Regulamin programu „rejs” Średniookresowa mobilnośĆ naukowcóWPobieranie 232,4 Kb.
Strona1/2
Data26.03.2018
Rozmiar232,4 Kb.
  1   2


REGULAMIN PROGRAMU

REJS”ŚREDNIOOKRESOWA MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW

Warszawa, kwietnia 2018 r.


Spis treści:


1.OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE 3

1.1.Główny cel programu REJS 3

1.2.Cele szczegółowe 3

1.3.Podstawowe terminy i skróty w programie REJS 3

1.4.Harmonogram programu 5

1.5.Regulamin naboru 6

2.PROCEDURA WNIOSKOWANIA 6

2.1.Uprawnieni Wnioskodawcy 6

2.2.Termin i forma składania wniosków 6

2.3.Informacje o wniosku 7

2.4.Lista wymaganych załączników do wniosku 7

2.5.Składanie wniosków w systemie 7

3.PROCEDURA OCENY I WYBORU WNIOSKÓW 8

3.1Przebieg procesu oceny wniosków 8

3.2Ocena formalna 8

3.3Ocena merytoryczna 9

3.4Kryteria oceny merytorycznej 10

3.5Lista rankingowa i rozstrzygnięcie naboru 11

3.6Sposób publikowania informacji o wynikach naboru 12

3.7Procedura odwoławcza 12

4.UMOWA STYPENDIALNA 12

5.OBOWIĄZKI BENEFICJENTA 13

6.ZASADY FINANSOWANIA 13

6.1 Okres realizacji projektu 13

6.2Budżet projektu 14

6.3Koszty kwalifikowalne w projekcie 14

6.4Koszty niekwalifikowalne 15

6.5Tabela stawek kosztów podróży i ubezpieczenia 15

6.6Okres kwalifikowalności wydatków 16

6.7Zasady realizacji płatności 16

6.8Wstrzymanie stypendium 17

6.9Rozwiązanie umowy 17

7.SKŁADANIE RAPORTÓW I ICH WERYFIKACJA 17

8.EWALUACJA 18

9.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 18

10.KONTAKT Z NAWA 19


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna