Referat wygłoszony na XLVI sympozjonie „Modelowanie w Mechanice, 26 luty-2 marzec 2007, WisłaPobieranie 13,6 Kb.
Data03.01.2018
Rozmiar13,6 Kb.
RodzajReferat

mgr inż. Krzysztof Kluczyński 1

prof. dr hab. inż. Stefan Joniak 1

prof. dr hab. inż. Edward Pająk 1

prof. dr hab. inż. Janusz Walczak 2

dr Miłosz Olejniczak 2

dr inż. Mateusz Grzelczak, 2


mgr inż. Krzysztof Kluczyński


 1. Modelowanie dżojstika liniowego o regulowanej sile oporu ruchu, / K. Klucyz}sli. [w:] Modelowanie inżynierskie, t. 2, nr 33, Gliwice 2007, s. 81-86.

 2. referat wygłoszony na XLVI Sympozjonie „Modelowanie w Mechanice”, 26 luty-2 marzec 2007, Wisła.

 3. wykonawca w projekcie badawczym nr KBN-22-2557/T02/07/32 pt. „Konstrukcja i badania manipulatora typu „złap i przenieś” (pick and place) z wykorzystaniem cieczy magnetoreologicznej i napędem płynowym.prof. dr hab. inż. Stefan Joniak


 1. Badania stateczności powłok-belek o przekrojach otwartych ze swobodnymi brzegami podłużnymi, w: Materiały XLVII Sympozjonu „Modelownie w mechanice”, Gliwice, luty 2008, s. 91-92.

 2. kierownik projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  nr 651/B/T02/1/2007/33 „Badania eksperymentalne otwartych powłok cylindrycznych
  o swobodnych brzegach podłużnych”.


prof. dr hab. inż. Edward Pająk


 1. Obróbka mechaniczna i erozyjna z elementami technologii maszyn / E. Pająk. Konin, Wydaw. PWSZ 2007.

 2. Innowacyjne zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach – oszczędne wytwarzanie / E. Pająk. Ostrów Wlkp., Wydaw. Eurocentrum 2007.

 3. System ekspercki wariantowania operacji technologicznych / K. Żywicki, E. Pająk. [w:] Archives of Mechanical Technology and Automation, vol. 26, nr 2. Poznań 2007, s. 219-227.

 4. Doświadczenia praktyczne w zakresie wdrażania koncepcji lean manufacturing w małych
  i średnich firmach / E. Pająk. „ZN PP Budowa Maszyn i Zarządzanie produkcją” (2007) nr 7 s. 37-43.

 5. The online metod conception for measurement system analysis / E. Pająk, M. Diering.
  [w:] Zeszyty Naukowe Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, s. 29-38. („Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją” nr 7/2007)

 6. Komputerowe wspomaganie statystycznej oceny procesu wytwarzania / E. Pająk E., M. Diering. - X Konferencja „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2007.

 7. Sterowanie jakością systemu pomiarowego / E. Pająk, M. Diering.- XI Konferencja „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Opole 2008 r., s. 222-229.

 8. Pająk E., Diering M., Mesaurement system analysis – practical approach to MSA. Proc. 1 Int. Scientific Conference o Production Management, Łódź 2007,

 9. Wybrane aspekty techniczne i organizacyjne zastosowania technologii grupowej / E. Pająk, A. Sobocińska. [ w:] Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 3/2007, s. 37-43. („Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”)

 10. Obróbka mechaniczna i erozyjna z elementami technologii maszyn / E. Pająk. Konin, Wydaw. PWSZ 2006.prof. dr hab. inż. Janusz Walczak


 1. Termodynamika techniczna / J. Walczak. Konin, Wydaw. PWSZ 2008.

 2. Laboratorium z termodynamiki / M. Grzelczak, J. Walczak. Konin, Wydaw. PWSZ 2008.


dr Miłosz Olejniczak

 1. Wybrane zagadnienia teorii plastyczności w zastosowaniu do elementu skończonego pręta cienkościennego / M. Olejniczak.- „Jurnal of Research and Applications In Agricultural Engineering. Poznań 2005, vol. 50(4).

dr inż. Mateusz Grzelczak,


1. Laboratorium z termodynamiki / M. Grzelczak, J. Walczak. Konin, Wydaw. PWSZ 2008.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna