Raport z badaniaPobieranie 0,82 Mb.
Strona1/7
Data10.12.2017
Rozmiar0,82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

badanie sprawozdania finansowego „ TALEX” S.A.

na dzień 31.12.2004 r. 61-619 Poznań, ul. Karpia 27 D

Raport z badaniasprawozdania finansowego

Sporządzonego na dzień 31.12.2004r.

„ Talex ” spółka akcyjna

61-619 Poznań, ul. Karpia 27DPoznań, Kwiecień 2005r.

Spis treści
  1. Część ogólna


Str.

1.

Dane identyfikujące badaną Jednostkę

3

2.

Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający


5

3.

Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie Jednostki


6

4.

Dane identyfikujące badane sprawozdanie finansowe – ciągłość bilansowa


7

5.

Potwierdzenie udostępniania przez badaną Jednostkę danych i wyjaśnień niezbędnych do badania oraz przedłożenia oświadczenia o kompletności ksiąg rachunkowych.


7  1. Analiza ekonomiczna-finansowa
1.

Tabela – bilans struktura i dynamika zmian

9

2.

Tabela – rachunek zysków i strat - dynamika


10

3.

Tabela – wskaźniki finansowe


11

4.

Analiza bilansu i rachunku zysków i strat


12

5.

Analiza wskaźnikowa


15
  1. Część szczegółowa

1.

Prawidłowość i rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych

18

2.

Zasady wyceny pozycji sprawozdania finansowego

19

3.

Działanie systemu kontroli wewnętrznej

22

4.

Inwentaryzacja

23

5.

Bilans

24

6.

Rachunek zysków i strat

25

7.

Noty objaśniające do niektórych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat

26

Nota nr 1

Należności krótkoterminowe

26

Nota nr 2

Zobowiązania krótkoterminowe

27

Nota nr 3

Podatek dochodowy

28

8.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

29

9.

Informacja dodatkowa.

29

10.

Rachunek przepływów pieniężnych.

29

11.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

29

12.

Transakcje z jednostkami powiązanymi.

30


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna