Recepcja ambulatoryjnaPobieranie 447,25 Kb.
Strona1/6
Data30.10.2017
Rozmiar447,25 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik Nr 4 do Formularza Oferty
Część sprzętowa:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację i migrację danych: macierz z półką, dwie półki z dyskami twardymi, dyski twarde do aktualnie posiadanych macierzy (rozbudowa istniejącego systemu) z oprogramowaniem do zdalnej replikacji danych.
Rozbudowa macierzy dyskowych FUJITSU ETERNUS DX90 S2 o półkę z dyskami

Rozbudowa dwóch macierzy dyskowych FUJITSU ETERNUS DX90 S2

IlośćPółka ET DX8090 S2 DriveEncl. 3.5 IO Mod. x2 z dyskami SSD oraz HDD, Liczba dysków zamontowanych w półce – 4 szt. DX8090 S2 MLC SSD SAS 400GB 3.5 x1 oraz 8 szt. DX8090 S2 HD NLSAS 4TB 7.2k 3.5 x1

2Licencja na możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z drugą macierzą tego typu lub modelem wyższym i z wykorzystaniem transmisji danych po protokołach FC oraz iSCSI, bez konieczności stosowania zewn. urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być obsługiwana, jako tzw. storage-based-replication, t.j. z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy

2Licencja na możliwość uruchamiania mechanizmów lokalnej replikacji danych. Funkcjonalność replikacji danych musi być obsługiwana, jako tzw. storage-based-replication, t.j. z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy.

2

Rozbudowa infrastruktury Zamawiającego o macierz:Lp.

Nazwa podzespołu

Minimalne wymagane parametry

1.

Obudowa

1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych HDD lub dysków SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, itp.). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię iSCSI 10g.

2) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 4U w tej szafie.

3) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy

4) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy.

5) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy

6) Moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości w szafach przemysłowych standardu 19” nie większej niż 2U oraz 4U w przypadku modułów tzw. wysokiej gęstości dedykowanych dla instalacji minimum 50 dysków NLSAS 3,5”.

7) Moduły dla rozbudowy jak w pkt 6. muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia

8) W przypadku zastosowania modułów dyskowych o dużej gęstości instalacji dysków NL-SAS 3,5” należy zapewnić przepustowość liczoną na każdy zainstalowany w nim dysk na poziomie minimum 1,5Gb/s - za przepustowość należy przyjąć sumaryczną przepustowość interfejsów, którymi moduł ten jest podłączony z dowolnym innym modułem dyskowym w rozwiązaniu podzieloną przez liczbę dysków w module.2.

Pojemność

1) System musi umożliwiać instalację minimum 12 dysków formatu 3.5” wykonanych, jako dyski SAS lub NearLine-SAS lub SSD (SolidStateDrives)

2) Model oferowanej macierzy musi obsługiwać przestrzeń dyskową w trybie surowym (tzw. RAW) minimum 512 TB – wymagana zgodność z zapisami w aktualnej i dostępnej na stronach internetowych producenta specyfikacji technicznej macierzy.

3) Macierz musi umożliwiać instalacje dysków 2,5” oraz 3,5” w obrębie pojedynczego rozwiązania.

4) Macierz musi umożliwiać zainstalowanie minimum 144 dysków w pojedynczym rozwiązaniu

5) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt. 2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych.

6) Oferowana macierz musi zawierać dyski 3.5” o prędkości obr. 7200 obr/min udostępniające użytkownikowi powierzchnię min. 85TB3.

Kontrolery

1) System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum 4GB pamięci podręcznej każdy

2) W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik niewymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania – tj. zasilania zewnętrznego lub bateryjnego.

3) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia.

4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach.

5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartość pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror.

6) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami: 1000Mb/s, 100Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.

7) Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 2 rdzeniami

8) Kontrolery muszą pozwalać na uruchomienie funkcjonalności NAS storage tj. obsługę protokołów NFS i CIFS – rozbudowa ta nie może powodować zmiany zajętości całego rozwiązania w szafie przemysłowej standardu 19”

9) Uruchomienie obsługi protokołów CIFS i NFS nie może powodować zmniejszenia rozmiaru pamięci podręcznej cache wykorzystywanej przez macierz do obsługi protokołów blokowych – w innym przypadku należy dostarczyć równoważną wielkość przestrzeni dyskowej w technologii SSD zabezpieczonej poziomem RAID1.

10) Kontrolery macierzy muszą obsługiwać do 72 grup dyskowych w całym rozwiązaniu

11) Macierz musi być wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych.


4.

Interfejsy

1) Oferowana macierz musi mieć minimum 4 porty iSCSI 10G do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN wyprowadzone na każdy kontroler RAID.

2) Macierz musi umożliwiać wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s FCoE 10Gb/s – wymagana jest obsługa do 8 portów dla transmisji danych wymienionymi wcześniej protokołami.

3) Wymiana portów jak w pkt 2 nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczności licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencją na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych.

4) Dla obsługi protokołów NFS i CIFS wymagana jest możliwość instalacji w modelu oferowanej macierzy minimum 4 interfejsów Ethernet 10Gb bądź minimum 8 portów Ethernet 1Gb/s dla realizacji dostępu plikowego do danych w macierzy

5) Zamawiający nie dopuszcza zwielokrotniania interfejsów FC bądź Ethernet poprzez stosowanie zewnętrznych urządzeń aktywnych FC lub Ethernet zarządzanych przez inne niż wbudowane w macierzy oprogramowanie kodowe.


5.

Poziomy RAID

Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1,1+0, 5, 6

6.

Wspierane dyski

Oferowana macierz musi wspierać dyski:

1) dyski technologii minimum SAS2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę,

2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem minimum SAS2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 1TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę,

3) dyski elektroniczne SolidStateDrive wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 400GB – macierz musi zapewniać obsługę min. 32 szt. dysków SSD w całym rozwiązaniu,

4) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w 2 porty minimum SAS2.0 (6Gb/s), pracujące w reżimie full-duplex (jednoczesną transmisję danych przez dwa porty)

5) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków.

6) Macierz musi wspierać dla min jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przed awaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy.

7) Macierz musi wspierać technologię energooszczędną typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’, czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym.

8) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach:

- hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID

- hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grupy dyskowej RAID.


7.

Opcje software’owe

1) Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na minimum 1024 kopie migawkowe. Macierz musi mieć możliwość późniejszej rozbudowy tej funkcjonalności dla obsługi do 1024 kopii przyrostowych bądź pełnych klonów danych w rozwiązaniu (nie jest wymagane dostarczenie licencji na opisaną rozbudowę funkcjonalności).

2) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 2048 woluminów (LUN)

3) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 1024 ścieżek logicznych FC

4) Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie danych. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem

5) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych stacji/serwerów

6) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych:

- ze zmianą rozmiaru woluminu,

- ze zmianą poziomu RAID,

- ze zmianą technologii dysków dla danej grupy RAID,

7) Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server 2008/2012, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare 3.5/4.0, Citrix XEN Server

8) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI.

9) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 128TB.

10) Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów lokalnych kopii danych (woluminów) – nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności.

11) Macierz musi obsługiwać QoS (Quality of Services), czyli nadawanie priorytetów obsługi transmisji I/O dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga odrębnej licencji należy dostarczyć ją wraz z macierzą w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej danej macierzy oraz dla maksymalnej liczby hostów i woluminów logicznych dla macierzy

12) Macierz musi obsługiwać mechanizmy ograniczania wielkości pamięci podręcznej cache do obsługi wybranych woluminów LUN – tzw. cache partitioning. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga odrębnej licencji należy dostarczyć ją wraz z macierzą w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej danej macierzy oraz dla maksymalnej ilości obsługiwanych woluminów.

13) Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD.

14) W przypadku obsługi protokołów CIFS i NFS wymagana jest funkcjonalność agregacji przepustowości dla interfejsów dedykowanych do obsługi tych protokołów

15) Macierz musi obsługiwać dla interfejsów iSCSI i interfejsów obsługujących protokoły CIFS i NFS adresacje IP v.4 i IP v.6

16) Obsługa dostępu plikowego do danych na macierzy musi być realizowana jednocześnie protokołem CIFS i NFS - jeżeli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej macierzy.

17) Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy – wymagane jest dostarczenie.

18) Musi istnieć możliwość dokupienia licencji na możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych na posiadanych przez Zamawiającego macierzach, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z drugą macierzą tego typu lub modelem wyższym i z wykorzystaniem transmisji danych po protokołach FC oraz iSCSI, bez konieczności stosowania zewn. urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być obsługiwana, jako tzw. storage-based-replication, t.j. z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy (nie jest wymagane dostarczenie licencji.)


8.

Konfiguracja, zarządzanie

1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI, SAS, FCoE) jak i do obsługi transmisji protokołami CIFS/NFS.

2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym.

3) Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora

4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI9.

Gwarancja i serwis

1) Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą w miejscu instalacji urządzenia, w razie awarii, dyski pozostają u Zamawiającego.

2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia, w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu.

3) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1, 2c, 3) lub SMTP

4) Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych

5) Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna