Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Kapitał dla innowacji Działanie 1: Inicjowanie działalności innowacyjnejPobieranie 137,88 Kb.
Strona1/2
Data26.02.2018
Rozmiar137,88 Kb.
  1   2

PO IG/3.1/2013 r.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Regulamin przeprowadzania konkursu

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Priorytet 3:

Kapitał dla innowacji

Działanie 3.1:

Inicjowanie działalności innowacyjnej

Regulamin przeprowadzania konkursu został przygotowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz reguł wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dokument został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.
Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy na rzecz przepisów prawa.


§ 1
Słowniczek pojęć używanych w RPK
1. Użyte w Regulaminie przeprowadzania konkursu następujące pojęcia i skróty:

 • Beneficjent,

 • Instytucja Pośrednicząca (IP),

 • Instytucja Wdrażająca (IW)

 • Instytucja Zarządzająca (IZ),

 • Komisja Konkursowa (KK),

 • Wniosek o dofinansowanie,

 • Wnioskodawca,

zostały wyjaśnione w Załączniku nr 4.3 „Opis systemu wdrażania działań” do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIG.
2. Pozostałe definicje:

 1. Działanie 3.1 - Działanie 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Inicjowanie działalności innowacyjnej;

 2. PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 3. PARP- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie;

 4. Projekt – przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

 5. RPK – Regulamin Przeprowadzania Konkursu dla Działania 3.1. PO IG


§2

Podstawa prawna
1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.z 2012 r., poz. 438), zwanego dalej „Rozporządzeniem” (zamieszczonego na stronie www.parp.gov.pl w dziale Fundusze Strukturalne, zakładka Program Innowacyjna Gospodarka, zakładka Dokumenty do pobrania) i Umowy PO IG nr I MG - PARP/2007/ z dnia 03.01.2008 r. w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, Aneksu Nr 1 z dnia 09.10.2009 r. do Umowy PO IG nr I MG - PARP/2007/ z dnia 03.01.2008 r., Aneksu Nr 2 z dnia 10.02.2010 r. do Umowy nr I/ MG-PARP/2007 z dnia 03.01.2008 r., Aneksu Nr 3 z dnia 13.05.2011 r. do Umowy nr I/ MG-PARP/2007 z dnia 03.01.2008 r., Aneksu nr 4 z dnia 05.08.2011 r. do Umowy nr I/ MG-PARP/2007 z dnia 03.01.2008 r. oraz Aneksu Nr 5 z dnia 23.05.2012 r. do Umowy nr I/ MG-PARP/2007 z dnia 03.01.2008 r.
2. Ponadto, Działanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w szczególności zgodnie z:


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna