Raport KasowyPobieranie 62,85 Kb.
Data19.01.2018
Rozmiar62,85 Kb.

Raport Kasowy - Rozliczenie zaliczek z pracownikami:Wypłata zaliczki pracownikowi:
W raporcie kasowym należy wybrać operację kasową typu KW - >Wypłata zaliczki

Program podpowie formatkę słownika pracowników, z której należy wybrać pracownika.


W wyniku wykonania tej operacji zostaną utworzone zapisy księgowe, które można przejrzeć na zakładce 3.Księgowania (rys. 1.)

Cechą charakterystyczna takiego zapisu jest wyróżnik: Wypłata zaliczki na zapisie księgowym związanym z kontem pracownika.Program automatycznie nadaje numer transakcji – widoczny w kolumnie: Transakcja.
Numer ten jest nieedytowalny.
W raporcie kasowy wszystkie księgowania pochodzenia automatycznego są nieedytowalne.

Rys. 1. Wypłata zaliczkiRozliczenie zaliczki:

Program umożliwia rozliczanie każdej zaliczki osobno.


I. Częściowy zwrot zaliczki :

  1. Operacja Kasowa :

KP: Rozliczenie zaliczki -> Wpłata

W polu kwota KP należy wpisać zwracaną przez pracownika kwotę.


Wprowadzenie dokumentów rozliczających zaliczkę:

a) Faktur zakupu:

- Na zakładce 4. Rejestr zakupu wpisujemy faktury, które pracownik przedstawił do rozliczenia

- Na zakładce 3. Księgowania ( Rys.2) należy wskazać wprowadzoną fakturę, zaznaczyć ją (spacją lub prawym klawiszem myszy) i z przycisku [Opcje>>] wybrać polecenie: 4.Rozlicz zaliczkę
Wykonanie tego polecenia spowoduję, że ( rys. 2.):

- faktura zostanie rozliczona na całą kwotę  • zaliczka zostanie rozliczona na różnicę wynikającą z kwoty przyjętej dokumentem KP


b) Innych dokumentów

Na zakładce 3. Księgowania można wprowadzić zapisy księgowe dokumentujące wydatkowanie zaliczki oraz dodać przyciskiem [Dodaj] zapis rozliczający pracownika.

W celu właściwego rozliczenia zaliczki należy wybrać wyróżnik: Spłata zaliczki i z podpowiadanej tabeli rozrachunków wybrać właściwą zaliczkę.

II. Rozliczenie bezgotówkowe:

1. Operacja Kasowa :

KP: Rozliczenie zaliczki -> Wpłata

W polu kwota KP należy wpisać zeroPozostałe operacje jak w opisie powyżej.
Rys .2.Przykład rozliczenia zaliczki


Sprawdzenie rozrachunków z pracownikiem można wykonać z menu:

Księgi Pomocnicze-> Rozrachunki z Pracownikami©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna