Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego Oddział Współpracy Regionalnej I ZagranicznejPobieranie 298,68 Kb.
Strona1/3
Data14.02.2018
Rozmiar298,68 Kb.
  1   2   3Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego
Oddział Współpracy Regionalnej i Zagranicznej


Lublin, grudzień 2012

Spis treści

Spis treści 2

Zakończenie……………………………………………………….…..………….24

Wprowadzenie


Współpraca zagraniczna Województwa Lubelskiego służy budowaniu kontaktów na rzecz rozwoju całego województwa.
Podstawą prawną utrzymywanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego kontaktów międzyregionalnych są umowy bilateralne wyznaczające zarówno ogólne obszary merytoryczne współpracy dwustronnej, jak również główne instrumenty jej realizacji. Wśród podstawowych mechanizmów wyszczególniono regularne wizyty dwustronne służące podtrzymaniu relacji dyplomatycznych oraz obszary, takie jak współpraca gospodarcza, naukowa, dotycząca ochrony środowiska, kultury, przemian społecznych. W tych dziedzinach realizowane są konkretne przedsięwzięcia odpowiadające na problemy istniejące w poszczególnych regionach, przy uwzględnieniu ich priorytetów i poziomów rozwoju. W efekcie nawiązanych kontaktów i prowadzonych działań powstały nowe projekty, inwestycje, a nawet miejsca pracy dla mieszkańców regionu.
Województwo Lubelskie prowadzi stałą współpracę dwustronną z regionami położonymi w różnych krajach Europy Zachodniej i Wschodniej. Do regionów partnerskich należą: Kraj Związkowy Styria w Austrii, Prowincja Flandria Zachodnia w Belgii, Region Lotaryngia we Francji, Prowincja Gelderland w Holandii, Region Veneto we Włoszech, Obwód Brzeski na Białorusi oraz pięć regionów na Ukrainie: lwowski, wołyński, rówieński, odeski i ługański. Ponadto nawiązane zostały relacje z Prowincją Telemark w Norwegii.

Mapa regionów partnerskich Województwa Lubelskiego.
Biorąc pod uwagę specyfikę prowadzenia aktywnej polityki na szczeblu regionalnym, należy uwzględnić także jej zadania wspierające, koordynujące i systematyzujące względem innych podmiotów z terenu województwa. Zadaniem regionów jest więc włączanie innych partnerów do realizacji konkretnych przedsięwzięć oraz formowanie celów o charakterze strategicznym, systemowym pozwalające na prowadzenie działań, które swym zasięgiem odpowiadają regionalnemu i obywatelskiemu wymiarowi współpracy.
Niniejsze opracowanie stanowi zestawienie proponowanych obszarów oraz konkretnych projektów interesujących zaangażowane strony w procesie wymiany dwustronnej. Obszary te zostały wyłonione w ramach projektu „Międzynarodowa sieć współpracy Województwa Lubelskiego” współfinansowanego przez MSZ RP w ramach mechanizmu wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej „małe projekty wspólne MSZ i samorządu”. Zgodnie z głównym założeniem dokument posłuży spójnemu zaplanowaniu działań w odniesieniu do nowej perspektywy budżetowej, dotyczącej zarówno programów regionalnych, jak i w zakresie współpracy terytorialnej i międzyregionalnej.
  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna