyników biznesowych. W szczególności IBM wspiera instytucje finansowe w lepszym zarządzaniu relacjami z klientami, poprawie doświadczenia klienta, podwyższanie efektywności organizacyjnej. Oferta dla instytucji finansowych zawiera modele i metodyki biznesowe, modele architektury, wdrożenia aplikacji biznesowych, w tym między innymi bankowe i ubezpieczeniowe systemy główne, rozwiązania front endowe, automatyzacji procesów biznesowych, sytemu przepływu pracy i obiegu dokumentów, komponenty softwareowe i hardwareowe do budowania zoptymalizowaniej infrastruktury, systemy do monitorowania i zarządzania środowiskiem informatycznym, outsourcing infrastruktury informatycznej i procesów biznesowych, systemy ciągłości przetwarzania i inne.

IBM posiada ogromne doświadczenie pozyskane dzięki wieloletniej współpracy z klientami z sektora finansowego na świecie i w Polsce.

Więcej informacji na temat sektora usług finansowych firmy IBM można znaleźć pod adresami:

http://www-05.ibm.com/pl/fss/banking.html

http://www-05.ibm.com/pl/fss/insurance.html

http://www-03.ibm.com/industries/financialservices/doc/jsp/indseg/banking/index.jsp

http://www-03.ibm.com/industries/financialservices/doc/jsp/indseg/financialmarkets/index.jsp

http://www-03.ibm.com/industries/financialservices/doc/jsp/indseg/financialmarkets/index.jsp


IMPAQ Sp. z o.o.

Firma IMPAQ jest międzynarodowym dostawcą zaawansowanych usług informatycznych i konsultingowych.

Dostarczamy rozwiązania typu end-to-end dla branży finansowej, informatycznej i telekomunikacyjnej, obejmujące rozszerzony łańcuch wartości IT – począwszy od doradztwa i opracowania systemu, poprzez wdrożenie, obsługę serwisową i wsparcie, aż po pełne zarządzanie procesami informatycznymi i biznesowymi.

Jako wykonawca główny lub podwykonawca projektów dysponujemy solidnymi podstawami, umożliwiającymi nam identyfikację i przejęcie ryzyka projektowego naszych partnerów i klientów.

Nasza dogłębna wiedza o danej branży, sprawdzone metody oraz doświadczenie techniczne, które nasz zespół, składający się z ponad 450 pracowników, wypracował na przestrzeni lat, to gwarancja sukcesu klienta.

Zapewniamy najlepsze w branży usługi zarządzania cyklem życia aplikacji, umiejętnie łącząc zalety działalności w ramach modelu onshore z oszczędnościami uzyskiwanymi w lokalizacjach nearshore.


W kontekście posiadanej wiedzy i doświadczeń w świadczeniu usług dla innych sektorów w tym sektora ubezpieczeniowego, IMPAQ agresywnie rozbudowuje możliwości świadczenia usług w obszarze bankowości. Poniżej wybrane obszary w ramach których budowane są kompetencje:

 • Internet banking

 • Silne kompetencje w obszarze Websphere

 • Doświadczenie w obszarze hurtowni danych i Business Intelligence

 • Front-end bankowy

 • Dystrybucja funduszy inwestycyjnych przez internet

 • Obszar treasury

 • Obszar rozwiązań mobilnych

 • Rozwiązania klasy BPM

 • Wiedza w obszarze systemów centralnych, w tej chwili temenos t24, rozwijanie w kierunku innych systemów


Pakiet kdprevent™

Pakiet IMPAQ kdprevent™ to analityczne rozwiązanie zapobiegające zjawisku „prania brudnych pieniędzy”, niezgodności działań z obowiązującymi przepisami i obniżające poziom ryzyka. Jest ono stosowane przez instytucje finansowe (bankowość detaliczna, inwestycyjna i prywatna) w celu analizowania działań klientów i zapobiegania realizacji transakcji przestępczych lub niezgodnych z prawem. Pakiet składa się z następujących modułów: • kdresearch (monitorowanie transakcji i działalności)

 • kdmatch (zarządzanie czarnymi listami i PEP)

 • kdmonitor (filtrowanie sankcji)

 • kdrisk analyzer (analiza zagrożenia wynikającego z niezgodności z przepisami)

 • kdlink (Know your Customer)

 • kdpayment analyzer (graficzny analizator płatności)

Metoda migracji danych

Migracja danych jest często bagatelizowanym wyzwaniem w sytuacji rozbudowy systemu lub w następstwie fuzji. Niestawienie czoła wymaganiom tego skomplikowanego zadania może się wiązać ze znacznymi dodatkowymi kosztami oraz niepotrzebnymi opóźnieniami w realizacji projektów.improof™ – system obsługi wniosków kredytowych

Pakiet IMPAQ improof™ jest oparty na strukturze J2EE, ułatwiającej szybkie opracowywanie rozwiązań sieciowych na podstawie modelu. Narzędzie improof™ credit zdobyło uznanie jako wysoce niezawodne i szybko działające rozwiązanie w dziedzinie obsługi wniosków kredytowych. Większość wniosków kredytowych jest przetwarzana całkowicie automatycznie, dzięki czemu klient otrzymuje niemal natychmiastową odpowiedź od banku.Platforma emerytalna

Zarządzanie systemem emerytalnym jest skomplikowanym zadaniem, które obarcza firmy zadaniami niekoniecznie związanymi z głównym łańcuchem tworzenia wartości. Firma IMPAQ stworzyła platformę umożliwiającą outsourcing tego nużącego procesu administracyjnego. Wśród klientów, którzy zaufali doświadczeniu firmy IMPAQ w tej dziedzinie, znajdują się firmy takie jak Ernst & Young, Morgan Stanley Bank, ThyssenKrupp Präzisionsschmiede, Siemens PowerLine oraz Siemens SHC.

 Rozwiązanie IMPAQ Core Banking

Firma IMPAQ Core Banking Solution (ICBS) to partner w procesach biznesowych, wspierający przetwarzanie transakcji oraz optymalizację procesów informatycznych i operacyjnych w bankach. Od prostego modelu ASP (Application Service Provisioning), aż po kompleksowy outsourcing procesów biznesowych (BPO) - rozwiązanie ICBS można dostosować do specyficznych potrzeb danego klienta.


KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o.

Firma KŁOS założona została w 1964 roku. Firma już wtedy uznana została, m.in. przez Narodowy Bank Polski, jako podmiot stosujący własne rozwiązania innowacyjne podwyższające znacząco bezpieczeństwo technologicznych systemów. Praktycznie od początku swojego istnienia Firma konsekwentnie rozwija swoją działalność w zakresie produkcji, dystrybucji i serwisu urządzeń technologii bankowej, wprowadzając produkty nowoczesne, o innowacyjnych rozwiązaniach tak w sferze funkcjonalności jak również w sferze zwiększania poziomu bezpieczeństwa.


Firma KŁOS, która obecnie buduje grupę kapitałową jest producentem m.in. najwyższej jakości zamków bankowych, multisejfów, zestawów wrzutowych, śluz transferowych oraz wpłatomatów. W swojej ofercie ma również ( jako autoryzowany przedstawiciel handlowy ) produkty i rozwiązania japońskiej firmy GLORY Ltd., szwajcarskiej KABA AG oraz KABA MAUER GmbH, WERTHEIM, CISCO, do których zaliczyć można:

 • Rozwiązania do Cash-processingu:

  • Sortery i liczarki do banknotów oraz bilonu,

  • Recyclery (dyspensery z zamknietym obiegiem gotówki)

 • elektroniczne zamki zabezpieczeniowe oraz zamki skarbcowe,

 • systemy optymalizacji procesów gotówkowych,

 • systemy zabezpieczeniowe dla sektora bankowego.

Jednocześnie Firma Kłos jest liderem w Polsce w sferze technicznej obsługi serwisowej z zakresu zabezpieczeń mechanicznych. Posiadamy Certyfikat jakości ISO 9001:2000 przyznany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego i pozyskaliśmy do współpracy doświadczonych menadżerów działających także na rynku bankowym.

Rozwiązania dla sektora bankowego:

 • urządzenia zabezpieczeniowe:

  • multisejfy,

   • w I klasie odporności na włamanie,

   • w poziomie S1, S2

  • wrzutnie nocne,

   • elektroniczne,

  • śluzy transferowe,

   • elektroniczne,

   • mechaniczne,

  • sejfy i szafy pancerne

   • dowolne wymiary i klasy odporności,

 • elektroniczne systemy wrzutni nocnych z funkcją automatycznego księgowania deponowanych wartości na koncie Klienta,

 • systemy zamków elektronicznych:

  • z funkcją kodów jednorazowych,

  • skarbcowych,

 • systemy optymalizacji procesów obsługi gotówkowej z wykorzystaniem:

  • recyclerów – dyspenserów z zamkniętym obiegiem gotówki RZ-100

  • sorterów i liczarek do banknotów oraz bilonu z kontrolą autentyczności,

 • systemy do zabezpieczania wejścia do oddziału bankowego:

  • centralne zarządzanie elektronicznymi zamknięciami w całym Banku,

 • wpłatomaty oraz opłatomaty:

  • z funkcją przyjmowania banknotów oraz bilonu oraz wydawania banknotów oraz bilonu,

  • możliwość opłacania rachunków,

 • systemowe rozwiązania dla sortowni do liczenia, sortowania i pakowania pieniędzy:

  • liczarki,

  • sortery,

  • rolomaty,

  • opaskarki,

  • pakowarki próżniowe,

  • oprogramowanie.

 • systemy skrytek depozytowych:

  • automatycznych,

  • elektronicznych,

  • wraz z oprogramowaniem, instalacją itp.

 • aranżacje wnętrz obiektów bankowych,

 • systemy rejestracji wizji i fonii dla bankowozów,

 • systemy zdalnego monitorowania obiektów i urządzeń:

  • monitoring systemów alarmowych,

  • monitoring teletechniczny,

 • doradztwo, consulting i audyty w zakresie bezpieczeństwa,

 • kompleksowe wykonywanie placówek bankowych,

 • informatyczne systemy antywirusowe i antyspamowe klasy Enterprise – CISCO IronPort


Kontomierz.pl sp. z o.o.

Kontomierz.pl powstał w 2009 roku jako firma będąca twórcą i operatorem serwisu finansowo-oszczędnościowego – aplikacji do zarządzania finansami osobistymi Kontomierz. Pomimo braku standardów i wspólnego API na potrzeby tego narzędzia powstała autorska technologia umożliwiająca import i wymianę danych pomiędzy systemami transakcyjnymi banków.Kontomierz dostarcza nowoczesne narzędzia technologiczne wykorzystujące autorskie rozwiązania umożliwiające agregację oraz kategoryzacje danych z transakcyjnych systemów instytucji finansowych.


KontoImporter – oprogramowanie umożliwiające import danych bezpośrednio z systemów transakcyjnych –zastosowania: zasilanie bazy danych PFM, skoring kredytowy, przenoszenie konfiguracji kont miedzy systemami np. Odbiorcy zdefiniowani.
KontoKategoryzator – samouczące się oprogramowanie kategoryzujące transakcje.
KontoRanking – porównywarka oraz parametry aktualnej oferty banków dla klientów indywidualnych.
PFM – narzędzie do zarządzania finansami osobistymi, do osadzenia w systemie transakcyjnym banku.


Microsoft Sp. z o.o.

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft Office System, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System oraz technologia Microsoft.NET.
Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia ponad 100 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 400 osób w Polsce. Poza biurem
w Warszawie firma posiada również, otwarte przez Billa Gatesa w 2006 roku, jedno z trzech na świecie Centrum Inżynierii Oprogramowania. Ponadto, w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. Microsoft współpracuje z ośmioma tysiącami partnerów i dwudziestoma tysiącami inżynierów w całej Polsce.
Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi, są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Dlatego też, polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. Naturalną konsekwencją tego zobowiązania i prowadzonej działalności biznesowej jest realizowanie zadań społecznych w obszarze edukacji informatycznej i walki ze zjawiskiem „wykluczenia informacyjnego”. W listopadzie 2008 roku Microsoft za projekt „Partnerstwo dla Przyszłości”

Rozwiązania dla departamentów biznesowych
Bankowość detaliczna i korporacyjna

 • Moduł cross/up-sell

 • Moduł retencji klientów

 • Moduł segmentacji klientów

 • CRM operacyjny

 • CRM analityczny

 • Silnik scoringowy/ratingowy

 • Bankowość elektroniczna

Bancassurance • Aplikacja do obsługi procesów bancassurance

Bankowość transakcyjna • CashFac Virtual Bank Technology - aplikacja do obsługi bankowości transakcyjnej w celu wzrostu STP na rynku depozytów korporacyjnych.

Bankowość inwestycyjna • Aplikacja do MiFID (klasyfikacja klientów, połączenie z CRM itp.)

Ryzyko i windykacja • Aplikacja do miękkiej windykacji

 • Aplikacja ALM (anty-fraud management)

 • Platforma do zarządzania należnościami

Finanse i rozliczenia • Enterprise performance management

 • Aplikacja do zarządzania dokumentacją do sprawozdawczości obowiązkowej

 • Global PAYplus for SEPA
otrzymał główną nagrodę – statuetkę Złotego Spinacza, przyznawanego w najważniejszym konkursie w polskiej branży PR „Złote Spinacze”, a w niespełna rok wcześniej, zaszczytny tytuł „Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2007” przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczycielski.

Z kolei w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, firma wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii – wiedzy, informacji i umiejętności informatycznych. W uruchomionym we wrześniu 2006 roku programie „Microsoft dla non-profit”, firma przekazuje bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji społecznych.


Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony firmy Microsoft pod adresem: http://www.microsoft.com/poland • Connected Payment Factory (SWIFT)

Działalność operacyjna • Zarządzanie przepływem danych między systemami firmy a systemami zewnętrznymi

 • Optymalizacja procesów back-office (workflow, e-archiwum)Infrastruktura podstawowa:


 • Significant cost reduction for server and desktop ownership (System Center);

 • Compliance and Auditing controls while reducing TCO (System Center – Server Compliance, Data protection and recovery)

 • Optimized desktop

 • 360 virtualizationProduktywność biznesowa:


 • Mobile banking (Leverage Windows Mobile via the mobile banking channel, more than 20 million online banking customers bank directly from their cell phone or smartphone, foundation for a multi-phased mobile banking and payments strategy)

 • Best customer experience (Surface ROCKS! -> new ways to advise and sell, innovative user experiences, simplifying account opening, customer needs assessment, wealth management)

 • Claims processing (Office & SharePoint)

 • Customer Insight (Microsoft Dynamics® CRM to gain a 360º view of client data • and strengthen their ability to deliver superior client service, offline capabilities, Office integration)

 • Compliance and data loss reduction (RMS)

 • Streamline communications (UC)

 • Collaboration (Knowledge management & Social networking -> MOSS)

 • Project Management (Project Server etc.)

 • Best in class Enterprise SearchPlatforma aplikacyjna: • High data warehouse needs (SQL Server)

 • MiFID & SEPA Compliance with Low Costs (BizTalk – lower pricing, high performance real time transactional processing)

 • Risk management and validation (HPC)


NCR Polska

Sp. z o.o.

NCR Polska Sp. z o.o. będąca częścią międzynarodowej korporacji NCR w obecnym kształcie prawnym rozpoczęła działalność 1 czerwca 1991 roku. Na czele Spółki stoi czteroosobowy Zarząd, którego wieloletnim Prezesem jest Krzysztof Gajór.

Firma posiada siedzibę główną w Warszawie oraz filie w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie, Białymstoku, Łodzi, Toruniu i Ostrowcu Świętokrzyskim.

NCR jest na rynku polskim niekwestionowanym liderem w zakresie dostawy, uruchamiania i serwisowania urządzeń i rozwiązań samoobsługowych takich jak bankomaty, wpłatomaty, maszyny dualne pełniące jednocześnie funkcję bankomatu i wpłatomatu, urządzenia wspomagające pracę kasjerską – resajklery, a także urządzenia automatyzujące funkcjonowanie oddziałów instytucji finansowych.

Rozwiązania samoobsługowe obejmują także systemy (oprogramowanie) wspomagania pracy oddziału i bankowości elektronicznej.

Nadto firma prowadzi sprzedaż – przez partnerów – samoobsługowych urządzeń i rozwiązań sektora detalicznego (kasy, POS-u, samoobsługowe automatyczne stanowiska, etc.)

NCR Polska jest także czołowym dostawcą urządzeń sieciowych Cisco, wraz z usługami wdrożeniowymi i serwisowymi.
NCR Polska Sp. z o.o. oferuje rozwiązania oraz usługi związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem i serwisowaniem systemów obsługi gotówki oraz elektronicznego przetwarzania danych, a w szczególności:

 1. Urządzenia samoobsługowe (bankomaty, wpłatomaty) wraz z kompleksową obsługą i rozwiązaniami software’owymi

 2. Kioski samoobsługowe, wraz z rozwiązaniami systemowymi, dla sektora finansowego, podróży, hotelowego, służby zdrowia, etc.

 3. Urządzenia wspomagania pracy dysponenckiej (resajklery, czytniki kart, etc.)

 4. Kompleksowe rozwiązania systemowe dla sektora finansowego w zakresie:

 • Automatyzacji pracy oddziałowej

 • Elektronicznych kanałów dystrybucji (bankowość internetowa, mobilna, etc.)

 • Usługi projektowania oddziałów
 1. Projekty i wdrażanie sieci komputerowych (lokalnych i rozległych), okablowania strukturalnego i sieci bezpiecznych.

 2. Serwis oferowanego sprzętu i oprogramowania.

 3. Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie oferowanych rozwiazań.

 4. Świadczenie usług doradczych w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

NCR Polska oferuje również usługi z zakresu Power Protection&Cabling – zestaw usług i produktów, obejmujący różnego rodzajuinstalacje dla budynków, DataCenters, IT rooms, CallCentres, powierzchni biurowej, itp.:

 • Generalne wykonawstwo projektów typu DataCenters, Headquarters, etc.

 • Zarządzanie projektowe

 • Usługi projektowe
Outbox Sp. z o.o.


Outbox - firma konsultingowa specjalizująca się w przygotowaniu i realizacji zaawansowanych rozwiązań informatycznych w obszarze Customer Experience i Customer Relationship Management. Zespół ponad 250 specjalistów o różnych profilach: konsultant, analityk, architekt, projektant, programista, tester oraz kierownik projektu.

Firma realizuje projekty wdrożeniowe oraz integracyjne w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, RPA oraz USA.


Specjalizacja: konsulting biznesowy, analiza, projektowanie, wdrożenia, integracja, utrzymanie systemów CRM oraz rozwiązań BPM.

Oferta: autorskie rozwiązania wykorzystujące technologie: MS Dynamics CRM, Oracle Siebel, PeopleSoft CRM, IBM Unica,

MRM Suite, Salesforce.com, JBoss, jBPM,
Klienci: operatorzy telekomunikacyjni oraz banki i instytucje sektora finansowego. 1. Rozwiązania typu ‘Cloud Computing’

 2. Business Process Management

 3. Workflow

 4. Systemy wsparcia sprzedaży

 5. Aplikacje do zarządzania Call Center

 6. Systemy zarządzania i optymalizacji kampanii marketingowych wielo-kanałowych

 7. Systemy wspomagające interaktywny marketing (Web analytics, interactive, behavioral marketing)

 8. Dedykowane rozwiązania w technologii J2EE

 9. Usługi wsparcia i utrzymania obcych systemów (SLA)

 10. Usługi testów jakościowych aplikacji własnych Banków

 11. Integracja systemów

 12. Migracja systemów

Produkty: • Outbox Marketing Dashboard - wspiera kreatywnie proces tworzenia nowych ofert

 • Central Product Catalogue - pomaga centralnie zarządzać cyklem życia produktów

 • Order Configurator - zapewnia intuicyjny interfejs do zbierania zamówień

 • Virtual Agent - samoobsługowy agent (avatar) pomagający Klientom
PayU S.A.

PayU S.A. wchodzi w skład Grupy Allegro. Została utworzona w listopadzie 2006 roku w celu przejęcia obsługi systemów płatności internetowych wydzielonych z PAYBACK Sp. z o.o.

Celem spółki jest integracja istniejących i tworzenie nowych usług w zakresie płatności online oraz dostarczenie narzędzi ułatwiających działalność handlową w internecie. PayU S.A. łączy innowacyjne rozwiązania, bezpieczeństwo i niezawodność technologiczną oferując skuteczne wsparcie dla eBiznesu. Spółka posiada również doświadczenie w tworzeniu narzędzi rozliczeniowych.

Dnia 15. czerwca 2007 roku PayU S.A. uzyskała zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń w roli Agenta Rozliczeniowego w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). Działalność Spółki nadzorowana jest przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Oferta PayU S.A. adresowana jest do użytkowników internetu, którzy w swojej działalności chcą wykorzystywać profesjonalne rozwiązania płatnicze oraz są zainteresowani wysoką jakością usług.PayU s.a jest twórcą oraz operatorem finansowym takich usług jak :

- płatności,.pl

System Platnosci.pl pozwala na szybkie i bezproblemowe dokonywanie przez Państwa klientów płatności za zakupy towarów i usług. Dostarcza w pełni zautomatyzowany system do zbiorczej obsługi płatności. W jednym miejscu ulokowaliśmy pakiet narzędzi płatniczych oraz instrumentów bankowych mający służyć efektywnej obsłudze transakcji. Każdy zainteresowany klient w ciągu paru minut, za pomocą kilku kliknięć, może przekazać dowolną kwotę na konto sklepu lub serwisu internetowego.

Systemy płatności PayU S.A. skierowane są także do posiadaczy zagranicznych kart kredytowych i płatniczych. Do tej pory byli oni skazani na kosztowne i opóźnione w czasie międzynarodowe przelewy bankowe. Dzięki nam mogą łatwo i bezpiecznie dokonać obciążenia swojej karty. Teraz wpłaty księgowane są online, a czas realizacji nie przekracza kilkunastu minut.

- payu.pl

Wystarczy, by wpłacający i odbiorca posiadali konto e-mail. Dzięki PayU możesz zapłacić kartą kredytową lub przelewem bankowym. PayU to doskonały sposób na rozliczenia między stronami dowolnej transakcji, np. aukcji internetowych.

- Placezallegro.pl

To system umożliwiający łatwe, proste, bezpieczne , wygodne i całkowicie darmowe sposoby finalizacji transakcji w sieci.

Płacę z allegro dzieli się na 2 kanały : płacę z allegro za zakupy – możliwość regulowania opłat za zakupy na serwisie allegro oraz

Płace z allegro za usługi – możliwość regulowania opłat za usługę oferowaną przez serwisy partnerskie poprzez dopisanie należności za usługę do konta allegro . Serwisy partnerskie to : sympatia.pl, onetsport.pl, otomoto.pl, otodom.pl, oferia.pl

- paygsm.pl – doładowanie komórek on line


PWPW S.A.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. została powołana 25 stycznia 1919 roku i od ponad 90 lat należy do grona przedsiębiorstw strategicznych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Firma jest producentem blankietów dowodów osobistych, polskiego paszportu biometrycznego oraz praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Produktami PWPW S.A. są również wszystkie funkcjonujące w obiegu polskie banknoty, banderole akcyzowe, znaczki pocztowe oraz inne druki wartościowe.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych od lat współtworzy w Polsce bezpieczne środowisko dla wymiany handlowej. Firma dysponuje własnym centrum certyfikacji elektronicznej (Sigillum PCCE) i świadczy certyfikowane usługi oparte na technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dzięki niekwestionowanemu autorytetowi firmy, w transakcjach na rynku usług cyfrowych PWPW S.A. zajęła pozycję Zaufanej Trzeciej Strony.


Dzięki uruchomieniu Polskiej Platformy Przetargowej klienci PWPW mają możliwość organizacji bezpiecznych zakupów i przetargów elektronicznych. Pozwala to na znaczną redukcję kosztów i usprawnienie procesu zakupowego firm oraz instytucji. Rozwiązania wprowadzane przez PWPW S.A. pozwalają Klientom na korzystanie z innowacyjnych rozwiązań już dziś.
PWPW S.A. wprowadza na polski rynek nowoczesne instrumenty płatnicze i przyczynia się do zwiększania udziału transakcji bezgotówkowych w obrocie gospodarczym. Doskonała znajomość specyfiki polskiego rynku płatności, oparta na współpracy z najważniejszymi instytucjami finansowymi takimi jak Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich oraz międzynarodowymi organizacjami płatniczymi, pozwoliła na stworzenie systemu płatności elektronicznych EasyPay, bazującego na nowoczesnych technologiach kart mikroprocesorowych. Technologie te spełniają wymagania związane z obrotem pieniądza elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.


SIGILLUM


 1. Bezpieczny podpis elektroniczny opatrzony certyfikatem kwalifikowanym zgodnie z Ustawą o Podpisie Elektronicznym.

 2. Certyfikaty komercyjne umożliwiające m.in. zabezpieczenie poczty elektronicznej, szyfrowanie dokumentów i uwierzytelnianie na serwerach internetowych.

 3. Mobilny token PWPW SA jako generator synchronicznych haseł jednorazowych. Pozwala na autoryzację działań użytkownika w dowolnym systemie elektronicznym poprzez zastosowanie modelu haseł jednorazowych generowanych przez aplikację na telefonie komórkowymEASY PAY


 • System EasyPay oferuje wdrożenie krajowego systemu mikroprocesorowych kart płatniczych EasyPay we wszelkich dostępnych schematach rozliczeniowych (e-portmonetki do obsługi pieniądza elektronicznego oraz karty debetowe, kredytowe, obciążeniowe, rewolwingowe).

 • Easy Pay umożliwia również dostęp do krajowego systemu bezpiecznych płatności mobilnych SimEasyPay - jednej z najbardziej funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych dla użytkownika form płatności mobilnych.


POLSKA PLATFORMA PRZETARGOWA
Marketplace - udostępnienie przez WWW narzędzia dla szerszego grona dostawców i nabywców zawierającego następujące usługi:

 • Katalogi otwarte - prezentowanie oferty różnych dostawców określonej

grupie nabywców lub publicznie,

 • Tablica ogłoszeń - prezentowanie ogłoszeń o zamówieniach i zakupach,

 • Zakupy katalogowe - obsługa w/w zakupów oraz ich dostaw, możliwość

włączenia obiegu dokumentów,

 • Bazy dostawców - gromadzenie informacji o dostawcach i ich ofercie

oraz ocen współpracy z nimi nadsyłanych przez kupujących,

 • Grupy zakupowe - konsolidacja zakupów w celu agregacji popytu i

osiągania korzyści na redukcji kosztów jednostkowych zakupu,

 • Aukcje i licytacje elektroniczne pozwalające na prowadzenie

negocjacji on-line z wieloma dostawcami jednocześnie.


SIA-SSB Sp. A.

Grupa SIA-SSB (www.siassb.eu) jest liderem na rynku włoskim jak również jednym z liderów rynku europejskiego dostarczającym kompleksowe rozwiązania dla sektora finansowego.

Jako czołowy dostawca usług w zakresie platform rozliczania płatności spełnia wymagania związane z implementacją regulacji Unii Europejskiej, SEPA i MiFID.

SIA-SSB w chwili obecnej posiada w Polsce biuro przedstawicielskie zlokalizowane w Warszawie. Pracownicy Biura odpowiadają za współpracę z klientami firmy w Polsce. Grupa SIASSB współpracuje z wieloma międzynarodowymi grupami bankowymi zapewniając im scentralizowaną platformę przetwarzania kart płatniczych. Modelem działania firmy na rynkach międzynarodowych jest oferowanie możliwie szerokiego zakresu usług. Firma realizuje ten model we współdziałaniu z lokalnymi partnerami dla produkcji i personalizacji kart, obsługi terminali, przygotowania wydruków masowych, call center, itp.

W chwili obecnej w zaawansowanym stanie jest faza przygotowania docelowej formuły działalności firmy w kraju. Firma nawiązała w okresie ostatniego roku wiele porozumień z partnerami lokalnymi w Polsce, co w tej chwili umożliwia świadczenie usług z szerokiego zakresu operacji kartowych zapewniając ofertę konkurencyjną do pozostałych graczy na naszym rynku przy utrzymaniu atrakcyjności cenowej wynikającej ze skali działania firmy na rynkach europejskich.
·      usługi związane z obsługą kart kredytowych i płatniczych, akwizycji transakcji płatniczych realizowanych w bankomatach i terminalach POS,

·      obsługa systemów płatniczych oraz rozliczeniowych, rozwiązania w zakresie bankowości korporacyjnej, rozwiązania przeznaczone dla banków centralnych i komercyjnych oraz usługi systemowe

·      rozwiązania w zakresie obsługi rynków kapitałowych w tym zarządzanie platformami obrotu papierami wartościowymi, usługi w dziedzinie back office i systemów informacji finansowej, rozwiązania dla pośredników finansowych, oraz systemy dostępu do rynków instrumentów dłużnych 

·      usługi sieciowe i bezpieczne narzędzia komunikacyjne dla banków i instytucji finansowych
Sygnity SA

Sygnity jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Dzięki pełnemu zrozumieniu potrzeb Klientów, dogłębnej wiedzy branżowej, sprawności w działaniu i filozofii partnerstwa z Klientem jesteśmy w stanie realizować najbardziej zaawansowane projekty informatyczne zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i instytucjonalnych.
Sygnity posiada rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczymy pełen zakres usług od konsultingu, przez realizację, do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm z najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej.
Sygnity to zespół ponad 2000 ekspertów o rozległej wiedzy IT oraz specjalistów o doświadczeniu branżowym, którzy śledzą oraz analizują rozwój kluczowych sektorów polskiej gospodarki, jak również trendy na rynkach światowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie dogłębnie rozumieć potrzeby naszych Klientów i odpowiadać na nie, proponując nasze własne rozwiązania, uzupełniane przez światowe produkty i technologie.
Jedną ze spółek Grupy Sygnity jest firma Projekty Bankowe Posoft.

Swoją ofertę kieruje do przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych.

Mając wieloletnie doświadczenie w tym sektorze


Dla sektora bankowo-finansowego tworzymy i wdrażamy aplikacje własne oraz rozwiązania naszych partnerów, globalnych dostawców oprogramowania.

Świadczymy pełen zakres usług – od konsultacji po analizę, od integracji po szkolenia, od serwisu powdrożeniowego po drukowanie i skanowanie dokumentów, a także dostarczamy zaawansowany sprzęt komputerowy i własnej produkcji urządzenia automatyzujące obsługę gotówki.


Nasze kompetencje to suma wiedzy i doświadczenia nagromadzona przez lata aktywnej działalności – w tym także sprawdzona metodyka prowadzenia i wykonywania projektów informatycznych. Dzięki temu z powodzeniem realizujemy projekty i świadczymy usługi nie tylko w Polsce, ale w całej Europie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
W swojej ofercie posiadamy:

 • Systemy informatyczne do zarządzania wszystkimi procesami typowymi dla banków (systemy: transakcyjne, sprawozdawcze, gospodarki własnej, bankowości elektronicznej i internetowej, zarządzania relacjami z Klientem, zarządzania ryzykiem)

 • Rozwiązania Banking Business Intelligence

 • Automatyka bankowa, systemy opracowania korespondencji masowej, zarządzania dokumentami i procesami pracy

 • Rozwiązania informatyczne dedykowane dla
PB Polsoft opracował specjalizowane rozwiązania obejmujące oprogramowanie aplikacyjne dla banków oraz instytucji rynku kapitałowego.
Oferuje zarówno rozwiązania własne tworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz wysokie kwalifikacje zespołu specjalistów jak również partnerów PB Polsoft, którymi są uznane światowe koncerny m.in.: IBM, ORACLE, COMPUWARE, NCR, TIBCO, Microsoft, HP, SUN, VASCO oraz Gemalto.

Jednym z elementów oferty PB Polsoft jest także dostawa specjalizowanego sprzętu (m. in. serwery klasy iSeries, macierze dyskowe, tokeny, czytniki, specjalizowany sprzęt automatyki bankowej) wraz z usługami wdrożeniowymi wykonywanymi przez specjalistów o udokumentowanych licznymi certyfikatami kwalifikacjach. • branży ubezpieczeniowej

 • Kompleksowe rozwiązania dla domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych


Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. (Przestawiciel Quest Software w Polsce)

VeriFone Sp. z o.o.


Quest Software to lider na światowym rynku usług i oprogramowania do zarządzania wydajnością aplikacji, bazami danych, infrastrukturą IT oraz środowiskiem wirtualnym. Quest Software jest partnerem największych światowych dostawców technologii IT, takich jak Microsoft, Oracle - Sun, SAP, VMware czy Dell. Firma otrzymała dwukrotnie tytuł “Microsoft Global Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year”, a także „Microsoft Partner of the Year in Advanced Infrastructure Solutions, Active Directory”. Quest Software dostarcza oprogramowanie narzędziowe do ponad 100 000 klientów na całym świecie (87% z listy Fortune 500) Quest Software posiada 60 oddziałów w 23 krajach na całym Świecie. Wśród odbiorców rozwiązań Quest Software znajdują się firmy działające w znaczących sektorach gospodarki, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i instytucje rządowe.

Od 2004r. jedynym przedstawicielem i dystrybutorem produktów Quest Software w Polsce jest firma Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. Do naszych zadań na terenie Polski należy zarówno dystrybucja, jak również zapewnienie sprawnej obsługi i wsparcie implementacji oprogramowania Quest Software.

VeriFone Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem producenta terminali płatniczych VeriFone Inc., światowego lidera w zakresie produkcji terminali do obsługi transakcji płatniczych za pomocą kart plastikowych. Firma działa w Polsce od roku 1996 i jest największym dostawcą terminali płatniczych dla odbiorców w naszym kraju. Firma zatrudnia obecnie 35 pracowników świadczących usługi na rynku polskim oraz dla odbiorców zagranicznych.
Głównymi odbiorcami technologii VeriFone w Polsce są:


 1. Agenci rozliczeniowi transakcji płatniczych: First Data Polska, eService, Pekao SA;

 2. Sieci paliwowe: PKN ORLEN, Lotos;

 3. Usługodawcy doładowań telefonów komórkowych: Kolporter, LEW, PayTel, BillBird itp;

 4. Usługodawcy umożliwiający elektroniczne płacenie faktur: BillBird, PayTel, BPH itp.

 5. Sieci handlowe;

 6. Operatorzy telefonii komórkowej;

 7. Inni usługodawcy wykorzystujący terminale płatnicze do specjalizowanych zastosowań.

W Polsce VeriFone współpracuje z ponad 10 firmami partnerskimi opracowującymi oprogramowanie dla terminali i PINpadów VeriFone oraz świadczącymi usługi doradcze. Urządzenia dostarczane na rynek polski posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty organizacji międzynarodowych i mogą być wykorzystywane we wszelkich transakcjach odbywających się z wykorzystaniem kart z paskiem magnetycznym, z procesorem oraz kart zbliżeniowych.Quest Software oferuje kompleksowe rozwiązania przeznaczone do:
1. Zarządzanie Wirtualizacją, Cloud Computing – monitorowanie wirtualizacji serwerów (VMware i Hyper-V) backup i odtwarzanie, zarządzanie środowiskiem wirtualnych serwerów, wirtualizacja desktopów (zarządzanie heterogenicznymi środowiskami wirtualnymi opartymi m.in. o terminal services, VDI, VMware, Hyper-V), Storage (planowanie potrzeb i nakładów inwestycyjnych), Cloud Automation
2. Zarządzanie infrastrukturą Microsoft: serwery plików, Active Directory, Exchange/Unified Communications, SharePoint, integracja AD ze środowiskami Unix/Linux - pełny zestaw narzędzi do zarządzania i bezpiecznego utrzymania
3. Migracje - między innymi: z NDS, NT do AD, łączenie i wydzielanie struktur AD, Exchange do nowszych wersji, z Lotus Domino/Notes do Exchange i SharePoint (aplikacje i bazy), z Groupwise do Exchange, migracja folderów publicznych Exchange do SharePoint
4. Zarządzanie tożsamością - IDM

- między innymi: jednokrotne/zredukowane logowanie do aplikacji, serwerów Unix/Linux/Java, autentykacja oparta o różne tokeny, zarządzanie rolami


5. Zarządzanie bazami danych – zwłaszcza Oracle, SQL Server, DB2, Sybase - development i zaawansowane zarządzanie
6. Zarządzanie i monitorowanie kluczowych aplikacji – zwłaszcza SAP, PeopleSoft, Siebel, Oracle (OEBS) - monitorowanie, znajdowanie źródeł braku wydajności w różnych warstwach, naprawianie
7. Zarządzanie stacjami roboczymi - pełne zarządzanie cyklem życia stacji roboczej, narzędzie do standaryzacji
8. Help-Desk - łatwe wprowadzanie, śledzenie, rozwiązywanie i raportowanie zgłoszeń, baza wiedzy
9. Bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami (compliance) - zbieranie i przechowywanie logów bezpieczeństwa, audyt i zabezpieczanie krytycznych obiektów
10. Kontrola pracy uprzywilejowanych użytkowników, nagrywanie/odtwarzanie ich aktywności- zarządzanie uprzywilejowanymi hasłami, uprzywilejowanymi sesjami i uprzywilejowanymi komendami, zarządzanie hasłami do aplikacji
11. Środowiska Java, .NET - schematy programowania, tuning, wąskie gardła
12. Backup, błyskawiczne odtwarzanie i deduplikacja środowiska - wsparcie dla środowisk fizycznych i wirtualnych


 • Terminale i czytniki do obsługi kart magnetycznych i kart z procesorem

 • Czytniki do obsługi kart zbliżeniowych (tzw. contactless)

 • PINpady (klawiatury) do bezpiecznego wprowadzania numerów PIN przy transakcjach płatniczych lub w procesie identyfikacji klientów banku

 • Multimedialne PINpady wykorzystywane do identyfikacji klientów za pomocą kart plastikowych i numerów PIN mogące być wykorzystane do wyświetlania zleceń i informacji bankowych i akceptowania ich treści

 • Doradztwo w zakresie wprowadzania systemów identyfikacji i kart płatniczych

Wincor Nixdorf Sp. z o.o.


Wincor Nixdorf jest dynamicznie rozwijającą się globalną firmą informatyczną oraz uznanym dostawcą technologii i usług dla:

• sektora bankowego i instytucji finansowych,

• sieci handlowych,

• hoteli i gastronomii, obiektów sportowych i wypoczynkowych,

• logistyki przemysłowo-magazynowej,

• stacji paliw,

• oddziałów pocztowych,

• transportu pasażerskiego.Wincor Nixdorf tworzą trzy piony: Retail (rozwiązania dla handlu), Banking (rozwiązania dla banków) oraz Service (doradztwo, serwis i wsparcie techniczne). W ramach pionu Retail powstał dział Logistic, który zajmuje się rozwiązaniami dla logistyki przemysłowo-magazynowej.

Wincor Nixdorf posiada wieloletnie doświadczenie oraz bazę ponad kilkuset klientów na całym świecie, zna rynek oraz zachodzące na nim procesy, zatrudnia profesjonalnych konsultantów, tworzy i wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, na bieżąco reaguje na trendy rynkowe i potrzeby klientów. Rozwiązania oraz usługi Wincor Nixdorf spełniają najwyższe standardy jakości.

Produkty i rozwiązania Wincor Nixdorf zapewniają dostęp do e-commerce, optymalizację kosztów i globalizację działania. Zespół konsultantów, informatyków oraz menadżerów przygotowuje i wdraża zaawansowane projekty integracyjne. Klienci Wincor Nixdorf otrzymują wsparcie w zakresie wyboru najlepszej strategii, optymalizacji procesów i zarządzania projektem.

• Bankomaty, wrzutnie gotówki oraz dyspensery kasjerskie z zamkniętym obiegiem gotówki (Cash Recycyling System),

• Dyspensery kasjerskie, multisejfy,

• Wpłatomaty – urządzenia do bezpośredniej wpłaty gotówki

• Bankomaty z zamkniętym obiegiem gotówki – Cash recycling: PC 3100xe

• Zintegrowane wielofunkcyjne urządzenia bankowe – CompactBank,

• Multimedialne terminale do instalacji wewnętrznych (ProPrint 1xxx/2xxx, ProConsult 2xxx, ProInfo 1000 oraz terminale przeznaczone do instalacji zewnętrznych (Orbiter),

• Drukarki front-office do zastosowań w okienkach bankowych, kasowych oraz pocztowych,

• Samoobsługowe drukarki wyciągów bankowych ProPrint,

• Terminale i systemy płatnicze EFT-POS,

• Doradztwo, projektowanie i budowa samoobsługowych placówek bankowych,

• Integracja systemów, projektowanie, tworzenie i wdrażanie indywidualnych specjalizowanych aplikacji finansowych,

• Konsultacje, project management, projekty roll-out, projekty „pod klucz”,

• Outsourcing, leasing,

• Instalacje, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny własnych oraz obcych platform sprzętowych,

• Systemy monitorowania urządzeń samoobsługowych.
Forum Technologii Bankowych Związek Banków Polskichul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa tel. 22 48 68 205

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna